Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diskuzní seminář „Perspektivy českého potravinářství“ Země živitelka 2015 Výstaviště České Budějovice 28. srpna 2015 České Budějovice MUDr. Viera Šedivá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diskuzní seminář „Perspektivy českého potravinářství“ Země živitelka 2015 Výstaviště České Budějovice 28. srpna 2015 České Budějovice MUDr. Viera Šedivá."— Transkript prezentace:

1 Diskuzní seminář „Perspektivy českého potravinářství“ Země živitelka 2015 Výstaviště České Budějovice 28. srpna 2015 České Budějovice MUDr. Viera Šedivá náměstkyně ministra Sekce potravinářských výrob – Úřad pro potraviny

2 Nová úloha Sekce potravinářských výrob – Úřadu pro potraviny Samostatná sekce v čele s náměstkyní ministra podřízenou přímo ministru zemědělství Cíl: zastřešit celou problematiku potravinářství na úrovni státního orgánu, koncepčnost řízení, posílení pozice potravinářské výroby v rámci Ministerstva zemědělství, ale především také v rámci meziresortních vztahů, dopad a vliv na celý potravinářský řetězec Zvýšení pravomocí přineslo také vysokou zodpovědnost za celý potravinářský sektor

3 Legislativní proces Obsahem a výčtem změn v potravinovém právu byl rok 2014 velmi významný, resp. 1.1.2015 – novela zákona o potravinách a nové evropské nařízení na označování potravin Kontinuální proces – transpozice předpisů EU, změny reagující na praktické zkušenosti orgánů dozoru i provozovatelů potravinářských podniků Dopad na všechny fáze výroby, zpracování a distribuce potravin – přechodné období, vyprodání zásob a natištěných obalů Cílem úprav je posílení ochrany zdraví spotřebitelů a informovanosti konečného spotřebitele

4 Novela zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích - 2014 Základní východiska nejrozsáhlejší změna od vstupu ČR do EU dopad na celý potravinářský průmysl stanovení povinností provozovatelů potravinářských podniků působnost zákona na všechny fáze výroby, zpracování a distribuce potravin cílem úprav je posílení ochrany zdraví spotřebitelů a informovanosti konečného spotřebitele účinnost 1.1.2015

5 Novela zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích - 2014 –rozšíření působnosti zákona (pokrmy – stravovací služby) –úprava výše sankcí (nedostatky v oblasti kvality, hygieny – ze 3 mil. Kč na 10 mil. Kč) –úprava požadavků v návaznosti na evropské nařízení o označování potravin (např. min. velikost písma 1,2 mm, povinné výživové údaje na všechny potraviny, zvýraznění alergenů ve složení, povinná země původu pro vepřové, drůbeží, kozí a skopové) –stanovení požadavků pro nebalené potraviny –sjednocení používané terminologie, vypuštění duplicitních ustanovení (nově upravených přímo v nařízení EU) –změny reagující na praktické zkušenosti orgánů dozoru i provozovatelů potravinářských podniků

6 Připravovaná novela zákona o potravinách - 2016 V současné době je v legislativním procesu předložena další novela zákona o potravinách. Hlavním cílem návrhu zákona je primárně transpozice tabákové směrnice (účinnost 20.5.2016). Nad rámec transpozice tabákové směrnice byla v zákoně o potravinách identifikována některá dílčí ustanovení týkající se potravin, která jsou předmětem novelizace: –Stanovení regulatorního rámce pro dobrovolné označování potravin slovy „Česká potravina“ nebo „Vyrobeno v České republice“. –Úprava a zpřesnění kompetencí dozorových orgánů v gesci Ministerstva zemědělství a Ministerstva zdravotnictví. –Vytvoření zvláštního režimu umožňujícího distribuovat charitativním a humanitárním organizacím potraviny, které nejsou v souladu s potravinovým právem, avšak jsou bezpečné a informace na obale neuvádějí spotřebitele v omyl.

7 Česká potravina Jasné legislativní vymezení pojmů „česká potravina“ a „vyrobeno v České republice“ a všech odkazů s podobným významem „česká potravina“ a odkazy s podobným významem (např. vlajka, znak, mapky) a) 100 % složek celkové hmotnosti nezpracované potraviny (surovin – např. ovoce, zelenina, maso) a mléka pochází z ČR a všechny fáze výroby na území ČR b) součet hmotnosti složek pocházejících z ČR tvoří nejméně 75 % celkové hmotnosti všech složek stanovené v okamžiku jejich použití při výrobě potraviny (např. složené potraviny – masné výrobky, mléčné výrobky, pekařské výrobky) a všechny fáze výroby na území ČR. „vyrobeno v České republice“ a slova s podobným významem Všechny fáze výroby musí proběhnout na území ČR. Podmínky budou muset splňovat pouze subjekty, které se dobrovolně rozhodnou tyto výrazy a podobná vyjádření použít na obale potraviny. Možné použití při medializaci podpory výroby, prodeje a spotřeby českých potravin: jasně definováno, co je „česká potravina“ – apel na obchodníky, zvýšení podílu českých potravin v tržní síti.

