Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 22Číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 22Číslo."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 22Číslo DUM 01 Předmět Německý jazyk Tematický okruh Slovní zásoba a gramatika pro 3., 4. ročník Název materiálu Menschen wie du und ich Autor Mgr. Marta Klausnitzerová Datum tvorby září 2013Ročník 3. ročník Anotace Prezentace zaměřená na procvičování slovní zásoby 16. lekce učebnice DIREKT 2 a stupňování přídavných jmen. Metodický pokyn Žáci řeší jednotlivá cvičení podle zadání. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Marta Klausnitzerová Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Menschen wie du und ich (?) 16. Lektion - Wortschatz und Komparation der Adjektive

3 Übersetzen Sie den Wortschatz! der Erfolgfehlen - úspěch- chybět das Ergebnisgefallen - výsledek- líbit se bestimmt hässlich - určitě- ošklivý bequeminteressant - pohodlný- zajímavý

4 Übersetzen Sie den Wortschatz! sauber vielleicht - čistý- snad, možná die Umfragewirklich - anketa- opravdu, skutečně verdienendie Sendung - vydělávat- vysílání vergleichensammeln - porovnávat- sbírat

5 Übersetzen Sie den Wortschatz! reichdas Mitglied - bohatý- člen Recht habendas Model - mít pravdu- model leiten passen - vést- hodit se der Menschder Rentner - člověk- důchodce

6 Wiederholen Sie die Adjektive und ihre Gegenteile billig schnell - levný x drahý (teuer)- rychlý x pomalý (langsam) faulbequem x unbequem - líný x pilný (fleißig)- pohodlný x nepohodlný jungruhig - mladý x starý (alt)- klidný x neklidný (unruhig) armlustig - chudý x bohatý (reich)- veselý x smutný (traurig) launischklug - náladový x vyrovnaný - chytrý x hloupý (dumm) (ausgeglichen)

7 Ergänzen Sie das richtige Wort in die Lücke! 1. Ich glaube nicht, das er ______ hat.a) passt 2. Mir _______ er nicht.b) bestimmt 3. Du wirst es ________ schaffen.c) Recht 4. Ich will mit dir ______ Zeit verbringen.d) Umfrage 5. ________ Sie dieses Bild mit dem zweiten. e) fehlst 6. Er ________ sehr gut zu dir.f) gefällt 7. Du _________ mir.g) mehr 8. Wir machen eine _________. h) verglei -chen

8 Die Lösung! Řešení! 1. c 2. f 3. b 4. g 5. h 6. a 7. e 8. d

9 Die Lösung! Jetzt übersetzen Sie die Sätze ! 1. Ich glaube nicht, das er Rech hat. Nemyslím si, že má pravdu. 2. Mir gefällt er nicht. Nelíbí se mi. 3. Du wirst es bestimmt schaffen. Ty to určitě zvládneš. 4. Ich will mit dir mehr Zeit verbringen. Chci s Tebou trávit více času. 5. Vergleichen Sie dieses Bild mit dem zweiten. Porovnejte tento obrázek s tím druhým. 6. Er passt sehr gut zu dir. Hodí se k Tobě moc dobře. 7. Du fehlst mir. Ty mi chybíš. 8. Wir machen eine Umfrage. Děláme anketu.

10 Ergänzen Sie die Gegenteile der Adjektive! AdjektivGegenteil billig schlank reich lustig lang jung schön ruhig glücklich fleißig klug

11 Die Lösung! Řešení! AdjektivGegenteil billigteuer schlankdick reicharm lustigernst langkurz jungalt schönhässlich ruhigunruhig glücklichunglücklich fleißigfaul klugdumm

12 Stupňování přídavných jmen – 1. stupeň (Positiv) 1. stupeň přídavných jmen používá se ve spojení: so (tak) + 1. stupeň + wie (jako) Př. Felix je tak oblíbený jako Jonas. Felix ist so beliebt wie Jonas. Übersetzen Sie! 1. Moje rodiče nejsou tak bohatí jako tvoje rodiče. Meine Eltern sind nicht so reich wie deine Eltern. 2. Ta kniha není tak zajímavá jako ten film. Das Buch ist nicht so interessant wie der Film. 3. Můj manžel není tak vyrovnaný jako já. Mein Ehemann ist nicht so ausgeglichen wie ich.

13 Stupňování přídavných jmen – 2. stupeň (Komparativ) 2. stupeň příd. jmen tvoří se připojením koncovky -er k základnímu tvaru (v 1. stupni) sportlich – sportlicher u některých jednoslabičných př. jmen dochází navíc k přehlásce kmenových samohlásek a, u, o. jung jung - jünger lang lang – länger Übersetzen Sie! Př. Můj otec je starší než moje matka. Mein Vater ist älter als meine Mutter.

