Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednooborová Bc. Anglická filologie & Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad www.anglistika.upol.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednooborová Bc. Anglická filologie & Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad www.anglistika.upol.cz."— Transkript prezentace:

1 Jednooborová Bc. Anglická filologie & Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad

2 1 katedra 3 pravidelné mezinárodní konference hosté z ČR i zahraničí
účast Noama Chomského 2014 hosté z ČR i zahraničí přednášky, workshopy 3 večírky ročně 30+ vyučujících studentů 700 Bc. a Mgr. 35 Ph.D. 5 Sekcí: Lingvistická Literární Kulturní studia Tlumočení, překlad Praktický jazyk

3 Jak se vyznat ve studijních plánech?

4 Rozsah: 1+0+2 = přednáška + cvičení + seminář
0+0+0 = nevyučovaná zkouška (podmiňující předměty viz Stag) Typ ukončení: zápočet Zp zkouška Zk zápočet + zkouška Zk+

5 Portál (Stag)

6 Jak si rozvrhnout studium
Doporučený ročník (a semestr) 180 kreditů / 6 semestrů = 30 kreditů per semestr Méně = moc práce jindy Více = riziko neúspěchu (každý kurz nutno uzavřít v semestru, 2 pokusy na kurz max.)

7 Počty kreditů za A B C: Bc. AF 1 obor
A dané: 102 kr. C: 10 kr. např. jiné jazyky jako C můžete i kurzy v B modulech KAA B: celkové minimum za Bc. studium 68 kr. Ještě minima pro jednotlivé moduly

8 Počty kreditů za A B C: Bc ATP
A dané: 113 kr. C: 17 kr. např. jiné jazyky jako C můžete i kurzy v B modulech KAA B: celkové minimum za Bc. studium 50 kr. Ještě minima pro jednotlivé moduly

9 Jak si rozvrhnout studium: Bc. Angl. filologie (AF) 1 obor kurzy A
23 vyučovaných (21 ukončených zápočtem, 2 zápočtem + Zkouškou) 8 zkoušek bez výuky, ale s podmiňujícími předměty (vše v Portálu) na nevyučovanou Zk. se nezapisujte, pokud nemáte splněný nebo zapsaný podmiňující předmět pokud si zapíšete zkoušku, na splnění máte celý akademický rok (na rozdíl od zápočtu)

10 Jak si rozvrhnout studium:
Bc ATP kurzy A 28 vyučovaných (20 ukončených zápočtem, 8 zápočtem + zkouškou) 4 praxe (ukončené zápočtem) 3 zkoušky bez výuky KAA/GRTZK má podmiňující předměty (vše v Portálu) na nevyučovanou Zk. se nezapisujte, pokud nemáte splněný nebo zapsaný podmiňující předmět

11 Předzápis do kurzů Z kapacitních důvodů není možné, aby si všichni zapsali všechny kurzy, proto většinu kurzů absolvuje jedna polovina studentů v ZS, druhá v LS Jednooborovým studentům budou některé kurzy zapsány již před zahájením předzápisu (odepsání je možné, ale nedoporučujeme). Zbytek kreditů si studenti volí sami.

12 Pravidla předzápisu a) Pro přijetí do kurzu na KAA je vyžadována také osobní účast studenta na první vyučovací hodině. Pokud student zapsaný v IS STAG nebude (bez písemné a řádně zdůvodněné omluvy předem!) osobně přítomen na první vyučovací hodině, může být jeho místo obsazeno studentem jiným, který na místě prezenčně přítomen bude, i když tento student není v kurzu zapsán kvůli limitující kapacitě. Reálně přítomný student bude připsán do aktuální prezenční listiny a do vyplněného formuláře žádosti o dodatečný zápis na KAA si nechá podepsat vyučujícího daného kurzu. Zápis do kurzu pak bude realizován studentem v určený čas na KAA. b) Student, který (bez řádně omluvy předem) nebyl přítomen na první vyučovací hodině, musí kontaktovat vyučujícího, který mu povolí anebo nepovolí účast na kurzu, bez ohledu na to, zda student je či není (před)zapsán v IS STAG c) Pokud se student (před)zapsal na dva různé semináře konané ve stejné době, je právem vyučujících nepřijmout takového studenta do ani jednoho z kurzů.

