Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Č A S O V Á N Í S L O V E S V P Ř Í T O M N É M Č A S E pravidelná slovesa pravidelná slovesa slovesa SEIN a HABEN slovesa SEIN a HABEN slovesa s neodlučitelnou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Č A S O V Á N Í S L O V E S V P Ř Í T O M N É M Č A S E pravidelná slovesa pravidelná slovesa slovesa SEIN a HABEN slovesa SEIN a HABEN slovesa s neodlučitelnou."— Transkript prezentace:

1 Č A S O V Á N Í S L O V E S V P Ř Í T O M N É M Č A S E pravidelná slovesa pravidelná slovesa slovesa SEIN a HABEN slovesa SEIN a HABEN slovesa s neodlučitelnou předponou slovesa s neodlučitelnou předponou slovesa s odlučitelnou předponou slovesa s odlučitelnou předponou

2 Osobní zájmena v 1. pádě jednotné číslo 1. ich - já 2. du - ty 3. er - on sie - ona es - ono množné číslo wir – my ihr – vy (tykání) sie – oni Sie – Vy (vykání)

3 Časování sloves v přítomném čase infinitiv většiny německých sloves je zakončen na –en (wohnen), méně často na –n (basteln). Po odtržení infinitivní koncovky získáme slovesný kmen (wohn-) slovesné tvary se pro jednotlivé osoby tvoří spojením slovesného kmene s osobními koncovkami (wohn+e=wohne) součástí slovesného tvaru jsou na rozdíl od češtiny osobní zájmena (ich wohne).

4 WOHN EN – bydlet 1. ich wohne 1. ich wohne 2 du wohnst 2 du wohnst 3. er wohnt 3. er wohnt sie wohnt sie wohnt es wohnt es wohnt wir wohnen wir wohnen ihr wohnt ihr wohnt sie wohnen sie wohnen Sie wohnen Sie wohnen

5 Časování sloves končí-li kmen na -t, (arbeiten, warten, begleiten) –d (baden) nebo na některé skupiny souhlasek s –n, -m (rechnen, widmen), vkládá se pro snadnější výslovnost ve 2. a 3. osobě čísla jednotného a ve 2 osobě čísla množného mezi kmen a koncovku hláska –e- končí-li kmen na -t, (arbeiten, warten, begleiten) –d (baden) nebo na některé skupiny souhlasek s –n, -m (rechnen, widmen), vkládá se pro snadnější výslovnost ve 2. a 3. osobě čísla jednotného a ve 2 osobě čísla množného mezi kmen a koncovku hláska –e-

6 Časování sloves v přítomném čase ARBEIT EN - pracovat ARBEIT EN - pracovat 1. ich arbeite 1. ich arbeite 2. du arbeitest 2. du arbeitest 3. er arbeitet 3. er arbeitet sie arbeitet sie arbeitet es arbeitet es arbeitet wir arbeiten wir arbeiten ihr arbeitet ihr arbeitet sie arbeiten sie arbeiten Sie arbeiten Sie arbeiten

7 Časování sloves pokud kmen slovesa končí na sykavku (-s, -ss, -ß, -x, -z), připojuje se ve 2. osobě jednotného čísla pouze –t: du heißt 2. osoba jednotného čísla a 3. osoba jednotného čísla pak mají shodný tvar

8 Časování sloves HEIß EN HEIß EN 1. ich heiße 1. ich heiße 2. du heißt 2. du heißt 3. er heißt 3. er heißt sie heißt sie heißt es heißt es heißt wir heißen wir heißen ihr heißt ihr heißt sie heißen sie heißen Sie heißen Sie heißen

9 Příklady ve větách Ich komme aus Prag. Ich komme aus Prag. Pocházím z Prahy. Lernst du deutsch? Lernst du deutsch? Učíš se německy? Wo wohnt Peter? Wo wohnt Peter? Kde bydlí Petr? Wo arbeitet ihr jetzt? Wo arbeitet ihr jetzt? Kde teď pracujete? Lebt ihr noch in Berlin? Lebt ihr noch in Berlin? Žijete ještě v Berlíně?

