Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními podmínkami života, s fotosyntézou a principem třídění organismů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními podmínkami života, s fotosyntézou a principem třídění organismů."— Transkript prezentace:

1 Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními podmínkami života, s fotosyntézou a principem třídění organismů. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

2  projevy života  fotosyntéza  oxid uhličitý  chlorofyl  anorganická látka  organická látka  průduch  symbióza  predace  parazitismus  producent  konzument  destruent  potravní řetězec  potravní pyramida  druh  rod  čeleď  řád  třída  kmen  říše  název rodový  název druhový

3  základními podmínkami pro život organismů jsou  voda  kyslík  sluneční záření  organické a anorganické látky (živiny)

4 Podmínky života  základní podmínky života  voda  kyslík  sluneční záření  organické a anorganické látky (živiny)

5  výživa  získávání živin  rostliny - fotosyntéza  živočichové - potrava  houby - rozklad  vylučování  odstranění odpadních látek

6  dýchání  získávání energie  rozmnožování  zajištění pokračování života  nepohlavní – z jednoho organismu  pohlavní – dva rodičovské organismy

7  dědičnost  předávání vlastností z rodičovských organismů na potomky  růst a vývin  změny organismu během života

8  dráždivost  reakce na podněty z okolí  pohyb  přesun z místa na místo  pohyby částí organismu na místě

9 Projevy života  výživa  vylučování  dýchání  rozmnožování (pohlavní, nepohlavní)  dědičnost  růst a vývin  dráždivost  pohyb

10  symbióza : vzájemně prospěšné soužití dvou organismů (houby a stromy, klaun a sasanka, mravenci a mšice…) symbióza  predace : vztah mezi predátorem a jeho kořistí, který je prospěšný pouze pro predátora, který kořist loví (lev a gazela, káně a myš, slunéčko a mšice…) predace  parazitismus : vztah mezi parazitem a jeho hostitelem, je prospěšný pouze pro parazita, hostitel soužitím strádá, parazit ho poškozuje, žije na jeho úkor (choroš a strom, mšice a růže, blecha a ježek…) parazitismus

11 Vztahy mezi organismy  symbióza: vzájemně prospěšné soužití dvou organismů (mravenci a mšice…)  predace: predátor x kořist, prospěšný pouze pro predátora (lev a gazela…)  parazitismus: parazit x hostitel, prospěšný pouze pro parazita, hostitel soužitím strádá (blecha a ježek…)

12  podle typu získávání organických látek můžeme organismy rozdělit:  producenti (zelené rostliny, sinice): produkují organické látky (cukry, tuky, bílkoviny) pomocí fotosyntézy, vyrábějí kyslík  konzumenti (živočichové): konzumují už hotové organické látky; živí se jinými organismy – rostlinami (býložravci), živočichy (masožravci) nebo obojím (všežravci)  destruenti (houby, bakterie, někteří živočichové): rozkládají odumřelé části těl jiných organismů

13  organismy podle typu získávání organických látek  producenti (zelené rostliny, sinice): produkují organické látky pomocí fotosyntézy, vyrábějí kyslík  konzumenti (živočichové): konzumují už hotové organické látky; živí se rostlinami (býložravci), živočichy (masožravci) nebo obojím (všežravci)  destruenti (houby, bakterie…): rozkládají odumřelé části jiných organismů

14  ekosystém – skládá se ze společenstva a neživého prostředí  společenstvo – označujeme tak všechny organismy v daném prostředí → tedy živou složku prostředí  neživé prostředí – poskytuje organismům podmínky života (světlo, teplo, vodu, vzduch, látky z půdy)  ekosystémy dělíme na přírodní (člověk do nich nezasahuje – např. poušť) a umělé (vytvořené člověkem – např. pole)

15 Ekosystém a společenstvo  ekosystém –společenstvo + neživé prostředí  společenstvo – živá složka prostředí  neživé prostředí – světlo, teplo, voda, vzduch, látky z půdy  ekosystémy: přírodní – člověk do nich nezasahuje (poušť) a umělé – vytvořené člověkem (pole)

16 obrázek 1  potravní řetězec popisuje vztahy mezi organismy v ekosystému (jetel → zajíc → liška)  potravní pyramida – jeho grafické znázornění obrázek

17 Potravní vztahy  potravní řetězec popis vztahů mezi organismy v ekosystému (jetel → zajíc → liška)  potravní pyramida – jeho grafické znázornění

