Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prof. Dr.-Ing. Jürgen I. Schoenherr doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D. Auswirkungen des Klimawandels und des Wetters auf Umwelt und Erdbauwerke Vlivy počasí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prof. Dr.-Ing. Jürgen I. Schoenherr doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D. Auswirkungen des Klimawandels und des Wetters auf Umwelt und Erdbauwerke Vlivy počasí"— Transkript prezentace:

1 Prof. Dr.-Ing. Jürgen I. Schoenherr doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D. Auswirkungen des Klimawandels und des Wetters auf Umwelt und Erdbauwerke Vlivy počasí a změn klimatu na životní prostředí a zemní stavby http://klipro.tul.cz

2 Partneři projektu Technická univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D. Hochschule Zittau/Görlitz Institut für Technologieentwicklung, Torf- und Naturstoff-Forschung Prof. Dr.-Ing. Jürgen I. Schoenherr Universita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta životního prostředí Doc. RNDr. Miroslava Blažková, Ph.D. Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden Fakultät Bauwesen Prof. Dr.-Ing. habil. Jens Engel Projektpartner

3 Základní parametry projektu Realisierungsdauer/Realizační období: 1.9.2012 – 30.6.2014 Finanzierungsquelle/Zdroj financování: EU – Program Ziel 3 | Cíl 3 Fördergeldgeber/Poskytovatel:Sächsische AufbauBank, Gemeinsames Technisches Sekretariat Gesamtbudget/celkový rozpočet:681 860,94 Ergebnisse des Projekts:Fortbildungskurse/Kvalifikační kurzy Výstupy projektu: Seminare/Semináře Exkursionen/Exkurze Konferenzen, Workshops/Konference,workshopy Buch zur Methodik/Metodika Offizielle Webseite/webová prezentace:http://klipro.tul.cz Grundparameter des Projekts

4 Diagnose Diagnóza Prognose Prognóza Therapie Terapie HTW Dresden Uni Liberec UJEP Usti HS Zittau/Görlitz Uni Liberec HTW Dresden UJEP Usti HS Zittau/Görlitz HTW Dresden Ertüchtigen Posílení ( Re)vitalisierung (Re)vitalizace Modifizierung Modifikace HTW Dresden UJEP Usti HS Zittau/Görlitz UJEP Usti HS Zittau/Görlitz Uni Liberec UJEP Usti HTW Dresden HS Zittau/Görlitz

5 Das Programm beinhaltet drei Schwerpunkte: Program se skládá ze tří klíčových částí 1. Zweitägige Lehrveranstaltungen pro Quartal 2. Tagungen, Workshops und Seminare 3. Praktikas sowie Exkursionen 1. Dvoudenní výuková akce každé čtvrtletí 2. Odborná setkání, workshopy a semináře 3. Praktika a exkurze

6 Vzdělávací kurzyFortbildungskurse TUL – únor 2013 a únor 2014, Modelování vlivů počasí na horninové prostředí a zemní stavby HS Zi/Gr – prosinec 2012 a prosinec 2013, Vlivy klimatických změn na životní prostředí a zemní stavby UJEP – květen 2013 a květen 2014, Reakce obnovené rekultivované a revitalizované krajiny na vybrané klimatické ukazatele HTW – leden 2013 a leden 2014, Svrchní půdní vrstva, Geotechnika - Klima - Hydrologie TUL – Februar 2013 und Februar 2014, Modelierung von Auswirkungen auf Untergrund und Erdbauwerke infolge Witterungseinflüssen HS Zi/Gr – Dezember 2012 und Dezember 2013, Einfluss des Klimawandels auf Umwelt und Erdbauwerke UJEP – Mai 2013 und Mai 2014, Reaktion der wiederhergestellten, rekultivierten Landschaft auf ausgewählte Klimamerkmale HTW – Januar 2013 und Januar 2014, Obere Bodenzone, Geotechnik – Klima - Wasserhaushalt

7

8 Semináře TUL –20x Klipro-Seminar (Mi 14:15 einmal pro zwei Wochen, alljährlich von Oktober bis Dezember + von März bis Mai) (bisher 12x) HS Zi/Gr –16x iTN Seminar: (Mi 16:30) alljährlich von Oktober bis Februar 5 Seminare und von März bis Juni 3-5 Seminare (bisher 8x) UJEP – 8x (2 Veranstaltungen pro Semestr) (bisher 8x) HTW –10x Dresdener Geotechnik Seminar an der HTW Dresden (Do 16:50) alljährlich von Oktober bis Februar, 5 Veranstaltungen (bisher 6x) Seminare TUL – (proběhlo 12x) 20x seminář NTI (St 14:15 ob týden každoročně říjen-prosinec + březen-květen) HS Zi/Gr – 16x iTN Seminar: (většinou St 16:30) každoročně říjen-únor 5 seminářů a březen- červen 3 semináře (dosud 8x) UJEP – 8x (2 akce/ semestr)(dosud 8x) HTW – 10x geotechnický seminář (Čt 16:50) každoročně říjen-únor 5 akcí (dosud 6x)

