Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Průmysl Těžký – slouží k další výrobě Lehký – slouží k přímé spotřebě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Průmysl Těžký – slouží k další výrobě Lehký – slouží k přímé spotřebě."— Transkript prezentace:

1 Průmysl Těžký – slouží k další výrobě Lehký – slouží k přímé spotřebě

2 Průmyslová výroba ► Zpracovává suroviny na polotovary a dále na výrobky ► Průmyslová odvětví a) těžební a energetický průmysl (těžba paliv, rud, nerudných surovin, energetický průmysl) b) zpracovatelský průmysl (hutnický průmysl, strojírenství těžké, chemický a gumárenský průmysl, průmysl stavebních hmot) c) spotřební průmysl (strojírenství lehké, oděvní a kožedělný průmysl, potravinářství, dřevozpracující průmysl, papírenský, polygrafický, sklářský,..)

3 Rozmístění průmyslu 1. Zdroje surovin ► voda - papírny ► vápencové lomy - cementárny ► rudy, uhlí - hutě 2. Kvalifikovaná pracovní síla - automobilový, strojírenský, … 3. Dopravní dostupnost 4. Klimatické podmínky 5. Dostatek vody a energie 6. posuzování vlivu na životní prostředí 7. Pomoc státu 8. Vzdálenost trhu a odbyt výrobků Brownfield x greenfield Silicon Valley (sídlo počítačového průmyslu – Intel, Google, Hewlett Packard) ► Lokalizační faktory = vhodné podmínky, které jsou nutné pro umístění průmyslového závodu, mění se v čase

4 Průmyslové oblasti světa ► Východní pobřeží USA a oblast Velkých jezer ► Západoevropská oblast ► Japonsko a JV Asie Nadnárodní firmy přesouvají výrobu do méně vyspělých zemí, kde je levná pracovní síla (zejména východní a JV Asie)

5

6 Tradiční oblasti ► 1) severovýchod USA ► 2) západní Evropa ► 3) Japonsko ► jejich počáteční rozvoj byl ovlivněn existencí a těžbou surovinových zdrojů (černého uhlí a železné rudy Nové průmyslové oblasti: ► Východní a jihovýchodní Asie – V Čína, Jižní Korea, Malajsie, Thajsko, Hongkong ► Argentina, Austrálie, Mexiko ► průmysl zaměřen na výrobu spotřebního zboží ve velkých sériích, elektronika nebo textilní zboží Průmyslové oblasti světa ► průmysl se koncentruje do průmyslových zón měst

7 Těžební průmysl Zajišťuje nerostné suroviny pro ostatní průmyslová odvětví ► těžba paliv (uhlí, rašelina, ropa, plyn) ► těžba rudných surovin - černé kovy (železná ruda), barevné kovy (bauxit, měď, olovo,..), vzácné kovy (zlato, stříbro), uranová ruda ► těžba nerudných surovin – stavební suroviny (vápenec, písky, kámen), sklářské a keramické suroviny (sklářské písky, kaolin), suroviny pro chemický průmysl (fosfáty, síra, draselné soli)

8 Využití vybraných paliv ropa ► využití: výroba pohonných hmot, umělých hnojiv, kosmetika, léčiva, prací prostředky zemní plyn ► využití: palivo v tepelných elektrárnách i k vytápění domácností hnědé uhlí ► využití: palivo v tepelných elektrárnách černé uhlí ► využití: výroba koksu, barviv, plastů, léčiv uran ► využití: pro výrobu energie v jaderných elektrárnách

9 Těžba nerostných surovin - oblasti ► USA (uhlí, ropa, zemní plyn, železná ruda) ► Sibiř (ropa, zemní plyn, uhlí, barevné kovy) ► Čína (ropa, uhlí, železná ruda) ► Austrálie (bauxit, uran) ► Oblast Perského zálivu (ropa, zemní plyn) ► Jihoafrická republika (diamanty, zlato) ► Evropa (uhlí, zemní plyn, železná ruda)

10

11 Energetický průmysl ► Vyrábí elektrickou energii, plyn, teplo ► K výrobě elektřiny se spotřebuje 1/3 vytěžených surovin

12 Elektrárny ► Tepelné (68 % světové energie) – spalování uhlí a plynu ► Vodní (16 %) – prudké a velké řeky (Norsko, Rakousko, Brazílie, Čína) ► Jaderné (13 %) – štěpení uranu (USA, Francie, Japonsko, VB, Rusko) -!Černobyl! ► Alternativní (3 %) – sluneční, větrná, geotermální, energie přílivu a odlivu

13 Zpracovatelský průmysl hutnický ► zpracovává vytěžené rudy a vyrábí kovové materiály pro strojírenství ► dělení: černá metalurgie – hutnictví železa barevná metalurgie – hutnictví neželezných kovů (hliník z bauxitu) barevná metalurgie – hutnictví neželezných kovů (hliník z bauxitu) ► výroba náročná energeticky a na vodu – proto lokalizována tam kde je levná elektřina a voda - Norsko, Švýcarsko A Perský záliv elektřina a voda - Norsko, Švýcarsko A Perský zálivstrojírenský ► v hospodářsky nejvyspělejších zemích ► potřeba kvalifikované prac. síly ► Dělení: těžké strojírenství – výroba lokomotiv, stavebních strojů, ► elektrárenských turbín, zemědělské stroje,.. lehké strojírenství – produkuje zboží – kola, nářadí, auta lehké strojírenství – produkuje zboží – kola, nářadí, autachemický ► petrochemický – zpracovává ropu (doprava ropovody nebo tankery z místa těžby) ► těžká chemie – vyrábí kyseliny, hnojiva, výbušniny, plasty ► Spotřební chemie – drogérie, kosmetika, léky, barvy průmysl stavebních hmot ► zajišťuje z přírodních stavebních surovin (písek, vápenec) výrobu materiálu pro stavebnictví (beton, cihly, cement)

14 Spotřební průmysl ► Výrobky k přímé spotřebě obyvatelstva potravinářský průmysl – potravinářský průmysl – zajišťuje výživu obyvatelstva ► Situován do místa produkce (cukrovary, lihovary, škrobárn, konzervány, mrazírny) ► Situován do místa spotřeby (pekárny, mlékárny, pivovary,..) ► v rozvojových státech – nízká úroveň Textilní, kožedělný a obuvnický ► nejstarší P odvětví ► zpracovává bavlnu, vlnu, len, hedvábí ► výroba umělých vláken a tkanin ► dnes většina výroby v nově industrializovaných zemích s levnou prac. silou ve vyspělých zemích velká střediska módy – Paříž, Milán, New York New York ► většina produkce ze zemí s levnou prac. silou Průmysl dřevozpracující ► Stavební materiál, nábytek, papírny, hudební nástroje, zápalky – severské země Výroba skla, keramiky, porcelánu – Výroba skla, keramiky, porcelánu – v blízkosti surovinových zdrojů


Stáhnout ppt "Průmysl Těžký – slouží k další výrobě Lehký – slouží k přímé spotřebě."

Podobné prezentace


Reklamy Google