Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PB 169 Počítačové sítě a operační systémy1 I/O systém Vnější paměti PB 169 Počítačové sítě a operační systémy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PB 169 Počítačové sítě a operační systémy1 I/O systém Vnější paměti PB 169 Počítačové sítě a operační systémy."— Transkript prezentace:

1 PB 169 Počítačové sítě a operační systémy1 I/O systém Vnější paměti PB 169 Počítačové sítě a operační systémy

2 2 Hardware HW pro I/O je značně rozmanitý Existují však určité běžně používané prvky port sběrnice (bus) řadič (host adapter, controller) I/O zařízení jsou řízeny I/O instrukcemi (IN, OUT) Adresy I/O zařízení uváděné přímo v I/O instrukcích (např. IN AL, DX : DX port, AL získaný bajt) I/O se mapuje na přístup k paměti (např. grafická karta, videopaměť) Základní způsoby ovládání I/O polling, programované I/O operace aktivní čekání na konec operace přerušení DMA

3 PB 169 Počítačové sítě a operační systémy3 Rozmístění I/O portů v PC

4 PB 169 Počítačové sítě a operační systémy4 Techniky provádění I/O Programovaný I/O (busy-waiting) opakovaně se ptám na stav zařízení připraven pracuje chyba I/O řízený přerušením zahájení I/O pomocí I/O příkazu paralelní běh I/O s během procesoru I/O modul oznamuje přerušením konec přenosu Direct Memory Access (DMA) kopírování bloků mezi pamětí a I/O zařízením na principu kradení cyklů paměti přerušení po přenosu bloku (indikace konce)

5 PB 169 Počítačové sítě a operační systémy5 Přerušení Přerušení obsluhuje ovladač přerušení (kód OS) Maskováním lze některá přerušení ignorovat nebo oddálit jejich obsluhu Patřičný ovladač přerušení se vybírá přerušovacím vektorem některá přerušení nelze maskovat přerušení mohou být uspořádána podle priorit Přerušení se používá i pro řešení výjimek (nejsou asynchronní)

6 PB 169 Počítačové sítě a operační systémy6 DMA Přímý přístup do paměti (Direct Memory Access - DMA) nahrazuje programovaný I/O při velkých přesunech dat vyžaduje speciální DMA řadič při přenosu dat se obchází procesor, přístup do paměti zajišťuje přímo DMA řadič procesor a DMA soutěží o přístup k paměti

7 PB 169 Počítačové sítě a operační systémy7 DMA: příklad

8 PB 169 Počítačové sítě a operační systémy8 Aplikační rozhraní I/O Jádro OS se snaží skrýt rozdíly mezi I/O zařízeními a programátorům poskytuje jednotné rozhraní Dále vrstva ovladačů ukrývá rozdílnost chování I/O řadičů i před některými částmi jádra Některé vlastnosti I/O zařízení mód přenosu dat: znakové (terminál) / blokové (disk) způsob přístupu: sekvenční (modem) / přímý (disk) sdílené/dedikované: klávesnice / páska rychlost přenosu: vystavení, přenos,... read-write, read only, write only

9 PB 169 Počítačové sítě a operační systémy9 Bloková a znaková zařízení Bloková zařízení – typicky disk příkazy: read, write, seek logický způsob přístupu: obecný I/O nebo souborový systém možný přístup formou souboru mapovaného do paměti Znaková – klávesnice, myš, sériový port příkazy: get, put nad nimi knihovní podprogramy pro další možnosti (např. řádková editace)

10 PB 169 Počítačové sítě a operační systémy10 Síťová zařízení Přístup k nim se značně liší jak od znakových, tak od blokových zařízení proto mívají samostatné rozhraní OS Unix i Windows obsahující rozhraní nazývané „sockets“ separují síťové protokoly od síťových operací přístup jako k souborům (včetně funkce select) Existuje celá řada přístupů k síťovým službám Pipes (roury), FIFOs, streams, queues, mailboxes

