Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technika mluveného projevu Přednáška: pondělí 16:40–18:15 (6 týdnů) Seminář: pátek (2 skupiny) Zápočet: aktivní práce v semináři.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technika mluveného projevu Přednáška: pondělí 16:40–18:15 (6 týdnů) Seminář: pátek (2 skupiny) Zápočet: aktivní práce v semináři."— Transkript prezentace:

1 Technika mluveného projevu Přednáška: pondělí 16:40–18:15 (6 týdnů) Seminář: pátek (2 skupiny) Zápočet: aktivní práce v semináři

2 Obsah kurzu „Kurz podává teoretický přehled o aspektech řečové komunikace a rozvíjí dovednosti v produkci, percepci a interpretaci řeči v rovině verbální a neverbální s ohledem na potřeby tlumočníků.“ résumé přednášky v semináři?

3 Přehled témat 1. Zvuková složka jazykové komunikace, nonverbální komunikace 2. Specifičnost tlumočnického projevu na pozadí teorie komunikace 3. Fyziologie dýchání, hlasu, řeči a sluchu 4. Ortoepie češtiny I 5. Ortoepie češtiny II 6. Ortoepie češtiny III 7. Výslovnost cizích slov a vlastních jmen 8. Rytmus, melodie, tempo 9. Situační, psychologické a mezikulturní aspekty řečové komunikace 10. Sociologické aspekty řečové komunikace 11. Tlumočník v roli řečníka, rétorika a kultura projevu

4 Související disciplíny: rétorika fonetika teorie komunikace teorie tlumočení (kognitivní a řečové aspekty) sociologie psychologie fyziologie

5 Komunikační schéma (R. Jakobson) kód mluvčísdělení posluchač kontext kanál Literatura: Jakobson (1960) Linguistics and Poetics

6 Typologie komunikačních situací využití jazyka či jiných kódů využití smyslů směr počet účastníků časový rozdíl mezi emisí a recepcí vzdálenost sdílení/nesdílení společného kódu formálnost připravenost zprostředkovanost Literatura: např. Vanoye (1990) Expression. Communication, Armand Colin, Paris

7 Neverbální komunikace dvojí pojetí termínu „neverbální komunikace“ intimní zóna < 60 cm osobní zóna < 1,2 m společenská zóna < 2 m veřejná zóna Literatura: např. O. Tegze (2003) Neverbální komunikace; E. T. Hall (1966) The Hidden Dimension mimika (+ oční kontakt) gestika (+ haptika) kinezika (+ proxemika)

8

9 Lingvistické, paralingvistické a extralingvistické prvky Prší. [prši:  ] lingvistická změna: Prší? [prši:  ] paralingvistická změna: Prší!!! [prši:  ] extralingvistická změna: [pRši:  ] kooperace, zdvořilost, autorita kvality řečníka MK: záměny paralingvistické za lingvistické extralingvistické za paralingvistické

10 Fyziologie řeči Respirace Fonace Artikulace

11 Respirace problémy související s respirací: mělké dýchání nesprávné držení těla stres fyzická aktivita perlivé nápoje Literatura: např. Psychosomatický základ veřejného vystupování, sborník DAMU

12 Fonace individuální parametry hlasu výška síla barva změny kvality hlasu okamžité trvalé Literatura: např. Palková (1997) Fonetika a fonologie češtiny

13 Barva hlasu hodnocení převážně založené na metaforách např. plný/sytý vs. nevýrazný/tenký chraplavývs. dyšný sametovývs. hrubý jasnývs.zastřený lyrickývs.hrdinský jemnývs. pronikavý/řezavý mladistvývs. unavený „mečivý“, „ječivý“, „burácivý“…

14 Barva hlasu D. Medřická: Kočičí hra, 1982, 8:14–9:28 http://www.youtube.com/watch?v=ZFBde95qaQQ R. Hrušínský: Značka „Na dožití“, 1989, 30:50 http://www.youtube.com/watch?v=7tLsa58ElkE K. Schwarzenberg, 14. 12. 2012, 0:30 http://www.youtube.com/watch?v=LRnZWZXUB7U

15 Artikulace řečové poruchy dysfázie dysartrie poruchy plynulosti patlavost (dyslálie) sigmatismus rotacismus rotacismus bohemicus lambdacismus atd. Benešová et al. (1990); žáci 1. tříd; N = 5599 Literatura: např. Vyštejn (1991) Vady výslovnosti; Palková (1997) Fonetika a fonologie češtiny

16 Artikulace M. Dejdar, talkshow, 12:15–12:40 http://www.youtube.com/watch?v=tIL3_T_6IZ4 Jiří Suchý, rozhovor, 1:45–2:20 http://www.youtube.com/watch?v=gqtj6P3SGH0 Jiří Václavek, ČT24, 10. 10. 2013 http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio- 6/213411010101010/ M. Kubišová: Nechte zvony znít, 1967, 0:20–0:40 http://www.youtube.com/watch?v=pt8cgEmduFk

17 Fyziologie sluchu ochrana sluchu, úbytek sluchu akustika prostor maskování zvuku

18 Ortofonie a ortoepie ortofonie: správná výslovnost fonetických jednotek ortoepie: jejich správné použití v řeči hlásková vs. prozodická rovina 1. [balgon], [pjed minut], [vafrice] 2. [t ʀ anslatologije], [nevjeďeł] Literatura: např. Hůrková (1995) Česká výslovnostní norma

19 Transkripce IPA česká transkripce vědecká podoba populární příručky Literatura: např. Handbook of the IPA; Palková (1997) Fonetika a fonologie češtiny

20 Samohlásky [a e i o u] [a: e: i: o: u:](příp. [á é í ó ú]) [a ͡ u e ͡ u o ͡ u](příp. [au eu ou])

21 Souhlásky divadlo[ďivadlo] dikobraz[dikobraz](příp. [dykobraz]) tiše [ťiše] titul [titul] (příp. [tytul]) nikdo [ňigdo] tenis [tenis] (příp. [tenys])

22 Souhlásky venku[veŋku] leckdo[le ʒ gdo] léčba[le: ǯ ba] nechat[nexat](příp. [nechat]) neumět[ne ʔ umňet] tři[tř ̥ i](příp. [tři]) trvat[tr ̩ vat](příp. [trvat])

23 Transkripce textu Neuměl najít obchod se softwarem. [ ˈ ne ʔ umňel ˈ naji:t ˈʔ opxot ˈ sesoftve:rem] Modř jejích očí mě oslňuje. [ ˈ motř ̥ jeji:x ˈʔ oči:mňe ˈʔ osl ̩ ňuje] Viděl oknem pohyb lidí. [ ˈ viďel ˈʔ oknem ˈ pohip ˈ liďi:]


Stáhnout ppt "Technika mluveného projevu Přednáška: pondělí 16:40–18:15 (6 týdnů) Seminář: pátek (2 skupiny) Zápočet: aktivní práce v semináři."

Podobné prezentace


Reklamy Google