13

14 Jak se vyznat v rozvrhu? Ne všechny kurzy v rozvrhu jsou pro váš studijní obor! Stejný kód = paralelní kurz, vyberte si jen jeden (s výjimkou UJ00 a UL00)

15 Studijní poradci Anglická filologie, Bc. studium
Mgr. Helena Mgr. Andrea Překlad a tlumočení, Bc. studium Marie Lada Rybníčková,

16 Více informací fb.com/kaa.upol moodle.anglistika.upol.cz

17 Literatura a kulturní studia (AF)
Povinné kurzy A

18 Literatura a kulturní studia (AF)
Povinně volitelné kurzy B

19 Literatura a kulturní studia (ATP)
Povinně volitelné předměty B

20 Literatura a kulturní studia (ATP)
Povinně volitelné předměty B

21 Lingvistické kurzy: AF
Kredity typu A: povinné

22 Lingvistické kurzy: AF
Kredity typu A: povinné Zkoušky: Podmiň. předměty: UJ00 UJ00 Komplexní zkoušky: AF03 AFO1, AFO2, UJ00 GRFZ AMOR, AMOS, SNT1 LESZ LEX1, STL1

23 Lingvistické kurzy: AF
Kredity typu B: povinně volitelné

24 Lingvistické kurzy: ATP
Kredity typu A Podmiňující předměty: GRTZK: GRT1 a GRT2

25 Lingvistické kurzy: ATP
Kredity typu B

26 Lingvistické kurzy: ATP
Kredity typu B

27 Diplomový modul DP si zadáváte do konce 2. ročníku
BAD1 je učený kurz, který má dvě paralelní varianty: - pro lingvistické a překlad./tlumočnické práce (garant dr. Janebová) - pro literární a kulturně zaměřené práce (garant dr. Flajšarová) Ideální je zapsat si BAD1 dva semestry před plánovaným odevzdáním práce. Ostatní kurzy BAD jsou nevyučované, kredity vám zapíše vedoucí práce (zapište si je v semestru, kdy chcete obhajovat/uzavírat studium).

28 Jazyková cvičení a jazykové zkoušky
Všechny předměty jsou jednosemestrové a vypisují se do rozvrhu rovnoměrně každý semestr. Pokud se nedostanete do cvičení v zimě, nic se neděje, v létě pro Vás místo určitě bude 

29 Jazyková cvičení a jazykové zkoušky: všichni (AF 1ob i ATP)

30 Jazyková cvičení a jazykové zkoušky: AF povinné, ATP nepovinné

31 Překlad a tlumočení (ATP)
Povinné kurzy A: překlad

32 Překlad a tlumočení (ATP)
Povinné kurzy A: tlumočení

33 Překlad a tlumočení (pro AF)
Volitelné kurzy B

34 Studium v zahraničí Mimo jiné:
Mezinárodní výměnné programy v Evropě: např. Erasmus+, CEEPUS Pobyty sponzorované jednotlivci nebo institucemi (Merrillův program ročních studijních pobytů v USA) Mezinárodní mobilita studentů VŠ v rámci Rozvojových programů MŠMT („freemovers“, přímá smluvní spolupráce): většinou země mimo EU Aktuální informace a přehled škol, se kterými má KAA smlouvu, a FAQs najdete na

35 Studium v zahraničí: Erasmus+
Anglicky psaná přihláška musí obsahovat mj.: strukturovaný životopis v angličtině kontakty na vyučující, kteří mohou podpořit žádost (alespoň jeden musí být z KAA) statement of purpose (jasná představa o studiu korespondující se studijním oborem studenta na UP) přehled akademických výsledků za celou dobu vašeho univerzitního studia vzorek akademické práce (esej atd.) Vyjet je možné až po ukončení 1. ročníku Bc. studia. Nově je možné vyjet opakovaně, v každém programu studia jednou (tj. v Bc. i Mgr. studiu) Pozor, někde je požadovaná aspoň minimální znalost jazyka hostitelské země – přizpůsobte tomu výběr cizích jazyků v rámci C kreditů Další výběrové řízení Erasmus+ bude zahájeno v lednu 2016.

36 Díky!


Stáhnout ppt "Jednooborová Bc. Anglická filologie & Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad www.anglistika.upol.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google