11 PB 169 Počítačové sítě a operační systémy11 Blokující a neblokující I/O Blokující z hlediska procesu synchronní proces čeká na ukončení I/O snadné použití (programovaní), snadné porozumění (po provedení operace je hotovo to co jsem požadoval) někdy však není dostačující (z důvodu efektivity) Neblokující řízení se procesu vrací co nejdříve po zadání požadavku vhodné pro uživatelské rozhraní, bufferovaný I/O bývá implementováno pomocí vláken okamžitě vrací počet načtených či zapsaných znaků Asynchronní proces běží souběžně s I/O konec I/O je procesu hlášen signály obtížné na programovaní, složité používání, ale v případě vhodně promyšleného programu velice efektivní

12 PB 169 Počítačové sítě a operační systémy12 I/O subsystém v jádru Plánování některé I/O operace požadují řazení do front na zařízení některé OS se snaží o „spravedlnost“ Vyrovnání (vyrovnávací paměti), buffering ukládání dat v paměti v době přenosu k/ze zařízení řeší rozdílnost rychlosti řeší rozdílnost velikosti datových jednotek

13 PB 169 Počítačové sítě a operační systémy13 Příklad: Sun Enterprise 6000

14 PB 169 Počítačové sítě a operační systémy14 I/O Subsystém v jádru Caching rychlá paměť udržuje kopii dat vždy pouze kopii caching je klíčem k dosažení vysokého výkonu Spooling udržování fronty dat určených k výpis na zařízení pokud zařízení může vyřizovat požadavky pouze sekvenčně typicky tiskárna Rezervace zařízení exkluzivita přístupu k zařízení pro proces rezervace / uvolnění – volání systému pozor na uváznutí (deadlock)

15 PB 169 Počítačové sítě a operační systémy15 Výkon I/O je nejvýznamnějším faktorem výkonu celého systému CPU musí provádět ovladače a programy I/O části jádra při přerušení se přepíná kontext provádí se kopírování dat zvláště významný je síťový provoz

16 PB 169 Počítačové sítě a operační systémy16 Příklad: Síťová aplikace

17 PB 169 Počítačové sítě a operační systémy17 Zvyšování výkonu Omezujeme počet přepnutí kontextu Omezujeme zbytečné kopírování dat Omezujeme počet přerušení tím, že přenášíme delší bloky Využíváme všech výhod (funkcí) moderních řadičů Používáme co nejvíce DMA Všechny komponenty kombinujeme s cílem dosažení co nejvyšší propustnosti CPU, paměť, sběrnice, I/O zařízení

18 PB 169 Počítačové sítě a operační systémy18 Paměťová hierarchie Primární paměti nejrychlejší energeticky závislé Cache, hlavní (operační) paměť Sekundární paměti středně rychlé energeticky nezávislé Také nazývané „on-line storage“ flash disky, magnetické disky Terciální paměti levná typicky vyměnitelná média pomalé energeticky nezávislé také nazývané „off-line storage“ floppy disky, magnetické pásky, optické disky

19 PB 169 Počítačové sítě a operační systémy19 Magnetické disky

20 PB 169 Počítačové sítě a operační systémy20 Struktura disku Diskové mechanismy se adresují jako velká 1-dimensionální pole logických bloků logické bloky jsou nejmenší jednotkou přenosu dat 1-dimensionální pole logických bloků je zobrazováno do sektorů disku sekvenčně sektor 0 první sektor na první stopě vnějšího cylindru zobrazování pokračuje po této stopě, potom po ostatních stopách tohoto cylindru, a potom po cylindrech směrem ke středu

21 PB 169 Počítačové sítě a operační systémy21 Plánování disku OS je odpovědný za efektivní používání hardware pro disky: co nejrychlejší přístup a co největší šířka pásma Doba přístupu (access time) je dána: dobou vystavení (seek time) – na cylindr se stopou s adresovaným sektorem dobou rotačního zpoždění – dodatečná doba do průchodu adresovaného sektoru pod čtecí/zápisovou hlavou Minimalizace doby vystavení doba vystavení  vystavovací vzdálenosti řeší plánování činnosti disku Rotační zpoždění shora omezeno konstantou Šířka pásma počet přenesených bytů / doba od zadání skupiny požadavků do jejich ukončení převzatý pojem z telekomunikací

