Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Od návrhu k hotové kartě

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Od návrhu k hotové kartě"— Transkript prezentace:

1 Od návrhu k hotové kartě
Průvodce Od návrhu k hotové kartě

2 Vytvoření nového návrhu karty
Ihned po spuštění aplikace se otevře nové prázdné okno pro návrh karty Prázdný návrh otevřete také kliknutím na ikonu Nová

3 Uložení a otevření návrhu karty
Návrh karty uložíte výběrem položky „Uložit jako“ z menu Soubor, nebo kliknutím na ikonu Uložit Uložený návrh karty otevřete výběrem položky „Otevřít“ z menu Soubor, nebo kliknutím na ikonu Otevřít

4 Text Vložení objektů do návrhu karty Čára Čtyřúhelník Elipsa
Standardní text Vektorový text Obrázek Čárový kód Text

5 Vložení objektů do návrhu karty
1) Nejprve zvolte typ vkládaného objektu 2) Tažením myši nakreslete objekt 3) V panelu objektu se objeví vlastnosti právě vytvořeného objektu. Můžete měnit všechny parametry, od barvy výplně a okrajů až po zaoblení rohů Kliknutím na barvu se otevře dialog pro přesný výběr barvy

6 Vložení objektů do návrhu karty – text, vektorový text
- má přesně danou velikost Vektorový text - roztáhne se na velikost objektu Dvojitým kliknutím na objekt otevřete Návrhář dat, pomocí kterého lze vložit aktuální datum a čas, údaje z databáze, generátor posloupnosti čísel nebo jiný libovolný výraz

7 Vložení objektů do návrhu karty – obrázek
Klikněte na ikonu Obrázek a nakreslete obrys, kde bude objekt umístěn Otevře se okno Editor obrázku. Zde můžete načíst existující obrázek ze souboru, popř. jej oskenovat, načíst z VCD nebo jej pomocí CANON Capture okamžitě vytvořit připojeným fotoaparátem. Zároveň můžete upravit parametry obrázku (jas, kontrast, sytost, ořez, velikost, atd.) Obrázek je po stisku OK vložen do návrhu

8 Vložení objektů do návrhu karty – čárový kód
1) Klikněte na ikonu „Čárový kód“ 2) Tažením myši nakreslete obrys objektu 3) V panelu objektu se objeví vlastnosti právě vytvořeného objektu. Můžete měnit všechny parametry 4) Změna typu (symboliky) čárového kódu Dvojitým kliknutím na objekt otevřete Návrhář dat, pomocí kterého lze zadat hodnotu čárového kódu či vložit aktuální datum a čas, údaje z databáze, generátor posloupnosti čísel nebo jiný libovolný výraz

9 Práce s databází Vytvoření interní databáze Připojení externí databáze
Import textového souboru Vložení obrázku z databáze Vložení pole z databáze Listování položkami

10 Připojení databáze Otevřete z menu položku Data – Připojit. Otevře se Panel dat Klikněte na tlačítko „Otevřít databázi“ a zvolte: Pokud chcete importovat textový soubor (CSV, TXT, ASC, atd.) Pokud chcete vytvořit vlastní interní databázi Pokud chcete připojit externí databázi pomocí rozhraní ODBC Pokud chcete připojit externí soubor hodnot oddělený čárkami (CSV)

11 Připojení databáze – import a připojení textového souboru
Po kliknutí na tlačítko Otevřít databázi - Importovat textový soubor (nebo Propojení s CSV) vyberte soubor s textovými daty. Potvrďte tlačítkem Otevřít. Můžete zvolit typ souboru Po otevření souboru se otevře okno Návrháře databáze. Zde můžete upřesnit oddělovací znak jednotlivých polí a to, zda první řádek obsahuje záhlaví (názvy sloupců). Proveďte import stiskem tlačítka Import

12 Připojení databáze – vytvoření vlastní interní databáze
Po kliknutí na tlačítko Otevřít databázi - Vytvořit vlastní databázi se otevře okno návrháře databáze. Zde zadejte jaká pole jakého typu a velikosti bude databáze obsahovat. Potvrďte stiskem tlačítka OK. I zde je možno stiskem tlačítka Importovat z textové databáze načíst data z textového souboru. Kliknutím na tl. Generovat pole jsou načteny názvy polí, které lze dále upravovat

13 Připojení databáze - externí databáze pomocí rozhraní ODBC
Po kliknutí na tlačítko Otevřít databázi - Připojení přes ADO se otevře okno vlastností. V záložce Zprostředkovatel zvolte typ databáze (ovladače), ke které se chcete připojit (např. pro databázi MS Access vyberte zprostředkovatele „Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider“ V záložce Připojení nastavte parametry připojení (jméno databázového serveru, uživatele s oprávněním k přístupu k databázi, konkrétní databázi, atd. Potvrďte připojení stiskem tlačítka OK Pokud databáze obsahuje více tabulek, budete vyzvání k výběru konkrétní tabulky, která se má načíst

14 Připojení databáze – editace a prohlížení dat
Jakmile je databáze načtena, připojena nebo vytvořena, v okně Panelu dat je možno data prohlížet či upravovat. Kromě výpisu dat formou seznamu je možno data prohlížet také po jednom záznamu.

