Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Botanika bezcévných rostlin 6. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů "říše" Plantae; „podříše“ Viridiplantae Oddělení: Chlorophyta a) Pediastrum,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Botanika bezcévných rostlin 6. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů "říše" Plantae; „podříše“ Viridiplantae Oddělení: Chlorophyta a) Pediastrum,"— Transkript prezentace:

1 Botanika bezcévných rostlin 6. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů "říše" Plantae; „podříše“ Viridiplantae Oddělení: Chlorophyta a) Pediastrum, Desmodesmus, Scenedesmus(PP) b) Volvox(TP) c) Draparnaldia (TP) d) Chlorella (PP) e) Prasiola(PP) f) Apatococcus(PP) g) Ulva(PP) h) Cladophora(PP)

2 ŘÍŠE: Plantae (= Archaeplastida) ODDĚLENÍ: Chlorophyta TŘÍDA: Trebouxiophyceae ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA skupina definovaná primárně na základě molekulárních znaků stélka kokální, kapsální, trichální nebo pseudoparenchymatická převážně půdní a aerofytické řasy, patří sem většina endosymbiontů lišejníků; některé druhy sladkovodní či mořské Leliaert et al., 2012, Crit. Rev. Pl. Sci. 31: 1-46

3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA: velká morfologická variabilita - od monadoidních po sifonální stélky bičíkové kořeny mají uspořádání CW nebo DO uzavřená mitóza téměř výhradně sladkovodní a terestrické organizmy zatím známo několik tisíc druhů ŘÍŠE: Plantae (= Archaeplastida) ODDĚLENÍ: Chlorophyta TŘÍDA: Chlorophyceae

4 třída Chlorophyceae, řád Sphaeropleales rody Desmodesmus, Pediastrum, Scenedesmus, Acutodesmus a další (přírodní populace) Cenobium - speciální typ organizované kolonie; primitivní mnohobuněčný organismus; obsahuje vždy 2 n buněk. pyrenoid osten Desmodesmus 4-buněčné cenobium Cenobiální sphaeropleální řasy patří mezi dominanty eutrofního sladkovodního fytoplanktonu (rybníky v antropogenizované krajině, střední a dolní toky evropských řek, aj.) Pediastrum s.l. 16-buněčné cenobium Scenedesmus 8-buněčné cenobium

5 Volvox Cenobiální bičíkatá řasa z řádu Chlamydomonadales; oogamické pohlavní rozmnožování; nepohlavní tvorba dceřinných cenobií. Výskyt: plankton stojatých sladkých vod, častější v (sub-)tropech. (trvalý preparát) dceřinná cenobia mateřské cenobium

6 Draparnaldia Výskyt: oligotrofní tekoucí a stojaté sladké vody (trvalý preparát) soudkovité buňky osního vlákna větvená boční vlákna Heterotrichální stélka v řídkém slizu

7 Chlorella (příprava preparátu z živé kultury) Výskyt: v půdě, aerofyticky na povrchu kamenů a jiných substrá- tech, složka aeroplanktonu, endo- symbiont lišejníků, slunivek či mořských bezobratlých. Kokální typ stélky, buňky o prů- měru do 12  m, jeden hrncovitý chloroplast s výrazným pyre- noidem, rozmnožování tvorbou autospor. 

8 Prasiola crispa Výskyt: hypertrofní (nitrogenizované) subaerické mikrobiotopy (přírodní populace) mladé pseudoparenchymatické stélky směs vláknitých a pseudoparenchymatických stélek Ontogeneze zahrnuje vláknitá nevětvená stádia a pseudoparenchymatické lístkovité stélky; chloroplast je vždy centrální s pyrenoidem.

9 Apatococcus Výskyt: subaerické mikrobiotopy (kůra stromů, povrch skal a kamenů, atd.) (přírodní populace) mladá 4-buněčná kolonie Sarcinoidní kolonie kokálních buněk. Rozmnožování: fragmentace stélek, dvoubičíkaté zoospory. Mixotrofní výživa (fotosyntéza + osmotrofní příjem organických látek z prostředí)

10 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA: stélka typicky vláknitá, sifonální nebo sifonokladální uzavřená mitóza většinou mořské makroskopické organizmy s centrem diverzity v teplých mořích sekundární invaze do sladkovodních či terestrických ekosystémů ŘÍŠE: Plantae (= Archaeplastida) ODDĚLENÍ: Chlorophyta TŘÍDA: Ulvophyceae Leliaert et al., 2012, Crit. Rev. Pl. Sci. 31: 1-46

11 Ulva (přírodní populace Výskyt: epiliticky v mořském litorálu a svrchním sublitorálu, zejména na exponovaných místech, sekundárně i ve volné vodě; toleruje i brakické vody; kosmopolitní druh. Stélky tvořené pseudoparenchymatickými trubicemi; někdy sekundárně srostlé do dvouvrstevné listovité plochy. www.seaweeds.ie

12 Cladophora Sifonokladální řasa se síťovitým chloroplastem a početnými pyrenoidy, nepohlavní rozmnožování dvoubičíkatými zoosporami Výskyt: mořský litorál, menšina druhů pak také v tekoucích sladkých vodách – fytobentos eutrofních potoků a řek (přírodní populace)


Stáhnout ppt "Botanika bezcévných rostlin 6. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů "říše" Plantae; „podříše“ Viridiplantae Oddělení: Chlorophyta a) Pediastrum,"

Podobné prezentace


Reklamy Google