Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

13. Česká republika RB.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "13. Česká republika RB."— Transkript prezentace:

1 13. Česká republika RB

2 O čem bude řeč? Prezidenti ČSR, ČSSR, ČSFR a ČR
Ekonomika a politika ČSR do druhé světové války (do r. 1939) Protektorát Čechy a Morava Komunistická diktatura Československá federace Česká republika

3 1. Prezidenti ČSR do 1939 Tomáš Garrigue Masaryk 1918 – 1935
2. Edvard Beneš 3. Emil Hácha

4 Prezidenti v letech 1939 - 1945 Edvard Beneš (1940 – 1945)
prezident v emigraci Emil Hácha (1939 – 1945) státní prezident Protektorátu Čechy a Morava Jozef Tiso (1939 – 1945) prezident Slovenské republiky

5 Pováleční prezidenti Edvard Beneš (1945 – 1948)
Klement Gottwald (1948 – 1953) Antonín Zápotocký (1953 – 1957) Antonín Novotný (1957 – 1968) Ludvík Svoboda (1968 – 1975) Gustav Husák (1975 – 1989) Václav Havel (1989 – 2002) Václav Klaus (2003 – 2008)

6 Vznik Československa po kapitulaci Rakousko-Uherska oficiálně vyhlášena nezávislost Československa Martinská deklarace ze přihlášení Slováků do ČSR k území ČSR připojena dnešní Podkarpatská Rus

7 Ekonomika do r. 1939 včele státu Tomáš Garrigue Masaryk
včele vlády Karel Kramář rozloha km2, cca. 13,6 mil. ob. 21% území R-U, 25% obyvatelstva R-U ČSR připadlo cca. 60% průmyslového potenciálu R-U, převážně lehký průmysl (textil, oděvy, sklo, bižuterie) menší část těžký průmysl (převážně strojírenství)

8 Ekonomika do r. 1939 průmyslově-agrární stát hustá železniční síť
přičemž SR až do konce 2. sv. války agrární hustá železniční síť hlavní tahy směřovaly na Vídeň, Budapešť slabá rozvinutost směrem na východ spojení mezi Českou republikou a Slovenskou bylo nedostatečné rozšiřování postupovalo pomalu, bylo finančně nákladné

9 Zásadní kroky do r. 1939 měnová reforma pozemková reforma
sociální reformy osmi hodinová pracovní doba, podpora v nezaměstnanosti, ochrana práce žen a dětí, ochrana nájemníků

10 Měnová reforma ministr financí Alois Rašín
cílem bylo vytvořit novou stabilní československou měnu a zastavit inflaci staré peníze byly okolkovány a vráceny do oběhu výměna za nové probíhala 1:1

11 Měnová reforma měnová odluka od Vídně a Budapešti byla včasná,
měla pozitivní vliv na hospodářství ČSR, inflace byla sice vysoká, ale nedosahovala zdaleka úrovně sousedních států (v ČR vzrostly ceny v r ve srovnání s r pouze 12x) rostla důvěra v korunu, sílil příliv zahraničního kapitálu

12 Zákony o nostrifikaci moc sice v rukou Čechů, ale vlastnictví firem převážně v rukou Rakušanů, Němců a Maďarů (Češi vlastnili cca. 1/3 českých firem, Slováci cca. 1/10) nostrifikační zákony požadovaly přenést sídla společností na československé území podmínky nastaveny tak, aby se zvýšil podíl českého a slovenského kapitálu

13 Zákony o nostrifikaci důsledek:
Češi a Slováci na německých, rakouských a maďarských burzách lacino nakupovali akcie českých firem, v průběhu 20. let nostrifikováno přes 235 podniků se ZK téměř 2 mld. Kč, převážně velké podniky, ve kterých získal dominantní podíl český kapitál

14 Pozemkové reformy cílem bylo změnit vlastnické struktury v zemědělství
zábor půdy velkostatkářů přesahujících 150ha zem. půdy nebo 250ha veškeré půdy včetně lesů (cca. 26% rozlohy země) šanci získat půdu měli všichni, chudší se museli zadlužit takřka se PR nedotkla majetku katolické církve

15 Postavení ČSR ve SE v HDP/ob – 18. místo na světě (12. v EV)
patřili jsme k státům, kde průmysl dominoval nad zemědělstvím v zemědělství jsme byli ale výkonnější dovoz kapitálu převažoval nad vývozem dovoz převážně z R, N půjčky od USA průměrná délka života v ZE a SE (57-62), v ČSR 53,5) hlavní exportéři Škoda, Baťa, banky – půjčky do zahraničí český kapitál uspěl Jug, Ru, Bu

16 Cesta k Protektorátu Č a M
1934 – vznik Sudetoněmecké strany včele Konrád Henlein cíl: připojení Sudet k Německu (pod heslem „Heim ins Reich“ – „Domů do Říše“) Československo se postupně dostávalo do mezinárodní izolace, vrcholem byla dohoda v Mnichově

17 Mnichovská dohoda 29. 9. 1938 – Mnichov
N (Hitler), SK (Chamberlain), F (Daladier), I (Mussolini) územní požadavky Německa (Sudety), Polska (Těšínsko), Maďarska (jižní Slovensko) přišli jsme o cca km2, obyvatel (z toho 1,25 mil. Čechů a Slováků) a cca 30% průmyslu

