Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EU peníze středním školám Název vzdělávacího materiálu: 1. světová válka Číslo vzdělávacího materiálu: ICT2-10 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EU peníze středním školám Název vzdělávacího materiálu: 1. světová válka Číslo vzdělávacího materiálu: ICT2-10 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky."— Transkript prezentace:

1 EU peníze středním školám Název vzdělávacího materiálu: 1. světová válka Číslo vzdělávacího materiálu: ICT2-10 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název sady vzdělávacích materiálů: ICT 2 - Dějiny 19. a 20. století Autor: Marek Brožek Datum vytvoření: 20.2.2014 Garant (kontrola): Markéta Křížková Ročník: 9. třída ZŠ, kvarta Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Téma: První světová válka a její politické, sociální a kulturní důsledky Anotace: Materiál formou prezentace přibližuje příčiny První světové války od napětí mezi státy k Sarajevskému atentátu, místa, kde se bojovalo, způsob vedení války, nové technologie ve válce. Prezentace obsahuje obrazovou dokumentaci s obrázky osobností, válečného prostředí, zbraní, mapy. Nachází se tam také hypertextové odkazy na veřejně přístupná videa týkající se války. Prezentace končí výsledky války. Zdroje: na konci materiálu Časová náročnost: 45 min. a více Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o.

2 Příčiny Válečné strany Bojiště Technika vedení války, strategie, zbraně Život za války Výsledek konfliktu, válečná bilance

3  napětí mezi evropskými státy  válkychtivost vedoucích politiků a generálů některých států  naivní představy Evropanů o podobě a délce války  spojenecké povinnosti států ve vojenských spolcích způsobili dominový efekt vstupování do války 3

4  Německo x Francie Francie ztratila území Alsaska-Lotrinska při Prusko-francouzské válce 1870  Německo x Anglie Německo buduje kolonie, staví bojové křižníky a ponorky – zbrojí na moři, kde se námořní mocnost Anglie začíná cítit ohrožena  Rakousko-Uhersko x Rusko Rusko vystupuje jako ochránce Slovanů na Balkáně, kde si R-U chce udržet vliv. Mnoho Slovanů v R-U má sympatie k Rusku (jediná slovanská velmoc)

5 Trojspolek Trojdohoda slovanští spojenci Ruska

6 Vilém II. Mikuláš II. František Josef I.

7

8  Bosna a Hercegovina patří Rakousku-Uhersku, avšak zde žijící Srbové nejsou spokojeni s cizí vládou  následník rakousko-uherského trůnu František Ferdinand d´Este je se svojí chotí Žofií Chotkovou zabit v ulicích Sarajeva srbskými radikály (po nezdařeném pumovém útoku zastřeleni Gavrilem Principem)  jelikož se ukázalo, že atentátníci byli podporováni důstojníky srbské armády, vedl atentát v důsledku k vyhlášení války Srbsku Dějiny udatného českého národa odkaz na video

9

10 Zjisti z novin, jak dlouho po Sarajevském atentátu došlo k vyhlášení války. Proč se následně do války zapojily další státy, když mohlo jít jen o válku Rakousko- Uherska a Srbska?

11 V létě 1914 vypukla válka, z níž se během několika dní stala světová: účastnila se jí většina evropských států účastnili se jí obyvatelé zámořských kolonií evropských států (Indové, Australané, Novozélanďané, Kanaďané) od roku 1917 vstupují do války USA bojuje se na více kontinentech (Evropa, Afrika, Asie, kolonie)

12 Kteří spojenci obohatili původní Trojdohodu a Trojspolek? Proč se často místo termínu Trojspolek používá Ústřední mocnosti? +vstup USA 1917 k Trojdohodě

13 ZÁPADNÍ FRONTA ITALSKÁ FRONTA BALKÁNSKÁ FRONTA VÝCHODNÍ FRONTA

14  válka začala velmi rychle útokem rakousko- uherských vojsk na Srbsko, německých na Belgii a Francii a Rusko  veřejnost i vojenské velení v mnoha státech se domnívaly, že se jedná o rychlou válku, která bude rozhodnuta do několika měsíců  skutečnost – bojové linie se po několika týdnech většinou zastavily a pokračovaly formou zákopové války

15  systém několika pásů zákopů, minových polí a zátarasů s ostnatými dráty znemožňuje rychlý efektivní útok pěchoty  dochází k masivnímu nasazení dělostřelectva, které ničí zákopové linie  vojáci v zákopech žijí – bojují, jedí, spí, umírají  efektivní obrana zákopů protahovala válku