22 PB 169 Počítačové sítě a operační systémy22 Plánování disku Existuje celá řada algoritmů pro plánování přístupu na disk. Příklad: vzorová fronta požadavků na přístup k disku (máme cylindry 0-199). 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67 Hlavička disku vystavena na pozici 53

23 PB 169 Počítačové sítě a operační systémy23 FCFS Celkem přesun o 640 cylindrů

24 PB 169 Počítačové sítě a operační systémy24 SSTF Z fronty požadavků vybírá ten požadavek, který vyžaduje minimální dobu vystavení od současné pozice hlavičky SSTF (shortest seek time first) algoritmus je variantou algoritmu SJF (shortest job first); může způsobit stárnutí požadavků. Náš příklad vyžaduje přesun o 236 cylindrů

25 PB 169 Počítačové sítě a operační systémy25 SSTF

26 PB 169 Počítačové sítě a operační systémy26 SCAN Hlavička disku začíná na jedné straně disku a přesunuje se při splňování požadavků ke druhé straně disku. Pak se vrací zpět a opět plní požadavky. Někdy nazývané algoritmus typu výtah. Náš příklad vyžaduje přesun o 208 cylindrů.

27 PB 169 Počítačové sítě a operační systémy27 SCAN

28 PB 169 Počítačové sítě a operační systémy28 C-SCAN Poskytuje jednotnější čekací dobu než SCAN Hlavička se posouvá z jednoho konce disku na druhý a zpracovává požadavky. Potom se vrací zpět bez vyřizování požadavků a opět začíná vyřizovat požadavky z prvního konce. Cylindry považuje za kruhový seznam, který za posledním cylindrem pokračuje opět prvním cylindrem.

29 PB 169 Počítačové sítě a operační systémy29 C-SCAN

30 PB 169 Počítačové sítě a operační systémy30 C-LOOK Obdoba C-SCAN, ale hlavička jen potud do kraje, pokud existují požadavky. Pak se vrací zpět

31 PB 169 Počítačové sítě a operační systémy31 C-LOOK

32 PB 169 Počítačové sítě a operační systémy32 Výběr algoritmu SSTF je přirozený, má přirozené chápání SCAN a C-SCAN jsou vhodnější pro těžkou zátěž disku Výkon závisí na počtu a typech požadavků Požadavky na disk mohou být ovlivněny metodami organizace souborů v souborovém systému Plánovací algoritmus by měl být napsán jako samostatný modul, aby plánovací algoritmus OS bylo možné zaměňovat Častá implicitní volba bývá SSTF nebo LOOK

33 PB 169 Počítačové sítě a operační systémy33 Moderní HW U moderních disků nemusí být známé mapování logických bloků na fyzické adresy Disku předáme skupinu požadavků a disk si pořadí optimalizuje sám OS přesto může mít zájem na vlastním řazení požadavků priorita I/O operací z důvodu výpadků stránek Pořadí operací zápisu dat a metadat souborového systému

34 PB 169 Počítačové sítě a operační systémy34 Technologie RAID RAID: Redundant Arrays of Independent (Inexpensive) Disks organizace disků řízená tak, že poskytuje objem jednoho disku s velkou kapacitou a rychlostí díky tomu, že mnoho disků pracuje paralelně s velkou spolehlivostí, data se uchovávají redundantně, lze je obnovit i po poruše některého z disků Pravděpodobnost, že některý disk z množiny N disků selže je mnohem vyšší, než pravděpodobnost, že selže jediný disk N = 100 disků, každý má MTTF = 100 000 hodin (cca 11 let), celý systém bude mít MTTF = 1000 hodin (cca 41 dní) techniky na bázi redundance chránící před ztrátou dat jsou pro systémy s velkým počtem komponent (disků) kritické Původní záměr levná alternativa nahrazující velké drahé disky „I“ je interpretováno jako „independent“

