Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nádory endometria Michael J. Halaška Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK Praha, FN Motol Onkogynekologické oddělení FNM.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nádory endometria Michael J. Halaška Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK Praha, FN Motol Onkogynekologické oddělení FNM."— Transkript prezentace:

1 Nádory endometria Michael J. Halaška Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK Praha, FN Motol Onkogynekologické oddělení FNM

2 Nezhoubné nádory endometrální polyp endometrální polyp často krvácení, perimenopauzální ženy často krvácení, perimenopauzální ženy leiomyom leiomyom I: u 30% žen mezi 30-50 lety I: u 30% žen mezi 30-50 lety P: mesenchymální, hormonálně dependentní nádor, v těhotenství často urychlen růst P: mesenchymální, hormonálně dependentní nádor, v těhotenství často urychlen růst submukozní, intramurální, subserosní, intralig., pendulující submukozní, intramurální, subserosní, intralig., pendulující K: krvácení, bolesti, infertilita, komplikace těhotenství, urgence K: krvácení, bolesti, infertilita, komplikace těhotenství, urgence D: gyn, UZ, HS D: gyn, UZ, HS T: GnRH 3-5 měsíců T: GnRH 3-5 měsíců enukleace myomu HE

3 Prekancerózy hyperplázie hyperplázie simplexní: u premenopauzálních, anovulační cykly, nízká malig simplexní: u premenopauzálních, anovulační cykly, nízká malig komplexní: peri a postmenop., má maligní potenciál (3-27 %) komplexní: peri a postmenop., má maligní potenciál (3-27 %) atypická: vysoké riziko malig. ( 29-82 %) atypická: vysoké riziko malig. ( 29-82 %) endometrální ca in situ endometrální ca in situ terapie: terapie: simplexní a komplexní h.:MPA simplexní a komplexní h.:MPA atypická hyperplázie:MPA/hysterektomie atypická hyperplázie:MPA/hysterektomie

4 Epidemiologie

5 Etiologie syndrom ca endometria: obezita, (DM, hypertenze) syndrom ca endometria: obezita, (DM, hypertenze) - periferní konverze androgenů - periferní konverze androgenů - nedostatek sex hormone binding prot. - nedostatek sex hormone binding prot. nyní spíše: postmenopauzální syndrom nyní spíše: postmenopauzální syndrom věk: 6., 7. dekáda věk: 6., 7. dekáda nulliparita (RR=2,8) nulliparita (RR=2,8) infertilita (RR=8) infertilita (RR=8) pozdní menopauza (RR= 2,4) pozdní menopauza (RR= 2,4) estrogen produkující ovariální nádory estrogen produkující ovariální nádory více živočišných bílkovin a tuků více živočišných bílkovin a tuků exogenní estrogeny - neooponované gestageny (RR=2,3) exogenní estrogeny - neooponované gestageny (RR=2,3) tamoxifen (RR=2,4) tamoxifen (RR=2,4) Kottmeier 1969, Gronroos 1993, Levi 1993, Grady 1995, Gal 1994

6 Patogeneza Typ I Typ I dlouhodobá stimulace endometria estrogeny dlouhodobá stimulace endometria estrogeny na základě hyperplázie endometria na základě hyperplázie endometria často diferencovaný adenokarcinom, menší invaze často diferencovaný adenokarcinom, menší invaze Typ II Typ II bez zjevného působení bez zjevného působení většinou jiný typ než adenokarcinom většinou jiný typ než adenokarcinom horší prognóza horší prognóza

7 Histologické typy Karcinom (98%) Karcinom (98%) adenokarcinom endometroidní adenokarcinom endometroidní adenokarcinom s dlaždicovou složkou adenokarcinom s dlaždicovou složkou clear cell karcinom clear cell karcinom serosní papilární serosní papilární spinocelulární spinocelulární Sarkom (2%) Sarkom (2%) leiomyosarkom leiomyosarkom endometriální stromální sarkom endometriální stromální sarkom smíšené mezodermální nádory smíšené mezodermální nádory

8 TNM FIGO T1aomezen na endometriumIA T1binvaze < 1/2 myometriaIB T1cinvaze > 1/2 myometriaIC T2aendocervikální žlázkyIIA T2bcervikální stromaIIB T3aseróza/adnexa/pozitivní lavageIIIA T3bvaginální šířeníIIIB T4šíření do sliznice měchýře/střevaIVA N1metastázy v regionálních uzlinách M1vzdálené metastázyIVB

9 Prognostické faktory Stádium - staging Stádium - staging Invaze: UZ, MRI, CT Grade: Grade: I,II,III I,II,III Histologický typ: Karcinom (98%) Histologický typ: Karcinom (98%) adenokarcinom endometroidní adenokarcinom endometroidní adenokarcinom s dlaždicovou složkou adenokarcinom s dlaždicovou složkou clear cell karcinom clear cell karcinom serosní papilární, spinocelulární serosní papilární, spinocelulární Biologický stav pacientky Biologický stav pacientky