18  FOTOSYNTÉZA : foto = světlo, syntéza = změna  dochází při ní k přeměně látek anorganických na látky organické Rovnice fotosyntézy:  voda + oxid uhličitý chlorofyl, sluneční záření  organické látky (cukr)+ kyslík  rostliny přijímají vodu a oxid uhličitý a za přítomnosti slunečního záření a chlorofylu z nich vytvářejí organické látky (glukózu = cukr) a jako vedlejší produkt vzniká kyslík

19 obrázek 2

20  opačným procesem je dýchání  díky kyslíku dochází k rozkladu organických látek, uvolňuje se energie a vzniká oxid uhličitý  rostliny dýchají pomocí průduchů, dýchají ve dne i v noci, fotosyntetizují jen ve dne obrázek 3

21  FOTOSYNTÉZA : přeměna látek anorganických na látky organické Rovnice fotosyntézy:  voda + oxid uhličitý chlorofyl, sluneční záření  organické látky (cukr)+ kyslík  opačný proces = dýchání  rozklad organických látek, uvolňuje se energie a vzniká oxid uhličitý  dýchání pořád, fotosyntéza jen ve dne

22  základní jednotkou je druh, který má dvouslovný název  slunéčko sedmitečné  rodový druhový název  schéma: DRUH  ROD  ČELEĎ  ŘÁD  TŘÍDA  KMEN  PODŘÍŠE  ŘÍŠE obrázek 4

23  systematické skupiny – říše  je jich více, ale rozlišujeme tři základní říše organismů  říše rostliny – dokážou si samy vyrobit organické látky, nepohybují se aktivně z místa na místo  říše živočichové – přijímají už hotové organické látky, většinou se aktivně pohybují z místa na místo  říše houby – přijímají už hotové organické látky, nepohybují se aktivně z místa na místo

24  slunéčko sedmitečné  Čeleď: Slunéčkovití  Řád: Brouci  Třída: Hmyz  Kmen: Členovci  Podříše: Mnohobuněční  Říše: Živočichové obrázek 5

25 Třídění organismů  základní jednotkou je druh, který má dvouslovný název  slunéčko sedmitečné  rodový druhový název název  systematické skupiny – říše  říše rostliny – vyrábí organické látky, nepohybují se aktivně z místa na místo  říše živočichové – přijímají hotové organické látky, aktivně se pohybují z místa na místo  říše houby – přijímají hotové organické látky, nepohybují se aktivně z místa na místo

26  schéma:  DRUH  ROD  ČELEĎ  ŘÁD  TŘÍDA  KMEN  PODŘÍŠE  ŘÍŠE  slunéčko sedmitečné  Čeleď: Slunéčkovití  Řád: Brouci  Třída: Hmyz  Kmen: Členovci  Podříše: Mnohobuněční  Říše: Živočichové

27 Podmínky života  základní podmínky života  voda  kyslík  sluneční záření  organické a anorganické látky (živiny) Projevy života  výživa  vylučování  dýchání  rozmnožování (pohlavní, nepohlavní)  dědičnost  růst a vývin  dráždivost  pohyb Vztahy mezi organismy  symbióza: vzájemně prospěšné soužití dvou organismů (mravenci a mšice…)  predace: predátor x kořist, prospěšný pouze pro predátora (lev a gazela…)  parazitismus: parazit x hostitel, prospěšný pouze pro parazita, hostitel soužitím strádá (blecha a ježek…)  organismy podle typu získávání organických látek  producenti (zelené rostliny, sinice): produkují organické látky pomocí fotosyntézy, vyrábějí kyslík  konzumenti (živočichové): konzumují už hotové organické látky; živí se rostlinami (býložravci), živočichy (masožravci) nebo obojím (všežravci)  destruenti (houby, bakterie…): rozkládají odumřelé části jiných organismů

28 Ekosystém a společenstvo  ekosystém –společenstvo + neživé prostředí  společenstvo – živá složka prostředí  neživé prostředí – světlo, teplo, voda, vzduch, látky z půdy  ekosystémy: přírodní – člověk do nich nezasahuje (poušť) a umělé – vytvořené člověkem (pole) Potravní vztahy  potravní řetězec popis vztahů mezi organismy v ekosystému (jetel → zajíc → liška)  potravní pyramida – jeho grafické znázornění  FOTOSYNTÉZA : přeměna látek anorganických na látky organické Rovnice fotosyntézy:  voda + oxid uhličitý chlorofyl, sluneční záření  organické látky (cukr)+ kyslík  opačný proces = dýchání  rozklad organických látek, uvolňuje se energie a vzniká oxid uhličitý  dýchání pořád, fotosyntéza jen ve dne

