Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblastSpolečenskovědní vzdělávání Vzdělávací oborNauka o společnosti Tematický okruhČlověk a společnost - sociologie TémaČlověk a společnost - sociologie Tematická oblastČlověk a společnost - sociologie NázevMetody sociologie - 1 AutorMgr.Jana Gerlichová Vytvořeno, pro obor, ročníkLeden 2012, technické lyceum 3. roč. AnotaceVysvětlení základních sociologických metod Přínos/cílové kompetenceVliv správně použitých metod na získání nových informací VY_32_INOVACE_50_05

2 Metody sociologie - úvod Informace o základních sociologických metodách a význam jejich správného použití při získávání nových údajů

3 Metody sociologie Sociologie jako společenská věda stojí před úkolem řešit určitý konkrétní problém, ať už teoretický nebo praktický. Jaké metody by k tomu mohla používat?

4 Metody sociologie K získání odpovědí na sociální nebo sociologický problém můžeme využít dvou základních přístupů:  metody kvantitativní  metody kvalitativní

5 Metody kvantitativní Jejich podstatou je testování pravdivosti či nepravdivosti předem vytvořených hypotéz na velkém vzorku respondentů. Hypotéza Méně vzdělaní lidé se častěji rozvádějí.

6 Základní techniky kvantitativních metod Standardizovaný dotazník – písemné odpovědi na otázky Standardizovaný rozhovor – ústní komunikace Sociolog musí dbát na to, aby otázky byly srozumitelné, konkrétní, krátké a dobře strukturované

7 Metody kvalitativní Nejde o testování hypotéz, ale o hledání motivů, které stojí za jednáním lidí Hypotéza: Proč se lidé rozvádějí?

8 Základní techniky kvalitativních metod Zúčastněné pozorování – výzkumník se účastní každodenního života lidí Nestandardizovaný rozhovor – pro tento rozhovor je stanoven jen velmi obecný plán, nejsou pevně formulované otázky, ani jejich pořadí Studium dokumentů – statistiky, dopisy, životopisy, noviny, časopisy

9 Explorace Takový postup vědeckého bádání, kdy na základě podrobného studia jevu v konkrétních a přirozených podmínkách docházíme k pojmům a hypotézám. Konfirmace Předpokládá existenci teoretické hypotézy, která je výzkumem potvrzena(verifikována) nebo vyvrácena ( falzifikována).

10 Sociologický výzkum Čtete občas v novinách nějaké sociologické výzkumy? Které téma vás zajímá? Ve kterém období se setkáváme často se sociologickými průzkumy?

11 Sociologický výzkum Začíná vymezením výchozího problému a cíle Výzkum probíhá podle plánu daného úvodním projektem Projekt vymezuje výchozí problémovou situaci, cíle, hypotézy i metody jejich ověření

12 Fáze výzkumu Fáze přípravná – konkretizace, předběžná sondáž Fáze realizační – sběr dat v terénu, zpracování výsledků na počítači Fáze závěrečná – analýza dat, závěrečná zpráva z výzkumu

13 Terminologie Vzorek – podrobení zkoumání jen určité části problému Kvótní výběr – získání vzorku podle předem stanovených proporcí Panelové šetření – dlouhodobý kontakt se vzorkem respondentů Případová studie – kazuistika, popis jednotlivých případů

14 Terminologie Škálování – soubor speciálních technik, umožňujících měření i některých subjektivních jevů Validita – platnost výsledků měření Reliabilita – spolehlivost měření

15 Pokuste se udělat malý sociologický výzkum mezi studenty naší školy! Jaké téma by vás zajímalo?

16 Zdroje a prameny PETRUSEK, Miloslav. Sociologie: občanská nauka : základy společenských věd. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992, 118 s. Učebnice pro střední školy (Státní pedagogické nakladatelství). ISBN 80-042-5981-2. BURIÁNEK, Jiří. Sociologie: Pro střední školy a vyšší odborné školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1996, 127 s. ISBN 80-716-8304-3. EDUARD URBÁNEK, Jiří Buriánek. Základy sociologie: učební text pro střední školy. 1. vyd. Praha: S, 1992, 127 s. ISBN 80-900-0966-2. ČADOVÁ, Barbara, Eduard URBÁNEK a Miroslava ČERMÁKOVÁ. Maturitní otázky - občanský a společenskovědní základ: učební text pro střední školy. 1. vyd. Praha: Fragment, 2008, 224 s. Maturitní otázky. ISBN 978-80-253-0600-0.. BLAŽKOVÁ, Miloslava a BLAŽKOVÁ. Odmaturuj! ze společenských věd. Vyd. 1. Brno: Didaktis, c2008, 160 s. Odmaturuj!. ISBN 978-80- 7358-118-3.


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google