Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FILIP I. SLIČNÝ Španělský král KAREL V. Španělský král FERDINAND I. Český král „Říše, nad kterou slunce nezapadá“ Maxmilian II. RUDOLF II. Český král.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FILIP I. SLIČNÝ Španělský král KAREL V. Španělský král FERDINAND I. Český král „Říše, nad kterou slunce nezapadá“ Maxmilian II. RUDOLF II. Český král."— Transkript prezentace:

1 FILIP I. SLIČNÝ Španělský král KAREL V. Španělský král FERDINAND I. Český král „Říše, nad kterou slunce nezapadá“ Maxmilian II. RUDOLF II. Český král

2 Povinné Zvláště důležité Nepovinné Zajímavost ČESKÝ STÁT V HABSBURSKÉ MONARCHII

3 Povinné Zvláště důležité Nepovinné Zajímavost NÁSTUP HABSBURKŮ NA ČESKÝ TRŮN Turecká (osmanská) expanze v 16. století 1526 – bitva u Moháče Smrt Ludvíka Jagellonského Spor o nástupnictví v Uhrách Ferdinand Habsburský a Jan Zápolský Sporu využívá sultán Sülejman Po roce 1540 ovládá velkou část Uher Uhry se rozpadají na 3 části turecký Budínský pašalík Knížectví sedmihradské království Uherské (Habsburkové)

4 Povinné Zvláště důležité Nepovinné Zajímavost NÁSTUP HABSBURKŮ NA ČESKÝ TRŮN Českým králem Ferdinand I. Habsburský (zvolen českými stavy) Střet dosavadní stavovské monarchie s nastupující absolutistickou vládou Snaha o centralizaci a rekatolizaci českých zemí Změny ve správě země Vytvořen nový ústřední úřad – dvorská rada Omezování práv měst Zvyšování daní

5 Povinné Zvláště důležité Nepovinné Zajímavost NÁSTUP HABSBURKŮ NA ČESKÝ TRŮN Odpor kališnické šlechty 1546 – 1547 - 1. stavovský odboj Neuposlechnutí české šlechty při požadavku panovníka na svolání zemské hotovosti Potrestání odbojníků (zejména měst) Zabrání statků Omezení samosprávy Zrušení privilegií Vypsání nových daní Upevnění panovnické moci

6 Povinné Zvláště důležité Nepovinné Zajímavost RENESANCE V ČESKÝCH ZEMÍCH Nový životní styl Víra v posmrtný život Větší význam se přikládá potřebám a příjemným stránkám lidského života Umění ZAALPSÁ RENESANCE (od 16. století) Albrecht Dürer, Hans Holbein Erasmus Rotterdamský, Filip Melanchton Architektura Zámky, měšťanské domy, letohrádky Výzdoba domů Arkády, římsy, podloubí, sgrafito, štíty

7 Povinné Zvláště důležité Nepovinné Zajímavost RENESANCE V ČESKÝCH ZEMÍCH Významné stavby v Čechách Letohrádek královny Anny (Belveder) Letohrádek Hvězda Domy na náměstí v Telči Zámek ve Velkých Losinách Podpora umělců a vědců Alchymie, astrologie Literatura Rozšíření tištěných knih Knihy vytištěné u nás do roku 1500 – prvotisky (inkunábule) První tištěná kniha u nás – Kronika trojánská

8 Povinné Zvláště důležité Nepovinné Zajímavost RENESANCE V ČESKÝCH ZEMÍCH Rozvoj školství Církevní školy Měšťanské školy Síť jezuitských škol Rozvoj přírodních věd Tadeáš Hájek z Hájku (přírodovědec) Jiří Melantrich (vydavatel knih) Jan Blahoslav Překladatel Bible kralické Napsal Gramatiku českou Jakub Krčín z Jelčan (zakladatel rybníků)

9 Povinné Zvláště důležité Nepovinné Zajímavost ČESKÉ ZEMĚ V DOBĚ PŘEDBĚLOHORSKÉ Ferdinand I. Habsburský (1526-1564) Maxmilián II. Habsburský (1564 – 1576) Nábožensky snášenlivější 1575 - ČESKÁ KONFESE Společný náboženský program všech českých náboženských vyznání Panovník ústně slibuje její vydání

10 Povinné Zvláště důležité Nepovinné Zajímavost ČESKÉ ZEMĚ V DOBĚ PŘEDBĚLOHORSKÉ Rudolf II. Habsburský (1576-1611) Praha jako sídelní město celé SŘŘ Politické, umělecké a kulturní centrum říše Milovník umění a věd Špatný vladař Spory o moc s bratrem Matyášem 1609 - MAJESTÁT O NÁBOŽENSKÉ SVOBODĚ Písemné potvrzení České konfese Náboženská svoboda 1611 – pozvání vojsk pasovského biskupa

11 Povinné Zvláště důležité Nepovinné Zajímavost ČESKÉ ZEMĚ V DOBĚ PŘEDBĚLOHORSKÉ Matyáš Habsburský (1611-1619) Sídlo ve Vídni V Čechách ustanovení královských místodržících


Stáhnout ppt "FILIP I. SLIČNÝ Španělský král KAREL V. Španělský král FERDINAND I. Český král „Říše, nad kterou slunce nezapadá“ Maxmilian II. RUDOLF II. Český král."

Podobné prezentace


Reklamy Google