15 Vložení obrázku z databáze do návrhu karty
3a) Pokud jsou obrázky uloženy fyzicky přímo v databázi, zadejte jako zdroj dat „Sloupec z databáze“ a vyberte příslušný sloupec obsahující grafiku Klikněte na ikonu Obrázek z databáze a nakreslete obrys, kde bude umístěn Otevře se okno databázového zdroje obrázku. 3b) Pokud jsou obrázky v samostatných souborech a v databázi je k nim uvedena cesta, zadejte jako zdroj „Odkaz na soubor“ ponechte pole „Úložiště obrázků“ prázdné, do pole „Sloupec názvu“ vyberte sloupec databáze obsahující cestu k obrázkům a do pole „Maska názvu“ zadejte znak „hvězdičku“

16 Vložení pole z databáze do návrhu karty
Běžným způsobem vložte do návrhu karty text, vektorový text, nebo čárový kód. Dvojitým klinutím na objekt otevřete Návrhář dat Klikněte na tlačítko Vložit – Databázové funkce – Pole a vyberte příslušný sloupec, z něhož chcete data do návrhu vložit Po potvrzení tlačítkem OK je objektu v návrhu karty přiřazeno pole z databáze

17 Databáze a návrh karty – listování záznamy
Během pohybu po položkách databáze se zároveň aktualizuje zobrazení návrhu karty

18 Práce s objekty v návrhu karty
Změna umístění Změna velikosti Pořadí objektů Zarovnání objektů Uspořádání objektů Roztažení na celou kartu Výmaz objektů

19 Změna umístění a velikosti objektů v návrhu karty
Uchopte objekt uprostřed levým tlačítkem myši a přesuňte jej na požadované místo Také můžete zadat konkrétní souřadnice v panelu objektů Změna velikosti: Uchopte objekt na okraji (černý čtvereček) levým tlačítkem myši a roztáhněte jej na požadovanou velikost Také můžete zadat konkrétní výšku a šířku v panelu objektů

20 Změna pořadí objektů v návrhu karty
Pořadí objektu určuje vrstvu, v jaké se objekt nachází vzhledem k podkladu návrhu. Každý nově přidaný objekt je automaticky umístěn vždy do nejvyšší vrstvy. Otevřete menu Zobrazit – Nástroje – Pořadí objektů, nebo stiskněte klávesu F12. Tím se otevře okno pro změnu pořadí objektů. Čím nižší pořadí, tím je objekt na stránce níže. Kliknutím vyberte konkrétní na objekt a pomocí tlačítek Nahoru a Dolů změňte jeho pořadí v návrhu. V tomto případě byl přesunut červený obdélník ze spodní do prostřední vrstvy, zelená elipsa z vrchní do spodní vrstvy a text z prostřední do vrchní vrstvy

21 Zarovnání a uspořádání objektů v návrhu karty
Označte jeden nebo více* objektů a klikněte na příslušnou ikonu * Více objektů označíte tak, že držíte stisknutou klávesu Ctrl nebo Shift a kliknete levým tlačítkem na příslušné objekty Zarovnání podle levého okraje Zarovnání podle spodního okraje Zarovnání podle pravého okraje Zarovnání podle horního okraje

22 Zarovnání a uspořádání objektů v návrhu karty
Označte jeden nebo více* objektů a klikněte na příslušnou ikonu * Více objektů označíte tak, že držíte stisknutou klávesu Ctrl nebo Shift a kliknete levým tlačítkem na příslušné objekty Horizontální zarovnání na středy Stejná výška všech objektů Vertikální zarovnání na středy Stejná šířka všech objektů

23 Zarovnání a uspořádání objektů v návrhu karty
Označte jeden nebo více* objektů a klikněte na příslušnou ikonu * Více objektů označíte tak, že držíte stisknutou klávesu Ctrl nebo Shift a kliknete levým tlačítkem na příslušné objekty Uspořádá objekty horizontálně Roztáhne objekt na celou kartu Uspořádá objekty vertikálně

24 Výmaz objektů z návrhu karty a vrácení předchozího kroku
Označte jeden nebo více objektů a otevřete z menu položku Úpravy – Vymazat, nebo stiskněte kombinaci kláves Ctrl – Delete. Objekty budou z návrhu odstraněny. Povelem Zpět se můžete vrátit o krok zpět (např. obnovit smazaný objekt)

25 Vytvoření a tisk karty Vytvoření grafického návrhu
Přidání databázových dat Přidání počitadla/generátoru Tisk karet

26 Tvorba testovací karty
Navrhněte grafický vzhled přední a zadní* strany karty * Přepínání pohledů mezi přední a zadní stranou karty naleznete v menu Zobrazit Vložte* do karty proměnné údaje z databáze, generátoru, atd. * Popsáno v oddíle „Práce s databází“

27 Tvorba testovací karty
Pokud jste vložili údaje z databáze, pomocí tlačítek pro listování mezi záznamy můžete prohlížet aktuální podobu karty.

28 Tisk karty Dialog otevřete z menu Soubor - Tisknout Provedení tisku
Výběr tiskárny a nastavení parametrů tisku Vyberte, které strany karty chcete tisknout Pokud návrh karty obsahuje položky z databáze, zvolte, zda chcete tisknout pouze aktuální záznam, všechny záznamy, nebo specifikujte počet záznamů k tisku Uzavře dialogové okno bez provedení tisku Globální počitadlo již vytištěných karet. Může být použito ve vzorcích. Pokud návrh karty obsahuje položky z databáze, ponechte hodnotu 1, jinak nastavte, kolik karet bude vytištěno (ovlivňuje údaj generátoru)

29 Poznámka Cílem tohoto dokumentu bylo provést Vás v několika krocích procesem tvorby ID karet, od návrhu až po jejich tisk. Více podrobných informací k obsluze aplikace a tvorbě karet naleznete v uživatelském manuálu software CardPress.


Stáhnout ppt "Od návrhu k hotové kartě"

Podobné prezentace


Reklamy Google