18 Vznik Protektorátu Č a M
– vznik Slovenského štátu – vojenská okupace Čech a Moravy, vznik Protektorátu Č a M včele Emil Hácha + protektorátní vláda, řízení okupační správy: Konrát Neurath cíl: tvrdá germanizační politika s cílem začlenit území protektorátu do Říše tzv. antisemitistické norimberské zákony upravovaly tzv. židovskou otázku od podzimu 1941 začaly transporty Židů do vyhlazovacích táborů + zábor majetku

19 Protektorát Čechy a Morava
Jan Kubiš a Jozef Gabčík a Josef Valčík atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha (tzv. operace ANTHROPOID), Heydrich podlehl -> nová vlna teroru proti českému národu: více než 1500 osob popraveno, vyhlazeny obce Lidice a Ležáky

20 Obnovené Československo
ukrajinská fronta porazila německou armádu 10. – – poslední boje s ustupujícími jednotkami na území ČSR včele ČSR – Edvard Beneš včele vlády – Zdeněk Fierlinger vládní program přijatý v Košicích přinesl změnu v politice – zřízen „lidově demokratický systém“

21 ČSR do 1948 zahraniční politika = spojenectví se SSSR,
odsun 2,7 mil. sudetských Němců 1945 – Benešovy dekrety o půdě, znárodnění bank, pojišťoven a 2/3 průmyslu, o pozemkové reformě (půda kolaborantů a Němců přidělována bezzemkům a rolníkům)

22 ČSR do 1948 volby v r. 1946 nejsilnější stranou KSČ předseda vlády K. Gottwald počátek plánování (z počátku 2 roky) z na příkaz SSSR ČSR odmítla pomoc z Marshallova plánu r – odchod demokratických ministrů z vlády ( ) – převzetí moci komunisty tzv. vítězný únor (Beneš přijal demisi demokratických ministrů) 2. 6. Beneš rezignoval, prezidentem Gottwald

23 ČSR ve studené válce transformace z TE na ekonomiku CPE
nástup komunistické diktatury vstup do RVHP (49) vstup do Varšavské smlouvy (55) politické procesy, potlačování základních lidských práv a svobod, zánik soukromého podnikání vytvoření tzv. národních podniků a družstev od r – tzv. pětiletky

24 ČSR ve studené válce restrukturalizace odvětví sekundárního sektoru na těžký průmysl, strojírenství, těžba uhlí, rud, hutnictví, energetika snížení konkurenceschopnosti českých výrobků, ekonomická i politická závislost na SSSR, 1953 – měnová reforma

25 Měnová reforma 1953 výměna starých peněz za nové cíl: 1:5 - do 400 Kčs
nad Kčs se peníze neměnily cíl: omezit koupěschopnost obyvatelstva, důvody: nebylo „co nakupovat“ ekonomické podrobení a zlomení občanů

26 ČSSR do r. 1989 1960 – nová ústava zvýraznění úlohy KSČ ve společnosti změna názvu na ČSSR (Československou socialistickou republiku) ve státním znaku ČSSR přibyla lvovi nad hlavou rudá hvězda 1968 – Novotný odchází na nátlak reformátorů KSČ z funkce tajemníka ÚV KSČ, do čela zvolen „reformátor“ Alexander Dubček

27 ČSSR - 1968 zvolen nový prezident – gen. Ludvík Svoboda
novou vládu sestavil Oldřich Černík reformy ve společnosti i uvnitř KSČ zastaveny díky dopisu zastánců „stalinistického“ režimu do Moskvy reakce SSSR a spřátelených zemí přichází záhy: armády SSSR, NDR, Po, Ma, Bu okupovaly území ČSSR na protest proti režimu se upálil Jan Palach

28 ČSSR – ČSFR - ČR 1988 – 1989 – protestní akce v zemi
vrchol start „tzv. Sametové revoluce“ demonstrace studentů tvrdý policejní zásah odstartovaly další masové demonstrace pád komunistického režimu demokratizace společnosti vznik České a Slovenské federativní republiky včele Václav Havel 1993 – vznik ČR

29 ČR – základní data míra inflace 2,8 % míra nezaměstn. 8 %
km2 nejv. - Sněžka (1602 m), nejn. - Hřensko (115 m)   ob Češi 81%, Moravané 13%, Slováci 3% náboženství: bez vyznání 55%, katolíci 30%, protestanti 4% členství: EU, NATO, OSN, CEFTA, CE, OBSE, OECD správní členění: 14 krajů HDP/ob USD tvorba: 59% TS+KS, 4% PS míra inflace 2,8 % míra nezaměstn. 8 % růst HDP 6,5 % internet používá 25% 9 444 km železnice, km silnice z MK nesplňujeme pouze poměr deficitu VR/HDP > 3% (4,3%)

30 Vývoj PB

31 Teritoriální struktura OB ČR

32 Zbožová struktura OB

33 Zákon o SR pro rok 2007

34 Aktuální politická situace
prezident: Václav Klaus ve funkci do roku 2008, liberální ekonom, hlavní zastánce liberální cesty transformace ekonomiky premiér: Mirek Topolánek (ODS) guvernér ČNB: Zdeněk Tůma vládu tvoří koalice: ODS-KDU-ČSL-SZ

35 Vývoj kursu Kč Kč/Euro: Kč/USD 36,882 (1999) 35,610 (2000)
34,083 (2001) 30,812 (2002) 31,844 (2003) 31,904 (2004) 29,784 (2005) Kč/USD 34,600 (1999) 38,590 (2000) 38,038 (2001) 32,736 (2002) 28,227 (2003) 25,701 (2004) 23,947 (2005)


Stáhnout ppt "13. Česká republika RB."

Podobné prezentace


Reklamy Google