Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. ÚVODNÍ INFORMACE K PŘEDMĚTU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. ÚVODNÍ INFORMACE K PŘEDMĚTU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice."— Transkript prezentace:

1

2 1. ÚVODNÍ INFORMACE K PŘEDMĚTU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

3 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07./2.2.00/29.0019. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 CÍL PŘEDMĚTU získat odborné znalosti a praktické dovednosti v oblasti přípravy, zpracování, prezentace a obhajoby studentských prací vymezit cíl a hypotézy práce zpracovat metodiku k jeho naplnění získávat informace z informačních zdrojů v souladu s citační normou analyzovat informace v souladu se stanoveným cílem práce provést syntézu získaných poznatků formulovat závěry včetně návrhu a doporučení zpracovat prezentaci, abstrakt, recenzi ovládat zásady verbálního projevu obhájit dosažené výsledky před jinými odborníky

5 METODIKA „Metodikou se rozumí ustálený postup řešení opakujícího se problému nebo aplikace metod v konkrétním případě (při řešení konkrétního problému). Metodika se zpravidla člení na vlastní metodiku řešení a metodiku zpracování včetně statistických metod.“ (Vochozka 2012, s. 32)

6 VĚDA systematický způsob rozumového poznávání skutečnosti systém metodicky podložených, objektivních vět o faktech veřejná historická opakovatelná provizorní pravděpodobnostní

7 VĚDECKÁ LOGIKA „Induktivní logika se používá, když se z množství pozorování vynořuje poznání. Tato forma logiky vede k hypotézám. Takovou logiku použil Darwin, když nashromáždil velké množství dat o geografickém rozložení podobných tvorů (a jiná data) a objevil teorii vývoje přirozeným výběrem. Deduktivní logika se naopak pohybuje od obecného k jednotlivostem. Její užití začíná obecným tvrzením, z něhož se pak vyvozuje závěr platný pro určitý specifický případ.“ (Vacek, 2001)

8 ZÁKLADNÍ KLASIFIKACE 1) PŘÍRODNÍ VĚDY (Matematika, Počítačové vědy a informatika, Fyzikální vědy, Chemické vědy, Vědy o Zemi a příbuzné vědy o životním prostředí, Biologické vědy), 2) TECHNICKÉ VĚDY (Stavební a dopravní inženýrství, Elektrotechnické inženýrství, elektronické inženýrství, informační inženýrství, Strojní, jaderné a audio inženýrství, Chemické inženýrství, Materiálové inženýrství, Lékařské inženýrství, Environmentální inženýrství, Environmentální biotechnologie, Průmyslové biotechnologie, Nanotechnologie),

9 3) LÉKAŘSKÉ VĚDY (Základní medicína, Klinická medicína, Zdravotní vědy, Lékařské biotechnologie), 4) ZEMĚDĚLSKÉ VĚDY (Zemědělství, lesnictví a rybářství, Vědy o zvířatech a mléce, Veterinární vědy, Zemědělské biotechnologie), 5) SOCIÁLNÍ VĚDY (Psychologie, Ekonomie a podnikání, Vzdělávací vědy, Sociologie, Právní vědy, Politické vědy, Sociální a ekonomická geografie, Média a komunikace), 6) HUMANITNÍ VĚDY (Historie a archeologie, Jazyky a literatura, Filozofie, etika a náboženství, Umění).

10 STUDIJNÍ OBORY NA VŠTE strojírenství, dopravní technologie a spoje, konstrukce staveb, stavební management = technické vědy ekonomika podniku = společenské (sociální) vědy

11 VÝZKUM Základní (čistý) = experimentální nebo teoretická práce realizovaná k získání znalostí o základech jevu a pozorovaných skutečnostech bez úvah o jejich konkrétní aplikaci Aplikovaný = původní zkoumání provedené k získání nových znalostí, které je orientováno k specifickému a praktickému cíli (výrobky, služby nebo postupy)

12 Technologii = učení o vývoji a výrobě nástrojů, strojů, materiálů =soubor všech technických věd Techniku = vývoj, výrobu a účelné využití nástrojů všeho druhu = technické vědy

13 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST podstatné využívání digitálního zpracovávání, uchovávání a přenosu informací digitalizovaná informace = univerzálně použitelná, duplikovatelná a transformovatelná. práce (manipulace) s informacemi je efektivnější než práce s hmotou

14 SPOLEČNOST ZNALOSTÍ znalostní společnost klíčovým zdrojem bohatství znalosti znalostní pracovníci tvoří dominantní skupinu pracovních sil velká rychlost a snadnost šíření znalostí prostřednictvím informačních technologií zvýšená podpora vědy a školství značná soutěživost a globálnost

15 LITERATURA MENOUŠEK, J., 2003. Informace a rady: Jak (ne)napsat diplomovou a dizertační práci. In: Sociologický web Policejní akademie ČR [online], Praha, Policejní akademie České republiky v Praze, 10. října 2003, [cit. 2014-02-02]. Dostupné z: http://sociologie.wz.cz/Pagefolders/Pisemne-prace.htmhttp://sociologie.wz.cz/Pagefolders/Pisemne-prace.htm STELLNER, F., 2014. Metodika odborné přípravy. Projekt VŠTE bez bariér, České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích ŠANDEROVÁ, J., 2005. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství. ISBN 80- 86429-40-7. VOCHOZKA, M., J. VÁCHAL a P. ROUSEK, 2012. Metodika psaní odborných prací na VŠTE. [CD]. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická. ISBN 80-7468-027-4.


Stáhnout ppt "1. ÚVODNÍ INFORMACE K PŘEDMĚTU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice."

Podobné prezentace


Reklamy Google