9

10 Exkurze UJEP + HTW – 13.-14.06.2013, Hochwasser- und Umweltschutz. Tagebau und Rekultivierung, komplexe Aufgaben und Lösungen TUL + HS Zi/Gr – 26.-27.09.2013, Braunkohlenbergbau und nachbergbauliche Nutzung. Wasserbauwerke und Hochwasserschutz. Exkursionen UJEP + HTW – 13.-.14.6.2013, Ochrana proti povodním a ochrana životního prostředí. Povrchofá těžba a rekultivace, Komplexní úkoly a řešení TUL + HS Zi/Gr – 26.-27.9.2013, Těžba hnědého uhlí, rekultivace a následná péče. Vodní stavby a protipovodňová opatření.

11

12 Konference / Workshopy HS Zi/Gr – Skládkový workshop Žitava-Liberec 2013, 7.-8.11.2013 TUL – Závěrečný workshop projektu, červen 2014 UJEP – Workshop v únoru 2014 HTW Dresden – 21.11.2013, Geotechnika a životní prostředí: Aplikovaný výzkum v praxi Konferenzen / Workshops HS Zi/Gr – Deponieworkshop Zittau – Liberec 2013, 7.-8.11.2013 TUL – Abschlußworkshop des Projekts, Juni 2014 UJEP – Workshop im Februar 2014 HTW Dresden – 21.11.2013, Fachtagung Geotechnik & Umwelt: Angewandte Forschung in der Praxis

13 Metodika Die Buch-Publikation wird im Jahr 2014 als Methodik herausgegeben: Vorwort. (Beschreibung des Projekts KLIPRO) 1-2 Seiten, J. Šembera Einführung, 1-5 Seite, J. Šembera 1. Kapitel: Zustand des Klimas und sein Wandel (hinsichtlich der Tschechischen Republik und Sachsen), L. Hájková, S.-A. Lippert, et al. 2. Kapitel: Deponien und Abbau von Deponien in Bezug auf das Klima, 40 Seiten, J.I. Schoenherr et al. Methodik Společná knižní publikace bude vydána v roce 2014: Předmluva. (Popis projektu KLIPRO) 1- 2 strany, J. Šembera Úvod, 1-5 strany, J. Šembera 1. kapitola: Vybrané klimatické charakteristiky České republiky (Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj) a Svobodného státu Sasko, L. Hájková, S.- A. Lippert, et al. 2. kapitola: Skládky a odtěžování skládek ve vztahu ke klimatu, 40 stran, J.I. Schoenherr

14 3. kapitola: Geotechnické metody posuzování zemních staveb, 35 stran, J. Engel, C. Lauer, S. Al- Akel 4. kapitola: Hydrologické modelování v posuzování vlivů změn klimatu, 45 stran, M. Hokr, V. Dunger, J.Zeman, J. Chudoba 5. kapitola: Vliv počasí a klimatu na litosféru, pedosféru a zemní stavby, 40 stran, M. Blažková, J. Vráblíková, P. Vráblík, V. Kreníková Závěr, 1-5 stran, J. Šembera MetodikaMethodik 3. Kapitel: Methoden für geotechnische Beurteilung von Erdbauwerken, 35 Seiten, J. Engel, C. Lauer, S. Al-Akel 4. Kapitel: Hydrologische Modellierung bei der Beurteilung der Auswirkungen des Klimawandels, 45 Seiten, M. Hokr, V. Dunger, J.Zeman, J. Chudoba 5. Kapitel: Einfluss des Wetters und des Klimas auf Lithosphere, Pedosphere und Erdbauwerke, 40 Seiten, M. Blažková, J. Vráblíková, P. Vráblík, V. Kreníková Abschluss, 1-5 Seiten, J. Šembera

15 Auswirkungen des Klimawandels und des Wetters auf Umwelt und Erdbauwerke Vlivy počasí a změn klimatu na životní prostředí a zemní stavby http://klipro.tul.cz Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Děkuji vám za pozornost


Stáhnout ppt "Prof. Dr.-Ing. Jürgen I. Schoenherr doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D. Auswirkungen des Klimawandels und des Wetters auf Umwelt und Erdbauwerke Vlivy počasí"

Podobné prezentace


Reklamy Google