Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

11. Vztah práva a státu a pojem právního státu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "11. Vztah práva a státu a pojem právního státu"— Transkript prezentace:

1 11. Vztah práva a státu a pojem právního státu
Základy práva 11. Vztah práva a státu a pojem právního státu Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

2 11. Vztah práva a státu a pojem právního státu
Pojem státu Živelně vzniklý, v průběhu dějin se dotvářející útvar sestávající ze tří základních prvků a) státní národ, lid či obyvatelstvo b) území c) moc Stát představuje „trvalý organický svazek lidstva, jisté teritorium obývajícího, s jedinou vůlí a jedinou mocí nejvyšší, jehož účelem jest napomáhati dosažení všech životních úkolů lidu takto spojeného.“ J. Pražák Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

3 11. Vztah práva a státu a pojem právního státu
Lid, obyvatelstvo (státní národ) - jak zdrojem tak adresátem výkonu státní moci - usedlé obyvatelstvo (prvek stálosti obyvatelstva) - institut státního občanství jako trvalého a místně neomezeného vztahu státu a občana Území - prostorově vymezuje sféru výkonu moci státu a zároveň i vymezuje, kdo tvoří státní lid Státní moc - poslušnost všech subjektů, které jsou jí podrobeni - jediná původní moc ve státě – ostatní jsou od ní odvozeny - právní stát – princip dělby moci (horizontální a vertikální) Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

4 11. Vztah práva a státu a pojem právního státu
Státní formy - otázka uspořádání moci ve státě a podíl občanů na ní Aristoteles – tři řádné a tři úpadkové základní formy státu Řádné (správné) formy - monarchie (království) – panství jednotlivce - aristokracie – panství vybrané menšiny - polyteia – vláda většiny Úpadkové (zvrhlé) formy - tyranie (despocie) – samovláda k vlastnímu prospěchu - oligarchie – panství bohatých k jejich prospěchu - demokracie – vláda chudých či vláda lůzy Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

5 11. Vztah práva a státu a pojem právního státu
Druhy politických režimů Demokratický režim - princip dělby a vzájemné kontrole moci - lid představuje základní zdroj veřejné moci Autoritativní režim - usurpuje si státní moc a odmítá opozici - určitá autonomie občanů – zejména v soukromé sféře - ponechává prostor pro svobodný trh a podnikání Totalitní režim - usurpuje moc a likviduje opozici - snaha o ovládnutí celé společnosti (všech složek života), které je založeno na vládnoucí ideologii Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

6 11. Vztah práva a státu a pojem právního státu
Právní stát a jeho atributy - rozsah výkonu státní moci je limitován právem 1) Legitimita státní moci odvozena od lidu – svobodné volby 2) Legalita státní moci a) zákon stanoví limity výkonu státní moci b) rovnost všech před zákonem 3) Ochrana základních práv a svobod 4) Dělba moci 5) Všeobecné, tajné (většinou i přímé) a rovné volební právo 6) Fungující tržní hospodářství a volný trh Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

7 11. Vztah práva a státu a pojem právního státu
Ochrana základních práv a lidských svobod Středověk a) představa nadpřirozené povahy lidských práv a svobod b) sepjetí práv i s povinnostmi a odpovědností Prohlášení práv člověka a občana ochrana lidského života, důstojnosti a politická práva 1867 – Prosincová ústava zakotvení základních lidských práv Druhá polovina 19. stol. začátek 20. stol – rozšiřování katalogu lidských práv i o práva sociální Dnes i právo na příznivé životní prostředí Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

8 11. Vztah práva a státu a pojem právního státu
Mezinárodněprávní dokumenty Všeobecná deklarace lidských práv a svobod – 1948 přijata Valným shromážděním OSN – pouze deklarace Evropská úmluva o základních lidských právech a svobodách – 1950 (na úrovni Rady Evropy) Evropský soud pro lidská práva – orgán ochrany práv Charta základních lidských práv a svobod součást „Evropské ústavy“ přijata 2004 Charta základních práv EU vyhlášena v roce 2000 v Nice – nebyla právně závazná za právně závaznou prohlášena Lisabonskou smlouvou Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

9 11. Vztah práva a státu a pojem právního státu
Listina základních práv a svobod uvozena ústavním zákonem č. 2/1991 Sb. jako ústavní zákon č. 2/1993 Sb. včleněna do právního řádu ČR – je součástí ústavního pořádku ČR absolutní charakter lidských práv lidská práva jsou: nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná Základní práva se zaručují všem bez rozdílu (čl. 3 Listiny) a omezena mohou být jen na základě zákona (čl. 4 Listiny). Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::


Stáhnout ppt "11. Vztah práva a státu a pojem právního státu"

Podobné prezentace


Reklamy Google