Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní výkony ve zdravotnictví 1 (SOL / VCA81)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní výkony ve zdravotnictví 1 (SOL / VCA81)"— Transkript prezentace:

1 Základní výkony ve zdravotnictví 1 (SOL / VCA81)
TÉMATA: 7a) Odběry biologického materiálu – zásady, BOZP 7b) Charakteristika odběrů krve 7c) Odběr krve - arteriální 7d) Odběr krve - venózní 7e) Odběr krve – kapilární 7f) Druhy vyšetření krve

2 7a) Odběry biologického materiálu – zásady, BOZP
pojmy obecné zásady správného odběru biologického materiálu zásady BOZP při odběru biologického materiálu charakteristika odběrů krve

3 7a) Odběry biologického materiálu – zásady, BOZP
Pojmy: biologický materiál – materiál biologického původu, tj. pocházející z organismu člověka, tělesné tekutiny (krev, mozkomíšní mok, žaludeční a duodenální šťáva), sekrety (z kožních a slizničních ložisek, poševní sliznice, punktát), exkrety (moč, stolice, zvratky, sputum, pot), tkáně orgánů, tkáně patologických útvarů.

4 7a) Odběry biologického materiálu – zásady, BOZP
odběr biologického materiálu, jeho transport a laboratorní zpracování má zásadní význam pro určení správné diagnózy, zahájení včasné terapie a kontrolu účinnosti zvolené léčby.

5 7a) Odběry biologického materiálu – zásady, BOZP
Zásady odběru biologického materiálu: materiál odebírat dle požadavků laboratoře, odebírat do označených nádob (jméno, rodné číslo, oddělení, datum a čas odběru, případně provedení vyšetření na STATIM), ke každému odběru dodat průvodku / žádanku, dodržet požadavky na transport, zajistit proti znehodnocení, evidovat výsledky vyšetření, dodržovat zásady BOZP.

6 7a) Odběry biologického materiálu – zásady, BOZP
Zásady BOZP při odběru biologického materiálu: biologický materiál VŽDY považujeme za potenciálně infekční, důkladná dezinfekce rukou - před a po odběru u jednotlivého pacienta + než přistoupíme k pacientovi, při odběru VŽDY používáme rukavice, dezinfekce rukou po odložení rukavic, mytí a dezinfekce rukou ihned po znečištění biologickým materiálem,

7 7a) Odběry biologického materiálu – zásady, BOZP
v nutných případech používáme ústenku, ochranný štít, případně empír, je nutné zabránit kontaminaci vnějšku odběrové nádoby biologickým materiálem, dbáme o bezinfekčnost prostředí (větrání, dezinfekce, úklid).

8 7b) Odběry biologického materiálu – charakteristika odběrů krve
Vyšetřuje se plná krev NEBO plazma NEBO sérum plazma – nutné přidat protisrážlivý roztok sérum – odběr srážlivé krve  sérum se odsaje k laboratorní analýze se používá srážlivá krev, po odběru se krev srazí, krevní koláč se oddělí od krevního séra, krevní sérum se musí rychle stáhnout, aby nedošlo k hemolýze  zkreslení  rychlý transport do laboratoře.

9 7b) Odběry biologického materiálu – charakteristika odběrů krve
nesrážlivá krev  odběrové nádoby obsahují antikoagulační prostředky Nejčastěji používané protisrážlivé prostředky: Wintrobova směs (na stěnách zkumavky jako bílé krystalky šťavelanů), heparin, citronan sodný, K2 EDTA (etylendiamin, tetracelová sůl – tenký film na stěnách zkumavky).

10 7c) Odběr krve - arteriální
indikace vhodná místa k odběru odběrové nádoby osoby kompetentní k odběru arteriální krve

11 7c) Odběr krve - arteriální
Odběr arteriální krve je nejčastěji prováděn jednorázovou punkcí nebo odběrem z centrálního arteriálního katetru. Indikace: vyšetření arteriální krve na acidobazickou rovnováhu (ABR), popáleninové úrazy, polytraumata.

