Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní výkony ve zdravotnictví 1 (SOL / VCA81) TÉMATA: 6a) Příprava a aplikace s. c. inj. 6b) Příprava a aplikace i. m. inj. 6c) Ředění léků.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní výkony ve zdravotnictví 1 (SOL / VCA81) TÉMATA: 6a) Příprava a aplikace s. c. inj. 6b) Příprava a aplikace i. m. inj. 6c) Ředění léků."— Transkript prezentace:

1 Základní výkony ve zdravotnictví 1 (SOL / VCA81) TÉMATA: 6a) Příprava a aplikace s. c. inj. 6b) Příprava a aplikace i. m. inj. 6c) Ředění léků

2  vysvětlení pojmu  způsob aplikace  volba místa vpichu, nejčastější místa aplikace  pomůcky  obecný postup  technika při aplikaci klasickou stříkačkou  technika při aplikaci inzulinovou stříkačkou  technika při aplikaci inzulinovým perem  technika při aplikaci originálně zabalenou stříkačkou  komplikace aplikace 6a) Příprava a aplikace s. c. inj.

3 Definice: -jde o vpravení malého množství léčebného roztoku do podkoží, -podávají se především z terapeutických důvodů, výjimečně z diagnostických důvodů, -nástup účinku je pomalý, dostavuje se za 10 - 20 min. Způsob aplikace -zpravidla aplikujeme 1 – 2 ml léku, -aplikaci provádíme buď 1 nebo 2 ml stříkačkou, originální stříkačkou s lékem nebo inzulínovým perem.

4 6a) Příprava a aplikace s. c. inj. Volba místa aplikace:  je důležité vybrat vhodné místo aplikace, protože může ovlivňovat účinnost léku,  rychlost vstřebávání je ovlivněna také hloubkou vpichu a tukovou vrstvou,  při dlouhodobém podávání do téhož místa může vzniknout lipodystrofie (tj. ztráta tuku v místě aplikace),  např. inzulín se rychleji vstřebává z oblasti břicha než ze stehen,  nejčastěji aplikované léky s. c. - inzulin, antikoagulancia.

5 6a) Příprava a aplikace s. c. inj. Nejčastější místa aplikace:  zevní strana paže (v oblasti m. biceps brachii),  zevní strana stehen (m. quadriceps femoris),  břicho (v oblasti m. rectus abdominis),  dorzogluteální oblast (okolí m. gluteus medius),  místa aplikace je nutné střídat! *

6 6a) Příprava a aplikace s. c. inj. Nejčastější místa aplikace:

7 6a) Příprava a aplikace s. c. inj. Pomůcky  injekční stříkačka, inzulínová stříkačka, originální stříkačka s lékem… (individuální dle typu podávaného léku),  injekční subkutánní jehla (25 – 30mm), volíme dle fyzické konstituce pacienta,  dezinfekce,  emitní miska a kontejner na použité jehly,  čtverečky buničiny,  náplast. *

8 6a) Příprava a aplikace s. c. inj. Obecný postup:  příprava léku na základě písemné ordinace (kontrola názvu, koncentrace, množství, expirace, vzhledu přípravku a zda je lék určen k předepsané aplikaci),  příprava pomůcek,  kontrola totožnosti pacienta, vysvětlení výkonu, kontrola alergií (na lék, dezinfekci, popř. náplast),  dezinfekce rukou,  vhodná poloha pacienta a volba místa aplikace (nikdy neaplikujeme na místa edémů, jizev, hematomů, zánětů),  dezinfekce místa vpichu.

