Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zájmenná příslovce Zájmenná příslovce vznikají z předložek a ukazovacích nebo tázacích zájmen. Zájmenná příslovce se používají pouze tehdy, jde li o věci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zájmenná příslovce Zájmenná příslovce vznikají z předložek a ukazovacích nebo tázacích zájmen. Zájmenná příslovce se používají pouze tehdy, jde li o věci."— Transkript prezentace:

1 Zájmenná příslovce Zájmenná příslovce vznikají z předložek a ukazovacích nebo tázacích zájmen. Zájmenná příslovce se používají pouze tehdy, jde li o věci !

2 1. Tázací zájmenná příslovce 1.skupina Wo - bei ? - při čem ? Wo - durch ? - čím ? Wo - für ? - pro co ?, oč ?, zač ? Wo - mit ? - (s) čím ? Wo - von ? - o čem?, od čeho ? Wo - vor ? - před čím ? Wo - zu ? - nač ?, k čemu ? Wo - nach ? - na co ?

3 Tázací zájmenná 2. Skupina : Wo - ran ? - nač ?, na čem ? Wo - rauf ? - nač ?, na čem ? Wo - raus ? - z čeho ? Wo - rin ? - v čem ? Wo - rüber ? - o čem, nad čím ? Wo - rum ? - oč ?

4 Tvoření tázacích zájmen příslovců Tázací zájmenná příslovce tvoříme spojením wo (r) + předložku. Tvary s r jsou u předložek začínajících samohláskou. V češtině odpovídá tázacím zájmenným příslovcům spojení předložky s tázacím zájmenem (o co, nač):

5 Například - Beispiele Wozu brauchen Sie das? Wonach fragt er? Worum geht es? Worauf freut er sich? Wofür interessiert er sich? Nač to potřebujete? Na co se ptá? Oč jde? Na co se těší? O co se zajímá?

6 2. Ukazovací zájmenná příslovce 1. Skupina: Da - bei - při tom, u toho Da - durch - tím Da - für - za to, o to Da - gegen - proti tomu Da - mit - (s) tím Da - nach - po tom, podle toho Da - neben - vedle toho Da - von - o tom, z toho Da - zu - k tomu

7 Ukazovací zájmenná příslovce 2. Skupina: Da - ran - na to, na tom, u toho Da - rauf - na to, na tom Da - raus - z toho Da - rin - v tom Da - rüber - nad tím, o tom Da - rum - o to Da - runter - pod tím, o tom

8 Tvoření ukazovacích zájmen příslovce Ukazovací zájmenná příslovce tvoříme spojením da (r) + předložka. Tvary s r jsou u předložek začínajících samohláskou. V češtině odpovídá ukazovacím zájmenným příslovím spojení předložky s ukazovacím nebo osobním zájmenem (o tom, o ní, na to, na ní a pod.)

9 Například - Beispiele Es geht darum. - Jde o to. Wir freuen uns darauf. - Těšíme se na to. Ich bitte Sie darum. - Prosím Vás o to. Ich danke Ihnen dafür. - Děkuji Vám za to. Ich habe nichts dagegen.- Nemám níc proti tomu. Was gibt es dazu? - Co je k tomu?

10 Tvary při otázkách - Formen bei Fragen Hovoříme-li o osobách užíváme po předložkách osobních zájmen nebo tázacího zájmena wer (1). Jinak - jde li o věci užíváme zájmenných příslovcí (2).

11 Osoby - Personen (1) otázka - Frage: odpovědˇ- Antwort: An wen/wem...? An Alena, dich... Auf wen/wem...? Auf Martin, ihn... Bei wem...? Bei dem Vater… Für wen…? Für ihn… Zu wem …? Zu ihr …. Über wen…? Über ihn …. Von wem…? Von dir, ihm...

12 Věci - Sachen (2) otázka - Frage: odpovědˇ - Antwort: Woran ……..? - Daran. Worauf …….? - Darauf. Wobei ……...? - Dabei. Wofür ………? - Dafür. Wozu ……….? - Dazu. Worüber ……? - Darüber. Wovon ……..? - Davon.


Stáhnout ppt "Zájmenná příslovce Zájmenná příslovce vznikají z předložek a ukazovacích nebo tázacích zájmen. Zájmenná příslovce se používají pouze tehdy, jde li o věci."

Podobné prezentace


Reklamy Google