Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Współpraca transgraniczna dzisiaj i jutro Bielsko-Biała 29 września 2009 r.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Współpraca transgraniczna dzisiaj i jutro Bielsko-Biała 29 września 2009 r."— Transkript prezentace:

1 Współpraca transgraniczna dzisiaj i jutro Bielsko-Biała 29 września 2009 r.

2 Vysoká správní škola v Bielsku- Białej Přeshraniční spolupráce dnes a zítra Bielsko-Biała 29. září 2009

3 Projekt Rozwój źródeł ludzkich Śląska Czesko-Polskiego realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. Współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

4 Projekt: Rozvoj lidských zdrojů česko-polského Slezska Rozvoj lidských zdrojů česko-polského Slezska realizovaný v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013. Spolufinancovaný z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje.

5 Cel główny projektu: Rozwój współpracy transgranicznej na płaszczyźnie edukacji, przedsiębiorczości, turystyki. Cele szczegółowe projektu: Analiza stanu środowiska naturalnego, rozwoju turystyki i przedsiębiorczości na terenie Śląska Cieszyńskiego Promocja kształcenia ustawicznego po obu stronach granicy Wykształcenie specjalistów ds. współpracy czesko- polskiej inicjujących i realizujących projekty transgraniczne

6 Všeobecný cíl projektu: Rozvoj přeshraniční spolupráce na úrovni edukace, podnikání, cestovního ruchu. Speciální cíle projektu: Analýza stavu životního prostředí, cestovního ruchu a podnikání na území Těšínského Slezska Analýza stavu životního prostředí, cestovního ruchu a podnikání na území Těšínského Slezska Propagace celoživotního vzdělávání na obou stranách hranice Propagace celoživotního vzdělávání na obou stranách hranice Vzdělání specialistů pro česko-polskou spolupráci, kteří budou iniciovat a realizovat přeshraniční projekty Vzdělání specialistů pro česko-polskou spolupráci, kteří budou iniciovat a realizovat přeshraniční projekty

7 Lider projektu: Vysoká Škola Sociálně správní, Institut celoživotniho Vzdělávání Havířov o.p.s. www.vsss.cz Partner polski: Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej www.wsa.bielsko.pl Polska część projektu realizowana jest od lutego 2009r. do października 2010r.

8 Vedoucí partner projektu: Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. www.vsss.cz Polský parner projektu: Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej www.wsa.bielsko.pl Polská část je realizována únor 2009r. až ríjen 2010r

9 Zespół badawczy WSA przeprowadził badania terenowe, w których przeanalizowano najważniejsze kompetencje mieszkańców polskiej części Śląska Cieszyńskiego. Na podstawie badań powstał Raport i ostateczny produkt tej części projektu – publikacja pt.: Kompetencje cywilizacyjne mieszkańców Podbeskidzia. Działanie I: Badania – Raport – Publikacja

10 Aktivita I: Průzkum – Zpráva – Publikace Průzkumní skupina WSA provedla terénní průzkum, v kterém byly zkoumané nejdůležitější kompetence obyvatel polské části Těšínského Slezska. Na základě průzkumu vznikla Zpráva a koněčný výstup této části projektu – publikace s názvem: Civilizační kompetence obywatel Podbeskydí.

11 Stugodzinny program szkolenia, w którym połączono naukę podstaw gramatyki, słownictwa, wymowy z częścią poświęconą rozumieniu kultury czeskiej, zwyczajów i obyczajów u naszych południowych sąsiadów. 22 sierpnia szkolenie zakończyło 37 uczestników projektu. Działanie II: Szkolenie językowe z podstaw języka czeskiego

12 Aktivita II: Jazykové školení základy českého jazyka Stohodinový rozvrh školení, ve kterém byla spojená vyúka základů mluvnice, slovní zásoby a výslovnosti s porozuměním české kultury, zvyků a obyčejů naších jižních sousedů. 22. srpna školení ukončilo 37 účastníků projektu

13 Studia pn. Administracja i zarządzanie procesami transgranicznymi. Specjalista ds. współpracy czesko-polskiej realizowane będą od października 2009 do czerwca 2010r. To jedyny taki kierunek w Polsce łączący wiedzę z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości, komunikacji międzykulturowej, transgranicznej mobilności zawodowej. Słuchacze studiów na zakończenie przygotowują praktyczne projekty współpracy z partnerami z Republiki Czeskiej. Działanie III: Innowacyjne studia podyplomowe

14 Aktivita III: Inovační postgraduální studium Studium s názvem: Správa a řízení přeshraničních procesů. Specialista pro česko-polskou spolupráci bude realizované od října 2009 do června 2010r. Je to jediný takový obor v Polsku, který spojuje vědomosti z ekonomiky, podnikání, mezikulturní komunikace a přeshraniční pracovní mobili ty. Posluchači studia na závěr budou připravovat praktické projekty spolupráce s partnery z České republiky.

