Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně Miroslav Votava PRŮBĚH A FORMY INFEKCE PRŮBĚH A FORMY INFEKCE Přednáška pro II. r. ZL 17.4.2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně Miroslav Votava PRŮBĚH A FORMY INFEKCE PRŮBĚH A FORMY INFEKCE Přednáška pro II. r. ZL 17.4.2012."— Transkript prezentace:

1 Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně Miroslav Votava PRŮBĚH A FORMY INFEKCE PRŮBĚH A FORMY INFEKCE Přednáška pro II. r. ZL 17.4.2012

2 Definice patogenese – opakování Patogenese: vysvětluje vznik a vývoj chorobných příznaků Co patří do patogenese infekce? Způsob šíření agens v makroorganismuZpůsob šíření agens v makroorganismu Mechanismy obrany proti němuMechanismy obrany proti němu Vlastní příčiny chorobných příznaků:Vlastní příčiny chorobných příznaků: a) buď přímo infekční agens, nebo b) reakce makroorganismu na něj

3 Přehled vstupních bran infekce – opakování Sliznice dýchací cesty a plíce zažívací trakt urogenitální trakt urogenitální trakt spojivka a rohovka Kůže a podkoží Placenta

4 Šíření agens v těle – opakování I Lymfou: kůže→region. lymf. uzliny: pyogenní koky, arboviry orofarynx, tonsily→krční uzliny: S. pyogenes, C. diphtheriae, Actinomyces israeli, T. gondii orofarynx, tonsily→krční uzliny: S. pyogenes, C. diphtheriae, Actinomyces israeli, T. gondii plíce → mediast. uzliny: Mycob. tbc, další respirační patogeny plíce → mediast. uzliny: Mycob. tbc, další respirační patogeny sliznice genitálu→tříselné uzliny: Treponema pallidum, Ch. trachomatis sliznice genitálu→tříselné uzliny: Treponema pallidum, Ch. trachomatis Peyerovy plaky→mesent. uzliny: Yersinia enterocolitica Peyerovy plaky→mesent. uzliny: Yersinia enterocolitica Krví: původci všech generalizovaných nákaz: exantematické viry, enteroviry, arboviry, Trep. pallidum, Salmonella Typhi a mnohé další komplikace systémových a lokálních infekcí: meningitidy, pyelonefritidy (urosepse), hnisání ran apod. komplikace systémových a lokálních infekcí: meningitidy, pyelonefritidy (urosepse), hnisání ran apod.

5 Šíření agens v těle – opakování II Per continuitatem: z buňky do okolí: inf. parodontu, HSV, RSV, listerie, yersinie sekretem po sliznici: původci infekcí dýchacího, G-I a urogenitálního traktu z místa bodnutí členovce do okolí: arboviry, borrelie, Yersinia pestis z rány do okolí: Strept. pyogenes, Clostr. perfringens ze střed. ucha na meningy: Str. pneumoniae, Haemoph. influenzae typ b z plic na pleuru: původci pneumonií Podél nervů: axonálně (uvnitř vláken), nebo postupnou infekcí buněk Schwannovy pochvy: HSV, VZV, B-virus, v. vztekliny, Mycobacterium leprae, Naegleria fowleri

6 Vylučování agens z těla – opakování z postižených sliznic respiračního traktu a dutiny ústní – kýchání, kašel, slina střeva – stolice při průjmu urogenitálního traktu – ze sliznic a močí oka – přímo ze spojivky a slzami z kožních lézí – všechny typy patogenů močí – původci někt. generaliz. infekcí z krve – pomocí vektorů a trhlinkami

7 Mechanismy obrany – opakování nespecifická imunita (rezistence) především bariéry a zánět specifická imunita celulární aktivované makrofágy protilátková opsonizace opouzdřených mikrobů zábrana přilnutí na sliznice neutralizace toxinů a virů lýza ve spolupráci s komplementem

8 Průběh infekce – I V průběhu infekce lze rozlišovat 4 části: Inkubační dobuInkubační dobu ProdromyProdromy Typický syndrom (= soubor příznaků neboli symptomů) infekční chorobyTypický syndrom (= soubor příznaků neboli symptomů) infekční choroby RekonvalescenciRekonvalescenci

9 Průběh infekce – II Inkubační doba salmonelóza ½–1 den, chřipka 1–2 dny tbc 2–8 neděl, hepatitida B 90–100 dnů Prodromy ne vždy, nespecifické (  T, cefalea, pocit nemoci aj.), pár hodin až dnů Typický syndrom infekční choroby jak ho popisují učebnice Rekonvalescence od ústupu potíží do normalizace nálezů

