Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Avantgarda Apollinaire Morgenstern Expresionismus Futurismus.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Avantgarda Apollinaire Morgenstern Expresionismus Futurismus."— Transkript prezentace:

1 Avantgarda Apollinaire Morgenstern Expresionismus Futurismus

2 Co přinesla 1. polovina 20. století? Můžeš využít nabízená hesla.  La Belle èpoque, Trojspolek, Dohoda, Titanic, atentát na Františka Ferdinanda d‘Este, 1. světová válka, chemické zbraně, španělská chřipka, bolševismus, Pařížská mírová konference, fašismus, Společnost národů, vznik SSSR, nacismus, světová hospodářská krize, nacismus, norimberské rasové zákony, občanská válka ve Španělsku, appeasement, 2. světová válka, holocaust  Pokus se najít pozitivní hodnoty z 1. pol. 20. stol.

3 Avantgarda Henckemann, W – Lotter, K.: Estetický slovník. Svoboda, Praha 1995.

4 Otázky k textu: 1. Jaký byl původní význam slova avantgarda? 2. Proti čemu se avantgarda kriticky vymezuje? 3. Pokus se vysvětlit spojení „instituce“ umění.

5 Blažke, J.:Kouzelné zrcadlo literatury. Velryba, Praha 2005.

6 Avantgarda  Charakterizuj avantgardu vlastními slovy. Smíš používat pouze přídavná jména. Smíš používat pouze přídavná jména.

7 Avantgarda = modernismus  ve spojení s anglosaskými literaturami se používá více termín modernismus  znaky avantgardní, modernistické literatury rozchod s klasickými vyprávěcími postupy rozchod s klasickými vyprávěcími postupy experimenty s jazykem (slovem, větou, odstavcem) experimenty s jazykem (slovem, větou, odstavcem) přehodnocení kategorií času a prostoru přehodnocení kategorií času a prostoru

8 Guillaume Apollinaire  1880 – 1918  Vítězslav Nezval: „Jeho básně mají pro poezii takový význam jako pro život lidstva objevení parního stroje a elektřiny.“  vlastním jménem Wilhelm Apollinaris de Kostrowitzky  v roce 1902 navštívil Prahu (povídka Pražský chodec a 11 veršů z Pásma)

9 „Polák Kostrowitzky v čele mezinárodní bandy rozkrádající umělecká díla“  v roce 1911 zatažen do aféry svého přítele a sekretáře (zloděj uměleckých předmětů)  podezření za spoluúčasti na krádeži Mony Lisy z Louvru  verše z vězení

10 Alkoholy  básně z let 1898 – 1913  úvodní báseň – Pásmo polytematická báseň polytematická báseň metoda volné asociace představ metoda volné asociace představ prolínání starého s novým, smutného s vážným, všedního se svátečním, subjektivního s objektivním prolínání starého s novým, smutného s vážným, všedního se svátečním, subjektivního s objektivním prolínání místních i časových souvislostí prolínání místních i časových souvislostí překlad: Karel Čapek překlad: Karel Čapek

11 Apollinaire, G.: Hudebník ze Saint-Merry. Pásmo. Čs. spisovatel, Praha 1981.

12 Úkoly: 1. Najdi v básni básnické obrazy a pokus se je interpretovat. 2. Jaká stopy zanechala v básníkovi návštěva Prahy? 3. Použij stejnou metodu jako Apollinaire a vytvoř asociační řadu. Výchozím bodem jsou Hradčany.

13 Kaligramy  obrazové básně (vizuální poezie)  verše psané tak, aby vytvářely obraz Apollinaire, G.: Hudebník ze Saint-Merry. Čs. spisovatel, Praha 1981.

14 Prsy Tiréziovy  drama z roku 1917  vychází z futuristické poetiky hlavní postava Tereza odkládá prsa, nechce rodit děti, a tak se stává mužem hlavní postava Tereza odkládá prsa, nechce rodit děti, a tak se stává mužem ženskou roli přebírá její muž (během následujícího dne porodí 40 050 dětí) ženskou roli přebírá její muž (během následujícího dne porodí 40 050 dětí)  uvolněná fantazie, množství poznámek ke složce zvukové, pohybové, výtvarné …

15 Christian Morgenstern  1871 – 1914, rodák z Vídně  nonsens – „poezie beze smyslu“  nejznámější sbírka: Šibeniční písně motto sbírky: „dítěti v muži“ motto sbírky: „dítěti v muži“  Úkol: V čem spočívá humor ukázek?

16 Morgenstern, Ch.: Bim Bam Bum. Čs. spisovatel, Praha 1971.

17 Expresionismus  umělecký směr: 1910 – 1920  vyslovení nitra – vypjaté, drastické  žádný jednotný směr  nedůvěra k civilizaci, snaha vyjádřit základní lidské rysy a city  sborník německých expresionistů Soumrak Lidstva Soumrak Lidstva

18 Představitelé expresionismu  Georg Trakl, Max Jacob, Alfred Lichtenstein Haló je tady vichr – vichřice! Expresionismus. Čs. spisovatel, Praha 1969.

19 Futurismus  umělecký směr  vznikl v Itálii  název od latinského futurus = budoucí  Fillippo Tommaso Marinetti autor dvou manifestů futurismu (1909, 1912) autor dvou manifestů futurismu (1909, 1912) Úkol: Charakterizuj futurismus na základě následujících ukázek.

20 Marinetti, F. T.: Osvobozená slova, Praha 1922.

21

22

23 Velemir Chlebnikov  1885 – 1922  „osvoboditel ruského verše“  vytvořil zaumný jazyk (za rozum = rusky za um) rozumné jazyky lidstvo rozeštvaly rozumné jazyky lidstvo rozeštvaly odstranění cizorodých prvků z jazyka, užívání archaismů, argotických slov, neologismů odstranění cizorodých prvků z jazyka, užívání archaismů, argotických slov, neologismů

24 Chlebnikov, V.: Čmáranice po nebi. SNKLU, Praha 1964.

25 Literatura  Blažke, J.: Kouzelné zrcadlo literatury. Sny a realita moderního světa. Velryba, Praha 2005.  Prokop, V.: Přehled světové literatury 20. století. O.K.-Soft, Sokolov 2006.  Soukal, J. a kol.: Literatura pro III. ročník gymnázií. SPN, Praha 2003.


Stáhnout ppt "Avantgarda Apollinaire Morgenstern Expresionismus Futurismus."

Podobné prezentace


Reklamy Google