35 PB 169 Počítačové sítě a operační systémy35 RAID: zvýšení spolehlivosti Redundance nadbytečnost, doplňková informace použitelná pro obnovu informace po poruše (disku) Zrcadlení (stínování), Mirroring (shadowing) každý disk je duplikován, 1 logický disk je tvořen 2 fyzickými disky každý zápis se provede na obou discích, čte se z jednoho disku jestliže se jeden disk porouchá, data jsou k dispozici na druhém disku ke ztrátě dat dojde při výpadku obou disků, když zrcadlový disk selže dříve, než se systém opraví průměrná doba do ztráty dat závisí na průměrné době do poruchy a průměrné doby opravy Např. MTTF = 100 000 hodin, průměrná doba opravy 10 hodin, dává u zrcadlené dvojice disků průměrnou dobu ztráty dat 500*10 6 hodin (čili 57 000 let), když budeme ignorovat požáry apod.

36 PB 169 Počítačové sítě a operační systémy36 RAID: zvýšení výkonu Dva hlavní cíle paralelismu v diskových systémech zvýšení propustnosti vyvážením zátěže malými přístupy paralelizace velkých přístupů s cílem zkrácení doby odpovědi Zvýšení přenosové rychlosti paralelním zápisem do více disků (dělení, striping) bit-level striping dělení bitů každého bytu mezi samostatné disky v poli 8 disků se zapisuje bit i každého bytu na disk i čtení dat probíhá 8x rychleji než z jednoho disku vystavení je delší než v případě jednoho disku dnes se bit-level striping de facto už nepoužívá blok-level striping systém s n disky, blok souboru i se zapisuje na disk (i mod n) + 1 požadavky na různé bloky se mohou realizovat paralelně, jestliže bloky leží na různých discích požadavek na dlouhou posloupnost bloků může použít všechny disky paralelně

37 PB 169 Počítačové sítě a operační systémy37 Úrovně RAID, přehled RAID Level 0: Žádná redundance, jen souběžnost RAID Level 1: Spolehlivost dosažená zrcadlením disků RAID Level 2: Hamming code error correction RAID Level 3: 1 kontrolní disk na skupinu, dělení bitů RAID Level 4: Nezávislé operace read/write, dělení bloků RAID Level 5: Data/parity přes všechny disky (více souběžný přístup) RAID Level 6: Odolnost při více než jedné poruše disku

38 PB 169 Počítačové sítě a operační systémy38 API Většina OS pracuje s vyměnitelnými disky (např. disketami, ZIP disky) stejně jako s pevnými disky nový svazek je formátován a na disku se generuje prázdný souborový systém Pásky jsou prezentované jako „holé“ (raw) paměťové médium aplikace na páskách nemají k dispozici souborový systém otevírají celý páskový mechanismus jako zařízení páskové mechanismy se vesměs nesdílejí, jsou dedikované konkrétní aplikaci OS nepodporují na páskách souborové systémy, aplikace musí samy řešit jak používat bloky dat pásku pak obvykle může používat pouze aplikace, pro kterou byla páska vytvářena (protože jako jediná zná strukturu dat na pásce)

39 PB 169 Počítačové sítě a operační systémy39 Cena MB RAM (1981 – 2004) Dnes: asi $0.025/MB (4GB)

40 PB 169 Počítačové sítě a operační systémy40 Cena MB pevných disků (1981 – 2004) Dnes: asi 0,000125$/MB (1TB)

41 PB 169 Počítačové sítě a operační systémy41 Cena MB pásek (1981 -2004) Dnes: asi 0,000125$/MB (0.8TB)


Stáhnout ppt "PB 169 Počítačové sítě a operační systémy1 I/O systém Vnější paměti PB 169 Počítačové sítě a operační systémy."

Podobné prezentace


Reklamy Google