15 We wrześniu uruchomione zostało Centrum Konsultacyjno-Informacyjne, w ramach którego pracownicy projektu przygotowywać będą m.in. cykliczny newsletter z najciekawszymi informacjami na temat konferencji, imprez i spotkań transgranicznych, propozycji współpracy z partnerami z Republiki Czeskiej. projekt@wsa.bielsko.pl Wszyscy zainteresowani otrzymywaniem newslettera mogą wysłać zgłoszenie na adres mailowy projektu: projekt@wsa.bielsko.pl Działanie IV: Centrum Konsultacyjno – Informacyjne

16 Aktivita IV: Konzultačně-informační středisko Od září začne působit Konzultačně-informační středisko, v rámci kterého pracovníci projektu budou mj. pravidelně připravovat newsletter s nejzajímavějšími informacemi o konferencích, akcích, přeshraničních setkáních, o návrzích spolupráce s partnery z České republiky. projekt@wsa.bielsko.pl projekt@wsa.bielsko.pl Všichni, kteří mají zájem o newsletter se mohou přihlásit na e- mailovou adresu projektu: projekt@wsa.bielsko.plprojekt@wsa.bielsko.pl

17 Ogłoszenia prasowe Ogłoszenia prasowe w czasopismach ogólnopolskich i lokalnych, Strona internetowa projektu: Strona internetowa projektu: www.czpl.wsa.bielsko.pl Konferencja promocyjna Konferencja promocyjna w dniu 29.09.2009r. Współpraca z Czeskim Centrum w Warszawie, Współpraca z Czeskim Centrum w Warszawie, instytucjami zajmującymi się edukacją regionalną itp. Promocja internetowa Promocja internetowa (fora społecznościowe, ogólnopolskie i lokalne strony www). Działanie V: Promocja projektu

18 Aktivita V: Publicity projektu Inzeráty Inzeráty v celopolských a místních novinách, Webová stránka projektu Webová stránka projektu: www.czpl.wsa.bielsko.pl Propagační konference Propagační konference dne 29.09.2009r. Spolupráce s Českým centrem ve Warszawie Spolupráce s Českým centrem ve Warszawie, a s institucemi, které se zabyvají regionální edukací atp. Propagace na internetu Propagace na internetu (společenská fóra, celostátní a místní webové stránky).

19 Profil zawodowy: Znajomość języka czeskiego Szeroka wiedza na temat gospodarki, rynku pracy, turystyki, możliwości kształcenia w Euroregionie Bardzo dobra komunikacja międzykulturowa Twórcze, nieszablonowe podejście do rozwiązywania problemów Nowy zawód: Specjalista ds. współpracy czesko- polskiej

20 Nové povolání: Specialista pro česko-polskou spolupráci Profil povolání: Znalost českého jazyka Rozsahlé vědomosti o hospodářství, trhu práce, cestovním ruchu, možnostech vzdělávání v Euroregionu Velmi dobrá mezikulturní komunikace. Tvořivý, nestandardní přístup k řešení problémů.

21 Projekt Rozwój źródeł ludzkich Śląska Czesko-Polskiego Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej ul. A. Frycza Modrzewskiego 12, 43-300 Bielsko-Biała tel.: (033) 486 25 43 projekt@wsa.bielsko.pl e-mail: projekt@wsa.bielsko.plwww.czpl.wsa.bielsko.pl

22 Projekt Rozvoj lidských zdrojů česko-polského SlezskaRozvoj lidských zdrojů česko-polského Slezska Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej ul. A. Frycza Modrzewskiego 12, 43-300 Bielsko-Biała tel.: (033) 486 25 43 projekt@wsa.bielsko.pl e-mail: projekt@wsa.bielsko.plwww.czpl.wsa.bielsko.pl

23 Dziękuję za uwagę. Děkuji za pozornost. Barbara Górka


Stáhnout ppt "Współpraca transgraniczna dzisiaj i jutro Bielsko-Biała 29 września 2009 r."

Podobné prezentace


Reklamy Google