Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OSTATNÍ TECHNOLOGIE VÝROBY ZÁVITŮ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OSTATNÍ TECHNOLOGIE VÝROBY ZÁVITŮ"— Transkript prezentace:

1 OSTATNÍ TECHNOLOGIE VÝROBY ZÁVITŮ
Název školy, , Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Autor Ing. Helena Jagošová Název šablony III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu Ostatní metody výroby závitů Stupeň a typ vzdělávání Střední vzdělávání s výučním listem, 3. ročník Střední vzdělávání s maturitou, 2. ročník Vzdělávací oblast Technologie Vzdělávací obor 23 – 51 – H/01, L/001 Tematický okruh Technologie obrábění Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 2 a 3. ročník Anotace Žáci se v hodinovém bloku seznámí s ostatními metodami výroby závitů. Vybavení, pomůcky - Klíčová slova Broušení závitů, lapování a válcování závitů , technologie výroby, význam, použití. Datum

2 Technologie, definice, význam, použití - broušení
OSTATNÍ TECHNOLOGIE VÝROBY ZÁVITŮ 1-3 Technologie, definice, význam, použití - broušení 4 Technologie, definice, význam, použití - lapování 5 Technologie, definice, význam, použití - elektroerozivní obrábění 6-8 Technologie, definice, význam, použití - válcování 9 Úkoly k opakování

3 OSTATNÍ TECHNOLOGIE VÝROBY ZÁVITŮ 1
Technologie, definice, význam, použití - broušení Broušení závitů – jedná se převážně o dokončovací technologii, provádí se tehdy, požaduje-li se: velká přesnost profilu závitu, středního průměru závitu, stoupání závitu vynikající jakost povrchu závitu (a tím i velká odolnost proti opotřebení) nelze-li závit jinak vyrobit (např. v kalené oceli) Typickými příklady součástí s broušenými závity jsou závitořezné nástroje, nástroje na válcování závitů, kalibry na měření závitů, mikrometrické šrouby, přesné vodící šrouby a jiné velmi přesné strojní součásti.

4 OSTATNÍ TECHNOLOGIE VÝROBY ZÁVITŮ 2
Technologie, definice, význam, použití - broušení Broušení závitů jednoduchým nástrojem – jedná se o podélné broušení, jednoprofilový brusný kotouč je při broušení vykloněn o úhel stoupání závitu, nastaven na plnou hloubku závitu a otáčí se řeznou rychlostí. Obrobek se otáčí a axiálně posouvá o délku stoupání závitu za jednu otáčku obrobku. Vytvoření profilu broušeného závitu na brusném kotouči diamantovým orovnávačem je poměrně jednoduché, rychlé a přesné. Tento způsob výroby je vhodný pro závity s nejvyšší přesností (závitové nástroje a měřidla), jeho nevýhodou je nízká produktivita.

5 OSTATNÍ TECHNOLOGIE VÝROBY ZÁVITŮ 3
Technologie, definice, význam, použití - broušení Broušení závitů hřebenovým nástrojem - hřebenový brusný kotouč je po svém obvodu tvořen několika negativními profily závitu. Kotouč je nastaven rovnoběžně s osou obrobku a otáčí se řeznou rychlostí. Při zapichovacím broušení je kotouč o 2 až 3 rozteče širší než je délka závitu. Postupně se radiálně přisouvá k obrobku až na plnou hloubku profilu závitu. Obrobek se přitom otáčí a axiálně posouvá o jednu rozteč závitu na otáčku. Hřebenovými kotouči lze brousit jemné závity s roztečí menší než 1 mm zplna, bez předchozího obrobení.

6 OSTATNÍ TECHNOLOGIE VÝROBY ZÁVITŮ 4
Technologie, definice, význam, použití - lapování Lapování je dokončovací metoda obrábění, s níž je možno dosáhnout největší rozměrové přesnosti a nejmenší drsnosti lapované plochy závitu. Lapují se funkční plochy měřidel jako jsou závitové kalibry a dále důležitá závitová spojení. Lapování se využívá jak při dokončování v ruční kusové výrobě, tak i ve strojní sériové i hromadné výrobě. Lapování je specifický druh velmi jemného broušení, u něhož dochází k odebírání materiálu volným brusivem, které je přiváděno mezi vzájemně se pohybující obrobek a lapovací nástroj. Nástroj musí mít tvar profilu závitu a je z měkčího materiálu než dokončovaný závit (bronz, mosaz, šedá litina), aby nebyla brusná zrna vytlačována z lapovaného místa. Z technologického hlediska je rozdělitelné na hrubovací, při němž dochází k odřezávání nerovností a výstupků obráběného závitu, jemné a velmi jemné, kdy dochází k plastické deformaci povrchové lapované plochy závitu a vlastně k vyleštění závitu. Nevýhodou je pracnost.

