Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Softwarové řešení pro návrh a tisk plastových karet www.cardpress.cz Průvodce Od návrhu k hotové kartě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Softwarové řešení pro návrh a tisk plastových karet www.cardpress.cz Průvodce Od návrhu k hotové kartě."— Transkript prezentace:

1 Softwarové řešení pro návrh a tisk plastových karet www.cardpress.cz Průvodce Od návrhu k hotové kartě

2 Softwarové řešení pro návrh a tisk plastových karet www.cardpress.cz Vytvoření nového návrhu karty Ihned po spuštění aplikace se otevře nové prázdné okno pro návrh karty Prázdný návrh otevřete také kliknutím na ikonu Nová

3 Softwarové řešení pro návrh a tisk plastových karet www.cardpress.cz Uložení a otevření návrhu karty Návrh karty uložíte výběrem položky „Uložit jako“ z menu Soubor, nebo kliknutím na ikonu Uložit Uložený návrh karty otevřete výběrem položky „Otevřít“ z menu Soubor, nebo kliknutím na ikonu Otevřít

4 Softwarové řešení pro návrh a tisk plastových karet www.cardpress.cz Vložení objektů do návrhu karty  Čára  Čtyřúhelník  Elipsa  Standardní text  Vektorový text  Obrázek  Čárový kód

5 Softwarové řešení pro návrh a tisk plastových karet www.cardpress.cz Vložení objektů do návrhu karty 1) Nejprve zvolte typ vkládaného objektu 2) Tažením myši nakreslete objekt 3) V panelu objektu se objeví vlastnosti právě vytvořeného objektu. Můžete měnit všechny parametry, od barvy výplně a okrajů až po zaoblení rohů Kliknutím na barvu se otevře dialog pro přesný výběr barvy

6 Softwarové řešení pro návrh a tisk plastových karet www.cardpress.cz Vložení objektů do návrhu karty – text, vektorový text Text - má přesně danou velikost Vektorový text - roztáhne se na velikost objektu Dvojitým kliknutím na objekt otevřete Návrhář dat, pomocí kterého lze vložit aktuální datum a čas, údaje z databáze, generátor posloupnosti čísel nebo jiný libovolný výraz

7 Softwarové řešení pro návrh a tisk plastových karet www.cardpress.cz Vložení objektů do návrhu karty – obrázek 1)Klikněte na ikonu Obrázek a nakreslete obrys, kde bude objekt umístěn 2)Otevře se okno Editor obrázku. Zde můžete načíst existující obrázek ze souboru, popř. jej oskenovat, načíst z VCD nebo jej pomocí CANON Capture okamžitě vytvořit připojeným fotoaparátem. 3)Zároveň můžete upravit parametry obrázku (jas, kontrast, sytost, ořez, velikost, atd.) 4)Obrázek je po stisku OK vložen do návrhu

8 Softwarové řešení pro návrh a tisk plastových karet www.cardpress.cz Vložení objektů do návrhu karty – čárový kód 1) Klikněte na ikonu „Čárový kód“ 2) Tažením myši nakreslete obrys objektu 3) V panelu objektu se objeví vlastnosti právě vytvořeného objektu. Můžete měnit všechny parametry 4) Změna typu (symboliky) čárového kódu Dvojitým kliknutím na objekt otevřete Návrhář dat, pomocí kterého lze zadat hodnotu čárového kódu či vložit aktuální datum a čas, údaje z databáze, generátor posloupnosti čísel nebo jiný libovolný výraz

9 Softwarové řešení pro návrh a tisk plastových karet www.cardpress.cz Práce s databází  Vytvoření interní databáze  Připojení externí databáze  Import textového souboru  Vložení obrázku z databáze  Vložení pole z databáze  Listování položkami

10 Softwarové řešení pro návrh a tisk plastových karet www.cardpress.cz Připojení databáze 1)Otevřete z menu položku Data – Připojit. Otevře se Panel dat 2)Klikněte na tlačítko „Otevřít databázi“ a zvolte: a)Pokud chcete importovat textový soubor (CSV, TXT, ASC, atd.) b)Pokud chcete vytvořit vlastní interní databázi c)Pokud chcete připojit externí databázi pomocí rozhraní ODBC d)Pokud chcete připojit externí soubor hodnot oddělený čárkami (CSV)

11 Softwarové řešení pro návrh a tisk plastových karet www.cardpress.cz Připojení databáze – import a připojení textového souboru Po kliknutí na tlačítko Otevřít databázi - Importovat textový soubor (nebo Propojení s CSV) vyberte soubor s textovými daty. Potvrďte tlačítkem Otevřít. Můžete zvolit typ souboru Po otevření souboru se otevře okno Návrháře databáze. Zde můžete upřesnit oddělovací znak jednotlivých polí a to, zda první řádek obsahuje záhlaví (názvy sloupců). Proveďte import stiskem tlačítka Import