10 Časování slovesa SEIN SEIN - být 1. ich bin 1. ich bin 2. du bist 2. du bist 3. er ist 3. er ist sie ist sie ist es ist es ist wir sind wir sind ihr seid ihr seid sie sind sie sind Sie sind Sie sind

11 Příklady ve větách Seid ihr in Deutschland? Seid ihr in Deutschland? Jste v Německu? Sind Sie Herr Klein? Sind Sie Herr Klein? Jste pan Klein? Herr und Frau Klein sind in Deutschland. Herr und Frau Klein sind in Deutschland. Pan a paní Kleinovi jsou v Německu. Petra ist meine Schwester. Petra ist meine Schwester. Petra je moje sestra. Bist du Hans? Bist du Hans? Jsi Honza?

12 Časování slovesa HABEN HABEN - mít 1. ich habe 1. ich habe 2. du hast 2. du hast 3. er hat 3. er hat sie hat sie hat es hat es hat wir haben wir haben ihr habt ihr habt sie haben sie haben Sie haben Sie haben

13 Příklady ve větách Haben Sie Kinder? Haben Sie Kinder? Máte děti? Hast du Zeit? Hast du Zeit? Máš čas? Ich habe einen Bruder. Ich habe einen Bruder. Mám jednoho bratra. Wir haben eine Katze. Wir haben eine Katze. Máme jednu kočku. Habt ihr auch einen Hund? Habt ihr auch einen Hund? Máte také nějakého psa?

14 NEODLUČITELNÉ PŘEDPONY be-besuchen be-besuchen ge-gefallen ge-gefallen emp-empfehlen emp-empfehlen ent-entscheiden ent-entscheiden er- erzählen er- erzählen ver-verkaufen ver-verkaufen zer-zerschneiden zer-zerschneiden Tyto předpony jsou vždy nepřízvučné a neodlučitelné. Tyto předpony jsou vždy nepřízvučné a neodlučitelné. Při časování se od slovesa nikdy neoddělují (wir erzählen). Při časování se od slovesa nikdy neoddělují (wir erzählen).

15 Časování sloves s neodlučitelnou předponou BESUCHEN - navštívit ich besuche ich besuche du besuchst du besuchst er besucht er besucht wir besuchen wir besuchen ihr besucht ihr besucht sie besuchen sie besuchen Sie besuchen Sie besuchen

16 Příklady Verstehst du mich? Verstehst du mich? Rozumíš mi? Er bekommt ein Geschenk von seinen Eltern. Er bekommt ein Geschenk von seinen Eltern. Dostane od svých rodičů nějaký dárek. Bestellst du Bier? Bestellst du Bier? Objednáš pivo? Wie oft bezahlt ihr im Restaurant? Wie oft bezahlt ihr im Restaurant? Jak často platíte v restauraci?

17 ODLUČITELNÉ PŘEDPONY například ab-abfahren ab-abfahren an-anbieten an-anbieten auf-aufmachen auf-aufmachen ein- einschlafen ein- einschlafen mit- mitspielen mit- mitspielen vor- vorhaben vor- vorhaben weg- weggehen weg- weggehen Tyto předpony jsou vždy přízvučné. Tyto předpony jsou vždy přízvučné. Při časování se od slovesa oddělují a stojí až na konci věty Při časování se od slovesa oddělují a stojí až na konci věty (ich fahren heute ab). (ich fahren heute ab). V infinitivu se píší se slovesem dohromady (anbieten). V infinitivu se píší se slovesem dohromady (anbieten).

18 Časování sloves s odlučitelnou předponou ABFAHREN – odjet ich fahre ab ich fahre ab du fährst ab du fährst ab er fährt ab er fährt ab wir fahren ab wir fahren ab ihr fahrt ab ihr fahrt ab sie fahren ab sie fahren ab Sie fahren ab Sie fahren ab

19 Příklady Ich stehe heute um 5 Uhr auf. Ich stehe heute um 5 Uhr auf. Dnes vstávám v 5 hodin. Er ruft dich morgen an. Er ruft dich morgen an. Zavolá ti zítra. Mach das Fenster auf! Mach das Fenster auf! Otevři to okno! Wir steigen in Prag ein. Wir steigen in Prag ein. Nastoupíme v Praze. Wir müssen in Prag einsteigen. Wir müssen in Prag einsteigen. Musíme nastoupit v Praze.

20


Stáhnout ppt "Č A S O V Á N Í S L O V E S V P Ř Í T O M N É M Č A S E pravidelná slovesa pravidelná slovesa slovesa SEIN a HABEN slovesa SEIN a HABEN slovesa s neodlučitelnou."

Podobné prezentace


Reklamy Google