Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Management jakosti, zdravotnické standardy, audit, měření jakosti Přednáška pro Ústav zdravotnických studií Management a administrativa Ekonomika ve zdravotnictví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Management jakosti, zdravotnické standardy, audit, měření jakosti Přednáška pro Ústav zdravotnických studií Management a administrativa Ekonomika ve zdravotnictví."— Transkript prezentace:

1 Management jakosti, zdravotnické standardy, audit, měření jakosti Přednáška pro Ústav zdravotnických studií Management a administrativa Ekonomika ve zdravotnictví Bc. Martin Hostaš (Vedoucí oddělení kvality a interního auditu Krajské zdravotní, a.s., Operations Director poradenské firmy 2K International CZ, s.r.o.)

2 Definice a pojmy I Kvalita?

3 Definice a pojmy I Kvalita: -z hlediska zákazníka: subjektivně vnímaná míra uspokojení z produktů či služeb, které poskytujeme -z hlediska poskytovatele: vlastnosti našich produktů či služeb, které nám při přiměřených („minimálních“) nákladech přinesou přiměřený („maximální“) zisk po přiměřenou („maximální“) dobu. -ve zdravotnictví je to taková úroveň služeb, která zvyšuje pravděpodobnost výsledků, které si pacient přeje, a snižuje pravděpodobnost výsledků, které si pacient nepřeje -Dělat správné věci správně, na správném místě, se správnými lidmi a ve správnou dobu

4 Definice a pojmy II Standard?

5 Definice a pojmy II Standard: -Stanovená norma nebo požadavek, většinou formální dokument, který definuje jednotné provedení, kritéria, metody, procesy či praxi, může být dán i historickým vývojem. -Typy standardů mohou být různé – technický, zvyklostní, standard produktu, služby, firemní standard, léčebný či ošetřovatelský standard. -Standardy léčebné či ošetřovatelské jsou většinou stanovovány odbornými společnostmi či jinými asociacemi (např. ČAS). Neexistuje jednotná metodika tvorby standardů pro ČR. Standardy odborných společností jsou většinou doporučeními, nemají normativní charakter. -Na rozdíl od standardů, které jsou určeny interní legislativou či závaznou dokumentací organizace (zdravotnického zařízení).

6 Definice a pojmy III Audit?

7 Definice a pojmy III Audit kvality: -systematický a nezávislý proces zkoumání za účelem zjištění, zda aktivity týkající se kvality a odpovídající výsledky jsou v souladu s plánovanými opatřeními a zda tyto opatření jsou prováděna účinně a jsou vhodná pro dosažení cílů

8 Definice a pojmy IV Měření jakosti?

9 Definice a pojmy IV Měření jakosti: -Velmi obtížné změřit jakost objektivně -Z pohledu pacienta je vnímání kvality péče velmi subjektivní -V některých oborech se dá změřit zcela přesně -Ve zdravotnictví lze kvalitu měřit různě: pomocí trendů, matematickými modely, finančními náklady, statistickými sledováními. Obecněji pomocí kvalitativních a kvantitavních ukazatelů. -Důležité je mít k dispozici referenční hodnotu měřené veličiny -Či právě definované standardy činností či procesů

10 Systémy managementu jakosti Model akreditačních standardů JCIA, národní akreditační standardy (SAK ČR) Model excelence EFQM Good practise Totální management kvality (TQM) Modely systému managementu jakosti ISO, základem je model v normě ČSN EN ISO 9001:2000 (8) 6 SIGMA Atd.

11 ISO 9001 a NAS ISO 9001 – systémový přístup, procesní přístup x NAS – jednotlivé standardy

12 Model PDCA P - plánuj D - prováděj C - kontroluj A - čiň nápravná opatření (alokuj zdroje, měř účinnost těchto nápravných opatření) Jedná se o kontinuální proces neustálého zlepšování P A D C

13 Audit - typy NEZÁVISLOU TŘETÍ STRANOU: EXTERNÍ AUDITOŘI DRUHOU STRANOU ZÁKAZNICKÝ AUDIT DODAVATELE: INTERNÍ AUDITOŘI VNITŘNÍ AUDIT VLASTNÍ ORGANIZACE : INTERNÍ AUDITOŘI

14 Audit - důvody Shoda s podnikovými systémy. Shoda s požadavky zákazníka, se zákonnými požadavky a požadavky vyplývajícími ze smluv. Poskytování dat pro přezkoumání systému. Zvyšování povědomí o systému. Zvyšování spokojenosti zákazníka. Redukce plýtvání zdroji.

15 Audit - fáze Plánování & příprava Provádění auditu Hodnocení výsledků Stanovení požadavku nápravných & preventivních opatření Uzavření po provedení těchto opatření Audit samozřejmě patří k metodám měření jakosti

16 Měření jakosti v KZ, a.s. Sledování trendů Sledování spokojenosti pacientů (dotazníky, stížnosti, pochv.) Sledování spokojenosti zaměstnanců s interními službami Sledování mimořádných událostí Sledování dekubitů Sledování pádů Sledování výsledků auditů Sledování NN a MRSA Sledování výsledků kontrol externích orgánů – KHS, SÚKL, SÚJB atd.

17 Příklad trendové analýzy v KZ, a.s.

18 Standardy ošetřovatelské péče - příklad 1.Účel a cíl 2.Rozsah platnosti 3.Použité zkratky a pojmy 4.Odpovědnosti a pravomoci 5.Standardní postup – 5.1Seznam pomůcek – 5.2Postup 5.2.1Vlastní postup – 5.3Edukace pacienta – 5.4Úklid pomůcek – 5.5Záznam do zdravotnické dokumentace – 5.6Možné komplikace 6.Dokumentace 7.Provedené změny

19 Cvičení Zkušebně si vytvoříme checklist auditu např. vedení zdravotnické dokumentace Fáze přípravy: definujeme si předmět auditu, domluvení časového harmonogramu, zdroje, tým, z čeho budeme vycházet, … Otázky, checklist Samotný audit, metody zjišťování informací, co je obsahem záznamu Vyhodnocení, s kým je konzultováno Návrh nápravných opatření, kdo musí odsouhlasit tato nápravná opatření Ověření účinnosti nápravných opatření, jakým způsobem

20 Dotazy Když nebudou žádné dotazy, napíšeme si malý test, který ovlivní získání zápočtu!!!!!!

21 Odkazy http://zeman.webnode.cz/

22 martin.hostas kzcr.eu


Stáhnout ppt "Management jakosti, zdravotnické standardy, audit, měření jakosti Přednáška pro Ústav zdravotnických studií Management a administrativa Ekonomika ve zdravotnictví."

Podobné prezentace


Reklamy Google