9 6a) Příprava a aplikace s. c. inj. Technika při aplikaci klasickou stříkačkou a jehlou:  viz obecný postup slide 7,  vytvořit kožní řasu a provést vpich pod úhlem 45°,  povolit kožní řasu, aspirovat (objeví-li se ve stříkačce krev, je nutná výměna stříkačky),  aplikovat lék,  se čtverečkem vytáhnout jehlu,  kontrola místa vpichu po aplikaci. *

10 6a) Příprava a aplikace s. c. inj. Technika při aplikaci inzulínovou stříkačkou:  viz obecný postup slide 7,  technika vpichu záleží na délce jehly, tělesné konstituci pacienta a místě aplikace, obvykle se doporučuje aplikace pod úhlem 90° bez kožní řasy, je-li délka jehly 4 mm a při aplikaci do břicha,  je-li předpokládaná vzdálenost od povrchu kůže ke svalu menší než délka jehly → vytváříme kožní řasu,  je-li délka jehly ↑ než 6 mm, doporučuje se vytvoření kožní řasy vždy (výjimku tvoří obézní pacienti),  u kachektických pacientů aplikujeme vždy pod úhlem 45° s kožní řasou,  nejrychleji se inzulin vstřebává z podkoží břicha, nejpomaleji z hýždí,

11 6a) Příprava a aplikace s. c. inj. Technika při aplikaci inzulínovou stříkačkou – pokračování:  provést vpich pod úhlem 90°(45°) s kožní řasou nebo bez ( dle délky jehly, tělesné konstituce pacienta…),  povolit kožní řasu (byla-li provedena), aspirovat (objeví-li se ve stříkačce krev, je nutná výměna stříkačky),  aplikovat inzulín,  se čtverečkem vytáhnout jehlu. *

12 6a) Příprava a aplikace s. c. inj. Způsoby aplikace s. c. injekcí Zdroj: http://www.myclickfine.com/injection-technique.aspx, staženo: 31. 5. 2015

13 6a) Příprava a aplikace s. c. inj. Technika při aplikaci inzulínovým perem:  viz obecný postup slide 7,  na základě písemné ordinace navolit počet jednotek inzulínu,  provést vpich pod úhlem 90° s kožní řasou nebo bez (dle délky jehly, tělesné konstituce pacienta…),  aspirovat nelze,  zmáčknou píst a počkat zhruba 10 sekund,  byla-li vytvořena řasa, uvolnit ji před vytažením jehly,  se čtverečkem odstranit jehlu.

14

15 6a) Příprava a aplikace s. c. inj. Technika při aplikaci originální stříkačkou: - nejčastěji nízkomolekulární hepariny,  postupovat dle informací na příbalovém letáku,  nejvhodnější místo pro aplikaci je břicho,  z originální stříkačky neodstraňovat vzduch,  provést vpich pod úhlem 90° do kožní řasy a držet ji po celou dobu aplikace léku,  neaspirovat, rovnou aplikovat lék,  vytáhnout jehlu a pomalu povolit kožní řasu,  po aplikaci místo vpichu nemasírovat (vznik hematomů)!

16 6a) Příprava a aplikace s. c. inj. Komplikace aplikace:  aplikace do žíly,  aplikace do svalu,  povrchní aplikace,  hypertrofie podkožního pojiva (nestřídá-li se místo vpichu),  lipodystrofie,  atrofie kůže,  infikování místa vpichu. *

17  vysvětlení pojmu  nejčastější místa aplikace  pomůcky  volba jehly  postup při vyhledání místa vpichu do m. gluteus medius  postup při vyhledání místa vpichu do m. quadriceps femoris  technika aplikace  aplikace metodou „Z-traktu“  komplikace při a po aplikaci 6b) Příprava a aplikace i. m. inj.

18 Definice -vpravení účinného léku do svalu v objemu 1-20 ml, za účelem terapeutickým nebo profylaktickým, -účinek nastupuje za 5 - 10 minut, -formy podávaných léků: roztoky, emulze, suspenze. *

19 6b) Příprava a aplikace i. m. inj. Nejčastější místa aplikace: m. gluteus medius, m. gluteus maximus, m. quadriceps femoris, m. vastus lateralis, m. deltoideus.

