Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice."— Transkript prezentace:

1

2 TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

3 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07./2.2.00/29.0019. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 KAPITOLA 4: ZOBRAZENÍ OTVORŮ VE VÝKRESECH – OKNA, DVEŘE (PŮDORYS, ŘEZ, POHLED) A SOUVISEJÍCÍ NÁZVOSLOVÍ

5 LEGENDA K LÍČOVÉ POJMY ostění, nadpraží, parapet, deštění, dvojité okno, střešní okno, skladebný rozměr, světlá šířka, světlá výška, kótovací čára, odkazová bublina, specifikace, jednokřídlové a dvoukřídlové dveře C ÍLE KAPITOLY Budete : znát pravidla kreslení otvorů ve stavebních výkresech znát způsob kreslení výplní otvorů znát pojmy ostění, nadpraží, parapet Dovednosti : dokážete zakreslit otvory a jejich výplně do stavebních výkresů dokážete vyčíst typ a tvar a osazení výplní otvorů Č AS POTŘEBNÝ KE STUDIU KAPITOLY 4 hodiny

6 VÝKLAD Způsob zakreslování oken, dveří a souvisejících konstrukcí stanoví normy: ČSN EN ISO 75 19 (01 34 21) (duben 1998), ČSN ISO 128-23 (01 31 14) (červen 2004) ČSN 01 34 20 (červenec 2004), a to ve stavebních výkresech v měřítku 1:50 nebo 1:100. Výplně otvorů se kreslí tlustou plnou čarou. Názvosloví Ostění – postranní plochy otvoru; ostění může být rovné nebo zalomené Nadpraží – horní plocha otvoru (překlad), může být rovné nebo zalomené, ale i klenuté Parapet – spodní plocha otvoru a prostor od spodní plochy otvoru k úrovni podlahy Deštění – vyskytuje se u dvojitých oken, je to postranní plocha mezi vnitřním a vnějším rámem okenních křídel.

7 4.1. OKNA Obrys ostění se v půdorysu kreslí velmi tlustou plnou čarou, nadpraží tlustou čerchovanou čarou s jednou tečkou, pokud se některá jeho hrana nekryje s parapetem, pak se parapet kreslí tlustou plnou čarou. Ve svislém řezu se nadpraží a parapet kreslí velmi tlustou plnou čarou a hrany ostění v pohledu tlustou plnou čarou. Výplň otvorů se kreslí v půdorysu a ve svislém řezu tlustou plnou čarou. Nové normy zavedly kreslení rámů oken. Zasklení se kreslit nemusí. V kresbě se zobrazují pevné rámy každého okna, tudíž je patrný počet oken v jednom otvoru. V ČSN je omylem uvedeno, že se nerozlišuje kreslení oken jednoduchých, zdvojených a dvojitých. Jestliže se kreslí rámy okna, je nutné u dvojitého okna kreslit deštění – druhou řadu okna. Z toho plyne, že zobrazení oken dvojitých je odlišné od oken jednoduchých a zdvojených.

8 4.1. OKNA Okno jednoduché : Číslo nad kótovací čárou značí šířku stavebního otvoru, číslo pod kótovací čárou udává výšku stavebního otvoru pro okno a číslo v závorce udává výšku parapetu okna. Není-li pod oknem podlaha, uvádí se v závorce horní úroveň parapetu výškovou kótou vztaženou k ±0 (v metrech na tři desetinná místa). V půdorysu se označí druh konstrukce okna, úprava parapetu, druh zastínění (rolety, garnýže, okenice apod.) nebo druh překladu odkazem.

