Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projevy života, třídění organismů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projevy života, třídění organismů"— Transkript prezentace:

1 Projevy života, třídění organismů
Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními podmínkami života, s fotosyntézou a principem třídění organismů. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

2 Základní pojmy projevy života fotosyntéza oxid uhličitý chlorofyl
anorganická látka organická látka průduch symbióza predace parazitismus producent konzument destruent potravní řetězec potravní pyramida druh rod čeleď řád třída kmen říše název rodový název druhový

3 Podmínky života základními podmínkami pro život organismů jsou voda
kyslík sluneční záření organické a anorganické látky (živiny)

4 Zápis do sešitu Podmínky života základní podmínky života voda kyslík
sluneční záření organické a anorganické látky (živiny)

5 Projevy života výživa vylučování získávání živin
rostliny - fotosyntéza živočichové - potrava houby - rozklad vylučování odstranění odpadních látek

6 Projevy života dýchání rozmnožování získávání energie
zajištění pokračování života nepohlavní – z jednoho organismu pohlavní – dva rodičovské organismy

7 Projevy života dědičnost růst a vývin
předávání vlastností z rodičovských organismů na potomky růst a vývin změny organismu během života

8 Projevy života dráždivost pohyb reakce na podněty z okolí
přesun z místa na místo pohyby částí organismu na místě

9 Zápis do sešitu Projevy života výživa vylučování dýchání
rozmnožování (pohlavní, nepohlavní) dědičnost růst a vývin dráždivost pohyb

10 Vztahy mezi organismy symbióza: vzájemně prospěšné soužití dvou organismů (houby a stromy, klaun a sasanka, mravenci a mšice…) predace: vztah mezi predátorem a jeho kořistí, který je prospěšný pouze pro predátora, který kořist loví (lev a gazela, káně a myš, slunéčko a mšice…) parazitismus: vztah mezi parazitem a jeho hostitelem, je prospěšný pouze pro parazita, hostitel soužitím strádá, parazit ho poškozuje, žije na jeho úkor (choroš a strom, mšice a růže, blecha a ježek…)

11 Zápis do sešitu Vztahy mezi organismy
symbióza: vzájemně prospěšné soužití dvou organismů (mravenci a mšice…) predace: predátor x kořist, prospěšný pouze pro predátora (lev a gazela…) parazitismus: parazit x hostitel, prospěšný pouze pro parazita, hostitel soužitím strádá (blecha a ježek…)

12 Vztahy mezi organismy podle typu získávání organických látek můžeme organismy rozdělit: producenti (zelené rostliny, sinice): produkují organické látky (cukry, tuky, bílkoviny) pomocí fotosyntézy, vyrábějí kyslík konzumenti (živočichové): konzumují už hotové organické látky; živí se jinými organismy – rostlinami (býložravci), živočichy (masožravci) nebo obojím (všežravci) destruenti (houby, bakterie, někteří živočichové): rozkládají odumřelé části těl jiných organismů

13 Zápis do sešitu organismy podle typu získávání organických látek
producenti (zelené rostliny, sinice): produkují organické látky pomocí fotosyntézy, vyrábějí kyslík konzumenti (živočichové): konzumují už hotové organické látky; živí se rostlinami (býložravci), živočichy (masožravci) nebo obojím (všežravci) destruenti (houby, bakterie…): rozkládají odumřelé části jiných organismů

14 Ekosystém a společenstvo
ekosystém – skládá se ze společenstva a neživého prostředí společenstvo – označujeme tak všechny organismy v daném prostředí → tedy živou složku prostředí neživé prostředí – poskytuje organismům podmínky života (světlo, teplo, vodu, vzduch, látky z půdy) ekosystémy dělíme na přírodní (člověk do nich nezasahuje – např. poušť) a umělé (vytvořené člověkem – např. pole)

15 Zápis do sešitu Ekosystém a společenstvo
ekosystém –společenstvo + neživé prostředí společenstvo – živá složka prostředí neživé prostředí – světlo, teplo, voda, vzduch, látky z půdy ekosystémy: přírodní – člověk do nich nezasahuje (poušť) a umělé – vytvořené člověkem (pole)

16 Potravní vztahy potravní řetězec popisuje vztahy mezi organismy v ekosystému (jetel → zajíc → liška) potravní pyramida – jeho grafické znázornění obrázek obrázek 1

17 Zápis do sešitu Potravní vztahy
potravní řetězec popis vztahů mezi organismy v ekosystému (jetel → zajíc → liška) potravní pyramida – jeho grafické znázornění

18 Fotosyntéza Rovnice fotosyntézy:
FOTOSYNTÉZA : foto = světlo, syntéza = změna dochází při ní k přeměně látek anorganických na látky organické Rovnice fotosyntézy: voda + oxid uhličitý chlorofyl, sluneční záření organické látky (cukr)+ kyslík rostliny přijímají vodu a oxid uhličitý a za přítomnosti slunečního záření a chlorofylu z nich vytvářejí organické látky (glukózu = cukr) a jako vedlejší produkt vzniká kyslík

19 Fotosyntéza obrázek 2

20 Fotosyntéza opačným procesem je dýchání
díky kyslíku dochází k rozkladu organických látek, uvolňuje se energie a vzniká oxid uhličitý rostliny dýchají pomocí průduchů, dýchají ve dne i v noci, fotosyntetizují jen ve dne obrázek 3

21 Zápis do sešitu Rovnice fotosyntézy:
FOTOSYNTÉZA : přeměna látek anorganických na látky organické Rovnice fotosyntézy: voda + oxid uhličitý chlorofyl, sluneční záření organické látky (cukr)+ kyslík opačný proces = dýchání rozklad organických látek, uvolňuje se energie a vzniká oxid uhličitý dýchání pořád, fotosyntéza jen ve dne

