Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STEREOMETRIE © RNDr. Jiří Kocourek 2013 Podmínky používání prezentace Stažení, instalace na jednom počítači a použití pro soukromou potřebu jednoho uživatele.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STEREOMETRIE © RNDr. Jiří Kocourek 2013 Podmínky používání prezentace Stažení, instalace na jednom počítači a použití pro soukromou potřebu jednoho uživatele."— Transkript prezentace:

1 STEREOMETRIE © RNDr. Jiří Kocourek 2013 Podmínky používání prezentace Stažení, instalace na jednom počítači a použití pro soukromou potřebu jednoho uživatele je zdarma. Použití pro výuku jako podpůrný nástroj pro učitele či materiál pro samostudium žáka, rovněž tak použití jakýchkoli výstupů (obrázků, grafů atd.) pro výuku je podmíněno zakoupením licence pro užívání software E-učitel příslušnou školou. Cena licence je 250,- Kč ročně a opravňuje příslušnou školu k používání všech aplikací pro výuku zveřejněných na stránkách www.eucitel.cz. Na těchto stránkách je rovněž podrobné znění licenčních podmínek a formulář pro objednání licence.www.eucitel.czlicenčních podmínekobjednání licence Pro jiný typ použití, zejména pro výdělečnou činnost, publikaci výstupů z programu atd., je třeba sjednat jiný typ licence. V tom případě kontaktujte autora (info@eucitel.cz) pro dojednání podmínek a smluvní ceny. OK

2 STEREOMETRIE Polohové vlastnosti přímek a rovin v prostoru Metrické vlastnosti přímek a rovin v prostoru Vzájemná poloha přímky a roviny Vzájemná poloha rovin Odchylka přímek Kolmost přímek a rovin Odchylka přímek a rovin Vzdálenosti Polohové úlohy Metrické úlohy Vzájemná poloha přímek KONEC Pravidla pro konstrukci řezů těles © RNDr. Jiří Kocourek 2013

3 2.15d) 2.15c) 2.15b) 2.15a) 2.12b) 2.12a) 2.10c) 2.10b) 2.10a) 2.9c) 2.9b) 2.9a) 2.7c) 2.7b) 2.7a) 2.7d) Určete všechny přímky, které procházejí vrcholem E a některým dalším vrcholem krychle ABCDEFGH a jsou: různoběžné s přímkou BC mimoběžné s přímkou BC rovnoběžné s přímkou BC Najděte tři přímky určené vrcholy krychle, z nichž každé dvě jsou mimoběžné. XY a EZ YZ a EH XZ a AH M... střed hrany BF; N... střed hrany EF; P... střed hrany CD DM a NP L... střed hrany AB; M.. střed hrany BF DL a GM N.. střed hrany EF BN a CF rovnoběžné s rovinou ABC různoběžné s rovinou ABC  STEREOMETRIE V krychli ABCDEFGH určete vzájemnou polohu přímek: X... střed hrany FB ; Y... střed hrany FE ; Z... střed hrany FG Y... střed hrany FE ; Z... střed hrany FG X... střed hrany FB ; Z... střed hrany FG Určete všechny přímky, které procházejí vrcholem H a některým dalším vrcholem krychle ABCDEFGH a jsou: V krychli ABCDEFGH určete vzájemnou polohu: přímky KL a roviny CDH přímky LN a roviny ABG přímky LM a roviny BCE K...střed stěny ABCD; N...střed stěny ADHE přímky KN a roviny EFG K...střed stěny ABCD; L...střed stěny BCGF L...střed stěny BCGF; N...střed stěny ADHE L...střed stěny BCGF; M...střed stěny EFGH Další strana 

4 2.26c) 2.26b) 2.26a) 2.35a) 2.35b) 2.35c) 2.36a) 2.36b) 2.36c) 2.36d) 2.40a) 2.40b) 2.40c) 2.42a) 2.42b) 2.41a) 2.41b) Sestrojte řez krychle ABCDEFGH rovinou: BPQ P... střed FG; TRS T... střed FG; MCH PQR Q... střed BC; AUV KLM X... střed hrany AB D... střed CZ XYZ K... střed hrany AB HKP L... střed hrany AD; M.. střed hrany AE; N.. střed hrany GH LMN L... střed hrany AD; K.. střed hrany AB; N.. střed hrany GH KLN L... střed hrany BC; KLM X... střed hrany DH;Y... střed hrany AB; Z... střed hrany FG XYZ Sestrojte řez pravidelného čtyřbokého jehlanu ABCDV rovinou: XYZ BPQ Další strana   Předchozí strana Ověřte rovnoběžnost rovin: KLM a ACH ELG a ACN KLM a EBG K... střed hrany EF; L... střed hrany BF; M... střed hrany FG L... střed hrany BF; N... střed hrany DH  STEREOMETRIE

