Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní výkony ve zdravotnictví 1 (SOL / VCA81) TÉMATA:  7a) Odběry biologického materiálu – zásady, BOZP  7b) Charakteristika odběrů krve  7c) Odběr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní výkony ve zdravotnictví 1 (SOL / VCA81) TÉMATA:  7a) Odběry biologického materiálu – zásady, BOZP  7b) Charakteristika odběrů krve  7c) Odběr."— Transkript prezentace:

1 Základní výkony ve zdravotnictví 1 (SOL / VCA81) TÉMATA:  7a) Odběry biologického materiálu – zásady, BOZP  7b) Charakteristika odběrů krve  7c) Odběr krve - arteriální  7d) Odběr krve - venózní  7e) Odběr krve – kapilární  7f) Druhy vyšetření krve

2 7a) Odběry biologického materiálu – zásady, BOZP  pojmy  obecné zásady správného odběru biologického materiálu  zásady BOZP při odběru biologického materiálu  charakteristika odběrů krve

3 7a) Odběry biologického materiálu – zásady, BOZP Pojmy:  biologický materiál – materiál biologického původu, tj. pocházející z organismu člověka,  tělesné tekutiny (krev, mozkomíšní mok, žaludeční a duodenální šťáva),  sekrety (z kožních a slizničních ložisek, poševní sliznice, punktát),  exkrety (moč, stolice, zvratky, sputum, pot),  tkáně orgánů,  tkáně patologických útvarů.

4 7a) Odběry biologického materiálu – zásady, BOZP  odběr biologického materiálu, jeho transport a laboratorní zpracování má zásadní význam pro určení správné diagnózy, zahájení včasné terapie a kontrolu účinnosti zvolené léčby.

5 7a) Odběry biologického materiálu – zásady, BOZP Zásady odběru biologického materiálu:  materiál odebírat dle požadavků laboratoře,  odebírat do označených nádob (jméno, rodné číslo, oddělení, datum a čas odběru, případně provedení vyšetření na STATIM),  ke každému odběru dodat průvodku / žádanku,  dodržet požadavky na transport, zajistit proti znehodnocení,  evidovat výsledky vyšetření,  dodržovat zásady BOZP.

6 7a) Odběry biologického materiálu – zásady, BOZP Zásady BOZP při odběru biologického materiálu:  biologický materiál VŽDY považujeme za potenciálně infekční,  důkladná dezinfekce rukou - před a po odběru u jednotlivého pacienta + než přistoupíme k pacientovi,  při odběru VŽDY používáme rukavice,  dezinfekce rukou po odložení rukavic,  mytí a dezinfekce rukou ihned po znečištění biologickým materiálem,

7 7a) Odběry biologického materiálu – zásady, BOZP  v nutných případech používáme ústenku, ochranný štít, případně empír,  je nutné zabránit kontaminaci vnějšku odběrové nádoby biologickým materiálem,  dbáme o bezinfekčnost prostředí (větrání, dezinfekce, úklid).

8 7b) Odběry biologického materiálu – charakteristika odběrů krve Vyšetřuje se plná krev NEBO plazma NEBO sérum  plazma – nutné přidat protisrážlivý roztok  sérum – odběr srážlivé krve  sérum se odsaje  k laboratorní analýze se používá srážlivá krev,  po odběru se krev srazí, krevní koláč se oddělí od krevního séra,  krevní sérum se musí rychle stáhnout, aby nedošlo k hemolýze  zkreslení  rychlý transport do laboratoře.

9 7b) Odběry biologického materiálu – charakteristika odběrů krve  nesrážlivá krev  odběrové nádoby obsahují antikoagulační prostředky  Nejčastěji používané protisrážlivé prostředky:  Wintrobova směs (na stěnách zkumavky jako bílé krystalky šťavelanů),  heparin,  citronan sodný,  K2 EDTA (etylendiamin, tetracelová sůl – tenký film na stěnách zkumavky).