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Angličané a Francouzi nasadili od roku 1917 tanky, ale s rychlostí max. 12 km/h a omezenou hybností neovlivnily výrazně boj. Filmový dokument o tancích za války - odkaz

25  bojové plyny – užívané od počátku války na západní frontě  masově je využili Němci 1915 u belgických Yprů (název yperit)  od r. 1916 museli mít vojáci povinně plynové masky, později i zvířata

26 následky použití plynů: poleptání pokožky a sliznic v ústech, následné udušení

27

28 letadla měla zpočátku špionážní cíle, teprve později užívána k bombardování už v této válce se mluví o leteckých esech a vzdušných soubojích letadla jsou převážně ze dřeva a plátna

29  Angličané blokují německé přístavy, aby se do Německa nedostaly zásoby a suroviny  Německé ponorky zabraňují v tomtéž lodím Trojdohody  masivní bitevní křižníky křižují oceány, ale zřídka dojde ke střetu flotil  Němci během války začali praktikovat neomezenou ponorkovou válku

30

31

32  bitva o Verdun – západní fronta  bitva na Sommě – západní fronta  boj v Alpách – italská fronta

33  únor – prosinec 1916  Němci útočí na francouzských pevnostní systém okolo města Verdun  podaří se jim dobýt několik menších pevností  Francouzi povolají posily a za velkých ztrát dobyjí ztracená místa  ztráty na obou stranách asi 700 000 mrtvých a zraněných

34  Somma – řeka ve Francii  červenec až listopad 1916  Britové se snaží prolomit německé zákopy a odlehčit Francouzům u Verdunu  1. den útoku ztratili Britové 19 000 mužů  výsledkem byl postup o 3 km a ztráta přes milion vyřazených mužů mrtvých či zraněných  v bitvě Britové použili tanky

35  Původní člen Trojspolku Itálie zaútočila v roce 1915 na rakouské hranice u řeky Soči  fronta se zákopovou válkou zastavila na řece Soči, později Piavě  Rakušané zahájili útok i v horských oblastech Dolomit – jižní Tyrolsko  boje v horách až ve výšce 2500 m byly nesmírně náročné na zásobování, fyzickou odolnost  13. 12. 1916 BÍLÝ PÁTEK – laviny zavalily 10 000 vojáků  posuny na frontě byly nevýrazné, boj nepřinesl úspěch ani jedné straně  bojů u Soči a Piavy se účastnili také čeští vojáci – a to na obou stranách (v rakousko-uherské armádě i jako legionáři na italské straně)  celkové ztráty na italské straně asi 600 000 mrtvých a zraněných

36

37  USA byly dlouho neutrální, ale roku 1917 se připojili k Trojdohodě  pro Trojdohodu to mělo obrovský význam:  přísun čerstvých vojáků  finanční podpora USA  průmyslový potenciál USA – zbraně, jídlo …  prezident Woodrow Wilson se snažil zprostředkovat příměří a pro novou Evropu formuluje v lednu 1918 tzv. 14 bodů. Např:  poválečné odzbrojení  řešení koloniálního problému  nárok na sebeurčení národů (např. národy R-U)  podmínky obnovy poválečných hranic Část těchto bodů se stala součástí poválečných dohod.

38  v Rusku proběhla na jaře 1917 revoluce, která odstranila samovládu cara Mikuláše  v říjnu 1917 provedli ruští komunisté (bolševici) pod vedením Lenina převrat, kterým se chopili moci a vytvořili první komunistický stát  v zemi je chaos, ruská vojska přestávají bojovat na východní frontě  komunisté uzavírají mír s Německem a R-U na jaře 1918 a vzdávají se velké části území, aby se mohli soustředit na občanskou válku  vystoupení Ruska oslabí Trojdohodu, umožní útoky na západní frontě  do občanské války v Rusku se zapojí armády dohodových států proti bolševikům – na této straně i českoslovenští legionáři  během občanské války dojde k vyvraždění carské rodiny  vzniká první komunistický stát

39  hospodářství válčících států se vlivem dlouhé války muselo přizpůsobit skutečnosti, že: miliony mužů jsou odvedeny na frontu a jsou potíže s dovozem z ciziny a zásobováním  státy reagovaly zavedením válečného hospodářství: výroba podniků je podřízena válce – stát je hlavním odběratelem výroba zbraní, munice, uniforem má přednost před spotřebním zbožím železniční doprava je přednostně pro vojenskou přepravu chybějící dělníky nahrazují v práci ženy a zajatci je nedostatek základních potravin a spotřebního zboží  dlouhá válka má za následek špatnou sociální situaci u civilistů – z toho pramení demonstrace,v Rusku dokonce dojde k revoluci  vojáci všech armád se bouří, u nás např. Rumburská vzpoura