12 Softwarové řešení pro návrh a tisk plastových karet www.cardpress.cz Připojení databáze – vytvoření vlastní interní databáze Po kliknutí na tlačítko Otevřít databázi - Vytvořit vlastní databázi se otevře okno návrháře databáze. Zde zadejte jaká pole jakého typu a velikosti bude databáze obsahovat. Potvrďte stiskem tlačítka OK. I zde je možno stiskem tlačítka Importovat z textové databáze načíst data z textového souboru. Kliknutím na tl. Generovat pole jsou načteny názvy polí, které lze dále upravovat

13 Softwarové řešení pro návrh a tisk plastových karet www.cardpress.cz Připojení databáze - externí databáze pomocí rozhraní ODBC Po kliknutí na tlačítko Otevřít databázi - Připojení přes ADO se otevře okno vlastností. V záložce Zprostředkovatel zvolte typ databáze (ovladače), ke které se chcete připojit (např. pro databázi MS Access vyberte zprostředkovatele „Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider“ V záložce Připojení nastavte parametry připojení (jméno databázového serveru, uživatele s oprávněním k přístupu k databázi, konkrétní databázi, atd. Potvrďte připojení stiskem tlačítka OK Pokud databáze obsahuje více tabulek, budete vyzvání k výběru konkrétní tabulky, která se má načíst

14 Softwarové řešení pro návrh a tisk plastových karet www.cardpress.cz Připojení databáze – editace a prohlížení dat Jakmile je databáze načtena, připojena nebo vytvořena, v okně Panelu dat je možno data prohlížet či upravovat. Kromě výpisu dat formou seznamu je možno data prohlížet také po jednom záznamu.

15 Softwarové řešení pro návrh a tisk plastových karet www.cardpress.cz Vložení obrázku z databáze do návrhu karty 1)Klikněte na ikonu Obrázek z databáze a nakreslete obrys, kde bude umístěn 2)Otevře se okno databázového zdroje obrázku. 3b) Pokud jsou obrázky v samostatných souborech a v databázi je k nim uvedena cesta, zadejte jako zdroj „Odkaz na soubor“ ponechte pole „Úložiště obrázků“ prázdné, do pole „Sloupec názvu“ vyberte sloupec databáze obsahující cestu k obrázkům a do pole „Maska názvu“ zadejte znak „hvězdičku“ 3a) Pokud jsou obrázky uloženy fyzicky přímo v databázi, zadejte jako zdroj dat „Sloupec z databáze“ a vyberte příslušný sloupec obsahující grafiku

16 Softwarové řešení pro návrh a tisk plastových karet www.cardpress.cz Vložení pole z databáze do návrhu karty 1)Běžným způsobem vložte do návrhu karty text, vektorový text, nebo čárový kód. 2)Dvojitým klinutím na objekt otevřete Návrhář dat 3)Klikněte na tlačítko Vložit – Databázové funkce – Pole a vyberte příslušný sloupec, z něhož chcete data do návrhu vložit 4)Po potvrzení tlačítkem OK je objektu v návrhu karty přiřazeno pole z databáze

17 Softwarové řešení pro návrh a tisk plastových karet www.cardpress.cz Databáze a návrh karty – listování záznamy Během pohybu po položkách databáze se zároveň aktualizuje zobrazení návrhu karty

18 Softwarové řešení pro návrh a tisk plastových karet www.cardpress.cz Práce s objekty v návrhu karty  Změna umístění  Změna velikosti  Pořadí objektů  Zarovnání objektů  Uspořádání objektů  Roztažení na celou kartu  Výmaz objektů

19 Softwarové řešení pro návrh a tisk plastových karet www.cardpress.cz Změna umístění a velikosti objektů v návrhu karty Změna umístění: Uchopte objekt uprostřed levým tlačítkem myši a přesuňte jej na požadované místo Také můžete zadat konkrétní souřadnice v panelu objektů Změna velikosti: Uchopte objekt na okraji (černý čtvereček) levým tlačítkem myši a roztáhněte jej na požadovanou velikost Také můžete zadat konkrétní výšku a šířku v panelu objektů