9 4.1. OKNA EXTERIÉR EXTERIÉR Novotný Jan, Cvičení z pozemního stavitelství pro 3. a 4. ročník, Konstrukční cvičení pro 3. a 4. ročník SPŠ stavebních, Sobotáles Praha 10, 2007, ISBN 978-80-86817-23-1

10 4.1. OKNA Příklad špaletového okna, všechna křídla otvíravá dovnitř. Příklad špaletového okna, vnitřní křídla otvíravá dovnitř, vnější křídla otvíravá ven. Převzato z internetových stránek firmy : Novatec s.r.o., Na Perkách 635, 330 21 Líně http://www.novatec.cz/

11 4.1. OKNA Příklad špaletového okna, všechna křídla otvíravá dovnitř. Převzato z internetových stránek firmy : Miroslav Šírer - okna, dveře a garážová vrata, Kublov 12, 267 41 okr. Beroun http://www.oknasirer.cz/48736/spaletova-okna/

12 4.1. OKNA V pohledu oken se vyznačuje otvírání okenních křídel tenkou čarou, a to symboly : tvaru „V“. Špička „V“ se orientuje od osy otáčení, rozevřená část „V“ je na straně závěsů křídla. Čárkovaná tenká čára znamená otevírání křídla dovnitř a tenká plná otevírání ven. Šipkou se značí posuvná křídla. Černou tečkou se značí pevné neotvíravé křídlo. Novotný Jan, Cvičení z pozemního stavitelství pro 3. a 4. ročník, Konstrukční cvičení pro 3. a 4. ročník SPŠ stavebních, Sobotáles Praha 10, 2007, ISBN 978-80-86817-23-1

13 4.1.1. STŘEŠNÍ OKNA Do půdorysu krovu se obrys střešního okna zakreslí tlustou čerchovanou čarou se dvěma tečkami a úhlopříčky tenkou čerchovanou čarou se dvěma tečkami. V půdorysu podkroví se obrys střešního okna zakreslí tlustou čerchovanou čarou s jednou tečkou a úhlopříčky tenkou čerchovanou čarou se dvěma tečkami. U příčného řezu krovem zakreslujeme okno schematicky tlustou plnou čarou, kótujeme v šikmé rovině krokví (uvádí se vnější poloha výšky okna a pod kótovací čáru šířka okna). Půdorysná poloha je dána polohou krokví.

14 4.1.1. STŘEŠNÍ OKNA Novotný Jan, Cvičení z pozemního stavitelství pro 3. a 4. ročník, Konstrukční cvičení pro 3. a 4. ročník SPŠ stavebních, Sobotáles Praha 10, 2007, ISBN 978-80-86817-23-1

15 4.2. DVEŘE A VRATA Obrys ostění se v půdorysu kreslí velmi tlustou plnou čarou, nadpraží tlustou čerchovanou čarou s jednou tečkou, pokud se některá jeho hrana nekryje s prahem, pak se práh kreslí tlustou plnou čarou. Dveřní křídlo se kreslí tlustou plnou čarou, otevřené o 90°, se zakreslením opisujícím kružnici. U klasických dvoukřídlových dveří se provozní křídlo kreslí v otevřené poloze 90° a stěhovací křídlo v polootevřené poloze 45°, u kývavých dveří se na jedné straně kreslí křídlo plně a v protilehlé poloze čerchovaně se dvěma tečkami, u vyklápěcích vrat se kreslí obrys křídla čerchovaně se dvěma tečkami. Ve svislém řezu se obrys nadpraží kreslí velmi tlustou plnou čarou, obrys ostění se zobrazuje v pohledu a kreslí se tlustou plnou čarou. Konstrukce výplně se kreslí shodně jako v půdorysu. 4.2.1. Vchodové dveře Dveře se dodávají převážně s rámovou zárubní. Z provozních, architektonických i bezpečnostních důvodů se nenavrhuje ocelová lisovaná ani obkladová zárubeň. Velikost stavebního otvoru se kótuje vně (nad kótovací čarou šířka, pod čarou výška otvoru).

16 4.2. DVEŘE A VRATA 4.2.2. Balkonové dveře Otvírání se kreslí stejně jako u klasických dveří. Na osu se neuvádí světlý rozměr, protože není znám (závisí na velikosti rámu, který je u různých výrobců rozdílný). Kótuje se pouze rozměr stavebního otvoru. 4.2.3. Dveře vnitřní U všech dveří se na osu dveří uvádí světlá šířka (typový rozměr: 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1250 mm) a pod osu světlá výška (typový rozměr 1970 mm). Dveře v ocelové lisované zárubni v nosné stěně tl. 250 mm a větší navrhujeme do niky s dozděnou špaletou, protože jednodílná zárubeň se vyrábí do max. hloubky 180 mm. Kótuje se rozměr niky – nad kótovací čáru uvádíme šířku, pod kótovací čáru výšku niky od podlahy.

