Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obvody střídavého proudu. Střídavý proud mění v elektrickém obvodu v určitých časových intervalech svůj směr v rytmu změn polarity napájecího zdroje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obvody střídavého proudu. Střídavý proud mění v elektrickém obvodu v určitých časových intervalech svůj směr v rytmu změn polarity napájecího zdroje."— Transkript prezentace:

1 Obvody střídavého proudu

2 Střídavý proud mění v elektrickém obvodu v určitých časových intervalech svůj směr v rytmu změn polarity napájecího zdroje. U periodických střídavých proudů se časový průběh opakuje v pravidelných intervalech - periodách Délka periody – doba kmitu T [s -1 ] je dána kmitočtem f [Hz]: Pro periodický střídavý proud ustálený platí: kde i(t)=i je okamžitá hodnota střídavého proudu. Maximální nebo vrcholová hodnota (amplituda) se značí I m

3 Nejvýznamnější z periodických střídavých proudů je proud harmonický (sinusový): Veličina  se nazývá kruhová frekvence (úhlový kmitočet): 0  i i  t ImIm t t  /2  T = 2  ImIm Obr.1. Sinusový proud

4 Harmonický proud nemusí vždy začínat nulou, ale počátek může být posunut o úhel  (počáteční fázový úhel): ImIm 0 i (0) i  t t t   t +  i(t) Obr.2. Harmonický proud s počáteční fází

5 Dva harmonické proudy téhož kmitočtu mohou být vůči sobě fázově posunuty o úhel , pro který platí:  =  2 -  1, kde  2 a  1 jsou počáteční fáze uvažovaných proudů. Úhel  se nazývá úhel fázového posunu nebo jen fázový posuv. 0 i  t  Obr.3. Dva harmonické proudy fázově posunuté o úhel 

6 Dva harmonické proudy téhož kmitočtu mohou být vůči sobě fázově posunuty o úhel , pro který platí:  =  2 -  1, kde  2 a  1 jsou počáteční fáze uvažovaných proudů. Úhel  se nazývá úhel fázového posunu nebo jen fázový posuv. 0 i  t  Obr.3. Dva harmonické proudy fázově posunuté o úhel 

7 Při nulovém fázovém posunu jsou dva proudy ve fázi, při  =  jsou proudy v protifázi.  t 0 i 0 i Obr.4. Dva harmonické proudy ve fázi a v protifázi

8 Střední hodnota střídavého proudu se počítá zpravidla pro jednu půlvlnu. Geometricky je to výška obdélníka o stejné ploše, jako má uvažovaná jedna půlvlna střídavého proudu. 0 T/2 t i Im Obr.5. Střední hodnota jedné půlvlny střídavého proudu

9 Pro sinusový proud je efektivní hodnota: Pozn.: střídavé síťové napětí je udáváno v jeho efektivní hodnotě, tedy jeho amplituda za předpokladu sinusového průběhu je 230*1,414=325 [V].

10 Fázor: zobrazení amplitudy harmonického proudu vektorem umístěným v počátku pravoúhlých souřadnic. Fázor proudu lze definovat jako orientovanou úsečku o délce rovnou amplitudě harmonického proudu, která se otáčí konstantní rychlostí  kolem počátku pravoúhlé rovinné souřadnicové soustavy (x,y) proti směru pohybu hodinových ručiček. x Obr.6. Fázor s kladnou počáteční fází x y 0 Im  

11 Zakreslení fázoru do komplexní (Gaussovy) roviny: Ix Re Im Iy 0  Obr.7. Fázor proudu v komplexní rovině Trigonometrický tvar: Exponenciální tvar:

12 Výkon střídavého proudu: okamžitý výkon – je dán součinem okamžitého napětí a proudu: p = u. I, U obecného pasivního dvojpólu je napětí vůči proudu posunuto o úhel  : Okamžitý výkon harmonického proudu je:

13 i,u,p 0 tt 2t2t UI cos(  ) u i p   22 22 44 Obr.8. Výkon harmonického proudu v obecném pasivním dvojpólu


Stáhnout ppt "Obvody střídavého proudu. Střídavý proud mění v elektrickém obvodu v určitých časových intervalech svůj směr v rytmu změn polarity napájecího zdroje."

Podobné prezentace


Reklamy Google