Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Média a jejich role II....trocha historie! OB21-VVP-HUM-OBN-BUJ-U-3-013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Média a jejich role II....trocha historie! OB21-VVP-HUM-OBN-BUJ-U-3-013."— Transkript prezentace:

1 Média a jejich role II....trocha historie! OB21-VVP-HUM-OBN-BUJ-U-3-013

2 Vývoj médií je možné rozdělit na následující období: a) období řečové komunikace b) období dokumentové komunikace s fázemi rukopisného a tištěného textu c) období elektronické komunikace či komunikace pomocí jiných technických prostředků (např. telegraf)

3 vynález knihtisku. ● Jeho otcem byl Johannes Gutenberg z Mohuče kolem roku 1450. Knihtisk se rozšířil natolik, že již v roce 1500 bylo natištěno v Evropě 10 milionu knih, které jsou kopiemi 35.000 titulů. Nakladatelská činnost zažívá nebývalý boom. Na přelomu 16.-17. stol. spatřují světlo světa první pravidelná periodika a od poloviny 17. stol. zavádí pošta kromě soukromé korespondence i soukromou dopravu osob jako plánovanou službu.

4 Knihtisk v 16. st. a ligatura písmen f a i

5 telegrafie ● z řeckých slov tele = daleký a grafein = psát ● telekomunikační metoda umožňující přenést obsah textových zpráv (telegramů) na velkou vzdálenost. ● 25. května 1844 odeslal americký malíř Samuel Morse zprávu z Washingtonu do Baltimoru (asi 50 km). Završil tak 12 let svých pokusů a vývoje a vytvořil tak Morseův telegraf - komunikační prostředek, který byl využíván dalších více než 100 let.

6 telegraf

7 telegrafie ● Morseův telegraf pracuje na principu mezer, teček a čárek, jejichž kombinace jsou přiřazeny k písmenům abecedy, číslicím a dalším znakům = Morseova abeceda. ● V českých zemích byl uveden telegraf do veřejného provozu 15. února 1850. V roce 1888 už v českých zemích bylo podáno 1,3 milionu telegramů.

8 Rádio - rozhlas ● Rozhlas je telekomunikační zařízení pro jednosměrný přenos zvuku na dálku. Cizím slovem, které už ale v češtině značně zdomácnělo, se také rozhlas označuje výrazem rádio. Obvykle jako přenosové médium slouží vysokofrekvenční elektromagnetické (radiové) vlny, ale používají se i metalické linky (rozhlas po drátě, místní rozhlas) a v poslední době se rozhlas šíří i pomocí internetu a vysíláním z družicových satelitů.

9 Jeden z prvních radiových přijímačů

10 Historie rozhlasové technologie ● 1873 - James Clerk Maxwell matematicky popsal princip šíření elektromagnetických vln ● 1876 - Heinrich Rudolf Hertz poprvé experimentálně prokázal existenci těchto vln a zkonstruoval předchůdce dnešní dipólové antény ● 1895 - Alexander Štěpanovič Popov zkonstruoval první bezdrátovou telegrafickou stanici za využití hromosvodu coby antény ● 1896 - Guglielmo Marchese Marconi telegrafuje na vzdálenost přes tři kilometry za použití dodnes používaného čtvrtvlnného unipólu (využil uzemnění)

11 Historie rozhlasové technologie: ● 1906 - Valdemar Poulsen vyvinul telegraf pomocí netlumených kmitů, který vysílal morseovku na určité frekvenci a byl již teoreticky schopen přenášet řeč ● 1907 - Quirino Majorana uskutečnil první „hovor“ (na vzdálenost 75km) ● 1910 - Lee de Forest snímá zvuk opery Carmen a přenáší jej rozhlasově

12 Historie rozhlasového vysílání ve světě ● 1910 - první rozhlasový projev z Metropolitní opery v New Yorku ● 1920 - rozhlas vysílá výsledky voleb amerického prezidenta ● 1922 - v Anglii zahájeno pravidelné rozhlasové vysílání BBC ● 1923 - ve Kbelích dne 18. května začíná vysílat český rozhlas „Radiojournal“

13 televize ● široce používaný jednosměrný dálkový telekomunikační systém vysílání a přijímání televizního signálu – obrazu a zvuku ● Komerčně se začala televize využívat od 30. let 20. století, dostala se i do domácností a stala se důležitým komunikačním zdrojem a zdrojem zábavy, výrazně přispívá k celkové socializaci společnosti takřka po celém světě. ● Slovo televize bylo odvozeno z řeckého tele – daleko a latinského vize – vidět.