20 6b) Příprava a aplikace i. m. inj. Nejčastější místa aplikace: Zdroj: http://what-when-how.com/nursing/administration-of-injectable-medications-pharmacology-and-administration-of-medications-nursing-part-2/, staženo 31. 5. 2015

21 6b) Příprava a aplikace i. m. inj. Pomůcky:  ordinované léky,  injekční stříkačka 1-20 ml,  injekční intramuskulární jehla 38-76 mm,  emitní miska a kontejner na použité jehly,  čtverečky buničiny,  dezinfekční roztok,  polštářková náplast. *

22 6b) Příprava a aplikace i. m. inj. Volba jehly:  u kachektických nemocných volíme kratší jehlu (4 - 5 cm),  u nemocných s dobře vyvinutým svalstvem nebo obézních jehlu delší (5 - 7cm) se širším průsvitem,  u olejnatých látek nebo suspenzí ATB volíme jehlu s širším průsvitem. *

23

24 6b) Příprava a aplikace i. m. inj. Postup vyhledání místa vpichu do musculus gluteus medius:  zápěstí ruky položíme na velký trochanter a prsty směřují nahoru k hlavě,  pro levou stranu použijeme pravou ruku a pro pravou stranu použijeme levou ruku,  ukazovák položíme na přední horní trn kosti kyčelní, natažený prostředníček oddálíme směrem k zádům a nahmatáme hřeben kosti kyčelní a zatlačíme pod ním,  trojúhelník, který vytváří ukazovák, hřeben kosti kyčelní a prostředník je místem pro vpich injekce.

25 6b) Příprava a aplikace i. m. inj. Postup vyhledání místa vpichu do musculus gluteus medius Zdroj: http://eamos.pf.jcu.cz/amos/kos/modules/low/kurz_text.php?identifik=kos_392_t&id_kurz=&id_kap=13&id_teach=&kod_kurzu=kos_392&id_ kap=13&id_set_test=&search=&kat=&startpos=2, staženo dne 18. 6. 2015

26

27 6b) Příprava a aplikace i. m. inj. Postup vyhledání místa vpichu do musculus quadriceps femoris:  místo pro vpich je střední třetina svalu – oblast mezi trnem lopaty kosti kyčelní a čéškou. Zdroj: http://ose.zshk.cz/vyuka/osetrovatelske-postupy.aspx?id=30, staženo 18. 6. 2015

28 6b) Příprava a aplikace i. m. inj. Technika aplikace:  viz obecný postup slide 7,  vyhmatat správné místo vpichu,  kůži vypnout ukazovákem a palcem druhé ruky,  provést rychlý a rázný vpich pod úhlem 90°, jehlu zavést 3 - 5 cm hluboko (u kachektických nemocných pod úhlem 45°- 60°)  aspirovat (objeví-li se ve stříkačce krev, je nutná výměna stříkačky),  pomalu aplikovat lék (po celou dobu aplikace držet kónus jehly),  po aplikaci jehlu vytáhnout (vždy držet kónus jehly, ne pouze stříkačku)  místo vpichu překrýt náplastí s polštářkem.

29 6b) Příprava a aplikace i. m. inj. Aplikace pomocí Z-traktu:  vhodné pro aplikaci léků silně dráždících podkoží - zabraňuje úniku léku ze svalů do podkoží,  rukou posunout kůži a podkoží o cca 3 cm od místa vpichu,  aplikovat injekci a stále držet kůži nataženou až do vytažení jehly,  po vytažení jehly vrátit kůži do normální polohy.

30 6b) Příprava a aplikace i. m. inj. Aplikace pomocí Z-traktu Zdroj: http://nursingcrib.com/wp-content/uploads/ztrack1.jpg, staženo 1. 6. 2015

31 6b) Příprava a aplikace i. m. inj. Komplikace i. m. injekcí: nabodnutí nervu (nevhodně zvolené místo vpichu) – pocit mravenčení, bolest vystřelující do nohy, lehké ochrnutí, nabodnutí cévy (nevhodné místo vpichu) – při aspiraci se objeví krev ve stříkačce, opouzdření léku a vzniku abscesu - zejména při aplikaci olejnatého preparátu, při špatné aplikaci do tukové tkáně či povázky, příčinou může být krátká jehla a nevhodné místo vpichu (místo je zarudlé, oteklé, tuhé), zánětlivý proces - vzniká při zanesení infekce do místa vpichu nesterilním postupem (místo je zarudlé, teplé, bolestivé, může být i zvýšená teplota), nabodnutí kosti - především u kachektických nemocných: → v případě nárazu jehly na kost se může na hrotě jehly vytvořit háček, který by při vytahování poškodil tkáň, → případně může kvůli prudkému nárazu dojít k zalomení jehly, která pak zůstane ve tkáni.