12 7c) Odběr krve - arteriální
Vhodná místa k odběru: arteria radialis, arteria brachialis, arteria femoralis, arteria dorsalis pedis. Nejvhodnější jsou arterie na nedominantní HK. Po odběru místo sterilně překryjeme, přelepíme a stlačíme kompresí.

13 7c) Odběr krve - arteriální
Odběrové nádoby: speciální odběrové arteriální mikrosoupravy, stříkačky a jehly.

14 7c) Odběr krve - arteriální
Osoby kompetentní k odběru arteriální krve: POUZE lékař za asistence sestry, sestra se specializací ARIP.

15 7c) Odběr krve - arteriální
Videa s postupem odběru arteriální krve: https://www.youtube.com/watch?v=UEVVUpz30RQ https://www.youtube.com/watch?v=71LlfdW548U

16 7d) Odběr krve - venózní vhodná místa odběru otevřený způsob odběru
uzavřený způsob odběru pomůcky odběrové nádoby postup odběru zásady odběru nejčastější chyby při odběru

17 7d) Odběr krve - venózní Vhodná místa k odběru:
vény v temenní a temporální oblasti (kojenci, batolata), vény v oblasti nártu a kotníku (u dětí), v. mediana, v. basilica, v. cephalica, hřbet ruky, předloktí.

18 7d) Odběr krve - venózní Otevřený způsob odběru:
pomocí jehly a injekční stříkačky, pomocí jehly, kdy krev necháme nakapat přímo do zkumavky, u pacientů se slabými žilami, u dětí, méně bezpečný z hlediska kontaktu manipulace zdravotníků s biologickým materiálem materiálem.

19 7d) Odběr krve - venózní Uzavřený způsob odběru:
umožňuje přesný odběr vzorku, pomocí odběrových systémů (Vacuette-Vacutainer, Sarsted), možnost kontaminace zdravotníků biologickým materiálem je snížena na minimum.

20 - odběrové zkumavky (např. vakuové)
7d) Odběr krve - venózní POMŮCKY: UZAVŘENÝ SYSTÉM OTEVŘENÝ SYSTÉM - jednorázové rukavice - dezinfekce (Septoderm) - zaškrcovadlo (turniket) - speciální jehla - jehla - adaptér (klobouček) - injekční stříkačka - vakuové zkumavky - odběrové zkumavky (např. vakuové) - emitní misky - buničinové čtverečky, tamponky - náplast

21 7d) Odběr krve - venózní

22 7d) Odběr krve - venózní

23 7d) Odběr krve - venózní Odběrové nádoby: barevně označené,
připravené pro určitý druh odběru (včetně protisrážlivého prostředku), dle zvoleného odběrového systému.

24 7d) Odběr krve - venózní Postup odběru - úvodní fáze společná pro oba způsoby: vyplnění žádanky, označení zkumavky identifikačním štítkem, příprava pomůcek, kontrola totožnosti pacienta dotazem, pomocí identifikačního štítku, seznámení pacienta s výkonem, úprava polohy pacienta, volba vhodné končetiny, podložení končetiny buničinou, posouzení kvality žilního systému na HK eventuálně DK,

25 7d) Odběr krve - venózní hygienická dezinfekce rukou,
přiložení turniketu, výběr vhodné žíly k venepunkci (pohledem, palpačně), dezinfekce pokožky, zaschnutí dezinfekčního prostředku, nasazení nesterilních jednorázových rukavic (žílu znovu nevyhmatáváme), upozornění pacienta na vpich. Dále pokračujeme dle způsobu odběru (uzavřený, otevřený).

