Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

13. Česká republika RB. O čem bude řeč? 1.Prezidenti ČSR, ČSSR, ČSFR a ČR 2.Ekonomika a politika ČSR do druhé světové války (do r. 1939) 3.Protektorát.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "13. Česká republika RB. O čem bude řeč? 1.Prezidenti ČSR, ČSSR, ČSFR a ČR 2.Ekonomika a politika ČSR do druhé světové války (do r. 1939) 3.Protektorát."— Transkript prezentace:

1 13. Česká republika RB

2 O čem bude řeč? 1.Prezidenti ČSR, ČSSR, ČSFR a ČR 2.Ekonomika a politika ČSR do druhé světové války (do r. 1939) 3.Protektorát Čechy a Morava 4.Komunistická diktatura 5.Československá federace 6.Česká republika

3 1. Prezidenti ČSR do 1939 1.Tomáš Garrigue Masaryk 1918 – 1935 2. Edvard Beneš 1935 - 1938 3. Emil Hácha 1938 - 1939

4 Prezidenti v letech 1939 - 1945 1.Edvard Beneš (1940 – 1945) prezident v emigraci 2.Emil Hácha (1939 – 1945) státní prezident Protektorátu Čechy a Morava 3.Jozef Tiso (1939 – 1945) prezident Slovenské republiky

5 Pováleční prezidenti 1.Edvard Beneš (1945 – 1948) 2.Klement Gottwald (1948 – 1953) 3.Antonín Zápotocký (1953 – 1957) 4.Antonín Novotný (1957 – 1968) 5.Ludvík Svoboda (1968 – 1975) 6.Gustav Husák (1975 – 1989) 7.Václav Havel (1989 – 2002) 8.Václav Klaus (2003 – 2008)

6 Vznik Československa po kapitulaci Rakousko-Uherska oficiálně vyhlášena nezávislost Československa 28.10. 1918 Martinská deklarace ze 30. 10. 1918 –přihlášení Slováků do ČSR k území ČSR připojena dnešní Podkarpatská Rus

7 Ekonomika do r. 1939 včele státu Tomáš Garrigue Masaryk včele vlády Karel Kramář rozloha 130.000 km 2, cca. 13,6 mil. ob. 21% území R-U, 25% obyvatelstva R-U ČSR připadlo cca. 60% průmyslového potenciálu R-U, – převážně lehký průmysl (textil, oděvy, sklo, bižuterie) – menší část těžký průmysl (převážně strojírenství)

8 Ekonomika do r. 1939 průmyslově-agrární stát –přičemž SR až do konce 2. sv. války agrární hustá železniční síť –hlavní tahy směřovaly na Vídeň, Budapešť –slabá rozvinutost směrem na východ –spojení mezi Českou republikou a Slovenskou bylo nedostatečné –rozšiřování postupovalo pomalu, bylo finančně nákladné

9 Zásadní kroky do r. 1939 měnová reforma pozemková reforma sociální reformy –osmi hodinová pracovní doba, –podpora v nezaměstnanosti, –ochrana práce žen a dětí, –ochrana nájemníků

10 Měnová reforma ministr financí Alois Rašín cílem bylo vytvořit novou stabilní československou měnu a zastavit inflaci staré peníze byly okolkovány a vráceny do oběhu výměna za nové probíhala 1:1

11 Měnová reforma měnová odluka od Vídně a Budapešti byla včasná, měla pozitivní vliv na hospodářství ČSR, inflace byla sice vysoká, ale nedosahovala zdaleka úrovně sousedních států (v ČR vzrostly ceny v r. 1921 ve srovnání s r. 1914 pouze 12x) rostla důvěra v korunu, sílil příliv zahraničního kapitálu

12 Zákony o nostrifikaci moc sice v rukou Čechů, ale vlastnictví firem převážně v rukou Rakušanů, Němců a Maďarů (Češi vlastnili cca. 1/3 českých firem, Slováci cca. 1/10) nostrifikační zákony požadovaly přenést sídla společností na československé území –podmínky nastaveny tak, aby se zvýšil podíl českého a slovenského kapitálu