14 Historie televizního vysílání ● Roku 1843 formuloval Alexandr Bain (skotský hodinář) tři principy přenosu obrazu na dálku: ● 1. Rozklad obrazu na řádky a body. ● 2. Světelné body je potřeba převést na elektrické impulsy a naopak. ● 3. Rozklad i skládání musí probíhat synchronizovaně. ● Paul Nipkow v roce 1883 vynalezl elektrický teleskop - princip mechanického rozkladu obrazu na světelné body pomocí rotujícího kotouče (spirálově uspořádané body) - počátek mechanického systému přenosu (předvedeno na světové výstavě v Paříži 1900). ● V roce 1897 vynalezl Ferdinand Braun katodový oscilograf (budoucí snímací elektronka).

15 ● V roce 1923 vynalezl Kosma Zworykin snímací elektronku - ikonoskop přijímací elektronky. ● První televizní společnost Television Ltd. založil John Baird v roce 1925. V roce 1926 předvedl členům Royal Institutu mechanickou televizi. ● Tento mechanický systém byl ale nespolehlivý, jelikož vyžadoval vysokou rychlost otáčení kotouče a měl nízkou kvalitu. ● Ve 30. letech 20. století získává převahu elektronický princip. Mechanický dokázal přenést 1000 bodů/s. Elektronický v roce 1978 až 12,5 mil. bodů/s.

16 ● V Anglii, Sovětském svazu, USA, Francii a Německu probíhají první experimentální TV vysílání. 2. listopadu 1936 začíná pravidelně vysílat BBC (na 300 majitelů TV). ● Vznikl nový prostředek masové komunikace.

17 ● Počátek vysílání v Československu ● Roku 1935 doc. Šafránek (fyzikální ústav UK Praha) předvedl přijímací televizní aparatůru (měla 30 řádků a fungovala na principu mechanického rozkladu). ● Na Mezinárodní rozhlasové výstavě (MEVRO) je roku 1948 prezentován úplný kamerový řetězec v elektronickém systému. Začíná se vyrábět televizní přijímač Tesla. Ještě tentýž rok proběhl 1. přímý přenos ze sokolského sletu.

18 Televizor Tesla 4001A První Československý televizor vyrobený v létech 1953 až 1957 Teslou Strašnice.

19 Počátek vysílání v Československu ● 1. května 1953 začíná první pravidelné zkušební veřejné vysílání. Studia jsou v Praze, Brně, Ostravě, Bratislavě. V září 1961 je již 1 mil. majitelů koncesí. V roce 1963 1,5 mil. majitelů koncesí. Televize vysílala v roce 1953 3 dny v týdnu, 1954 4 dny, 1955 5 dní, 1958 7 dní. ● V roce 1966 je zahájeno první televizní reklamní vysílání, 1970 začíná vysílat druhý program, 1973 začíná barevné vysílání.

20 Odkazy k obrázkům ● http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/77/Volksempfaenger_01_KMJ.jpg/180px- Volksempfaenger_01_KMJ.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/77/Volksempfaenger_01_KMJ.jpg/180px- Volksempfaenger_01_KMJ.jpg ● http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a0/Buchdrucker-1568.png/220px-Buchdrucker- 1568.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a0/Buchdrucker-1568.png/220px-Buchdrucker- 1568.png ● http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/07/Garamond_type_fi-ligature.jpg/220px- Garamond_type_fi-ligature.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/07/Garamond_type_fi-ligature.jpg/220px- Garamond_type_fi-ligature.jpg ● http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Ericsson_telegraf.jpg/728px-Ericsson_telegraf.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Ericsson_telegraf.jpg/728px-Ericsson_telegraf.jpg ● http://web.quick.cz/jarda.kucera/Image/4001-a%20pred.jpg

21 Zdroje: ● http://cs.wikipedia.org/wiki/ http://cs.wikipedia.org/wiki/

22 Prezentaci vytvořila: Mgr. Alena Bujáčková SPŠ Uh. Brod OB21-VVP-HUM-OBN-BUJ-U-3-013


Stáhnout ppt "Média a jejich role II....trocha historie! OB21-VVP-HUM-OBN-BUJ-U-3-013."

Podobné prezentace


Reklamy Google