26 7d) Odběr krve - venózní A) Při použití uzavřeného způsobu odběru:
nasazení adaptéru na sterilní jehlu, provedení venepunkce, pevné uchopení adaptéru, zatlačení zkumavky na adaptér, sejmutí turniketu, plnění zkumavky do vyrovnání tlaků („po rysku“), vyjmutí zkumavky z adaptéru, jemné převracení zkumavky pro promíchání krve s protisrážlivým prostředkem, zakrytí místa vpichu i s jehlou tamponem, jemné zatlačení na tampon s pomalým odstraňováním jehly ze žíly – pozor na poranění pacienta, přelepení, příp. komprese místa vpichu.

27 7d) Odběr krve - venózní B) Při použití otevřeného způsobu odběru:
nasazení vhodné jehly na stříkačku, provedení venepunkce, sejmutí turniketu, jakmile se nasaje první krev do stříkačky, nasátí krve jemným tahem za píst stříkačky, zakrytí místa vpichu i s jehlou tamponem, jemné zatlačení na tampon s pomalým odstraňováním jehly ze žíly – pozor na poranění pacienta, přelepení, příp. komprese místa vpichu, v případě aplikace krve do vakuové zkumavky propíchnout jehlou uzávěr a zkumavka se samovolně naplní, do zkumavky aplikace krve jemným tlakem přes jehlu.

28 7d) Odběr krve - venózní Postup odběru - závěrečná fáze společná pro oba způsoby: po celou dobu výkonu kontrola pacienta, bezprostředně po odběru bezpečná likvidace použitého materiálu (nádoba na ostré předměty a biologický materiál), úklid pomůcek, záznam provedení výkonu do dokumentace pacienta, zajištění správného a včasného transportu krve i žádanky do příslušné laboratoře.

29 7d) Odběr krve - venózní

30 7d) Odběr krve - venózní

31 7d) Odběr krve - venózní Videa s postupem odběru venózní krve:
https://www.youtube.com/watch?v=nxky8rsezlU https://www.youtube.com/watch?v=1Wv82hQCjrE https://www.youtube.com/watch?v=u8yh5qjA_Yo

32 7d) Odběr krve - venózní Zásady odběru:
odběr se provádí nejčastěji ráno nalačno, krev odebíráme do předem označených čistých a suchých nádob, odběrová nádoba musí být označená identifikačním štítkem, ke každému odebranému materiálu vypisujeme žádanku, užívá-li pacient léky, které mohou ovlivnit výsledek, zapíšeme tuto informaci do žádanky, zajistíme včasný transport do laboratoře.

33 7d) Odběr krve - venózní Nejčastější chyby při odběru:
hemolýza krve při:  znečištění jehly  použití vlhké nebo znečištěné odběrové soupravy  prudkém vstřikování krve ze stříkačky do zkumavky a jejím zpěnění  prudké třepání zkumavkou s krví  stékání krve z povrchu kůže  uskladnění krve v lednici bez předchozího stažení séra  uložení odebrané krve na radiátor nebo na slunce  nečistota skla (odběrové soupravy)

34 7d) Odběr krve - venózní Nejčastější chyby při odběru - pokračování:
příliš dlouhé zatažení končetiny turniketem, pozdní dodání do laboratoře, záměna zkumavek, nesterilní odběr.

35 7e) Odběr krve - kapilární
indikace pomůcky odběrové nádoby postup odběru zásady odběru

36 7e) Odběr krve - kapilární
Indikace: odběr krve na vyšetření glykemie, KO, ASTRUP.

37 7e) Odběr krve - kapilární
Pomůcky: jednorázové rukavice, dezinfekce (Septoderm), buničinové čtverečky, tamponky, jehla, lanceta… odběrové nádoby, náplast.

38 7e) Odběr krve - kapilární
Odběrové nádoby: kapilára, mikrozkumavky (kep) odběrové proužky (např. do glukometru).

39 7e) Odběr krve - kapilární

40 7e) Odběr krve - kapilární
Postup odběru: provádí se vpichem ze strany do bříška prstu na rukou u dospělých, do ušního lalůčku u malých dětí a patičky u kojenců, dezinfekce vybraného místa, vpich, otření první kapky, samotný odběr, ošetření místa vpichu.