22 Třídění organismů základní jednotkou je druh, který má dvouslovný název slunéčko sedmitečné   rodový druhový název název schéma: DRUH  ROD  ČELEĎ  ŘÁD  TŘÍDA  KMEN  PODŘÍŠE  ŘÍŠE obrázek 4

23 Třídění organismů systematické skupiny – říše
je jich více, ale rozlišujeme tři základní říše organismů říše rostliny – dokážou si samy vyrobit organické látky, nepohybují se aktivně z místa na místo říše živočichové – přijímají už hotové organické látky, většinou se aktivně pohybují z místa na místo říše houby – přijímají už hotové organické látky, nepohybují se aktivně z místa na místo

24 Zařazení organismu do systému
slunéčko sedmitečné Čeleď: Slunéčkovití Řád: Brouci Třída: Hmyz Kmen: Členovci Podříše: Mnohobuněční Říše: Živočichové obrázek 5

25 Zápis do sešitu Třídění organismů
základní jednotkou je druh, který má dvouslovný název slunéčko sedmitečné   rodový druhový název název systematické skupiny – říše říše rostliny – vyrábí organické látky, nepohybují se aktivně z místa na místo říše živočichové – přijímají hotové organické látky, aktivně se pohybují z místa na místo říše houby – přijímají hotové organické látky, nepohybují se aktivně z místa na místo

26 Zápis do sešitu schéma: DRUH  ROD  ČELEĎ  ŘÁD  TŘÍDA 
KMEN  PODŘÍŠE  ŘÍŠE slunéčko sedmitečné Čeleď: Slunéčkovití Řád: Brouci Třída: Hmyz Kmen: Členovci Podříše: Mnohobuněční Říše: Živočichové

27 OPAKOVÁNÍ Podmínky života Projevy života Vztahy mezi organismy
základní podmínky života voda kyslík sluneční záření organické a anorganické látky (živiny) Projevy života výživa vylučování dýchání rozmnožování (pohlavní, nepohlavní) dědičnost růst a vývin dráždivost pohyb Vztahy mezi organismy symbióza: vzájemně prospěšné soužití dvou organismů (mravenci a mšice…) predace: predátor x kořist, prospěšný pouze pro predátora (lev a gazela…) parazitismus: parazit x hostitel, prospěšný pouze pro parazita, hostitel soužitím strádá (blecha a ježek…) organismy podle typu získávání organických látek producenti (zelené rostliny, sinice): produkují organické látky pomocí fotosyntézy, vyrábějí kyslík konzumenti (živočichové): konzumují už hotové organické látky; živí se rostlinami (býložravci), živočichy (masožravci) nebo obojím (všežravci) destruenti (houby, bakterie…): rozkládají odumřelé části jiných organismů

28 OPAKOVÁNÍ Ekosystém a společenstvo Rovnice fotosyntézy:
ekosystém –společenstvo + neživé prostředí společenstvo – živá složka prostředí neživé prostředí – světlo, teplo, voda, vzduch, látky z půdy ekosystémy: přírodní – člověk do nich nezasahuje (poušť) a umělé – vytvořené člověkem (pole) Potravní vztahy potravní řetězec popis vztahů mezi organismy v ekosystému (jetel → zajíc → liška) potravní pyramida – jeho grafické znázornění FOTOSYNTÉZA : přeměna látek anorganických na látky organické Rovnice fotosyntézy: voda + oxid uhličitý chlorofyl, sluneční záření organické látky (cukr)+ kyslík opačný proces = dýchání rozklad organických látek, uvolňuje se energie a vzniká oxid uhličitý dýchání pořád, fotosyntéza jen ve dne

29 OPAKOVÁNÍ Třídění organismů
základní jednotkou je druh, který má dvouslovný název slunéčko sedmitečné   rodový druhový název název systematické skupiny – říše říše rostliny – vyrábí organické látky, nepohybují se aktivně z místa na místo říše živočichové – přijímají hotové organické látky, aktivně se pohybují z místa na místo říše houby – přijímají hotové organické látky, nepohybují se aktivně z místa na místo schéma: DRUH  ROD  ČELEĎ  ŘÁD  TŘÍDA  KMEN  PODŘÍŠE  ŘÍŠE slunéčko sedmitečné Čeleď: Slunéčkovití Řád: Brouci Třída: Hmyz Kmen: Členovci Podříše: Mnohobuněční Říše: Živočichové

30 Otázky a úkoly Vyjmenuj všechny projevy života organismů (nápověda: je jich osm). Vysvětli, jaký je rozdíl mezi ekosystémem a společenstvem. Popiš stručně, co se děje při fotosyntéze. Znáš nějakou anorganickou a nějakou organickou látku? Rostliny dýchají: a) jen ve dne b) jen v noci c) ve dne i v noci. Vyjmenuj jednotlivé říše organismů a charakterizuj jejich zástupce. Který název tohoto živočicha je rodový a který druhový? Kos černý.

31 Zdroje Použitá literatura: ČERNÍK, Vladimír; BIČÍK, Vítězslav; MARTINEC, Zdeněk. Přírodopis 1 : pro 6. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. 1. přepracované vydání. Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, s. ISBN [ ] snímky 3 až 6 – volné kliparty a obr. 1 – potravní vztahy https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/TrophicWeb.jpg obr. 2 – fotosyntéza, volné kliparty a obr. 3 – průduch obr. 4 – názvosloví obr. 5 – slunéčko sedmitečné


Stáhnout ppt "Projevy života, třídění organismů"

Podobné prezentace


Reklamy Google