29 Třídění organismů  základní jednotkou je druh, který má dvouslovný název  slunéčko sedmitečné  rodový druhový název název  systematické skupiny – říše  říše rostliny – vyrábí organické látky, nepohybují se aktivně z místa na místo  říše živočichové – přijímají hotové organické látky, aktivně se pohybují z místa na místo  říše houby – přijímají hotové organické látky, nepohybují se aktivně z místa na místo  schéma:  DRUH  ROD  ČELEĎ  ŘÁD  TŘÍDA  KMEN  PODŘÍŠE  ŘÍŠE  slunéčko sedmitečné  Čeleď: Slunéčkovití  Řád: Brouci  Třída: Hmyz  Kmen: Členovci  Podříše: Mnohobuněční  Říše: Živočichové

30  Vyjmenuj všechny projevy života organismů (nápověda: je jich osm).  Vysvětli, jaký je rozdíl mezi ekosystémem a společenstvem.  Popiš stručně, co se děje při fotosyntéze.  Znáš nějakou anorganickou a nějakou organickou látku?  Rostliny dýchají: a) jen ve dne b) jen v noci c) ve dne i v noci.  Vyjmenuj jednotlivé říše organismů a charakterizuj jejich zástupce.  Který název tohoto živočicha je rodový a který druhový? Kos černý.

31  Použitá literatura: ČERNÍK, Vladimír; BIČÍK, Vítězslav; MARTINEC, Zdeněk. Přírodopis 1 : pro 6. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. 1. přepracované vydání. Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2002. 104 s. ISBN 80-7235-068-4. [2012-17-08]  snímky 3 až 6 – volné kliparty http://www.clker.com/cliparts/A/I/X/6/w/1/sun-md.png, http://www.clker.com/cliparts/L/E/J/K/h/y/human-kidney-md.png, http://www.clker.com/cliparts/d/E/Y/j/h/S/lungs-md.png, http://www.clker.com/cliparts/1/e/f/b/1346089346922515408symbols_sex.svg.med.png, http://www.clker.com/cliparts/e/d/2/9/11949853561585483844double_helix_anthony_lie_01.svg.m ed.png, http://www.clker.com/cliparts/G/8/c/L/T/g/plant-growth-md.png, http://www.clker.com/cliparts/e/6/9/3/13207813461380669984Snorting%20Bull.svg.med.png a http://www.clker.com/cliparts/a/3/0/3/11949898131009856924cavallo_architetto_franc_01.svg.med.pnghttp://www.clker.com/cliparts/A/I/X/6/w/1/sun-md.png http://www.clker.com/cliparts/L/E/J/K/h/y/human-kidney-md.png http://www.clker.com/cliparts/d/E/Y/j/h/S/lungs-md.png http://www.clker.com/cliparts/1/e/f/b/1346089346922515408symbols_sex.svg.med.png http://www.clker.com/cliparts/e/d/2/9/11949853561585483844double_helix_anthony_lie_01.svg.m ed.pnghttp://www.clker.com/cliparts/G/8/c/L/T/g/plant-growth-md.png http://www.clker.com/cliparts/e/6/9/3/13207813461380669984Snorting%20Bull.svg.med.png http://www.clker.com/cliparts/a/3/0/3/11949898131009856924cavallo_architetto_franc_01.svg.med.png  obr. 1 – potravní vztahy https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/TrophicWeb.jpghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/TrophicWeb.jpg  obr. 2 – fotosyntéza, volné kliparty http://www.clker.com/clipart-4360.html a http://www.clker.com/cliparts/T/z/e/J/5/m/sun-th.pnghttp://www.clker.com/clipart-4360.html http://www.clker.com/cliparts/T/z/e/J/5/m/sun-th.png  obr. 3 – průduch http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3f/Plant_stoma_guard_cells.png/481 px-Plant_stoma_guard_cells.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3f/Plant_stoma_guard_cells.png/481 px-Plant_stoma_guard_cells.png  obr. 4 – názvosloví http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/Biological_classification_L_Pengo_ cs.svg/1000px-Biological_classification_L_Pengo_cs.svg.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/Biological_classification_L_Pengo_ cs.svg/1000px-Biological_classification_L_Pengo_cs.svg.png  obr. 5 – slunéčko sedmitečné http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Marienkaefer_in_Eibisch.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Marienkaefer_in_Eibisch.JPG


Stáhnout ppt "Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními podmínkami života, s fotosyntézou a principem třídění organismů."

Podobné prezentace


Reklamy Google