Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Veronika Dostálková MBA ZÁKONÍK PRÁCE Podnik a podnikání 3. ročník Srpen 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Veronika Dostálková MBA ZÁKONÍK PRÁCE Podnik a podnikání 3. ročník Srpen 2012."— Transkript prezentace:

1 Ing. Veronika Dostálková MBA ZÁKONÍK PRÁCE Podnik a podnikání 3. ročník Srpen 2012

2  Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Podnik a podnikání je poskytnout žákům potřebné informace o pojmu ekonomie, podnik a podnikání.  Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu Ekonomie na naší SŠ.  Konkrétně tato prezentace je zaměřena na zákoník práce.

3

4  Všechny vztahy, které se řídí normami pracovního práva, se nazývají pracovněprávními.  Nejvýznamnější z těchto pracovněprávních vztahů je pracovní poměr.

5  Podle délky pracovní doby: na plný nebo zkrácený pracovní úvazek  Podle doby ukončení prac. poměru: na dobu určitou a neurčitou  Podle vzájemných vztahů: na hlavní, vedlejší a souběžný pracovní poměr

6  Pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.  Jmenováním vedoucího zaměstnance (např. ředitele).  Volbou dnem jímž počíná volební období.

7 Pracovní smlouva se uzavírá písemně. Jedno její vyhotovení předá zaměstnavatel zaměstnanci. Platná pracovní smlouva má následující náležitosti:  Den nástupu do práce  Místo výkonu práce (obec, závod celý stát)  Druh práce (popř. funkci) Obsahem PS bývá dále ujednání o mzdě, rozvržení pracovní doby, zvyšování kvalifikace.

8 Jakékoliv ujednání z pracovní smlouvy lze změnit dohodou účastníků smlouvy. Převedení zaměstnance na jinou práci  Vyšší zájem (musí se podřídit zaměstnanec i zaměstnavatel, rozhodnutí lékaře).  Bez souhlasu zaměstnance (živelné pohromy).  Se souhlasem zaměstnance (jiné místo výkonu práce).

9 Právní úkony Dvoustranné Jednostranné Události Uplynutí dohodnuté doby Okamžité zrušeníÚmrtí zaměstnance

10 Dohoda o rozvázání pracovního poměru  Uzavírá se písemně, a jestliže o to zaměstnanec požádá musí v ní být uvedeny důvody rozvázání pracovního poměru.  Pracovní poměr končí dohodnutým dnem.

11 VýpověďOkamžité zrušeníZrušení ve zkušební době

12 Ze strany zaměstnavatele  Musí být písemná  Musí být uveden důvod výpovědi  Musí být doručena druhé straně  Výpovědní doba 2 měsíce Ze strany zaměstnance  Musí být písemná  Nemusí být uveden důvod výpovědi  Musí být doručena druhé straně  Výpovědní doba 2 měsíce

13 Zaměstnavatel  Zaměstnanec je pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin.  Zaměstnanec porušil kázeň zvláště hrubým způsobem. Zaměstnanec  Jestliže mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu do 15 dnů od její splatnosti.  Nemůže dále vykonávat práci ze zdravotních důvodů

14 Zaměstnavatel  Kdykoliv bez uvedení důvodu. Zaměstnanec  Kdykoliv bez uvedení důvodu.

15  Pracovní poměr končí dnem uvedeným ve smlouvě.  Pokračuje-li zaměstnanec za vědomí zaměstnavatele i po tomto datu, mění se pracovní poměr na dobu neurčitou.

16 V případech uvedených v zákoníku práce náleží zaměstnanci odstupné podle délky pracovního poměru u zaměstnavatele.  Do 1 roku: 1 měsíční plat  Od 1 do 2 let: 2 měsíční platy  Nad 2 roky: 3 měsíční platy

17 Zákoník práce č.262/2006 sb. www.microsoftoffice.com


Stáhnout ppt "Ing. Veronika Dostálková MBA ZÁKONÍK PRÁCE Podnik a podnikání 3. ročník Srpen 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google