Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Představujeme školní družinu ZŠ Hovorčovice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Představujeme školní družinu ZŠ Hovorčovice"— Transkript prezentace:

1 Představujeme školní družinu ZŠ Hovorčovice
Ing. Hana Kadlecová, vedoucí ŠD Mgr. Ivana Šircová, Ph.D. koordinátorka ŠVP

2

3 Školní vzdělávací program školní družiny
Cíle: Osobnostní a sociální rozvoj dětí Zdraví dětí a zdravý životní styl Obsah: Vyvážení a doplnění školní práce Fyzický pohyb a relaxace Podpora zájmů dětí

4 Co naleznou děti v naší družině
Respektující jednání dospělých Příležitost vybrat si program a činnosti (část denního programu družiny organizovaná do bloků činností – děti se rozdělují podle zájmu o danou činnost nikoliv podle tříd) Dobré vztahy Klid Radost Pohodu

5 Přehled činností ŠD Odpočinkové činnosti
Cíl: odstranit únavu. Klidové hry, klidné zájmové činnosti, poslech, četba podle vlastního výběru apod. Rekreační činnosti Cíl: relaxace žáků po soustředění ve vyučování, regenerace sil. Aktivní pohybové hry a spontánní činnosti Zájmové činnosti Cíl: seberealizace žáka, kompenzace možných školních neúspěchů a rozvoj jeho dovedností. Konkrétní aktivity, programy a projekty. Příprava na vyučování Cíl: prostor pro plnění školních povinností a motivace k vyučování. Vypracovávání domácích úkolů, zábavné procvičování učiva formou didaktických her apod.

6 Koncepce činností výchova výzvou a dobrodružstvím
pobyt a výchova v přírodě environmentální výchova společná práce na zahradě venkovní sporty a hry setkávání se s mužským vzorem a vedením ve výchově různorodost činností výlety do okolí a výjezdy do přírody

7

8 Vycházky do okolí a do přírody
Cíl: Žáci poznají okolí své školy a místa svého bydliště a budou mít příležitost jej prozkoumat. Získají vztah k místu, kde žijí. Obsah: objevování a pozorování zajímavých jevů v přírodě, aktivní zdolávání překážek na cestě terénem, orientace v prostoru Jak: pěšky a na vlastní oči, počasí na vlastní kůži, dobrodružně a fyzickou námahou

9 Pečujeme o životní prostředí
Cíl: Žáci se seznámí s prvky a se vztahy ve svém životním prostředí. Budou se podílet na péči o své prostředí ve škole i v nejbližším okolí školy. Získají ohleduplný postoj ke zvířatům a rostlinám. Obsah: Péče o rostliny, třídění odpadu, seznamování se s domácími zvířaty, pozorování volně žijících zvířat v přírodě Jak: vlastní rukou, bezprostředním kontaktem a prožitkem k poznání

10 Venkovní sporty a hry Cíl: Žáci se aktivně zrekreují po vyučování. Rozvíjejí své pohybové a sociální dovednosti. Obsah: netradiční venkovní hry a sporty – indiánský lakros, honičky, hry s lanem, hry s míčem, výběhy terénem, dobrodružné hry. Jak: Vlastní silou, vlastníma nohama a rukama, zaujetím a radostí za každého počasí

11

12 Společná práce na zahradě
Cíl: naučit se spolupráci, vážit si práce ostatních, zvládnout péči o rostliny, pochopit vliv přírody na pěstitelské úspěchy Obsah: příprava záhonu, výběr rostlin, péče o rostliny, následné zpracování a využití Jak: vlastníma rukama i hlavou

13 Různé zájmové činnosti
Cíl: rozvoj fantazie, manuální zručnosti, spolupráce, příležitost k hledání a poznávání nových věcí Obsah: výtvarná činnost (papír, uhel, linorit, textil, keramika a další), dramatická činnost (např. návaznost na školní učivo), hudba (poslech, zpěv, hra, výroba nástrojů, tanec), zdravověda Jak: vlastníma rukama, nohama, celým tělem

14

15 Organizace školní družiny
Pro koho: děti zaměstnaných rodičů, přednost mají mladší (pokud bude volná kapacita, budou se vybraných aktivit moci účastnit i děti, které družinu nenavštěvují). Školné: 1500,- Kč/pololetí Provoz: 12 – 17 hod. Vyzvedávání: konkrétní časy budou upřesněny na začátku školního roku, v rámci některých bloků aktivit nebude vyzvedávání možné, Ráno: školní klub, příchod od 7.00 do 7.15 hod.

16 Lidé ve školní družině Kapacita: dle počtu žáků v ZŠ – 75 dětí
Vychovatelé: dle přidělených – 3 Oddělení: 3 po 25 dětech

17 Děkujeme za pozornost Děkujeme za pozornost

18 Školní klub Pro koho: Provoz zajišťuje: 1 lektor Kde: v knihovně školy
žáci, kteří nenavštěvují školní družinu, žáci, kteří čekají na navazující kroužky, žáci, kteří chodí do družiny, ale rodiče si je potřebují vyzvednout dříve, než je v družině možné, apod., klub není určen pro veřejnost. Provoz zajišťuje: 1 lektor Kde: v knihovně školy Náplň: projekty na podporu čtenářství, stolní a společenské hry, ruční práce, pobyt na zahradě školy, příprava domácích úkolů apod. Příspěvek na provoz: 1000 Kč/pololetí nebo jednorázový poplatek za vstup Provoz: ráno od 7.00 (příchod do 7.15), odpoledne – 15.00

19 Komunikace s rodiči Družina i školní klub budou mít svoji vlastní rubriku na internetových stránkách školy Samozřejmostí je aktivní ová komunikace s rodiči i osobní kontakt či po domluvě možnost konzultace Uvítáme aktivní spolupráci s rodiči na programu i aktivitách v rámci družiny i školního klubu – Vaše nápady a iniciativa JSOU vítány!


Stáhnout ppt "Představujeme školní družinu ZŠ Hovorčovice"

Podobné prezentace


Reklamy Google