10 7c) Odběr krve - arteriální  indikace  vhodná místa k odběru  odběrové nádoby  osoby kompetentní k odběru arteriální krve

11 7c) Odběr krve - arteriální  Odběr arteriální krve je nejčastěji prováděn jednorázovou punkcí nebo odběrem z centrálního arteriálního katetru. Indikace:  vyšetření arteriální krve na acidobazickou rovnováhu (ABR),  popáleninové úrazy,  polytraumata.

12 7c) Odběr krve - arteriální Vhodná místa k odběru:  arteria radialis,  arteria brachialis,  arteria femoralis,  arteria dorsalis pedis. Nejvhodnější jsou arterie na nedominantní HK. Po odběru místo sterilně překryjeme, přelepíme a stlačíme kompresí.

13 7c) Odběr krve - arteriální Odběrové nádoby:  speciální odběrové arteriální mikrosoupravy,  stříkačky a jehly.

14 7c) Odběr krve - arteriální Osoby kompetentní k odběru arteriální krve:  POUZE lékař za asistence sestry,  sestra se specializací ARIP.

15 7c) Odběr krve - arteriální  Videa s postupem odběru arteriální krve: https://www.youtube.com/watch?v=UEVVUpz30RQ https://www.youtube.com/watch?v=71LlfdW548U

16 7d) Odběr krve - venózní  vhodná místa odběru  otevřený způsob odběru  uzavřený způsob odběru  pomůcky  odběrové nádoby  postup odběru  zásady odběru  nejčastější chyby při odběru

17 7d) Odběr krve - venózní Vhodná místa k odběru:  vény v temenní a temporální oblasti (kojenci, batolata),  vény v oblasti nártu a kotníku (u dětí),  v. mediana,  v. basilica,  v. cephalica,  hřbet ruky, předloktí.

18 7d) Odběr krve - venózní Otevřený způsob odběru:  pomocí jehly a injekční stříkačky,  pomocí jehly, kdy krev necháme nakapat přímo do zkumavky,  u pacientů se slabými žilami, u dětí,  méně bezpečný z hlediska kontaktu manipulace zdravotníků s biologickým materiálem. materiálem.

19 7d) Odběr krve - venózní Uzavřený způsob odběru:  umožňuje přesný odběr vzorku,  pomocí odběrových systémů (Vacuette-Vacutainer, Sarsted),  možnost kontaminace zdravotníků biologickým materiálem je snížena na minimum.

20 POMŮCKY: UZAVŘENÝ SYSTÉMOTEVŘENÝ SYSTÉM - jednorázové rukavice - dezinfekce (Septoderm) - zaškrcovadlo (turniket) - speciální jehla- jehla - adaptér (klobouček)- injekční stříkačka - vakuové zkumavky- odběrové zkumavky (např. vakuové) - emitní misky - buničinové čtverečky, tamponky - náplast 7d) Odběr krve - venózní

21

22

23 Odběrové nádoby:  barevně označené,  připravené pro určitý druh odběru (včetně protisrážlivého prostředku),  dle zvoleného odběrového systému.

24 7d) Odběr krve - venózní Postup odběru - úvodní fáze společná pro oba způsoby:  vyplnění žádanky,  označení zkumavky identifikačním štítkem,  příprava pomůcek,  kontrola totožnosti pacienta dotazem, pomocí identifikačního štítku,  seznámení pacienta s výkonem,  úprava polohy pacienta, volba vhodné končetiny,  podložení končetiny buničinou,  posouzení kvality žilního systému na HK eventuálně DK,

25 7d) Odběr krve - venózní  hygienická dezinfekce rukou,  přiložení turniketu,  výběr vhodné žíly k venepunkci (pohledem, palpačně),  dezinfekce pokožky, zaschnutí dezinfekčního prostředku,  nasazení nesterilních jednorázových rukavic (žílu znovu nevyhmatáváme),  upozornění pacienta na vpich. Dále pokračujeme dle způsobu odběru (uzavřený, otevřený).

26 7d) Odběr krve - venózní A) Při použití uzavřeného způsobu odběru:  nasazení adaptéru na sterilní jehlu,  provedení venepunkce, pevné uchopení adaptéru, zatlačení zkumavky na adaptér,  sejmutí turniketu,  plnění zkumavky do vyrovnání tlaků („po rysku“),  vyjmutí zkumavky z adaptéru,  jemné převracení zkumavky pro promíchání krve s protisrážlivým prostředkem,  zakrytí místa vpichu i s jehlou tamponem, jemné zatlačení na tampon s pomalým odstraňováním jehly ze žíly – pozor na poranění pacienta, přelepení, příp. komprese místa vpichu.

