Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GEOGRAFICKÁ TOPOGRAFIE A KARTOGRAFIE. KARTOGRAFIE „Věda zabývající se konstrukcí a obsahem map zemského povrchu, jejich používáním, rozmnožování a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GEOGRAFICKÁ TOPOGRAFIE A KARTOGRAFIE. KARTOGRAFIE „Věda zabývající se konstrukcí a obsahem map zemského povrchu, jejich používáním, rozmnožování a."— Transkript prezentace:

1 GEOGRAFICKÁ TOPOGRAFIE A KARTOGRAFIE

2

3

4 KARTOGRAFIE „Věda zabývající se konstrukcí a obsahem map zemského povrchu, jejich používáním, rozmnožování a jejich dějinami“ (Akademický slovník cizích slov, 2001) „Je vědní obor zabývající se znázorněním zemského povrchu a nebeských těles a objektů, jevů na nich a jejich vztahů ve formě kartografického díla a dále soubor činností při zpracování a využívání map.“ (ČSN Názvosloví kartografie, 1984) matematická kartografie – řeší zobrazení referenční koule nebo elipsoidu do roviny mapy

5 KARTOGRAFICKÁ ZOBRAZENÍ AZIMUTÁLNÍ VÁLCOVÁ KUŽELOVÁ délkojevné zkreslení plochojevné zkreslení úhlojevné zkreslení

6 KARTOGRAFICKÁ ZOBRAZENÍ - PODLE DRUHU ZOBRAZOVACÍ PLOCHY Azimutální – Válcová – Kuželová – Obecná zobrazení –

7 KARTOGRAFICKÁ ZOBRAZENÍ - PODLE ZKRESLENÍ Plochojevné zobrazení Úhlojevné zobrazení Délkojevné zobrazení Vyrovnávací zobrazení

8 KARTOGRAFICKÉ DÍLO výsledek kartografického znázorňování zemského povrchu, kosmických těles, kosmu, nebo jejich částí, objektů, jevů a jejich vztahů spolu s textovými a jinými (např. obrazovými) doplňky

9 Klasifikace kartografických děl podle zobrazované skutečnosti podle počtu rozměrů kartografického obrazu

10 MAPA „Je zmenšený generalizovaný konvenční obraz Země, nebeských těles, kosmu či jejich částí, převedený do roviny pomocí matematicky definovaných vztahů (kartografickým zobrazením), ukazující podle zvolených hledisek polohu, stav a vztahy přírodních, socioekonomických a technických objektů a jevů.“ (ČSN – národní definice)

11 Plán Plán (v kartografii) je zmenšený pravoúhlý průmět malé části zemského povrchu a s ním spojených objektů do roviny.

12 Atlasy vrcholy kartografických prací ucelenost, vnitřní jednota (vhodný sled map), ucelená řada

13 Klasifikace atlasů podle územního rozsahu – podle účelu – podle obsahu – podle stupně podrobnosti – podle provedení vazby –

14 Glóby Glóbus je zmenšené prostorové (většinou kulové) určitého vesmírného tělesa (nejčastěji se jedná o zemské těleso nebo o nebeskou sféru) pomocí kartografických prostředků.

15 DĚLENÍ MAP – podle obsahu mapy s topografickým obsahem – zobrazují přírodní a společenské jevy – Podrobné mapy – Topografické mapy – Obecně geografické mapy mapy tématické – Přírodních jevů – Společenských jevů – Ostatní tématické mapy

16 DĚLENÍ MAP – podle účelu Mapy pro hospodářskou výstavbu Mapy vědecké Mapy vojenské Školní mapy – školní atlasy (geografické i tématické mapy) Atlasy – uspořádané soubory map

17 DĚLENÍ MAP – podle měřítka číselné hranice nejsou ustáleny Mapy velkého měřítka – Mapy středního měřítka – Mapy malého měřítka –

18 OBSAH MAPY POLOHOPIS – VÝŠKOPIS – POPIS MAPY –

19 OBSAH MAPY – KARTOGRAFICKÉ VYJADŘOVACÍ PROSTŘEDKY BODOVÉ ZANČKY – geometrické obrazce, symboly, obrázky, písmena – znázorňování objektů, jejichž délku ani šířku nelze v měřítku mapy vyjádřit LINEÁRNÍ ZNAČKY – souvislé, přerušované čáry, uspořádané řady obrazců – znázorňování dlouhých objektů, jejich šířka je zanedbatelná PLOŠNÉ ZNAČKY – vymezené plochy odlišené barvou nebo rastrem

20 OBSAH MAPY - LEGENDA slovní vysvětlení kartografických vyjadřovacích prostředků

21 OBSAH MAPY - MĚŘÍTKO poměr mezi délkou na mapě a odpovídající délkou na zemském povrchu – poměr zmenšení – např. měřítko 1:50 000 => 1 cm na mapě je 50 000 cm ve skutečnosti číselné vyjádření (1:50 000) grafické vyjádření

22 TVORBA MAPY 1.Práce astronomické určení přesné polohy základních bodů mapované oblasti (zeměpisná šířka a délka) 2.Práce geodetické trigonometrická síť v mapovaném území vytvořit soustavu trojúhelníků kamenné hranoly, měřické věže nivelační síť 1.podklad pro výškopis 3.Práce topografické práce v terénu vyhodnocování leteckých snímků 4.Práce kartografické 5.Práce reprodukční


Stáhnout ppt "GEOGRAFICKÁ TOPOGRAFIE A KARTOGRAFIE. KARTOGRAFIE „Věda zabývající se konstrukcí a obsahem map zemského povrchu, jejich používáním, rozmnožování a."

Podobné prezentace


Reklamy Google