17 4.2. DVEŘE A VRATA 4.2.4. Kótování Kótujeme skladebný rozměr otvoru. Nad kótovací čáru uvádíme šířku, pod kótovací čáru uvádíme výšku otvoru. 4.2.5. Odkazy na specifikaci výrobků U dveří, vrat a oken se v půdorysu podlaží zakresluje na osu výrobku odkazová bublina (vhodný průměr kružnice 8–9 mm), do které se uvede označení = položka (číslo nebo písmeno s číslem), pod kterou nalezneme ve specifikaci podrobný popis výrobku. Označení v bublině je vhodné popisovat vodorovně. Obecné okno s odkazy na obklady parapetu Vzhledem k přehlednosti výkresu se označí odkazovými bublinami pouze jedno okno (za předpokladu stejných obkladů). Zvlášť se označí odkazovou bublinou vnitřní a vnější parapet.

18 4.2. DVEŘE A VRATA Novotný Jan, Cvičení z pozemního stavitelství pro 3. a 4. ročník, Konstrukční cvičení pro 3. a 4. ročník SPŠ stavebních, Sobotáles Praha 10, 2007, ISBN 978-80-86817-23-1

19 4.2. DVEŘE A VRATA Novotný Jan, Cvičení z pozemního stavitelství pro 3. a 4. ročník, Konstrukční cvičení pro 3. a 4. ročník SPŠ stavebních, Sobotáles Praha 10, 2007, ISBN 978-80-86817-23-1

20 4.2. DVEŘE A VRATA Tabulka kreslení otevírání křídel dveří a vrat : ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části

21 4.2. DVEŘE A VRATA Příklady kreslení oken a dveří :

22 4.2. DVEŘE A VRATA

23 Příklady zakreslení oken a dveří v řezu :

24 LEGENDA S TUDIJNÍ MATERIÁLY NOVOTNÝ, J. Cvičení z pozemního stavitelství pro 1. a 2. ročník : Konstrukční cvičení pro 3. a 4. ročník SPŠ stavebních. Praha : Sobotáles, 2007. ISBN 978-80-86817-23-1. PAVLIS, J. a kol. Cvičení z pozemního stavitelství pro 1. a 2. ročník SPŠ stavebních. Praha : Sobotáles, 1995. ISBN 80-901684-9-3. ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části O TÁZKY A ÚKOLY 1) Co je to ostění, nadpraží, parapet a deštění? 2) Nakreslete a okótujte půdorys jednoduchého okna ve zdi tl. 500 mm, šířka okna je 1200 mm, výška 1500 mm, parapet 900 mm, v měřítku 1 : 50. 3) Nakreslete a okótujte dveře dvoukřídlové bez prahu vel. 1250/1970, provozní křídlo šířky 800 mm, v příčce tl. 100 mm, v měřítku 1 : 50. 4) Nakreslete v pohledu okno jednokřídlové sklápěcí, kyvné, výsuvné, pevné. 5) Jakou čarou se kreslí střešní okno v půdorysu podkroví? 6) Napište typové rozměry dveří.

25 LEGENDA K LÍČ K ŘEŠENÍ OTÁZEK Soubor se správným řešením úkolů bude zpřístupněn v IS v učebních materiálech během následujících cvičení. Použitá literatura NOVOTNÝ, J. Cvičení z pozemního stavitelství pro 1. a 2. ročník : Konstrukční cvičení pro 3. a 4. ročník SPŠ stavebních. Praha : Sobotáles, 2007. ISBN 978-80-86817-23-1. PAVLIS, J. a kol. Cvičení z pozemního stavitelství pro 1. a 2. ročník SPŠ stavebních. Praha : Sobotáles, 1995. ISBN 80-901684-9-3. ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části


Stáhnout ppt "TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice."

Podobné prezentace


Reklamy Google