41 7e) Odběr krve - kapilární
Zásady odběru: dobré prokrvení prstu (zahřátím, mírným třením), vpich provádíme ZE STRANY do bříška prstu, do kapilár odebíráme krev BEZ VZDUCHOVÝCH BUBLIN, krev necháme volně nakapat.

42 7e) Odběr krve - kapilární
Videa s postupem odběru kapilární krve do skleněné kapiláry: https://www.youtube.com/watch?v=ibU5PYOF2qg https://www.youtube.com/watch?v=Wg-U7GlSGAk

43 7f) Druhy vyšetření krve
Biochemická vyšetření Hematologická vyšetření Mikrobiologická vyšetření Serologická vyšetření

44 7f) Druhy vyšetření krve
Biochemická vyšetření: zjišťování obsahu anorganických a organických látek v séru, mineralogram (iontogram) – základní, rozšířený, renální komplex  jaterní komplex, bílkoviny,  enzymy, lipidy,  glukóza, tumorové markery,  kardiomarkery, hormony,  krevní plyny.

45 7f) Druhy vyšetření krve
Hematologická vyšetření: slouží ke zjišťování vlastností krve, krevní skupina a Rh faktor (KS + Rh), Quickův test, APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový čas), zjištění krvácivosti, krevní obraz (KO), sedimentace erytrocytů (SE, FW), LE buňky, odběr na fibrinogen, D-dimery.

46 7f) Druhy vyšetření krve

47 7f) Druhy vyšetření krve
Mikrobiologická vyšetření: zjišťování patogenních původců nemocí (bakteriologické, mykologické, virologické), odběr krve na hemokultivaci (hemokulturu).

48 7f) Druhy vyšetření krve
Serologická vyšetření: stanovení hladiny některých protilátek, které vznikají jako odpověď na působení mikrobů, BWR – Bordet-Wassermanova reakce (dg. syfilis), VR – Vidalova reakce (dg. břišního tyfu), PBR – Paulova-Bunnelova reakce (dg. infekční mononukleózy), EBV – Epstein-Barrové virus (dg. infekční mononukleózy), CMV – cytomegalovirová infekce, chlamydie, mykoplazmata, Revmatoidní testy - ASLO, LFR, CRP, HbsAg, borelioza, Anti HIV.

49 Kontrolní otázky * Co znamená pojem biologický materiál?
Která místa na těle člověka jsou nejvhodnější pro odběr kapilární krve? Vyjmenujte pomůcky potřebné pro odběr venózní krve. Popište k čemu slouží Esmarchovo škrtidlo. Vyjmenujte druhy vyšetření krve (včetně fyziologického rozmezí). Jaké zásady je nutné dodržovat při odběru biologického materiálu? Jak budete reagovat, pokud při odběru venózní krve propíchnete žílu pacienta? Vyjmenujte indikace pro odběr arteriální krve. Jaký je postup odběru venózní / kapilární krve? *

50 Bibliografické citace zdrojů:
LF3 – CUNI. Studijní materiály – Odběry biologického materiálu. [online] [cit ]. Dostupné z: materialy/CNPAZO42/studijni-materialy/Odbxry_krve.pdf MIKŠOVÁ, Zdeňka, Marie FROŇKOVÁ a Marie ZAJÍČKOVÁ. Kapitoly z ošetřovatelské péče 2. Aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2006, 171 s. ISBN SZSCB. Šablony. Odběry krve – obecně. [online] [cit ]. Dostupné z: VELKÝ LÉKAŘSKÝ SLOVNÍK [online] [cit ]. Dostupné z: OBRÁZKY * (není-li uvedeno jinak): pinterest.com, google.com. Klíčová slova: „guestion“…)


Stáhnout ppt "Základní výkony ve zdravotnictví 1 (SOL / VCA81)"

Podobné prezentace


Reklamy Google