Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DYSORTOGRAFIE 4. října 2013 VY_52_INOVACE_220119

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DYSORTOGRAFIE 4. října 2013 VY_52_INOVACE_220119"— Transkript prezentace:

1 DYSORTOGRAFIE 4. října 2013 VY_52_INOVACE_220119
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Kumstát. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací materiál byl vytvořen v rámci OP VK 1.5 – EU peníze středním školám.

2 porucha schopnosti osvojit si pravopis jazyka
DYSORTOGRAFIE = porucha schopnosti osvojit si pravopis jazyka

3 DYSORTOGRAFIE Nezahrnuje celou gramatiku, vztahuje se převážně na tzv. specifické dysortografické jevy. Specifické dysortografické jevy: rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek rozlišování slabiky dy-di, ty-ti, ny-ni rozlišování sykavek (s, c, z, š, č, ž) nezvládnutí hranice slov ve větě přidávání/vynechávání písmen/slabik

4 DYSORTOGRAFIE Osoby trpící dysortografií lze rozdělit na 2 typy:
hyperaktivní typ – osoba je se psaním hotova dříve, než si stihne vše promyslet a ujasnit, dochází tak k velkým chybám    hypoaktivní typ – osoba píše zdlouhavě, trvá jí dlouho, než určitý výraz v paměti vyhledá 

5 PŘÍZNAKY sluchové vnímání - skládání a rozkládání slov
zrakové vnímání - rozlišování zrcadlových tvarů, postřeh pro detail, fixace tvarů  reprodukce a vyvozování rytmu, tj. délek u slov  negativní vývoj v řečové složce rozumových schopností  nedokonalost v jemné motorice, převod z jedné zrakové modality do jiné  obtíže ve slaďování vnímaného s koordinovanými a jemnými pohyby ruky

6 PŘÍZNAKY  specifické poruchy řeči (expresivní forma řeči i impresivní forma řeči)  problematická pravolevá orientace, orientace na ploše, tzv. nevyhraněná  lateralita  jiné tempo zpracovávání informací, zpomalené psaní, křečovitý úchop tužky  oslabená paměť pro verbální logický materiál  časté spojení s dyslexií a dyspraxií

7 PŘÍČINY Porodní trauma a následná problematika ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou) Specifické spouštěcí faktory, tj. např. rozvod rodičů, jiná traumatická záležitost, snížená motivace atd.

8 ODSTRANĚNÍ, ZMÍRNĚNÍ DYSORTOGRAFIE
Rozlišování DI, TI, NI / DY, TY, NY -Vedeme žáky k tomu, aby si diktovali, co píší a napsané po sobě zkontrolovali Rozlišování sykavek (S, C, Z, Š, Č, Ž) -K nápravě požíváme karty s písmeny a obrázky se slovy, které obsahují sykavku Vynechávání, přidávání písmen (slabik)-Při nápravě cvičíme sluchovou analýzu a syntézu slov, klademe důraz na pečlivou výslovnost Při probírání mluvnice pomáháme dětem kartičkami s krátkými a dlouhými samohláskami, s měkkými a tvrdým i. Měkkými a tvrdými kostkami, kartami s dvojicemi párových souhlásek, které se jinak píší a jinak vyslovují a různými přehlednými tabulkami probíraných mluvnických jevů

9 UKÁZKA DYSORTOGRAFIE

10 PRAMENY Dysortogragfie. In: Metodický portál RVP: wiki [online] [cit ]. Dostupné z: VYMĚTALOVÁ, Lenka. Možnosti nápravy dyslexie a dysortografie na b ě žné ZŠ [online]. Brno, 2008 [cit ]. Dostupné z: Bakalářská práce. Masarykova univerzita. OBRÁZKY Dostupné z :<http://skolni-poradenstvi.wz.cz/pismo-dysortografie.jpg> [ ]


Stáhnout ppt "DYSORTOGRAFIE 4. října 2013 VY_52_INOVACE_220119"

Podobné prezentace


Reklamy Google