Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Počátky křesťanství. Bible.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Počátky křesťanství. Bible."— Transkript prezentace:

1 Počátky křesťanství. Bible.
Český jazyk 2. stupeň Eva Beranová, Základní škola, Čapkova 126, Klatovy VY_32_INOVACE_20_Počátky křesťanství. Bible.

2 Římská říše velká rozloha různé zvyky, kultura i náboženství

3 Řečtí a římští bohové řecký název římský název nejvyšší bůh Jupiter
učebnice 8, 9 řecký název římský název nejvyšší bůh Jupiter Héra Juno bůh moře Neptun bohyně lovu Diana Afrodita Venuše bohyně moudrosti Minerva

4 Řečtí a římští bohové řecký název římský název nejvyšší bůh Zeus
Jupiter manželka nejvyššího boha Héra Juno bůh moře Poseidon Neptun bohyně lovu Artemis Diana bohyně krásy Afrodita Venuše bohyně moudrosti Athéna Minerva

5 Pantheon chrám všech bohů 1. a 2. století n. l.
symbolizoval jednotu všech bohů, jejich společnou existenci v říši Pantheon dosud stojí (chybí původní mramorové obložení)

6 Pantheon hlavní část - kruhový půdorys s vysokou kopulí - kruhový otvor na vrcholu osvětluje vnitřní prostor vnitřní průměr kopule 43 metrů

7 Judaismus V které oblasti judaismus vznikl?
Čím se toto náboženství odlišovalo od ostatních? víra v jednoho boha

8 Judaismus a křesťanství
jeden bůh čekají na příchod Vykupitele – Mesiáše (nastolí novou říši, říši lásky, míru, spravedlnosti) křesťanství jeden bůh Spasitelem je Ježíš, Boží syn

9 Ježíš narodil se v městě Betlémě v Palestině (římská provincie)
král Herodes římský císař Augustus Které svátky nám připomínají Ježíšovo narození?

10 Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu… Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. Také Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém - poněvadž byl z domu a rodu Davidova - aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. (Lukáš 2, 1 - 7)

11 Ježíš Mládí prožil v Nazaretě na severu Palestiny.
Když mu bylo asi 30 let, začal kázat o božím království. Kolem Ježíše se shromažďovali lidé, nejblíže 12 mužů, nazval je apoštoly. Mluvil o rovnosti mezi lidmi, kritizoval nespravedlnost. Pomáhal nejchudším. Často se modlil - jeho modlitba byla rozhovorem s Bohem, kterého oslovoval jako otce. Ježíšovo učení se mnohým nelíbilo.

12 Poslední večeře O Velikonocích přišel Ježíš do Jeruzaléma. Věděl, že nepřátelé se ho snaží zajmout a soudit. S apoštoly se rozloučil při poslední večeři.

13 Ukřižování Ježíš zajatý, obviněn ho z toho, že se prohlašuje za krále a Božího syna ukřižován na místě zvaném Golgota třetí den Ježíšův hrob prázdný křesťané věří, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých Kdy si připomínáme ukřižování Ježíše Krista?

14 Křesťanství - nové náboženství
Nové učení šířili po Ježíšově smrti jeho žáci Věřící vytvářeli křesťanské obce - v jejich čele biskupové o vznik římské obce se zasloužili dva z apoštolů - svatý Petr a svatý Pavel

15 Z dopisu svatého Pavla „…Kdybych měl tak velkou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem… Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch… Nemá radost ze špatnosti, ale vždy se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezahyne.“

16 Křesťanství - nové náboženství
křesťanství dlouho zakázáno křesťané velmi krutě pronásledováni (byli ukřižováváni, upalováni, při hrách v cirku byli předhazováni šelmám) umučen i apoštol Petr, popraven byl Pavel (zakládali římskou křesťanskou obec)

17 Křesťanství - nové náboženství
Katakomby podzemní chodby a místnosti tajné setkávání křesťanů, ve výklencích stěn pohřbívali mrtvé

18 Křesťanství - nové náboženství
od 4. st. po Kr. křesťanství povolené šířilo se do všech světadílů

19 Bazilika sv. Petra v Římě
stavba ze 4. století, nový chrám v 16. st. v místech, kde byl Petr ukřižován

20 Bazilika sv. Petra v Římě
délka 211,5 m 60 tisíc lidí 30 oltářů

21 Bazilika sv. Petra v Římě
vnitřní průměr kopule: 42 m výška v kupoli: 136,57 m kupole nad střechou 93 m

22 Bazilika sv. Petra v Římě

23 Ve kterém státě můžeš navštívit tuto baziliku?
Více o Vatikánu například:

24 Bible nejčtenější kniha světa kniha dvou velkých světových náboženství
Nový zákon od narození Ježíše křesťanství Starý zákon Starý zákon judaismus-židé

25 Ze Starého zákona, kniha Tobiáš:
Jednej spravedlivě po všechny dny svého života. Neodvracej svou tvář od žádného chudáka. Měj se na pozoru při všech svých činech a buď ukázněný ve všem svém chování. Co sám nenávidíš, nikomu nečiň. Vším, čeho máš přebytek, prokazuj milosrdenství. Vyžádej si radu u každého rozumného člověka a žádnou užitečnou radou nepohrdej.

26 Z Bible Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. (Př 26)
Byl pilný jako mravenec. (Př 13, 23) Pýcha předchází pád. (Př 16, 48) Nejen chlebem živ je člověk. (Mt 4, 1-4)

27 Náboženství v římské říši
Na území římské říše žilo mnoho národů, vyznávali různá náboženství. Judaismus a křesťanství se od ostatních odlišují vírou v jednoho Boha. Zakladatelem křesťanství je Ježíš Kristus. Jeho narození si připomínáme o Vánocích, jeho ukřižování a vzkříšení o Velikonocích. Křesťané nejdříve pronásledováni (do 4. st.) Křesťanství se šířilo do celé římské říše a později do dalších zemí. Křesťanské myšlenky ovlivňují společnost dodnes. U 86-89 Bible - obrázek

28 O Vatikánu - video http://www.youtube.com/watch?v=bTV8XoDCwsw

29 Zdroje: http://www.youtube.com/watch?v=bTV8XoDCwsw


Stáhnout ppt "Počátky křesťanství. Bible."

Podobné prezentace


Reklamy Google