13 Zákony o nostrifikaci důsledek: –Češi a Slováci na německých, rakouských a maďarských burzách lacino nakupovali akcie českých firem, –v průběhu 20. let nostrifikováno přes 235 podniků se ZK téměř 2 mld. Kč, převážně velké podniky, ve kterých získal dominantní podíl český kapitál

14 Pozemkové reformy cílem bylo změnit vlastnické struktury v zemědělství zábor půdy velkostatkářů přesahujících 150ha zem. půdy nebo 250ha veškeré půdy včetně lesů (cca. 26% rozlohy země) šanci získat půdu měli všichni, chudší se museli zadlužit takřka se PR nedotkla majetku katolické církve

15 Postavení ČSR ve SE v HDP/ob – 18. místo na světě (12. v EV) patřili jsme k 10-12 státům, kde průmysl dominoval nad zemědělstvím –v zemědělství jsme byli ale výkonnější dovoz kapitálu převažoval nad vývozem –dovoz převážně z R, N půjčky od USA průměrná délka života –v ZE a SE (57-62), v ČSR 53,5) hlavní exportéři –Škoda, Baťa, banky – půjčky do zahraničí český kapitál uspěl –Jug, Ru, Bu

16 Cesta k Protektorátu Č a M 1934 – vznik Sudetoněmecké strany –včele Konrád Henlein –cíl: připojení Sudet k Německu (pod heslem „Heim ins Reich“ – „Domů do Říše“) Československo se postupně dostávalo do mezinárodní izolace, vrcholem byla dohoda v Mnichově

17 Mnichovská dohoda 29. 9. 1938 – Mnichov –N (Hitler), SK (Chamberlain), F (Daladier), I (Mussolini) –územní požadavky Německa (Sudety), Polska (Těšínsko), Maďarska (jižní Slovensko) –přišli jsme o cca. 41 000 km 2, 5 000 000 obyvatel (z toho 1,25 mil. Čechů a Slováků) a cca 30% průmyslu

18 Vznik Protektorátu Č a M 14. 3. 1939 – vznik Slovenského štátu 15. 3. 1939 – vojenská okupace Čech a Moravy, vznik Protektorátu Č a M –včele Emil Hácha + protektorátní vláda, –řízení okupační správy: Konrát Neurath –cíl: tvrdá germanizační politika s cílem začlenit území protektorátu do Říše –tzv. antisemitistické norimberské zákony upravovaly tzv. židovskou otázku od podzimu 1941 začaly transporty Židů do vyhlazovacích táborů + zábor majetku

19 Protektorát Čechy a Morava 27. 5. 1942 –Jan Kubiš a Jozef Gabčík a Josef Valčík atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha (tzv. operace ANTHROPOID), –Heydrich podlehl -> nová vlna teroru proti českému národu: –více než 1500 osob popraveno, –vyhlazeny obce Lidice a Ležáky

20 Obnovené Československo 9. 5. 1945 –ukrajinská fronta porazila německou armádu –10. – 11. 5. 1945 – poslední boje s ustupujícími jednotkami na území ČSR včele ČSR – Edvard Beneš včele vlády – Zdeněk Fierlinger –vládní program přijatý v Košicích přinesl změnu v politice – zřízen „lidově demokratický systém“

21 ČSR do 1948 zahraniční politika = spojenectví se SSSR, odsun 2,7 mil. sudetských Němců 1945 – Benešovy dekrety – o půdě, znárodnění bank, pojišťoven a 2/3 průmyslu, – o pozemkové reformě (půda kolaborantů a Němců přidělována bezzemkům a rolníkům)

22 ČSR do 1948 volby v r. 1946 –nejsilnější stranou KSČ –předseda vlády K. Gottwald –počátek plánování (z počátku 2 roky) –z na příkaz SSSR ČSR odmítla pomoc z Marshallova plánu r. 1948 – odchod demokratických ministrů z vlády (25. 2. 1948) – převzetí moci komunisty –tzv. vítězný únor (Beneš přijal demisi demokratických ministrů) –2. 6. Beneš rezignoval, prezidentem Gottwald

