Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hospodářství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hospodářství."— Transkript prezentace:

1 Hospodářství

2 Jaké jsou základní předpoklady pro rozvoj světového hospodářství?
světové ekonomické organizace (MMF, SB) mezinárodní dělba práce světový trh (zboží i kapitálu) přírodní bohatství nerostné suroviny,kvalitní zemědělská půda,podnebí,vodní zdroje…. pracovní síla počet a kvalita (věková skladba obyvatelstva,vzdělanost) kapitál prostředky,které nejsou spotřebovávány,ale využívány k vytváření zisku technologie moderní výrobní postupy a dovednost je využívat

3 VYSPĚLÉ a ROZVOJOVÉ STÁTY
Jak se člení státy světa podle stupně ekonomického rozvoje? SEVER a JIH VYSPĚLÉ a ROZVOJOVÉ STÁTY

4 Čtyři světy

5 první svět - nejvyspělejší státy

6 druhý svět postsocialistické transformující se státy

7 středně rozvinuté státy
třetí svět středně rozvinuté státy

8 Asijští tygři (draci) Jižní Korea Singapur Taiwan HongKong Thajsko
Malajsie

9 státy s velkým exportem surovin
OPEC Organization of the Petroleum Exporting Countries

10 BRICS

11 čtvrtý svět

12 Světové jádrové oblasti

13 Jádrové a periferní oblasti
Charakterizuj jádrové i periferní oblasti z hlediska přírodních podmínek, hustoty zalidnění, kvality životního prostředí, převažujících hospodářských činností, výše životních nákladů a dalších hledisek. jádrové oblasti periferní oblasti centra hospodářského rozvoje oblasti s malým významem

14 Vývoj světového hospodářství
vědecko – technická r. postindustriální období neolitická r. preindustriální období průmyslová r. industriální období agrární typ hospodářství industriální typ hospodářství postindustriální typ hospodářství samozásobitelské - naturální

15 Sektory hospodářské činnosti:
primární: lov, těžba dřeva a surovin, zemědělství sekundární: průmysl, stavebnictví, nákladní doprava terciární: osobní doprava, služby, rekreace, zdravotnictví, školství, atd. kvartární: věda a výzkum

16 preindustriální období postindustriální období
Jak se měnil podíl jednotlivých sektorů ekonomiky v průběhu vývoje lidské společnosti? čas preindustriální období industriální období postindustriální období Primér 70% 20% 10% Sekundér 50% Terciér 30%

17 Podíl sektorů ekonomiky na tvorbě HDP (v%)
stát zemědělství průmysl služby Česká republika 2,8 35,0 62,2 Velká Británie 1,2 23,8 75,0 Argentina 8,5 32,0 59,0 Etiopie 43,8 13,2 43,0 Angola 9,6 65,8 24,3 Čína 10,9 48,6 40,5 Bahrajn 0,5 58,0 41,5 Zdroj:www.cia.gov

18 Pravděpodobný vývoj ve světovém hospodářství:
hospodářský potenciál se bude zvětšovat dojde ke specializaci výrob, dopravy, služeb bude nutné racionálněji využívat přírodních zdroje v důsledku nových technologií a recyklace ochrana ŽP změní se zaměstnanost v jednotlivých sférách

19 Současné světové hospodářství má průmyslově - zemědělský charakter
Současné světové hospodářství má průmyslově - zemědělský charakter. V zemědělství pracuje 45% světové populace, ale 80% materiální produkce vytváří průmysl. Ve vyspělých zemích převládá průmysl s rostoucím podílem služeb a v rozvojových zemích stále rozhodující roli hraje zemědělství s těžebním průmyslem.


Stáhnout ppt "Hospodářství."

Podobné prezentace


Reklamy Google