14 Stupňování přídavných jmen – 2. stupeň Některá příd. jména mají nepravidelné stupňování. gut (dobrý) gut – besser (lepší) viel (hodně) viel – mehr (více) hoch (vysoký) hoch – höher (vyšší) gern (rád) gern – lieber (raději) Srovnávání nerovnocenných jevů pomocí 2. stupně se vyjadřuje částicí als (než).

15 Ergänzen Sie die den Komparativ (2. stupeň) und übersetzen Sie die Adjektive! 1.stupeňčesky2. stupeňčesky gut gern viel hoch oft bald

16 Die Lösung! Řešení! 1.stupeňčesky2. stupeňčesky gutdobrýbesserlepší gernrádlieberraději vielhodněmehrvíce hochvysokýhöhervyšší oftčastoöfter, häufigerčastější baldbrzyeherdříve

17 Stupňování přídavných jmen – 3. stupeň (Superlativ) 3. stupeň přídavných jmen Tvoří se na dvěma způsoby: Podle toho, zda je v postavení přívlastku nebo přísudku (doplňku), tj. po slovese. 1) 3. stupeň v postavení přívlastku der / die / das + základní tvar + (e)ste Př. To je nejhezčí žena světa. Das ist die schönste Frau der Welt. Übersetzen Sie! 1. Sněžka je nejvyšší hora České republiky. Die Schneekoppe ist der höchste Berg der Tschechischen Republik.

18 Stupňování přídavných jmen 2) 3. stupeň přídavných jmen ve funkci přísudku. am + základní tvar + (e)sten Př. Tahle žena je nejsympatičtější ze všech. Diese Frau ist am sympathischsten von allen. U přídavných jmen končících na -t, -d, -z, -sch, -ß, se vkládá mezi kmen a koncovku -e.

19 Stupňování přídavných jmen I ve 3. stupni dochází stejně jako ve 2. stupni u některých přídavných jmen k přehlásce a, o, u ve kmeni. groß – das größte – am größten lang – das längste – am längsten Nebo se jejich 3. stupeň tvoří stejně jako 2. stupeň nepravidelně. gut – der / die / das beste – am besten (přeložte) am besten - nejlépe viel – der / die / das meiste – am meisten (přeložte) am meisten - nejvíce hoch – der / die / das höchste – am höchsten (přeložte) am höchsten - nejvyšší gern – der / die / das liebste – am liebsten (přeložte) am liebsten - nejraději Pozor! meistens = většinou

20 Ergänzen Sie die Komparation der Adjektive! 1.Stupeň2. Stupeň3. stupeň gern arm lustig teuer fleißig billig gut lang kurz viel oft bald

21 Die Lösung! 1.Stupeň2. Stupeň3. stupeň gernlieberam liebsten armärmeram ärmsten lustiglustigeram lustigsten teuerteureram teuersten fleißigfleißigeram fleißigsten billigbilligeram billigsten gutbesseram besten langlängeram längsten kurzkürzeram kürzesten vielmehram meisten oftöfteram öftesten, am häufigsten baldeheram ehesten

22 Ergänzen Sie das Adjektiv in der richtigen Form! 1. Du fehlst ihm _______, als du denkst. (viel) 2. Früher warst du __________ als heute. (lustig) 3. Er ist jetzt __________ als früher. (ernst) 4. Das ist das _________ Fest, das ich je gesehen habe. (schön) 5. Fleisch ist nicht so _________ wie Gemüse. (gesund) 6. Gemüse ist __________ als Fleisch. (gesund) 7. Für mich ist es __________ als für dich. (wichtig) 8. Herr Walter ist _____ ___________ von allen in unserem Betrieb. (fähig) 9. Ich finde diese Situation _____ ___________. (lustig) 10. Er kommt _________, als du denkst. (bald)

23 Die Lösung! 1. Du fehlst ihm mehr, als du denkst. (viel) 2. Früher warst du lustiger als heute. (lustig) 3. Er ist jetzt ernster als früher. (ernst) 4. Das ist das schönste Fest, das ich je gesehen habe. (schön) 5. Fleisch ist nicht so gesund wie Gemüse. (gesund) 6. Gemüse ist gesünder als Fleisch. (gesund) 7. Für mich ist es wichtiger als für dich. (wichtig) 8. Herr Walter ist am fähigsten von allen in unserem Betrieb. (fähig) 9. Ich finde diese Situation am lustigsten. (lustig) 10. Er kommt eher, als du denkst. (bald)

24 Zdroje Motta, Giorgio; Ćwikowska Beata; Vomáčková Olga. Direkt 2 Němčina pro střední školy. Praha, 2007. ISBN 978-80-86906-81-2. S.77, 261, 262.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 22Číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google