32 6b) Příprava a aplikace i. m. inj. Nabodnutí kosti u i. m. inj. - řešení:  ucítíme-li náraz jehly na kost, nikdy nezačínáme s aplikací látky ve stříkačce,  hlavní zásada - nepanikařit a udržet jehlu na místě a ve stejné pozici!!!  jemně zkusíme povytáhnout jehlu, max. o 1-2 mm - pokud jde vytáhnout a necítíme odpor, jehlu vytáhneme,  pokud cítíme, že jehla nejde vytáhnout hladce - držíme ji stále zavedenou na místě a zavoláme lékaře, který by tuto situaci měl vyřešit chirurgickou cestou (aplikace anestetik, naříznutí tkáně a vytažení jehly).

33 6c) Ředění léků  vysvětlení pojmu  příprava léku z ampulky  příprava léku z lahvičky  postup ředění léků  příklady k vypočítání koncentrace léků

34 6c) Ředění léků Definice: -řada léků je dodávána v lahvičkách ve formě prášku, který je nutné naředit, -ředění probíhá za sterilních podmínek těsně před podáním, léky ředíme dle příbalového letáku. K ředění se používá:  aqua pro injectione,  fyziologický roztok (NaCl 0,9%),  5% glukóza,  ředící roztok, který je součástí balení.

35 6c) Ředění léků Příprava léků z ampulky:  zkontrolovat lék v ampulce (kontrola názvu, koncentrace, množství, exspirace, vzhledu přípravku a zda je lék určen k předepsané aplikaci),,  sterilně vyjmout stříkačku a injekční jehlu,  sklepat lék v ampulce, aby v hrdle nezůstal žádný lék,  dezinfikovat hrdlo ampulky před otevřením,  nasát obsah ampulky injekční jehlou do stříkačky (k nasátí použít jehlu, kterou nebudeme lék aplikovat, nenasávat pouze kónusem stříkačky - nenasaje se celé množství léku),  označit válec stříkačky (číslo pokoje / číslo postele, jméno pacienta, ročník narození, název a množství léku),  aplikovat co nejdříve po nasátí.

36 6c) Ředění léků Příprava léků z lahvičky:  zkontrolovat lék v lahvičce (kontrola názvu, koncentrace, množství, exspirace, vzhledu přípravku a zda je lék určen k předepsané aplikaci),  sterilně vyjmout stříkačku a injekční jehlu,  dezinfikovat přístupové místo lahvičky,  nabodnout lahvičku nasávací jehlou a nasát lék do stříkačky,  ponecháme nasávací jehlu se stříkačkou v lahvičce s lékem do doby aplikace,  označit válec stříkačky (číslo pokoje / číslo postele, jméno pacienta, ročník narození, název a množství léku – pokud jsme ponechali jehlu se stříkačkou v lahvičce s lékem, není nutno uvádět název a množství léku ),  aplikovat co nejdříve po nasátí, při aplikaci pomocí jehly vždy vyměnit aspirační jehlu za aplikační!

37

38 6c) Ředění léků Postup ředění léků:  připravit lahvičku s lékem,  odstranit kovový kryt,  dezinfikovat gumovou zátku,  připravit ředící roztok,  vstříknout ředící roztok do lahvičky, dbát na řádné rozpuštění léku (promíchat mírným pohybem, nesmí se třepat),  nasát do stříkačky požadované množství léku,  poklepat na stříkačku, aby se bubliny shromáždily v horní části stříkačky,  vyměnit jehlu za aplikační dle způsobu aplikace (bolusově i. v. injekcí, bolusově přes PŽK, i. m.), popřípadě připravit infuzi s naředěným lékem. *