40 Komu jsou určené tyto obrázky? Co mají říci?

41  v říjnu 1918 přestává bojovat rakousko-uherské vojsko  válka je ukončena příměřím s Německem 11.11.1918  Ústřední mocnosti jsou poraženy (N, R-U, Bulharsko a Osmanská říše)  10 milionů mrtvých (válka a nemoci)  miliony zraněných a sirotků  zánik starých říší (Německá, Ruská, Rakousko-uherská a Osmanská říše)  vznik mnoha nových států a překreslení hranic Evropy  sociální nepokoje vyvolané bídou za války a bolševickou revolucí v Rusku  dlouho trvající poválečná hospodářská krize a bída  vyostřený nacionalismus vyvolaný novými hranicemi  tvrdé podmínky míru pro Německo vytvořily cestu nacistům k moci  klady – rozšíření demokratických principů v nových státech  technický pokrok – letectví, tanky  vytvořena Společnost národů s idealistickými cíli

42 srovnej

43  zorganizovali vítězné státy od ledna 1919 do ledna 1920  vítězové stanovili podmínky pro poražené státy:  ztráta území pro Německo  hranice nástupnických států Rakouska-Uherska  úprava hranic poražených států a nových států  omezení vojska a loďstva Rakouska a Německa  podmínky placení válečných náhrad vítězům Nejvíce bylo postiženo Německo (náhrady, ztráta území, omezení vojska), což v Německu způsobilo velkou politickou i hospodářskou krizi. Dohodu vnímali velmi negativně i Maďaři,kterým z bývalého Uherska zůstala jen malá část území nového Maďarska a milióny Maďarů se ocitly v jiných státech. I zde proběhl pokus o revoluci a demokracie si nemohla najít cestu.

44  snímek č. 5 : http://www.dejepis.com/ucebnice/uvod-do-kapitoly-prvni-svetova-valka/ http://www.dejepis.com/ucebnice/uvod-do-kapitoly-prvni-svetova-valka/  snímek č. 6: http://zgeography.wordpress.com/2013/03/09/geopolitical-cartoons-depictions-of-imperial-germany-world-war-i/ http://zgeography.wordpress.com/2013/03/09/geopolitical-cartoons-depictions-of-imperial-germany-world-war-i/ http://www.tyden.cz/rubriky/lide/v-ankete-nejvetsi-rusky-hrdina-zatim-vede-car-mikulas-ii_71665.html http://www.hodinarstviantik.cz/colonel/html/FJ1/prochazka.htm  snímek č. 7: http://www.pinterest.com/pin/319051954821146191/ http://www.pinterest.com/pin/319051954821146191/ http://www.onwar.eu/category/historie-history/  snímek č. 8: http://zssaldova.cz/Dumy/EU%20DUMY%20PDF/7-1%20%C5%A0erks-%C4%8CaSp%20PDF/EU%20-7- 3%20Sarajevsk%C3%BD%20atent%C3%A1t%20PDF/Sarajevsky%20atent%C3%A1t.pdf http://zssaldova.cz/Dumy/EU%20DUMY%20PDF/7-1%20%C5%A0erks-%C4%8CaSp%20PDF/EU%20-7- 3%20Sarajevsk%C3%BD%20atent%C3%A1t%20PDF/Sarajevsky%20atent%C3%A1t.pdf  snímek č. 9: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/mym-narodum-28-7-1914/ http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/mym-narodum-28-7-1914/  snímek č. 10: http://www.komenskeho66.cz/materialy/dejepis/810.html http://www.komenskeho66.cz/materialy/dejepis/810.html  snímek č. 12: http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/praf/js09/dejiny/web/pages/evropa-1848-1918.html http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/praf/js09/dejiny/web/pages/evropa-1848-1918.html  http://www.mrsalgado.org/sheltered_topics_world_war_I.htm http://www.mrsalgado.org/sheltered_topics_world_war_I.htm  snímek č. 17: http://www.gamepark.cz/1_svetova_valka_381026.htm http://www.gamepark.cz/1_svetova_valka_381026.htm  snímek č. 18: http://hucak.osu.cz/ww1/?p=1010 http://hucak.osu.cz/ww1/?p=1010  snímek č. 19: http://www.vhu.cz/vznikl-unikatni-projekt-velka-valka-1914-1918-vhu-praha-se-na-nem-rovnez-podili/ http://www.vhu.cz/vznikl-unikatni-projekt-velka-valka-1914-1918-vhu-praha-se-na-nem-rovnez-podili/  snímek č. 20: http://heyjackoboy.wix.com/weapons-and-life?_escaped_fragment_=heavy-aritilaryhttp://heyjackoboy.wix.com/weapons-and-life?_escaped_fragment_=heavy-aritilary  snímek č. 21: http://simonak.eu/index.php?stranka=pages/h_k/11_11.htmhttp://simonak.eu/index.php?stranka=pages/h_k/11_11.htm  snímek č. 22: http://ucimesenavzajem.jex.cz/menu/1-svetova-valkahttp://ucimesenavzajem.jex.cz/menu/1-svetova-valka  http://www.militaria.cz/cz/clanky/zbrane-a-zbroj/boj-a-serm-bodakem.html http://www.kuk-nr42.com/historie.htm