20 Softwarové řešení pro návrh a tisk plastových karet www.cardpress.cz Změna pořadí objektů v návrhu karty Změna pořadí objektů: Pořadí objektu určuje vrstvu, v jaké se objekt nachází vzhledem k podkladu návrhu. Každý nově přidaný objekt je automaticky umístěn vždy do nejvyšší vrstvy. 1)Otevřete menu Zobrazit – Nástroje – Pořadí objektů, nebo stiskněte klávesu F12. Tím se otevře okno pro změnu pořadí objektů. Čím nižší pořadí, tím je objekt na stránce níže. 2)Kliknutím vyberte konkrétní na objekt a pomocí tlačítek Nahoru a Dolů změňte jeho pořadí v návrhu. V tomto případě byl přesunut červený obdélník ze spodní do prostřední vrstvy, zelená elipsa z vrchní do spodní vrstvy a text z prostřední do vrchní vrstvy

21 Softwarové řešení pro návrh a tisk plastových karet www.cardpress.cz Zarovnání a uspořádání objektů v návrhu karty Označte jeden nebo více* objektů a klikněte na příslušnou ikonu * Více objektů označíte tak, že držíte stisknutou klávesu Ctrl nebo Shift a kliknete levým tlačítkem na příslušné objekty Zarovnání podle levého okraje Zarovnání podle pravého okrajeZarovnání podle horního okraje Zarovnání podle spodního okraje

22 Softwarové řešení pro návrh a tisk plastových karet www.cardpress.cz Zarovnání a uspořádání objektů v návrhu karty Označte jeden nebo více* objektů a klikněte na příslušnou ikonu * Více objektů označíte tak, že držíte stisknutou klávesu Ctrl nebo Shift a kliknete levým tlačítkem na příslušné objekty Horizontální zarovnání na středy Vertikální zarovnání na středyStejná šířka všech objektů Stejná výška všech objektů

23 Softwarové řešení pro návrh a tisk plastových karet www.cardpress.cz Zarovnání a uspořádání objektů v návrhu karty Označte jeden nebo více* objektů a klikněte na příslušnou ikonu * Více objektů označíte tak, že držíte stisknutou klávesu Ctrl nebo Shift a kliknete levým tlačítkem na příslušné objekty Uspořádá objekty horizontálně Uspořádá objekty vertikálně Roztáhne objekt na celou kartu

24 Softwarové řešení pro návrh a tisk plastových karet www.cardpress.cz Výmaz objektů z návrhu karty a vrácení předchozího kroku Označte jeden nebo více objektů a otevřete z menu položku Úpravy – Vymazat, nebo stiskněte kombinaci kláves Ctrl – Delete. Objekty budou z návrhu odstraněny. Povelem Zpět se můžete vrátit o krok zpět (např. obnovit smazaný objekt)

25 Softwarové řešení pro návrh a tisk plastových karet www.cardpress.cz Vytvoření a tisk karty  Vytvoření grafického návrhu  Přidání databázových dat  Přidání počitadla/generátoru  Tisk karet

26 Softwarové řešení pro návrh a tisk plastových karet www.cardpress.cz Tvorba testovací karty 1.Navrhněte grafický vzhled přední a zadní* strany karty * Přepínání pohledů mezi přední a zadní stranou karty naleznete v menu Zobrazit 2.Vložte* do karty proměnné údaje z databáze, generátoru, atd. * Popsáno v oddíle „Práce s databází“

27 Softwarové řešení pro návrh a tisk plastových karet www.cardpress.cz Tvorba testovací karty 3.Pokud jste vložili údaje z databáze, pomocí tlačítek pro listování mezi záznamy můžete prohlížet aktuální podobu karty.

28 Softwarové řešení pro návrh a tisk plastových karet www.cardpress.cz Tisk karty Dialog otevřete z menu Soubor - Tisknout Vyberte, které strany karty chcete tisknout Pokud návrh karty obsahuje položky z databáze, zvolte, zda chcete tisknout pouze aktuální záznam, všechny záznamy, nebo specifikujte počet záznamů k tisku Pokud návrh karty obsahuje položky z databáze, ponechte hodnotu 1, jinak nastavte, kolik karet bude vytištěno (ovlivňuje údaj generátoru) Globální počitadlo již vytištěných karet. Může být použito ve vzorcích. Uzavře dialogové okno bez provedení tisku Provedení tisku Výběr tiskárny a nastavení parametrů tisku

29 Softwarové řešení pro návrh a tisk plastových karet www.cardpress.cz Poznámka Cílem tohoto dokumentu bylo provést Vás v několika krocích procesem tvorby ID karet, od návrhu až po jejich tisk. Více podrobných informací k obsluze aplikace a tvorbě karet naleznete v uživatelském manuálu software CardPress.


Stáhnout ppt "Softwarové řešení pro návrh a tisk plastových karet www.cardpress.cz Průvodce Od návrhu k hotové kartě."

Podobné prezentace


Reklamy Google