Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hospodářství. Jaké jsou základní předpoklady pro rozvoj světového hospodářství? světové ekonomické organizace (MMF, SB) mezinárodní dělba práce světový.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hospodářství. Jaké jsou základní předpoklady pro rozvoj světového hospodářství? světové ekonomické organizace (MMF, SB) mezinárodní dělba práce světový."— Transkript prezentace:

1 Hospodářství

2 Jaké jsou základní předpoklady pro rozvoj světového hospodářství? světové ekonomické organizace (MMF, SB) mezinárodní dělba práce světový trh (zboží i kapitálu) přírodní bohatství nerostné suroviny,kvalitní zemědělská půda,podnebí,vodní zdroje…. pracovní síla počet a kvalita (věková skladba obyvatelstva,vzdělanost) kapitál prostředky,které nejsou spotřebovávány,ale využívány k vytváření zisku technologie moderní výrobní postupy a dovednost je využívat

3 Jak se člení státy světa podle stupně ekonomického rozvoje?

4 Čtyři světy

5 první svět - nejvyspělejší státy

6 druhý svět postsocialistické transformující se státy

7

8 Jižní Korea Singapur Taiwan HongKong Thajsko Malajsie Asijští tygři (draci)

9

10 BRICS http://cs.wikipedia.org/wiki/BRICS

11 čtvrtý svět http://en.wikipedia.org/wiki/Least_developed_country

12

13 Charakterizuj jádrové i periferní oblasti z hlediska přírodních podmínek, hustoty zalidnění, kvality životního prostředí, převažujících hospodářských činností, výše životních nákladů a dalších hledisek. centra hospodářského rozvojeoblasti s malým významem Jádrové a periferní oblasti

14 neolitická r. preindustriální období průmyslová r. industriální období vědecko – technická r. postindustriální období agrární typ hospodářství industriální typ hospodářství postindustriální typ hospodářství samozásobitelské - naturální Vývoj světového hospodářství

15 Sektory hospodářské činnosti: primární: lov, těžba dřeva a surovin, zemědělství sekundární: průmysl, stavebnictví, nákladní doprava terciární: osobní doprava, služby, rekreace, zdravotnictví, školství, atd. kvartární: věda a výzkum

16 Jak se měnil podíl jednotlivých sektorů ekonomiky v průběhu vývoje lidské společnosti? čas preindustriální období industriální období postindustriální období Primér70%20%10% Sekundér20%50%20% Terciér10%30%70%

17 stát zemědělstvíprůmyslslužby Česká republika 2,835,062,2 Velká Británie 1,223,875,0 Argentina 8,532,059,0 Etiopie43,813,243,0 Angola 9,665,824,3 Čína10,948,640,5 Bahrajn 0,558,041,5 Podíl sektorů ekonomiky na tvorbě HDP (v%) Zdroj:www.cia.gov

18 Pravděpodobný vývoj ve světovém hospodářství: hospodářský potenciál se bude zvětšovat dojde ke specializaci výrob, dopravy, služeb bude nutné racionálněji využívat přírodních zdroje v důsledku nových technologií a recyklace ochrana ŽP změní se zaměstnanost v jednotlivých sférách

19 Současné světové hospodářství má průmyslově - zemědělský charakter. V zemědělství pracuje 45% světové populace, ale 80% materiální produkce vytváří průmysl. Ve vyspělých zemích převládá průmysl s rostoucím podílem služeb a v rozvojových zemích stále rozhodující roli hraje zemědělství s těžebním průmyslem.


Stáhnout ppt "Hospodářství. Jaké jsou základní předpoklady pro rozvoj světového hospodářství? světové ekonomické organizace (MMF, SB) mezinárodní dělba práce světový."

Podobné prezentace


Reklamy Google