Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dětské dopravní hřiště Hustopeče, areál Lipová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dětské dopravní hřiště Hustopeče, areál Lipová"— Transkript prezentace:

1 Dětské dopravní hřiště Hustopeče, areál Lipová
gj

2 Dopravní výchova je od roku 2013 součástí Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání (RVP ZV), tedy povinné školní docházky. Dopravní výchova je aplikační cestou (nástrojem) Ministerstva dopravy (resp. BESIP) pro zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Spoluprací Ministerstva dopravy ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy došlo k prohloubenému zařazení dopravní výchovy do RVP ZV.

3 Ke zvýšení účinnosti dopravní výchovy jsou Radou vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu vyhlašovány celostátní programy. Jedním z nich je program systematického výcviku cyklistů na dětských dopravních hřištích (DDH). Ty hrají v procesu dopravní výchovy cyklistů nezastupitelnou roli, zejména pak v praktickém výcviku nacvičováním jednotlivých dopravních situací blízkých běžnému silničnímu provozu.

4 Nehodovost dětí, cyklistů a chodců na okrese Břeclav zdroj: PČR DI Břeclav

5 Tak jako každý rok, i letos BESIP představil svůj plán činností
Tak jako každý rok, i letos BESIP představil svůj plán činností. Systémově naváže na předchozí léta a jeho prioritami budou dopravní výchova ve školách, kampaně zaměřené na prevenci v silniční dopravě a komunikace prostřednictvím sociálních sítí. BESIP chce v letošním roce propagovat a podpořit výchovu dětí v oblasti bezpečnosti silniční dopravy. Žákům základních škol budou při dopravní výchově systematicky předávány příslušné teoretické informace, které si pak žáci osvojí během praktických lekcí na dopravních hřištích.

6 Počty žáků 3. a 4. ročníků základních škol k 30. 9. 2012 šk
Počty žáků 3. a 4. ročníků základních škol k šk. rok 2012/2013 Obec s rozšířenou působností: Hustopeče Město Hustopeče chce podpořit strategický plán BESIPU výstavbou DDH.

7 Počet DDH v ČR

8 Místo výstavby DDH ve městě Hustopeče
Velmi vhodně zvolená poloha pro výstavbu snadno dostupné ze ZŠ, MŠ, nádraží

9 Vlastní provozování DDH musíme rozdělit do těchto částí, které kompletně zajistí jeho provoz:
Provozovatel DDH – Odbor dopravy Správce DDH – Organizační složka Městské služby Hustopeče Lektor – vlastní výuka Provozní řád

10 Provozovatel: zajištění organizace výuky
Správce: údržba a opravy objektu, kontrola mobiliáře (dopravní značky, semafory, ….) pravidelné prohlídky, úklid …. Lektor: provádí výuku i s praktickým nácvikem přímo na dopravním hřišti - zajištěný provozovatelem - vlastní (zaměstnanec dané školy)

11 Pořízení zázemí pro výuku:
Pokud nebude v roce 2013 vybudováno zázemí dle stávající projektové dokumentace, WC, sklad pro dopravní prostředky, prostor pro výuku, musí být vlastní provoz ve školním roce 2013/2014 zajištěn minimálně dle těchto bodů: Pořízení plechového uzamykatelného zahradního domku, jehož půdorysná plocha by činila cca 8 až 10 m2 (k uskladnění dopravních jízdních prostředků) Pronajmutí mobilního WC s možností umytí rukou Důležitým bodem je poskytnutí krytého závětří s lavicemi, které poskytne možnost odpočinku těch návštěvníků DDH, kteří by se momentálně neúčastnili jízdy na DDH

12 Jednorázové náklady pro zahájení vlastního provozu DDH:
Pořízení dětských jízdních dopravních prostředků: jízdní kola 15 ks x cca 4.000,- Kč ,- Kč koloběžky 5 ks x cca 1.300,- Kč ,- Kč odrážedla 3 ks x cca 1.250,- Kč ,- Kč Uskladnění jízdních dopravních prostředků ,- Kč Pronajmutí mobilního WC s možností umytí rukou Příklad 1 kabina mobilní toalety pronajatá na 11 týdnů se servisem, který je prováděn 1 x týdně ,- Kč kalkulace pořízení těchto prostředků ∑ ,- Kč

13 kalkulace – 39 x 2 hod. = 78 hod. zajištěných lektorem
Kalkulace výuky: Lektor Vycházíme z celkového počtu 3. a 4. tříd ve správním obvodu ORP Hustopeče, tedy 39 tříd. kalkulace – 39 x 2 hod. = 78 hod. zajištěných lektorem předpokládaná cena 1 vyučovací hodiny lektora - 150,- Kč předpokládaná odměna lektora 78 x 150,- = ,- Kč za jeden školní rok

14 Předpokládané využití dopravního hřiště pro další výuku:
Další výuka bude rozdělena na sezónu 5 měsíců (9,10,4,5,6), tzn. 20 týdnů, při předpokladu rezervace 4 hodin na týden. Další výuka by probíhala v rozsahu 80 hod. Předpokládaná odměna lektora 80 x 150,- Kč = ,- Kč

15 Rekapitulace nákladů:
školní rok 2013/2014 V dalších letech Prvotní náklady (pořízení jízdních prostředků) ,-Kč - Sklad jízdních prostředků 10.000,- Kč Mobilní WC 9.350 ,-Kč 9.350,- Kč Lektor 23.700,- Kč Údržba (dopravního značení + servis jízdních prostředků) 20.000,- Kč Celkem ,- Kč 53.050,- Kč

16 Možnosti financování provozu DDH:
město Hustopeče sponzorské dary mikroregion Hustopečsko čerpání grantů Jihomoravského kraje podpora MD (BESIP) zpoplatnění výuky pro školy mimo správní obvod ORP Hustopeče

17 V této kalkulaci nejsou zahrnuty náklady na úklid, údržbu zeleně, zpevněných ploch a nutného zázemí, které budou zajišťovány v celém areálu „Víceúčelového hřiště města Hustopeče“. Toto DDH bude plnit funkci výchovnou i odpočinkovou. Jeho vybudováním se město Hustopeče aktivně podílí na prevenci v rámci bezpečnosti silničního provozu (BESIP). Stane se součástí víceúčelového hřiště, které nabídne občanům nadstandartní relaxační zónu v centru značně obydlené části města Hustopeče.

18 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Dětské dopravní hřiště Hustopeče, areál Lipová"

Podobné prezentace


Reklamy Google