Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy ekologie Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy z oblasti ekologie. Materiál je plně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy ekologie Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy z oblasti ekologie. Materiál je plně."— Transkript prezentace:

1 základy ekologie Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy z oblasti ekologie. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

2 Základní pojmy abiotický biotický ekosystém společenstvo optimum
minimum maximum jedinec druh populace

3 Základy ekologie ekologie = věda, která se zabývá vzájemnými vztahy mezi organismy a prostředím a mezi organismy navzájem „oikos“ = dům, domov, „logos“ = věda samostatná až v 19. století, spojována se jménem prof. Ernsta Haeckela mnoho oborů: ekologie obecná, rostlin, živočichů, člověka, krajiny… obrázek 1

4 Zápis do sešitu Základy ekologie
ekologie = studuje vztahy mezi organismy a prostředím a mezi organismy navzájem mnoho oborů: obecná, rostlin, živočichů, člověka, krajiny…

5 Základní ekologické pojmy
biotop = místo, které organismům poskytuje podmínky pro život (les, louka, rybník…) stanoviště = jednoznačně vymezené místo výskytu (louka v Ostravě – Zábřehu severně od ZŠ Horymírova) areál = prostor zeměpisného rozšíření druhu (tučňák císařský – areál je Antarktida) ekologická nika – místo a funkční zařazení organismu do ekosystému (prostorová + potravní nika), určitá nika může být obsazena jen jedním druhem organismu populace = soubor jedinců téhož druhu na určitém místě v určitém čase

6 Základní ekologické pojmy
společenstvo = soubor jedinců různých druhů na určitém biotopu fytocenóza = rostlinné zoocenóza = živočišné ekosystém = společenstvo + neživé prostředí kolem biom = soubor podobných ekosystémů (savana, tropický deštný les…) biosféra = všechny ekosystémy na Zemi biotický – živý abiotický – neživý

7 Zápis do sešitu Základní ekologické pojmy
biotop = poskytuje organismům podmínky pro život stanoviště = jednoznačně vymezené místo výskytu areál = prostor zeměpisného rozšíření druhu ekologická nika – místo a organismu do ekosystému (prostorová + potravní nika), nika může obsazuje vždy jen jeden druh populace = soubor jedinců téhož druhu na určitém místě v určitém čase

8 Zápis do sešitu společenstvo = soubor jedinců různých druhů na určitém biotopu fytocenóza = rostlinné zoocenóza = živočišné ekosystém = společenstvo + neživé prostředí kolem biom = soubor podobných ekosystémů biosféra = všechny ekosystémy na Zemi biotický – živý abiotický – neživý

9 Ekologická valence každý organismus vyžaduje jiné prostředí, má jinou ekologickou valenci optimum – organismu se daří nejlépe krajní (mezní) faktory jsou minimum a maximum organismus přestává přežívat interval mezi minimem a maximem se nazývá ekologická valence existuje ekologická přizpůsobivost (adaptibilita) organismů obrázek 2

10 Zápis do sešitu Ekologická valence
organismy mají různou ekologickou valenci optimum – organismu se daří nejlépe mezní faktory jsou minimum a maximum ekologická valence – mezi minimem a maximem ekologická přizpůsobivost organismů

11 Fotosyntéza děj, při kterém se využívá sluneční energie
probíhá na světle za přítomnosti chlorofylu z okolí rostlina získává vodu a CO2 anorganické jednoduché látky mění na organické složité rovnice fotosyntézy: 6 H2O + 6 CO2 chlorofyl,sluneční záření C6H12O6 + 6 O2 cukr (glukóza) opakem fotosyntézy je dýchání  rozkladem cukru se uvolňuje energie potřebná pro život

12 Zápis do sešitu Fotosyntéza
probíhá na světle za přítomnosti chlorofylu z okolí voda a CO2 anorganické jednoduché látky  organické složité rovnice fotosyntézy: 6 H2O + 6 CO2 chlorofyl,sluneční záření C6H12O6 + 6 O2 cukr (glukóza) opakem je dýchání  rozkladem cukru se uvolňuje energie

13 OPAKOVÁNÍ Základy ekologie Ekologická valence
ekologie = studuje vztahy mezi organismy a prostředím a mezi organismy navzájem mnoho oborů: obecná, rostlin, živočichů, člověka, krajiny… Základní ekologické pojmy biotop = poskytuje organismům podmínky pro život stanoviště = jednoznačně vymezené místo výskytu areál = prostor zeměpisného rozšíření druhu ekologická nika – místo a organismu do ekosystému (prostorová + potravní nika), nika může obsazuje vždy jen jeden druh populace = soubor jedinců téhož druhu na určitém místě v určitém čase společenstvo = soubor jedinců různých druhů na určitém biotopu fytocenóza = rostlinné zoocenóza = živočišné ekosystém = společenstvo + neživé prostředí kolem biom = soubor podobných ekosystémů biosféra = všechny ekosystémy na Zemi biotický – živý abiotický – neživý Ekologická valence organismy mají různou ekologickou valenci optimum – organismu se daří nejlépe mezní faktory jsou minimum a maximum ekologická valence – mezi minimem a maximem ekologická přizpůsobivost organismů Fotosyntéza probíhá na světle za přítomnosti chlorofylu z okolí voda a CO2 anorganické jednoduché látky  organické složité rovnice fotosyntézy: 6 H2O + 6 CO2 chlorofyl,sluneční záření C6H12O6 + 6 O2 cukr (glukóza) opakem je dýchání  rozkladem cukru se uvolňuje energie

14 Otázky a úkoly Co znamenají pojmy minimum, maximum a optimum?
Jak vypadá rovnice fotosyntézy? Pamatuješ si některé ekologické pojmy? Vyjmenuj je a vysvětli.

15 Zdroje Použitá literatura: ČERNÍK, Vladimír, Zdeněk MARTINEC a Jan VÍTEK. Přírodopis 4: pro 9. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. 2. vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2004, 88 s. ISBN X. [ ] Všechny uveřejněné odkazy [cit ] jsou dostupné pod licencí Creative Commons na nebo jsou chráněny svobodnou licencí GNU pro dokumenty. obr. 1 – Ernst Haeckel obr. 2 – Gaussova křivka, autor Mgr. Hana Žídková


Stáhnout ppt "Základy ekologie Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy z oblasti ekologie. Materiál je plně."

Podobné prezentace


Reklamy Google