23 ČSR ve studené válce transformace z TE na ekonomiku CPE nástup komunistické diktatury vstup do RVHP (49) vstup do Varšavské smlouvy (55) politické procesy, potlačování základních lidských práv a svobod, zánik soukromého podnikání vytvoření tzv. národních podniků a družstev od r. 1949 – tzv. pětiletky

24 ČSR ve studené válce restrukturalizace odvětví sekundárního sektoru na těžký průmysl, –strojírenství, těžba uhlí, rud, hutnictví, energetika snížení konkurenceschopnosti českých výrobků, ekonomická i politická závislost na SSSR, 1953 – měnová reforma

25 Měnová reforma 1953 výměna starých peněz za nové –1:5 - do 400 Kčs –1:50 - do 20 000 Kčs –nad 20 000 Kčs se peníze neměnily cíl: – omezit koupěschopnost obyvatelstva, důvody : nebylo „co nakupovat“ ekonomické podrobení a zlomení občanů

26 ČSSR do r. 1989 1960 – nová ústava –zvýraznění úlohy KSČ ve společnosti –změna názvu na ČSSR (Československou socialistickou republiku) –ve státním znaku ČSSR přibyla lvovi nad hlavou rudá hvězda 1968 – Novotný odchází na nátlak reformátorů KSČ z funkce tajemníka ÚV KSČ, do čela zvolen „reformátor“ Alexander Dubček

27 ČSSR - 1968 zvolen nový prezident – gen. Ludvík Svoboda novou vládu sestavil Oldřich Černík reformy ve společnosti i uvnitř KSČ zastaveny díky dopisu zastánců „stalinistického“ režimu do Moskvy reakce SSSR a spřátelených zemí přichází záhy: – 21. 8. 1968 armády SSSR, NDR, Po, Ma, Bu okupovaly území ČSSR – 16. 1. 1969 na protest proti režimu se upálil Jan Palach

28 ČSSR – ČSFR - ČR 1988 – 1989 – protestní akce v zemi vrchol 17. 11. 1989 – start „tzv. Sametové revoluce“ –demonstrace studentů –tvrdý policejní zásah –odstartovaly další masové demonstrace –pád komunistického režimu demokratizace společnosti vznik České a Slovenské federativní republiky včele Václav Havel 1993 – vznik ČR

29 ČR – základní data 78 865 km 2 nejv. - Sněžka (1602 m), nejn. - Hřensko (115 m) 10 246 178 ob Češi 81%, –Moravané 13%, –Slováci 3% náboženství: – bez vyznání 55%, –katolíci 30%, –protestanti 4% členství: EU, NATO, OSN, CEFTA, CE, OBSE, OECD EUNATOOSN CEFTACEOBSEOECD správní členění: 14 krajů HDP/ob 22 000 USD –tvorba: 59% TS+KS, 4% PS míra inflace 2,8 % míra nezaměstn. 8 % růst HDP 6,5 % internet používá 25% 9 444 km železnice, 55 432 km silnice z MK nesplňujeme pouze poměr deficitu VR/HDP > 3% (4,3%)

30 Vývoj PB

31 Teritoriální struktura OB ČR

32 Zbožová struktura OB

33 Zákon o SR pro rok 2007

34 Aktuální politická situace prezident: Václav Klaus –ve funkci do roku 2008, –liberální ekonom, –hlavní zastánce liberální cesty transformace ekonomiky premiér: Mirek Topolánek (ODS) guvernér ČNB: Zdeněk Tůma vládu tvoří koalice : ODS-KDU-ČSL-SZ

35 Vývoj kursu Kč Kč/Euro: –36,882 (1999) –35,610 (2000) –34,083 (2001) –30,812 (2002) –31,844 (2003) –31,904 (2004) –29,784 (2005) Kč/USD –34,600 (1999) –38,590 (2000) –38,038 (2001) –32,736 (2002) –28,227 (2003) –25,701 (2004) –23,947 (2005)


Stáhnout ppt "13. Česká republika RB. O čem bude řeč? 1.Prezidenti ČSR, ČSSR, ČSFR a ČR 2.Ekonomika a politika ČSR do druhé světové války (do r. 1939) 3.Protektorát."

Podobné prezentace


Reklamy Google