Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školské systémy, vzdělanost a ekonomická výkonnost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školské systémy, vzdělanost a ekonomická výkonnost"— Transkript prezentace:

1 Školské systémy, vzdělanost a ekonomická výkonnost
Bakalářská práce Vedoucí práce: Autor: Ing. Luděk Kouba, Ph.D. Martin Palatka Brno 2015

2 Cíl práce Porovnání dopadů změn ve školských systémech na vzdělanost, potažmo na ekonomickou výkonnost 2 hypotézy o pozitivním vztahu mezi: úrovní vzdělanosti a ekonomickou výkonností úrovní znalostní ekonomiky a ekonomickou výkonností

3 Metodika Ekonometrické modelování Regresní analýza
Metoda nejmenších čtverců Verifikace modelů Použitý program: Gretl

4 Znalostní ekonomika Znalosti, informace Konkurenceschopnost
Technologie Ukazatel: Knowledge Economic Index (KEI)

5 Vzdělanost Lidský kapitál → znalosti, informace → ekonomický růst
Měření: Kvantita Kvalita Ukazatelé: PISA PIRLS, TIMSS a další

6 Vybrané země Finsko Japonsko Česká republika

7 Ekonometrické modely: vstupní data
Ekonomická výkonnost = f(úroveň vzdělanosti) Ekonomická výkonnost = f(úroveň znalostní ekonomiky) Veličina Vyjádření Zdroj dat Ekonomická výkonnost HDP na 1 obyvatele World Bank, 2012 Úroveň vzdělanosti Průměrné skóre v PISA OECD, 2012 Úroveň znalostní ekonomiky Index KEI

8 Ekonometrické modely a jejich porovnání
Ekonomická výkonnost a vzdělanost Ekonomická výkonnost a znalostní ekonomika n = 51 R2 = 71,84 % 𝑌=𝑒 −18,2 × 𝑋 4,6 n = 85 R2 = 71,66 % 𝑌=680,1× 𝑋 1,9

9 Závěr Potvrzení obou hypotéz – pozitivní vztahy existují
Možná doporučení pro nositele vzdělanostní politiky: Důraz na učitelské povolání Nerovnosti mezi žáky Výzkum a vývoj Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

10 Děkuji za pozornost

11 Diskuse Širší kontext úrovně vzdělanosti v 21. století
Aspekty z Finska a Japonska, které by měly být aplikovány v ČR Další dotazy…


Stáhnout ppt "Školské systémy, vzdělanost a ekonomická výkonnost"

Podobné prezentace


Reklamy Google