10 Terapeutická rozvaha obligat: gyn.vyš., labor. UZ pánve, ledvin, cystoskopie fakultat: MRI, CT, CA125, IVU vyšetřovací metody onkogynekolog, radioterapeut, histopatolog, interní konziliář chirurgická (96-98%) radioterapie / chemoterapie / hormonální terapie radioterapie / chemoterapie / hormonální terapie biopsie

11 Terapie - chirurgická low risklavage, Hysterektomie s bilat. AT low risklavage, Hysterektomie s bilat. AT medium/high risk: lavage, Hysterektomie s bilat. AT medium/high risk: lavage, Hysterektomie s bilat. AT + lymfadenektomie (jsou-li LU poz – připojujeme suprapelvickou LE) při komorbiditě :lavage, Hysterektomie s bilat. AT při komorbiditě :lavage, Hysterektomie s bilat. AT

12 Terapie - radioterapie Primární:málo (5%), brachyterapie, horší výsledky než operace Primární:málo (5%), brachyterapie, horší výsledky než operace primárně inoperabilní nádory, stadia III,IV Adjuvantní: brachy/teleterapie Adjuvantní: brachy/teleterapie v high risk skupině při Nx

13 Terapie - hormonální při konzervativním postupu při konzervativním postupu medroxyprogesteron acetát 200-600 mg/d, megesterolacetát medroxyprogesteron acetát 200-600 mg/d, megesterolacetát 3 měsíce, poté cílená biopsie + další 3 měsíce IVF při stádiích III, IV, je-li nesnášenlivost chemoterapie při stádiích III, IV, je-li nesnášenlivost chemoterapie Pt + paclitaxel + antracyklin Pt + paclitaxel + antracyklin u stádií III, IV u stádií III, IV Terapie - chemoterapie

14 Studie GOG 122:doxorubicin + CisPt/radiation stage III, IV: výrazně lepší výsledky u chemoterapie GOG 48:hormonální t. + MPA GOG 119:tamoxifen 40 mg + MPA 200mg tamox působí preventivně proti progesteronových receptorové downregulaci

15 Původ chyb diagnostiky Benigní předoperační dg.: histologické vyšetření po hysterektomii Benigní předoperační dg.: histologické vyšetření po hysterektomii neočekávaný nález neočekávaný nález adnexa – ano/ne adnexa – ano/ne RF – grade, hloubka invaze, není lavage RF – grade, hloubka invaze, není lavage UZ - Kyretáž – H-T UZ - Kyretáž – H-T technika: dilatace před curr H – invaze do hrdla technika: dilatace před curr H – invaze do hrdla zařazení do horšího grade v definitivní histologii: 20 - 35% zařazení do horšího grade v definitivní histologii: 20 - 35% UZ - Hysteroskopie UZ - Hysteroskopie časná operace - lavage - pozitivita časná operace - lavage - pozitivita technika: cytosediment /bloky? technika: cytosediment /bloky?

16 Literatura Kottmeier, 1969: obezita jako prokazatelný etiol činitel Gronroos,1993: DM a riziko ca endo Parazzini, 1991: těhotenství v pozdním věku snižuje riziko RR=0,5 ca endo Lesko, 1985: kouření je protektivní Levi, 1993: živočišné tuky - zvyšují riziko Grady, 1995: metaanalýza studií o exogenních estrogenech Stanford 1993: HAK je protektivní, i 10 let po vysazení, čím delší podání, tím lepší

17 Sarkom incidence:1,7/100 000 histologie:karcinosarkom50% leiomyosakrom30% endometriální s.15% rizikové f.:obezita, HT, DM, ERT, ozařování, tamoxifen klinika:krvácení 80%, kontrakce 30%, zvětšení dělohy 15-40% staging:IAendometrium IBdo ½ myometria ICnad ½ myometria v 15-40% dojde po operaci k upstagováná

18 Sarkom terapie:nemá standardní terapii 1. HE + AE bilat, pánevní a paraaortální LE, stěry - u leiomyosarkomu nemá LE prognostický význam - AE je důležitá, protože sarkom je hormonálně závislý - důležitý prognostický faktor je mitotický index radioterapie: postoperativní - má význam jen u vyšších stádií - neovlivňuje OS, ale lokální rekurence - u G1 může RT indukovat změnu na G3 chemoterapie: gemcitabine + docetaxel hormonální t.: MPA, tamoxifen – nejsou sasné výsledky rekurence:pánevní 56%, vzdálené meta 44%


Stáhnout ppt "Nádory endometria Michael J. Halaška Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK Praha, FN Motol Onkogynekologické oddělení FNM."

Podobné prezentace


Reklamy Google