27 7d) Odběr krve - venózní B) Při použití otevřeného způsobu odběru:  nasazení vhodné jehly na stříkačku,  provedení venepunkce,  sejmutí turniketu, jakmile se nasaje první krev do stříkačky,  nasátí krve jemným tahem za píst stříkačky,  zakrytí místa vpichu i s jehlou tamponem, jemné zatlačení na tampon s pomalým odstraňováním jehly ze žíly – pozor na poranění pacienta, přelepení, příp. komprese místa vpichu,  v případě aplikace krve do vakuové zkumavky propíchnout jehlou uzávěr a zkumavka se samovolně naplní,  do zkumavky aplikace krve jemným tlakem přes jehlu.

28 7d) Odběr krve - venózní Postup odběru - závěrečná fáze společná pro oba způsoby:  po celou dobu výkonu kontrola pacienta,  bezprostředně po odběru bezpečná likvidace použitého materiálu (nádoba na ostré předměty a biologický materiál), úklid pomůcek,  záznam provedení výkonu do dokumentace pacienta,  zajištění správného a včasného transportu krve i žádanky do příslušné laboratoře.

29 7d) Odběr krve - venózní

30

31  Videa s postupem odběru venózní krve: https://www.youtube.com/watch?v=nxky8rsezlU https://www.youtube.com/watch?v=1Wv82hQCjrE https://www.youtube.com/watch?v=u8yh5qjA_Yo

32 7d) Odběr krve - venózní Zásady odběru:  odběr se provádí nejčastěji ráno nalačno,  krev odebíráme do předem označených čistých a suchých nádob,  odběrová nádoba musí být označená identifikačním štítkem,  ke každému odebranému materiálu vypisujeme žádanku,  užívá-li pacient léky, které mohou ovlivnit výsledek, zapíšeme tuto informaci do žádanky,  zajistíme včasný transport do laboratoře.

33 7d) Odběr krve - venózní Nejčastější chyby při odběru:  hemolýza krve při:  znečištění jehly  použití vlhké nebo znečištěné odběrové soupravy  prudkém vstřikování krve ze stříkačky do zkumavky a jejím zpěnění  prudké třepání zkumavkou s krví  stékání krve z povrchu kůže  uskladnění krve v lednici bez předchozího stažení séra  uložení odebrané krve na radiátor nebo na slunce  nečistota skla (odběrové soupravy)

34 7d) Odběr krve - venózní Nejčastější chyby při odběru - pokračování:  příliš dlouhé zatažení končetiny turniketem,  pozdní dodání do laboratoře,  záměna zkumavek,  nesterilní odběr.

35 7e) Odběr krve - kapilární  indikace  pomůcky  odběrové nádoby  postup odběru  zásady odběru

36 7e) Odběr krve - kapilární Indikace:  odběr krve na vyšetření glykemie, KO, ASTRUP.

37 7e) Odběr krve - kapilární Pomůcky:  jednorázové rukavice,  dezinfekce (Septoderm),  buničinové čtverečky, tamponky,  jehla, lanceta…  odběrové nádoby,  náplast.

38 7e) Odběr krve - kapilární Odběrové nádoby:  kapilára,  mikrozkumavky (kep)  odběrové proužky (např. do glukometru).

39 7e) Odběr krve - kapilární

40 Postup odběru:  provádí se vpichem ze strany do bříška prstu na rukou u dospělých, do ušního lalůčku u malých dětí a patičky u kojenců,  dezinfekce vybraného místa,  vpich,  otření první kapky,  samotný odběr,  ošetření místa vpichu.

41 7e) Odběr krve - kapilární Zásady odběru:  dobré prokrvení prstu (zahřátím, mírným třením),  vpich provádíme ZE STRANY do bříška prstu,  do kapilár odebíráme krev BEZ VZDUCHOVÝCH BUBLIN,  krev necháme volně nakapat.