10 Průběh infekce – III Relaps původce stejný, infekce vzplane znovu během rekonvalescence Recidiva původce stejný, zůstává v těle, infekce vzplane znovu až po uzdravení (nemoc Brillova-Zinsserova = recidiva skvrnivky) Reinfekce nová infekce stejným původcem zvenčí Superinfekce nasedající infekce jiným původcem

11 Formy infekce Inaparentní (bezpříznaková) jediným důsledkem: tvorba protilátekInaparentní (bezpříznaková) jediným důsledkem: tvorba protilátek Manifestní (zjevná)Manifestní (zjevná) subklinická: jen necharakteristické příznaky subklinická: jen necharakteristické příznaky abortivní: jen některé typické příznaky, či jen málo vyjádřené abortivní: jen některé typické příznaky, či jen málo vyjádřené klinická: typické příznaky jako z učebnice klinická: typické příznaky jako z učebnice foudroyantní, fulminantní: velmi těžká, s dramatickými příznaky foudroyantní, fulminantní: velmi těžká, s dramatickými příznaky

12 Trvání infekce Akutní: dny (rýma, salmonelóza) až týdny (většina infekcí) Subakutní: měsíce – buď jako komplikace (jakákoli infekce), nebo jako pravidlo (některé hepatitidy, bradavice, sepsis lenta) Chronická: roky (tbc, lepra, dermatomykózy, parazitózy) Fulminantní, foudroyantní: bleskový průběh – hodiny (meningokoková sepse)

13 Rozsah infekce Lokální: brána vstupu + regionální uzliny, ev. jen určitý orgán (rýma, dermatomykóza, bradavice, nekomplikovaná kapavka, orgánový absces) Systémová: celý orgánový systém (chřipka, plicní tbc, meningitida, rozsáhlá pyodermie, pyelonefritida, adnexitida) Generalizovaná: celý makroorganismus – pravidelně (exantematické virózy, břišní tyf, skvrnivka), nebo jako komplikace (sepse po poranění, při cystitidě nebo cholecystitidě, salmonelóza kojence) - - -

14 Fokální infekce – I Teorie fokální infekce předpokládá, že chronická infekce omezená na určité ložisko (fokus) může mít za následek systémové onemocnění s příznaky někde úplně jinde Koncepce fokální infekce byla dříve velice módní v celé řadě oborů Ve jménu tzv. sanace fokusů byly tisíce pacientů v dobré víře podrobeny extrakcím zubů, tonzil, žlučníků a dalším chirurgickým zákrokům, aniž kontrolované studie doložily užitečnost těchto procedur

15 Fokální infekce – II Souvislost mezi systémovým onemocněním a místní infekcí byla prokázána pouze u: revmatické horečky – zánět srdce, ledvin a kloubů po infekci mandlí pyogenním streptokokemrevmatické horečky – zánět srdce, ledvin a kloubů po infekci mandlí pyogenním streptokokem Reiterova syndromu – reaktivní artritida po 1. sexuálně přenesené urogenitální infekci Chlamydia trachomatis serotypy D-K 2. infekci střev způsobené patogeny z rodů Salmonella, Shigella, Yersinia nebo CampylobacterReiterova syndromu – reaktivní artritida po 1. sexuálně přenesené urogenitální infekci Chlamydia trachomatis serotypy D-K 2. infekci střev způsobené patogeny z rodů Salmonella, Shigella, Yersinia nebo Campylobacter hemolyticko-uremického syndromu po střevní infekci Escherichia coli serotyp O157:H7hemolyticko-uremického syndromu po střevní infekci Escherichia coli serotyp O157:H7 sterilních mykidů např. na dlaních při tinea pedis)sterilních mykidů např. na dlaních při tinea pedis)

16 Zvláštní typy chronických infekcí Bezpříznakové chronické infekce lze dělit na 1. latentní: agens se skrývá v neinfekční formě, resp. uvolňuje se z infikované buňky jen po aktivaci infekce HSV a VZV: bb. nervových ganglií, CMV: bb. ledvin a slinných žláz, EBV: lymfocyty HSV a VZV: bb. nervových ganglií, CMV: bb. ledvin a slinných žláz, EBV: lymfocyty 2. perzistentní: agens lze dokázat běžnými postupy, protože je většinou přítomno v infekční formě Obojí jsou známkou selhání imunity Obojí se mohou aktivovat → objeví se příznaky