45  snímek č. 23: http://www.militaria.cz/cz/clanky/zbrane-a-zbroj/boj-a-serm-bodakem.html http://www.militaria.cz/cz/clanky/zbrane-a-zbroj/boj-a-serm-bodakem.html  snímek č. 24: http://cs.wikipedia.org/wiki/Tanky_prvn%C3%AD_sv%C4%9Btov%C3%A9_v%C3%A1lky http://cs.wikipedia.org/wiki/Tanky_prvn%C3%AD_sv%C4%9Btov%C3%A9_v%C3%A1lky http://www.svetovevalky.estranky.cz/clanky/technika-1-svetove-valky/tanky.html  snímek č. 25: http://ekolist.cz/cz/kultura/clanky/lzive-kameny-z-marrakese-aneb-jak-pit-z-pramene-poznanihttp://ekolist.cz/cz/kultura/clanky/lzive-kameny-z-marrakese-aneb-jak-pit-z-pramene-poznani  snímek č. 26: http://zpravy.ihned.cz/c1-56505010-pred-95-lety-nemci-poprve-pouzili-yperit-chemicke-zbrane-se-pouzivaji-dodneshttp://zpravy.ihned.cz/c1-56505010-pred-95-lety-nemci-poprve-pouzili-yperit-chemicke-zbrane-se-pouzivaji-dodnes  snímek č. 27: http://www.amk.to/fotogalerie/nejnovejsi/detail/9101/http://www.amk.to/fotogalerie/nejnovejsi/detail/9101/  snímek č. 28: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10253720355-prvni-svetova-valka-v-barve/210382545920003/http://www.ceskatelevize.cz/porady/10253720355-prvni-svetova-valka-v-barve/210382545920003/  snímek č. 30: http://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_bitva_v_Otrantsk%C3%A9_%C3%BA%C5%BEin%C4%9Bhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_bitva_v_Otrantsk%C3%A9_%C3%BA%C5%BEin%C4%9B  snímek č. 31: http://de.wikipedia.org/wiki/U-Boot-Krieghttp://de.wikipedia.org/wiki/U-Boot-Krieg  snímek č. 33: http://www.caldanainternational.com/it/Tour-guidati-in-bus-e-in-aereo/Catalogo-Storia/VERDUN,http://www.caldanainternational.com/it/Tour-guidati-in-bus-e-in-aereo/Catalogo-Storia/VERDUN http://vtm.e15.cz/aktuality/bitevni-pole  snímek č. 34: http://cs.wikipedia.org/wiki/Modern%C3%AD_d%C4%9Bjinyhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Modern%C3%AD_d%C4%9Bjiny  snímek č. 36: http://cs.wikipedia.org/wiki/Italsk%C3%A1_fronta_(prvn%C3%AD_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka)http://cs.wikipedia.org/wiki/Italsk%C3%A1_fronta_(prvn%C3%AD_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka) http://www.voltek.cz/dolomity/dolomity_historie.htm http://neviditelnypes.lidovky.cz/historie-zivot-boj-a-smrt-pod-sedmi-vlajkami-7-fa1- /p_spolecnost.aspx?c=A120215_170825_p_spolecnost_waghttp://neviditelnypes.lidovky.cz/historie-zivot-boj-a-smrt-pod-sedmi-vlajkami-7-fa1- /p_spolecnost.aspx?c=A120215_170825_p_spolecnost_wag  snímek č. 39: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/fotogalerie-valecna-propaganda/http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/fotogalerie-valecna-propaganda/  snímek č. 42:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka http://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka


Stáhnout ppt "EU peníze středním školám Název vzdělávacího materiálu: 1. světová válka Číslo vzdělávacího materiálu: ICT2-10 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky."

Podobné prezentace


Reklamy Google