8 Činnost dozorových orgánů v gesci MZe Novela zákona o potravinách k 1.1.2015 zpřesnila a upravila kompetence dozorových orgánů při kontrolách veřejného stravování. Kvalitu jídla v restauracích a jídelnách nově prověřují i inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce a Státní veterinární správy. Cílem výkonu dozoru je jednoznačné zajištění ochrany zdraví konečného spotřebitele, s tím, že dosavadní dozor v uvedených provozech je významně posílen zejména o kontrolu bezpečnosti, kvality a původu „surovin“ a pokrmů, včetně zvěřiny, které se podávají v jídelnách a restauracích.

9 Národní Dotační program (DT 13) DT 13 - Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu Účelem dotačního programu je zvýšení kvality zpracování zemědělských produktů, uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU, zvyšování konkurenceschopnosti potravinářských podniků, modernizace výrobního zařízení, hlavně s ohledem na jakost, nezávadnost a dohledatelnost výrobků (modernizace balících linek, plnící a dávkovací zařízení, laboratorní zařízení a technika k ověření zdravotní nezávadnosti a jakosti výrobků, modernizace skladovacích prostor atd.). Podpora velkých potravinářských firem (nad 250 zaměstnanců) Za období od 2004 do 2013 bylo v rámci dotačního programu DT 13 z rozpočtu MZe profinancováno celkem 1,86 mld. Kč, do cca 720 projektů.

10 Národní Dotační program (DT 13) V roce 2014 byl dokončen proces notifikace na období 2014 – 2020 s max. výší podpory 25% a max. ročním rámcem podpory ve výši 200 mil. Kč V následujících letech 2015 – 2020 předpokládá MZe pokračování podpory v rámci DT 13, zhruba ve stejné výši prostředků jako v roce 2014 tzn. cca 130-150 mil Kč/rok – v závislosti na schváleném státním rozpočtu 2015 Mezi uznatelné náklady budou zařazovány prostředky vynaložené od podání žádosti do 31.10. Žádosti o podporu v rámci DT 13 se podávají do 30. 4. 2015 na příslušném oddělení SZIF.

11 Program rozvoje venkova 2014 – 2020 Investice do hmotného majetku Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (cca 2,6 mld. Kč na 2014 – 2020)  Příklady projektů:  modernizace mlékárny, tzn. výrobního zařízení (zpracování, balení, finální úprava a skladování výrobků) a stavební rekonstrukce související s projektem; faremní zpracování masa (výrobní zařízení a stavební výdaje pro porážku, balení, skladování a uvedení produktu na trh); zpracování ovoce a zeleniny (zařízení na moštování, sušení ovoce, balení výrobků a jejich uvedení na trh včetně stavebních výdajů) Spolupráce Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií (cca 1,9 mld. Kč na 2014 – 2020 pro zpracování zemědělských produktů)  Příklady projektů (projekty řeší problém konkrétního podniku/výrobku):  vývoj nového mléčného výrobku; vývoj nového výrobního postupu masného výrobku za účelem prodloužení trvanlivosti bez použití konzervačních látek; vývoj nového obalu zvyšujícího užitné vlastnosti výrobku a atraktivnějšího pro zákazníky; zlepšení výrobního postupu tepelně opracovaného masného výrobku s cílem snížit množství nepříznivých látek vznikajících tepelnou úpravou

12 Regionální potravina a KLASA Projekt Regionální potravina od r. 2010, organizuje ho MZe ve spolupráci s jednotlivými kraji za podpory Agrární a Potravinářské komory ČR. Důraz na malé a střední podniky. Vyhlašuje se v každém ze 13 krajů ČR, celkem oceněno cca 475 regionálních potravin. Výrobek musí být vyroben v příslušném regionu ze surovin z daného regionu, je-li to z objektivních důvodů nutné, z tuzemských surovin. Podíl těchto surovin min. 70 %. Hlavní surovina ze 100 % tuzemského původu. Národní značka KLASA pomáhá výrobcům informovat o kvalitách jimi vyráběných potravin a produktů, pomáhá v prodeji oceněných produktů, umožňuje producentům kvalitních potravin účastnit se marketingové podpory zajišťované SZIF. K 1. 4. 2015 celkem 1138 produktů od 224 tuzemských výrobců.

13 Webové aplikace www.bezpecnostpotravin.cz www.foodsafety.cz www.viscojis.cz www.potravinynapranyri.cz Cíl: zajistit maximální informovanost široké veřejnosti zviditelnit český systém bezpečnosti a kvality potravin

14 Děkuji za pozornost !!


Stáhnout ppt "Diskuzní seminář „Perspektivy českého potravinářství“ Země živitelka 2015 Výstaviště České Budějovice 28. srpna 2015 České Budějovice MUDr. Viera Šedivá."

Podobné prezentace


Reklamy Google