Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Exkurze na p ř e č erpávací vodní elektrárnu se uskute č nila 7.6. 2010 DLOUHÉ STRÁNĚ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Exkurze na p ř e č erpávací vodní elektrárnu se uskute č nila 7.6. 2010 DLOUHÉ STRÁNĚ."— Transkript prezentace:

1 Exkurze na p ř e č erpávací vodní elektrárnu se uskute č nila 7.6. 2010 DLOUHÉ STRÁNĚ

2 V 9 h 20 min jsme nastoupili do luxusního autobusu, vyslechli důležité informace a vyjeli na cestu

3 základní informace: P ř e č erpávací vodní elektrárna Dlouhé strán ě byla postavena v katastru obce Lou č ná nad Desnou v Chrán ě né krajinné oblasti Jeseníky. Její horní nádrž je v nadmo ř ské výšce 1350 m, na ho ř e Dlouhé strán ě. Stavba má hned n ě kolik č eských i evropských „nej“. Je vybavena nejv ě tší reverzní vodní turbinou v Evrop ě o instalovaném výkonu 325 MW, elektrárna má spád 510,7 m – nejv ě tší v Č eské republice. Jde o vodní elektrárnu s nejv ě tším celkovým instalovaným výkonem v Č R (2x325 MW). A také je jednou z nejdéle budovaných vodních elektráren v historii Č eskoslovenska i Č R – stavba byla zahájena roku 1978 a do provozu byla uvedena v roce 1996.

4

5 Cesta do Koutů nad Desnou trvala 3 hodiny

6 V Koutech nad Desnou k nám přistoupila průvodkyně exkurze.

7 Shromáždili jsme se v informačním centru v dolní části elektrárny

8 vyslechli jsme zde přednášku a shlédli film o elektrárnách

9

10

11

12 Horní nádrž o obj. 2,7 mil. m 3 se nachází na vrchu Dlouhé Strán ě v nadmo ř ské výšce 1350 m n. m. Dolní nádrž s obj. 3,4 mil. m 3 a výškou hráze 56 m se nachází na ř í č ce Divoká Desná. Výškový rozdíl hladin obou nádrží je 534 m s kolísáním hladin p ř i provozu až 22 m. Strojovna elektrárny je umíst ě na v podzemí pod vrchem Dlouhé strán ě. Uvnit ř jsou umíst ě ny dv ě reverzní turbosoustrojí se sedmipólovými motor-generátory, rozb ě hovými pony motory a Francisovými turbínami. Výkon stroje p ř i turbínovém chodu je až 325 MW, p ř íkon p ř i č erpání 300 MW. Horní nádrž je propojena s turbínami dv ě ma podzemními tlakovými p ř ivad ěč i o Ø 3,6 m a délce 1,5 km. Savky turbín jsou spojeny s dolní nádrží odpadními (sacími) kanály o Ø 5,2 m. Ú č innost p ř e č erpávacího cyklu dosahuje ažStrojovna elektrárnymotor-generátoryFrancisovými turbínami 76 %.

13 Základní tech. data vodního díla: · spád: 510 - 534 m, výkon: 2 x 325 MW · provoz: turbínový, č erpadlový, kompenza č ní · turbína: Francis reversní FR-100 Č KD BlanskoFrancis · Ø ob ě žného kola: 4530 mm · otá č ky: 428,6 ot./min. · pr ů tok turbínou: 68,5 m 3 /s · výkon generátoru: 355 MVA (325 MW) · p ř íkon p ř i motorovém chodu: 300 MW

14

15

16

17

18

19 Autobus nás

20

21 Autobus nás vyvezl do výšky 1350 m

22 Cestou jsme fotili krásu Jeseníků

23 Mraky ustupovaly

24

25 Horní nádrž: 3 milióny m 3 vody, obvod 2 km

26

27

28 Někteří chlapci si nádrž oběhli, tady je vítěz

29 Byl vidět vrchol Pradědu 1492 m

30 Z hor se nikomu nechtělo zpět

31 Plni zážitků jsme se vrátili k autobusu

32 V 15 h jsme se vydali na cestu do Ostravy

33 Vrátili jsme se v 17 : 30 ke škole D ě kuji za pozornost Mgr. Jana Schneiderová


Stáhnout ppt "Exkurze na p ř e č erpávací vodní elektrárnu se uskute č nila 7.6. 2010 DLOUHÉ STRÁNĚ."

Podobné prezentace


Reklamy Google