39 6c) Ředění léků Příklady ředění #1 Prokain Penicilin G dodává se v lahvičkách v práškové formě o obsahu:1 500 000 j., 3 000 000 j., 5 000 000 j. naředěním lahvičky o obsahu 1 500 000 j. 7,5 ml FR získáme roztok, který obsahuje v 1 ml 200 000 j. naředěním lahvičky o obsahu 1 500 000 j. 15 ml FR získáme roztok, který obsahuje v 1 ml 100 000 j. – Kolik aplikuji, když mám podat 350 000j.? – Kolik ml a jednotek zůstane v lahvičce?

40 6c) Ředění léků Příklady ředění #2 Streptomycin l lahvičky o obsahu 1g Streptomycinu se naředí 5 ml FR, pak získáme roztok, který obsahuje v 1 ml 200 mg (0,1 ml roztoku obsahuje 20 mg STM) - Kolik aplikuji ml, pokud mám dítěti aplikovat 280 mg STM? - Kolik aplikuji ml, pokud mám dítěti aplikovat 500 mg STM?

41 6c) Ředění léků Příklady ředění #3 Máme lahvičku PNC-G, která obsahuje v práškové formě 600 000 j., pacientovi máme aplikovat 100 000 j.. Kolika ml FR naředíme lahvičku, kolik aplikujeme a kolik nám zůstane v lahvičce ml a množství jednotek.

42 6c) Ředění léků Řešení – příklad #3 600 000 j. naředíme 6 ml FR, pak bude v 1 ml roztoku 100 000 j. pokud mám aplikovat 100 000 j., aplikuji 1 ml roztoku v lahvičce zůstane 5 ml roztoku, který bude obsahovat 500 000 j.

43 6c) Ředění léků Příklady ředění #4 V lahvičce je 1 500 000 m. j. PNC. Máte P/K aplikovat 1 200 000 m. j. Kolik ml PNC dáte do stříkačky, když budete množství v lahvičce ředit: a) 10 ml NaCl b) 5 ml NaCl ---------------------------------------------------------------------------------------- a) b)

44 6c) Ředění léků Řešení příkladu #4 V lahvičce je 1 500 000 m. j. PNC. Máte P/K aplikovat 1 200 000 m. j. Kolik ml PNC dáte do stříkačky, když budete množství v lahvičce ředit: a) 10 ml NaCl b) 5 ml NaCl ---------------------------------------------------------------------------------------- a) 1 ml = 1 500 000 PNC : 10 NaCl = 150 000 1 200 000 : 150 000 = 8 ml PNC při ředění 10 ml NaCl b) 1 ml = 1 500 000 PNC : 5 NaCl = 300 000 1 200 000 : 300 000 = 4 ml PNC při ředění 5 ml NaCl

45 6c) Ředění léků Příklady ředění #5 Lahvička Streptomycinu (STM) obsahuje 1 g účinné látky. Máte P/K aplikovat 280 mg STM. Kolik ml aplikujete, pokud ředíte: a) 10 ml b) 5 ml ------------------------------------------------------------------------------------------ a) b)

46 6c) Ředění léků Řešení příkladu #5 Lahvička Streptomycinu (STM) obsahuje 1 g účinné látky. Máte P/K aplikovat 280 mg STM. Kolik ml aplikujete, pokud ředíte: a) 10 ml b) 5 ml ------------------------------------------------------------------------------------------ a) 1 000 mg STM : 10 NaCl = 100 mg STM (1 ml STM) 280 mg STM : 100 mg STM = 2,8 ml STM při naředění 10 ml NaCl b) 1 000 mg STM : 5 NaCl = 1 ml STM = 200 mg STM 280 mg STM : 200 mg STM = 1,4 ml STM při naředění 5 ml NaCl

47 6c) Ředění léků Příklady ředění #6 Lahvička Ampicilinu obsahuje 2 g účinné látky. Máte P/K aplikovat 1,5 g. Kolik ml natáhnete do stříkačky, pokud ředíte: a) 20 ml b) 10 ml c) 5 ml ------------------------------------------------------------------------------------------ a) b) c)