17 Příklady perzistentních infekcí Bakteriální: Rickettsia prowazekii (aktivace skvrnivky = m. Brill-Zinsser, Salmonella Typhi (bacilonosiči), Mycob. tbc (uzliny) Virové: HBV (hepatocyty), adenoviry (nosní mandle), polyomaviry JCV a BKV (ledviny), kongenit. infekce CMV (oko, CNS) a v. zarděnek (oko, vnitřní ucho, srdce) Parazitární: hypnozoity Plasmodium ovale a P. vivax (játra), bradyzoity Toxoplasma gondii (uzliny, svaly, mozek)

18 Infekce primární a jiné primární × sekundární: na první (primární) infekci nasedá infekce sekundární (superinfekce) vyvolaná jiným mikrobem primární × postprimární: jen u tbc, u infekce postprimární je již vyvinuta pozdní přecitlivělost primární × rekurentní: při latentních infekcích, např. HSV: primární = gingivostomatitis aphthosa, rekurentní = herpes labialis

19 Další druhy infekcí – I Oportunní = infekce na oslabeném terénu, často sekundární Při infekci HIV: CMV retinitis, esofagitis CMV n. kandidová, herpes zoster, enteritis kryptosporidiová n. mikrosporidiová, kryptokoková meningitis, toxoplasmová encefalitis, kolibacilární a jiné sepse Nosokomiální = v souvislosti s pobytem v nemocnici, často zároveň oportunní Iatrogenní = způsobená lékařským zákrokem

20 Další druhy infekcí – II Komunitní = infekce získaná v běžné populaci (v terénu) Pyogenní: vyznačuje se přítomností hnisání Specifická: obvykle infekce s typickým patologicko-anatomickým nálezem, tedy syfilis nebo tuberkulóza Exogenní: agens vniká do těla zvenčí Endogenní: agens = příslušník normální mikroflóry (onemocnění není přenosné a nelze u něj stanovit inkubační dobu)

21 Další druhy infekcí – III Antroponózy = infekce přenosné pouze mezi lidmi (břišní tyf, shigelózy, exantematické virózy, pohlavní nákazy aj.) Zoonózy = infekce přenosné z živočichů na člověka i naopak (salmonelózy, tularémie, lymeská borrelióza, klíšťová encefalitida, trichofycie aj.) Sapronózy = infekce přenosné z prostředí, v němž se agens aktivně množí (tetanus, legionelóza, histoplazmóza, amoebová meningoencefalitida aj.)

22 Další druhy infekcí – IV Aktivní: stále ještě probíhá, i když třeba již bez zjevných příznaků Odeznělá: bez známek aktivity procesu, ale zbývají následky nebo alespoň protilátky Recentní: nedávná, proběhlá zhruba před několika týdny Tyto přívlastky jsou typické pro interpretaci serologických nálezů

23 Výsledek infekce – I Závisí na obou aktérech: Mikroorganismus: patogenita virulence dávka vstupní brána Makroorganismus: druhová odolnost odolnost jedince odolnost jedincenespecifickáspecifická mohutnost reakce

24 Výsledek infekce – II Úplné uzdravení (restitutio ad integrum) banální respirační, urogenitální, střevní i dětské generalizované infekce Uzdravení s následky obrny po encefalitidě, hluchota po otitidě, jizvy po abscesech, kaverny po plicní tbc Perzistentní infekce nestačí-li imunitní systém agens odstranit Úmrtí (exitus letalis)

25 Výsledek infekce – III patogenita druhupatogenita druhu virulence kmenevirulence kmene vysoká dávkavysoká dávka neobvyklá bránaneobvyklá brána přílišná reakcepřílišná reakce smrt hostitele smrt hostitele vysoká druhová rezistence hostitelevysoká druhová rezistence hostitele vysoká nespecifická odolnost jedincevysoká nespecifická odolnost jedince žádné rizikové faktory žádné funkční ani anatomické poruchy specifická imunita a její kvalitaspecifická imunita a její kvalita likvidace mikroba likvidace mikroba  = uzdravení, event. 0 infekce

26 Doporučená literatura Paul de Kruif: Lovci mikrobů Paul de Kruif: Bojovníci se smrtí Alarich: Medicina v županu Axel Munthe: Kniha o životě a smrti Svatopluk Káš: Z Aeskulapovy první až čtvrté kapsy Miroslav Votava: Universitas 2005, č. 1 až 4 André Maurois: Život Sira Alexandra Fleminga Sinclair Lewis: Arrowsmith Jiří Štefl: Lékařovy odštěpky Další příklady a případné dotazy zasílejte na adresu mvotava@med.muni.cz Děkuji, že jste mne sledovali


Stáhnout ppt "Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně Miroslav Votava PRŮBĚH A FORMY INFEKCE PRŮBĚH A FORMY INFEKCE Přednáška pro II. r. ZL 17.4.2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google