Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu.“ CZ.1.07/2.2.00/28.0115 EUR. Ing. Petra Bednářová, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu.“ CZ.1.07/2.2.00/28.0115 EUR. Ing. Petra Bednářová, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 „Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu.“ CZ.1.07/2.2.00/28.0115 EUR. Ing. Petra Bednářová, Ph.D

2 Co jsou výstupy z učení? Výstupy z učení jsou oborové znalosti a dovednosti, stejně jako obecné způsobilosti, které studenti získají v daném studijním oboru nebo předmětu a které musí prokázat. Každý studijní obor, i každý jeho předmět, má výstupy z učení: co očekáváme, že se studenti naučí během studia

3 oborové znalosti x oborové dovednosti Oborové znalosti zahrnují vše, co student nebo absolvent umí vyjmenovat, definovat, popsat, vysvětlit, analyzovat atd. tzn. jejich teoretické/deklarativní znalosti v daném oboru Obrové dovednosti zahrnují všechny situace, kdy student nebo absolvent umí použít své znalosti v praxi: co umí navrhnout, vytvořit, realizovat, vyřešit, zlepšit atd. tzn. jejich praktické/funkční dovednosti v daném oboru

4 Stupně zvládnutí odbornosti Znalost Porozumění bakalář Schopnost aplikovat rostoucí kvalifikace Schopnost analyzovat mgr. Schopnost navrhnout (syntéza) Schopnost hodnotit (evaluace)

5 Oblasti vzdělávání Q-RAM – 39 oblastí vzdělávání Seskupují příbuzné obory/programy, které mají společné „kurikulární jádro“ a sdílejí obecné cíle vzdělávání Popisují typické znalosti a dovednosti absolventů v těchto širších skupinách programů/oborů

6 Stavebnictví Páteřní obory: Obory pozemních staveb v širším smyslu Obory vodních staveb Stavební konstrukce Obory dopravních staveb Materiálové stavební obory Geodézie a kartografie

7 Bakalářský studijní program v oblasti vzdělávání „Stavebnictví“ Absolventi bakalářských studijních programů v oblasti vzdělávání „Stavebnictví“ mají znalosti a porozumění technických, uměleckých, ekologických, sociologických, demografických a ekonomických disciplin v rozsahu stavebních oborů se schopností shromáždit data a provést analýzu problému, realizovat výkon technických stavebních a řídících funkcí, porozumění možnostem, podmínkám a omezením využití teorií, konceptů a metod ve stavební praxi. Umí s využitím odborných znalostí na základě rámcově vymezeného úkolu řešit praktické problémy ve stavebnictví především na nižších stupních řízení. Kromě výše uvedených znalostí absolventi bakalářských studijních programů umí s využitím odborných znalostí a na základě rámcově vymezeného úkolu řešit praktické problémy v oboru, vyhledat, utřídit a interpretovat informace relevantní pro řešení vymezeného praktického problému v oboru, použít některé základní technické a výtvarné postupy v rozsahu potřebném pro řešení praktických problémů v oborové praxi včetně navrhování jednoduchých inovativních postupů.

8 Magisterský studijní program v oblasti vzdělávání „Stavebnictví“ Absolventi magisterských studijních programů v oblasti vzdělávání „Stavebnictví“ mají rozšířené znalosti a porozumění předmětu a rozsahu znalosti, dovednosti, způsobilosti stavebních oborů odpovídajících soudobému stavu poznání včetně znalostí souvisejících disciplín potřebných pro samostatný výkon profese. V oboru Stavebnictví umí samostatně, bezpečně a odborně řídit po získání oprávnění autorizovaného inženýra nejsložitější stavební činnosti, v oboru Geodézie a kartografie umí vykonávat složitá měření v rámci geodézie a stavební praxe podléhají ověření.

9 Zkušenosti při implementaci kvalifikačního rámce u technických oborů Zajištění efektivní provázanosti předmětů v rámci oboru/programu. Možnost revize stávajících programů/oborů (nutné zejména u oborů, kde byl bakalářský a magisterský program nastaven pouze roztržením stávajícího magisterského studia). Transparentnost dosahovaných kvalifikací pro uchazeče, studenty, absolventy, zaměstnavatele a zahraniční partnery.

10 Nutnost revize časové zátěže (u některých programů po výpočtech časové náročnosti měl student pracovní náplň na 22 hodin denně). Výstupy z učení v průběhu studia gradují, což je nutné promítnou do výstupů z učení.

11 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "„Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu.“ CZ.1.07/2.2.00/28.0115 EUR. Ing. Petra Bednářová, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google