7 OSTATNÍ TECHNOLOGIE VÝROBY ZÁVITŮ 5
Technologie, definice, význam, použití - elektroerozivní obrábění Elektroerozivní obrábění závitů – Podstata výroby spočívá v tom, že se elektroda , která má zrcadlový tvar závitu, vniká do předvrtaného otvoru v materiálu po šroubovici (pravá, levá) nebo je elektroda je vsunuta do otvoru v materiálu celou délkou a závit je zhotoven pulzním kmitáním elektrody (otiskování elektrody do materiálu). K úběru dochází pomocí elektrického výboje, který vzniká mezi elektrodou a obráběným materiálem a je vysokou teplotou nataven tak, že dochází k jeho odpaření. Celý pracovní prostor stroje zaplaven procesní nevodivou kapalinou, aby byl výboj nasměrovaný jen do místa úběru. Tato metoda je využívaná při obrábění velmi tvrdých materiálů, kde by výroba závitů pomocí běžných technologií byla nevhodná. Metoda je velice nákladná z hlediska pořízení strojního vybavení, ale samotná výroba je i zdlouhavá. Pro výrobu závitů se používá výjimečně. Je možné obrábět vnitřní i vnější závity. Jako nástroj jsou používány měděné nebo grafitové elektrody.

8 OSTATNÍ TECHNOLOGIE VÝROBY ZÁVITŮ 6
Technologie, definice, význam, použití – válcování (tváření) Tváření závitů se řadí mezi nejproduktivnější výrobní technologie. Má mnoho předností proti řezání závitů. Výrobní časy jsou podstatně kratší. Tvářený závit má výhodnější průběh vláken, která sledují tvar závitu. Neporušená vláknitost materiálu vede ke zvýšení pevnosti v tahu, ohybu a ke zvýšení odolnosti proti únavě materiálu. Tlakem při tváření se zhutní povrch závitu, a tím se zvýší jeho odolnost proti otěru. Povrch závitu je hladký. Válcovat závity lze za studena i za tepla.

9 OSTATNÍ TECHNOLOGIE VÝROBY ZÁVITŮ 7
Technologie, definice, význam, použití – válcování (tváření) Je možné tvářet závity: vnější pomocí kotoučů - tvářecí kotouče mají profil závitu , k naválcování kotouči dojde otočením polotovaru mezi stejně se otáčejícími válci, a tím dojde zároveň k posunutí polotovaru., používá se pro dlouhé závity válcovacích čelistí - jedna čelist je pevná druhá pohyblivá ,posunuje se příčně po polotovaru a tím se na něj naválcovává závit, používá se pro kratší závity válcovacími hlavami na soustruhu – jedná se o jednoduchý způsob válcování závitů bez nutnosti pořizovat speciální závitový stroj

10 OSTATNÍ TECHNOLOGIE VÝROBY ZÁVITŮ 8
Technologie, definice, význam, použití – válcování (tváření) 2) vnitřní tvářecími závitníky - pro tvářecí závitník se předvrtá díra na Ø o něco větší než střední a závitníkem se pak závit doválcuje.

11 úkoly k opakování OSTATNÍ TECHNOLOGIE VÝROBY ZÁVITŮ 9
definujte co je závit vyjmenujte druhy závitů a vysvětlete jejich značení vyjmenujte a popište speciální (ostatní) technologie výroby závitů, každou z nich popište, vyjmenujte výhody a použití těchto technologií

12 název Schema lapování závitu [online]. [cit ]. Dostupné z: Texty a obrázky výroby závitů broušením [online]. [cit ]. Dostupné z: Tvářecí závitníky [online]. [cit ]. Dostupné z: Texty a obrázky výroby závitů lapováním, elektroerozívně a válcováním [online]. [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "OSTATNÍ TECHNOLOGIE VÝROBY ZÁVITŮ"

Podobné prezentace


Reklamy Google