5 2.54b) 2.54a) 2.51d) 2.51c) 2.51b) 2.51a) 2.50b) 2.50a) 2.44f) 2.44e) 2.44d) 2.44c) 2.44b) 2.44a) 2.43a) 2.43b) 2.43c) Sestrojte řez trojbokého hranolu ABCDEF rovinou MNP 2.43d) Sestrojte řez čtyřbokého hranolu ABCDEFGH rovinou MNP Sestrojte řez trojbokého jehlanu (čtyřstěnu) ABCD rovinou MNP Sestrojte řez čtyřbokého jehlanu ABCDV rovinou Mp  Předchozí strana V krychli ABCDEFGH sestrojte průsečnici rovin: ACF a BEG BCG a AEO O... střed stěny BCGF ACG a AFH ABM a CDM M... střed hrany FG ACE a BHP XYZ a RST P... střed hrany FG S,Z... středy AB, CG; X, Y, R... ve třetině BA, EA, EF; T... ve čtvrtině CG V krychli ABCDEFGH sestrojte průsečíky: přímky MN s rovinou ABC M... v jedné čtvrtině AV; N... v jedné třetině VC roviny BDH s přímkami AE, EG a EC přímky BP s rovinou ACV P... střed hrany DV přímky PQ s rovinou BCV přímky AN s rovinou procházející bodem V a rovnoběžné s ABC P... střed DV; MN MQ S... střed ABCD; N... střed SV roviny BHP s přímkami FC, FD a CQ V pravidelném čtyřbokém jehlanu ABCDV sestrojte průsečík: P... střed AE; Q... střed EH N... ve třetině VC Sestrojte průnik pravidelného čtyřbokého jehlanu ABCDV s přímkou: S... střed ABCD; O... střed SD;  STEREOMETRIE

6 3.13) 3.2a) 3.2b) 3.2c) 3.3a) 3.3b) 3.3c) 3.3d) 3.3e) 3.10a) 3.10b) 3.10c) 3.10d) 3.10e) 3.10f) 3.10g) 3.10h) 3.10i) Určete odchylku: Dvou stěnových úhlopříček krychle BC a SV; S... střed podstavy AB a CV AD a CV BV a CP; P... střed hrany AV SV a BP; P... střed hrany AV, S... střed podstavy přímky HM a EF; M... střed AE přímky MN a BH; M... střed AE; N... střed CG přímky AL a BK; K... střed EH; L... střed CD přímka FH a rovina ACG přímka LM a rovina ACH; M... střed AE; L... střed CD přímka AL k rovině BFK; K... střed EH; L... střed CD Další strana  Jedné stěnové a jedné tělesové úhlopříčky krychle Dvou tělesových úhlopříček krychle V pravidelném čtyřbokém jehlanu ABCDV, jehož stěny jsou Je dána krychle ABCDEFGH. Rozhodněte, zda jsou kolmé roviny BCE a DGH roviny ACK a BDH; K... střed EH roviny ALK a BDH; K... střed EH; L... střed CD  STEREOMETRIE rovnostranné trojúhelníky, určete odchylku přímek: V krychli ABCDEFGH sestrojte patu kolmice vedené bodem F k rovině BEG

7 3.26a) 3.26b) 3.26c) 3.26d) 3.27a) 3.27b) 3.35a) 3.35b) 3.35c) 3.42a) 3.42b) 3.46a) 3.46b) 3.46c) 3.46d) 3.56a) 3.56b) 3.69a) 3.69b) V krychli ABCDEFGH určete odchylku: rovin ABE a ABH rovin ABC a BEG rovin ABC a BDH rovin ACG a BCH rovin ABC a MNG; M... střed BC; N... střed CD rovin ABC a BNL; L... střed CG; N... střed CD roviny ABC a přímky XY; X... střed EH; Y... v jedné čtvrtině BF blíže k B roviny ABE a přímky QR; Q... střed BF; R... v jedné třetině GH blíže k H roviny BDM a přímky CE; M... střed CG V pravidelném čtyřstěnu určete odchylku rovin jeho dvou stěn. V pravidelném čtyřstěnu určete odchylku hrany a roviny stěny, která ji neobsahuje. bodu A od přímky DH V krychli ABCDEFGH určete vzdálenost: bodu A od přímky FG bodu A od přímky FH bodu A od přímky BH bodu M od roviny ABG; M... střed EF bodu C od roviny ANP ;N... střed FG, P... střed GH rovin PQR a UVW; P,Q,R,U,V,W... středy hran AE, EF, EH, BC, CG, CD  STEREOMETRIE  Předchozí strana roviny CFH a roviny s ní rovnoběžné procházející bodem V; V... střed hrany CG


Stáhnout ppt "STEREOMETRIE © RNDr. Jiří Kocourek 2013 Podmínky používání prezentace Stažení, instalace na jednom počítači a použití pro soukromou potřebu jednoho uživatele."

Podobné prezentace


Reklamy Google