Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DYSORTOGRAFIE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Kumstát. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DYSORTOGRAFIE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Kumstát. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 DYSORTOGRAFIE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Kumstát. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací materiál byl vytvořen v rámci OP VK 1.5 – EU peníze středním školám. VY_52_INOVACE_220119 4. října 2013

2 DYSORTOGRAFIE = porucha schopnosti osvojit si pravopis jazyka

3 DYSORTOGRAFIE  Nezahrnuje celou gramatiku, vztahuje se převážně na tzv. specifické dysortografické jevy.  Specifické dysortografické jevy: rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek rozlišování slabiky dy-di, ty-ti, ny-ni rozlišování sykavek (s, c, z, š, č, ž) nezvládnutí hranice slov ve větě přidávání/vynechávání písmen/slabik

4 DYSORTOGRAFIE  Osoby trpící dysortografií lze rozdělit na 2 typy: hyperaktivní typ – osoba je se psaním hotova dříve, než si stihne vše promyslet a ujasnit, dochází tak k velkým chybám hypoaktivní typ – osoba píše zdlouhavě, trvá jí dlouho, než určitý výraz v paměti vyhledá

5 PŘÍZNAKY  sluchové vnímání - skládání a rozkládání slov  zrakové vnímání - rozlišování zrcadlových tvarů, postřeh pro detail, fixace tvarů  reprodukce a vyvozování rytmu, tj. délek u slov  negativní vývoj v řečové složce rozumových schopností  nedokonalost v jemné motorice, převod z jedné zrakové modality do jiné  obtíže ve slaďování vnímaného s koordinovanými a jemnými pohyby ruky

6 PŘÍZNAKY  specifické poruchy řeči (expresivní forma řeči i impresivní forma řeči)  problematická pravolevá orientace, orientace na ploše, tzv. nevyhraněná lateralita  jiné tempo zpracovávání informací, zpomalené psaní, křečovitý úchop tužky  oslabená paměť pro verbální logický materiál  časté spojení s dyslexií a dyspraxií

7 PŘÍČINY  Porodní trauma a následná problematika ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou)  Specifické spouštěcí faktory, tj. např. rozvod rodičů, jiná traumatická záležitost, snížená motivace atd.

8 ODSTRANĚNÍ, ZMÍRNĚNÍ DYSORTOGRAFIE  Rozlišování DI, TI, NI / DY, TY, NY -Vedeme žáky k tomu, aby si diktovali, co píší a napsané po sobě zkontrolovali  Rozlišování sykavek (S, C, Z, Š, Č, Ž) -K nápravě požíváme karty s písmeny a obrázky se slovy, které obsahují sykavku  Vynechávání, přidávání písmen (slabik)-Při nápravě cvičíme sluchovou analýzu a syntézu slov, klademe důraz na pečlivou výslovnost  Při probírání mluvnice pomáháme dětem kartičkami s krátkými a dlouhými samohláskami, s měkkými a tvrdým i. Měkkými a tvrdými kostkami, kartami s dvojicemi párových souhlásek, které se jinak píší a jinak vyslovují a různými přehlednými tabulkami probíraných mluvnických jevů

9 UKÁZKA DYSORTOGRAFIE

10 PRAMENY  Dysortogragfie. In: Metodický portál RVP: wiki [online]. 2012 [cit. 2013-10- 4]. Dostupné z: http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogicky_lexikon/D/Dysortografie  VYMĚTALOVÁ, Lenka. Možnosti nápravy dyslexie a dysortografie na b ě žné ZŠ [online]. Brno, 2008 [cit. 2013-10-29]. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/54628/pedf_b/BK_29_1_.3..pdf. Bakalářská práce. Masarykova univerzita. OBRÁZKY  Dostupné z : [2013-10-4]


Stáhnout ppt "DYSORTOGRAFIE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Kumstát. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google