Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Představujeme školní družinu ZŠ Hovorčovice Ing. Hana Kadlecová, vedoucí ŠD Mgr. Ivana Šircová, Ph.D. koordinátorka ŠVP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Představujeme školní družinu ZŠ Hovorčovice Ing. Hana Kadlecová, vedoucí ŠD Mgr. Ivana Šircová, Ph.D. koordinátorka ŠVP."— Transkript prezentace:

1 Představujeme školní družinu ZŠ Hovorčovice Ing. Hana Kadlecová, vedoucí ŠD Mgr. Ivana Šircová, Ph.D. koordinátorka ŠVP

2

3 Školní vzdělávací program školní družiny Cíle: Osobnostní a sociální rozvoj dětí Zdraví dětí a zdravý životní styl Obsah: Vyvážení a doplnění školní práce Fyzický pohyb a relaxace Podpora zájmů dětí

4 Co naleznou děti v naší družině Respektující jednání dospělých Příležitost vybrat si program a činnosti (část denního programu družiny organizovaná do bloků činností – děti se rozdělují podle zájmu o danou činnost nikoliv podle tříd) Dobré vztahy Klid Radost Pohodu

5 Přehled činností ŠD Odpočinkové činnosti Cíl: odstranit únavu. Klidové hry, klidné zájmové činnosti, poslech, četba podle vlastního výběru apod. Rekreační činnosti Cíl: relaxace žáků po soustředění ve vyučování, regenerace sil. Aktivní pohybové hry a spontánní činnosti Zájmové činnosti Cíl: seberealizace žáka, kompenzace možných školních neúspěchů a rozvoj jeho dovedností. Konkrétní aktivity, programy a projekty. Příprava na vyučování Cíl: prostor pro plnění školních povinností a motivace k vyučování. Vypracovávání domácích úkolů, zábavné procvičování učiva formou didaktických her apod.

6 Koncepce činností výchova výzvou a dobrodružstvím pobyt a výchova v přírodě environmentální výchova společná práce na zahradě venkovní sporty a hry setkávání se s mužským vzorem a vedením ve výchově různorodost činností výlety do okolí a výjezdy do přírody

7

8 Vycházky do okolí a do přírody Cíl: Žáci poznají okolí své školy a místa svého bydliště a budou mít příležitost jej prozkoumat. Získají vztah k místu, kde žijí. Obsah: objevování a pozorování zajímavých jevů v přírodě, aktivní zdolávání překážek na cestě terénem, orientace v prostoru Jak: pěšky a na vlastní oči, počasí na vlastní kůži, dobrodružně a fyzickou námahou

9 Pečujeme o životní prostředí Cíl: Žáci se seznámí s prvky a se vztahy ve svém životním prostředí. Budou se podílet na péči o své prostředí ve škole i v nejbližším okolí školy. Získají ohleduplný postoj ke zvířatům a rostlinám. Obsah: Péče o rostliny, třídění odpadu, seznamování se s domácími zvířaty, pozorování volně žijících zvířat v přírodě Jak: vlastní rukou, bezprostředním kontaktem a prožitkem k poznání

10 Venkovní sporty a hry Cíl: Žáci se aktivně zrekreují po vyučování. Rozvíjejí své pohybové a sociální dovednosti. Obsah: netradiční venkovní hry a sporty – indiánský lakros, honičky, hry s lanem, hry s míčem, výběhy terénem, dobrodružné hry. Jak: Vlastní silou, vlastníma nohama a rukama, zaujetím a radostí za každého počasí

11

12 Společná práce na zahradě Cíl: naučit se spolupráci, vážit si práce ostatních, zvládnout péči o rostliny, pochopit vliv přírody na pěstitelské úspěchy Obsah: příprava záhonu, výběr rostlin, péče o rostliny, následné zpracování a využití Jak: vlastníma rukama i hlavou

13 Různé zájmové činnosti Cíl: rozvoj fantazie, manuální zručnosti, spolupráce, příležitost k hledání a poznávání nových věcí Obsah: výtvarná činnost (papír, uhel, linorit, textil, keramika a další), dramatická činnost (např. návaznost na školní učivo), hudba (poslech, zpěv, hra, výroba nástrojů, tanec), zdravověda Jak: vlastníma rukama, nohama, celým tělem

14

15 Organizace školní družiny Pro koho: děti zaměstnaných rodičů, přednost mají mladší (pokud bude volná kapacita, budou se vybraných aktivit moci účastnit i děti, které družinu nenavštěvují). Školné: 1500,- Kč/pololetí Provoz: 12 – 17 hod. Vyzvedávání: konkrétní časy budou upřesněny na začátku školního roku, v rámci některých bloků aktivit nebude vyzvedávání možné, Ráno: školní klub, příchod od 7.00 do 7.15 hod.

16 Lidé ve školní družině Kapacita: dle počtu žáků v ZŠ – 75 dětí Vychovatelé: dle přidělených – 3 Oddělení: 3 po 25 dětech

17 DĚKUJEME ZA POZORNOST

18 Školní klub Pro koho: – žáci, kteří nenavštěvují školní družinu, – žáci, kteří čekají na navazující kroužky, – žáci, kteří chodí do družiny, ale rodiče si je potřebují vyzvednout dříve, než je v družině možné, apod., – klub není určen pro veřejnost. Provoz zajišťuje: 1 lektor Kde: v knihovně školy Náplň: projekty na podporu čtenářství, stolní a společenské hry, ruční práce, pobyt na zahradě školy, příprava domácích úkolů apod. Příspěvek na provoz: 1000 Kč/pololetí nebo jednorázový poplatek za vstup Provoz: ráno od 7.00 (příchod do 7.15), odpoledne 13.00 – 15.00

19 Komunikace s rodiči Družina i školní klub budou mít svoji vlastní rubriku na internetových stránkách školy Samozřejmostí je aktivní e-mailová komunikace s rodiči i osobní kontakt či po domluvě možnost konzultace Uvítáme aktivní spolupráci s rodiči na programu i aktivitách v rámci družiny i školního klubu – Vaše nápady a iniciativa JSOU vítány!


Stáhnout ppt "Představujeme školní družinu ZŠ Hovorčovice Ing. Hana Kadlecová, vedoucí ŠD Mgr. Ivana Šircová, Ph.D. koordinátorka ŠVP."

Podobné prezentace


Reklamy Google