42 7e) Odběr krve - kapilární  Videa s postupem odběru kapilární krve do skleněné kapiláry: https://www.youtube.com/watch?v=ibU5PYOF2qg https://www.youtube.com/watch?v=Wg-U7GlSGAk

43 7f) Druhy vyšetření krve  Biochemická vyšetření  Hematologická vyšetření  Mikrobiologická vyšetření  Serologická vyšetření

44 7f) Druhy vyšetření krve  Biochemická vyšetření:  zjišťování obsahu anorganických a organických látek v séru,  mineralogram (iontogram) – základní, rozšířený,  renální komplex jaterní komplex,  bílkoviny, enzymy,  lipidy, glukóza,  tumorové markery, kardiomarkery,  hormony, krevní plyny.

45 7f) Druhy vyšetření krve  Hematologická vyšetření:  slouží ke zjišťování vlastností krve,  krevní skupina a Rh faktor (KS + Rh),  Quickův test,  APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový čas),  zjištění krvácivosti,  krevní obraz (KO),  sedimentace erytrocytů (SE, FW),  LE buňky,  odběr na fibrinogen,  D-dimery.

46 7f) Druhy vyšetření krve

47  Mikrobiologická vyšetření:  zjišťování patogenních původců nemocí (bakteriologické, mykologické, virologické),  odběr krve na hemokultivaci (hemokulturu).

48 7f) Druhy vyšetření krve  Serologická vyšetření:  stanovení hladiny některých protilátek, které vznikají jako odpověď na působení mikrobů,  BWR – Bordet-Wassermanova reakce (dg. syfilis),  VR – Vidalova reakce (dg. břišního tyfu),  PBR – Paulova-Bunnelova reakce (dg. infekční mononukleózy),  EBV – Epstein-Barrové virus (dg. infekční mononukleózy),  CMV – cytomegalovirová infekce,  chlamydie,  mykoplazmata,  Revmatoidní testy - ASLO, LFR, CRP, HbsAg, borelioza, Anti HIV.

49 Kontrolní otázky  Co znamená pojem biologický materiál?  Která místa na těle člověka jsou nejvhodnější pro odběr kapilární krve?  Vyjmenujte pomůcky potřebné pro odběr venózní krve.  Popište k čemu slouží Esmarchovo škrtidlo.  Vyjmenujte druhy vyšetření krve (včetně fyziologického rozmezí).  Jaké zásady je nutné dodržovat při odběru biologického materiálu?  Jak budete reagovat, pokud při odběru venózní krve propíchnete žílu pacienta?  Vyjmenujte indikace pro odběr arteriální krve.  Jaký je postup odběru venózní / kapilární krve? *

50 Bibliografické citace zdrojů:  LF3 – CUNI. Studijní materiály – Odběry biologického materiálu. [online]. 2015 [cit. 2015-04-05]. Dostupné z: http://www2.lf3.cuni.cz/opencms/export/sites/www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/osetrovatelstvi/vyuka/studijni- materialy/CNPAZO42/studijni-materialy/Odbxry_krve.pdf  MIKŠOVÁ, Zdeňka, Marie FROŇKOVÁ a Marie ZAJÍČKOVÁ. Kapitoly z ošetřovatelské péče 2. Aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2006, 171 s. ISBN 8024714434.  SZSCB. Šablony. Odběry krve – obecně. [online]. 2015 [cit. 2015-04-05]. Dostupné z: http://www.szscb.wz.cz/info/projekty/sablony/os4/vy_32_inovace_os4-sk-08.pdf  VELKÝ LÉKAŘSKÝ SLOVNÍK [online]. 2015 [cit. 2015-04-05]. Dostupné z: www.lekarske.slovniky.cz  OBRÁZKY * (není-li uvedeno jinak): pinterest.com, google.com. Klíčová slova: „guestion“…)


Stáhnout ppt "Základní výkony ve zdravotnictví 1 (SOL / VCA81) TÉMATA:  7a) Odběry biologického materiálu – zásady, BOZP  7b) Charakteristika odběrů krve  7c) Odběr."

Podobné prezentace


Reklamy Google