48 6c) Ředění léků Řešení příkladu #6 Lahvička Ampicilinu obsahuje 2 g účinné látky. Máte P/K aplikovat 1,5 g. Kolik ml natáhnete do stříkačky, pokud ředíte: a) 20 ml b) 10 ml c) 5 ml ------------------------------------------------------------------------------------------ a) 2 000 mg AMP : 20 ml NaCl = 100 mg účinné látky v 1 ml AMP 1 500 mg AMP : 100 mg AMP = 15 ml AMP při ředění 20 ml NaCl b) 2 000 mg AMP : 10 ml NaCl = 200 mg účinné látky v 1 ml AMP 1 500 mg AMP : 200 mg AMP = 7,5 ml AMP při ředění 10 ml NaCl c) 2 000 mg AMP : 5 ml NaCl = 400 mg účinné látky v 1 ml AMP 1 500 mg AMP : 400 mg AMP = 3,75 ml AMP při ředění 5 ml NaCl

49 Kontrolní otázky  Za jak dlouho nastupuje účinek s. c. injekcí?  Jaká jsou nejčastější místa pro aplikaci s. c. injekcí?  Jaký je postup, nasaje-li se do stříkačky krev během aspirace?  Jaká bude technika aplikace inzulínu u obézního pacienta?  Odstraníte ze stříkačky vzduch při aplikaci nízkomolekulárního heparinu, aplikujete-li ho předem připravenou stříkačkou?  Je doporučená masáž místa vpichu po aplikaci injekcí?  Vyjmenujte alespoň 3 komplikace aplikace i. m. injekcí.  Jaké léky nejčastěji aplikujeme i. m.?  Proč je třeba střídat místa vpichu při aplikaci injekcí?  Jaké roztoky můžete použít k ředění léků?  Budeme-li ředit lék, aspirujeme nejdřív lék či ředící roztok? Vysvětlete proč.  Pacient má před operací dostat premedikaci: Atropin 0,4 mg, ampulka obsahuje 0,5 mg v 1 ml. Dolsin 30 mg, ampulka obsahuje v 1 ml 50 mg. Kolik čeho aplikujete?

50 Bibliografické citace zdrojů:  HŮSKOVÁ, Jitka a Petra KAŠNÁ. Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009, 96 s. ISBN 9788024728537.  JIRKOVSKÝ, Daniel a Marie HLAVÁČOVÁ. Ošetřovatelské postupy a intervence: učebnice pro bakalářské a magisterské studium. Vyd. 1. Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2012, 411 s. ISBN 978-80-87347-13-3.  KELNAROVÁ, Jarmila. Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy - 2. ročník. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009, 228 s. ISBN 9788024731063.  POKORNÁ, Andrea, Alena KOMÍNKOVÁ a Nikola SIKOROVÁ. Ošetřovatelské postupy založené na důkazech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013-2014, 2 sv. (124; 171 s.). ISBN 978-80-210-6331-0.  TONDROVÁ, Bc. Irena. Aplikace intramusculárních injekcí [online]. [cit. 2015-06-01]. Dostupné z: http://www.szsmb.cz/admin/upload/sekce_materialy/Aplikace_intramuscul%C3%A1rn%C3%ADch_injekc%C3 %AD.pdf  VYTEJČKOVÁ, Renata, Petra SEDLÁŘOVÁ, Vlasta WIRTHOVÁ, Iva OTRADOVCOVÁ a Lucie KUBÁTOVÁ. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III: speciální část. 1. vydání. 303 strany, iv strany obrazových příloh. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-3421-7.  OBRÁZKY * (není-li uvedeno jinak): pinterest.com, google.com (klíčová slova: „ok“, „not ok“, „injection“, „guestion mark“, … )


Stáhnout ppt "Základní výkony ve zdravotnictví 1 (SOL / VCA81) TÉMATA: 6a) Příprava a aplikace s. c. inj. 6b) Příprava a aplikace i. m. inj. 6c) Ředění léků."

Podobné prezentace


Reklamy Google