Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze."— Transkript prezentace:

1 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. FYZIKA 9 II. Autor © Michal Kapoun

2 1000 2000 3000 4000 5000 TermikaAkustika Jaderná fyzika Vesmír Hrací pole

3 Termika 1000 Jednotkou teploty není: Hrací pole a) °C b) K c) MJ

4 Termika 2000 Měrná tepelná kapacita je: Hrací pole a) veličina stejná pro všechny látky b) veličina, která charakterizuje určitou látku c) veličina, která je přímo úměrná teplotě

5 Hrací pole Termika 3000 Dodáme-li teplo nějakému tělesu, projeví se to: a) jeho zahřátím b) změnou jeho polohy c) snížením jeho vnitřní energie

6 Hrací pole Termika 4000 Jak dosáhneme zvýšení teploty varu vody v hrnci v kuchyni? a) Zapneme odsávání par nad hrncem. b) Zvýšíme výkon vařiče. c) Na hrnec položíme pokličku.

7 Hrací pole Termika 5000 Jaké teplo odevzdá voda o hmotnosti 10 kg, ochladí-li se z teploty 20 °C na 10 °C? a) 42 kJ b) 420 kJ c) 4200 J

8 Akustika 1000 Perioda je: Hrací pole a) čas jedné sekundy b) doba trvání jednoho kmitu c) počet kmitů za sekundu

9 Hrací pole Akustika 2000 Mezi zdroje zvuku nepatří: a) píšťala b) reproduktor c) kondenzátorový mikrofon

10 Hrací pole Akustika 3000 Zvuk se šíří: a) pouze ve vakuu b) pouze v plynech c) v každém hmotném pružném prostředí

11 Hrací pole Akustika 4000 Hlasitost zvuku: a) nesouvisí s vnímanou energií zvuku b) záleží na vzdálenosti od zdroje zvuku c) je určena jeho frekvencí

12 Hrací pole Akustika 5000 Při přehrávání kompaktního disku (CD) je záznam zvuku snímán: a) opticky b) magneticky c ) mechanicky

13 Hrací pole Jaderná fyzika 1000 Které částice tvoří obal atomu? a) jen protony b) jen elektrony c) jen neutrony

14 Hrací pole Jaderná fyzika 2000 Co je nukleonové číslo? a) celkový počet částic v atomu b) počet neutronů v jádře atomu c) počet protonů a neutronů v jádře atomu

15 Hrací pole Jaderná fyzika 3000 Které z uvedených radioaktivních záření je nejpronikavější? a) záření alfa b) záření gama c) záření beta

16 Hrací pole Jaderná fyzika 4000 Co jsou izotopy? a) atomy téhož prvku, které mají stejný počet protonů i neutronů b) atomy, které mají stejný počet protonů, ale různý počet neutronů c) atomy různých prvků, které mají stejný počet neutronů

17 Hrací pole Jaderná fyzika 5000 Jakou vlastnost mají izotopy? a) jsou to atomy, které mají stejný počet protonů i neutronů b) jsou to atomy různých prvků, které mají stejný počet neutronů c) jsou to atomy téhož prvku, které mají stejný počet protonů i neutronů

18 Hrací pole a) Jupiter b) Venuše c) Saturn Vesmír 1000 Která planeta sluneční soustavy je největší?

19 Hrací pole Vesmír 2000 Jak je definována astronomická jednotka (AU)? a) jako poloměr Slunce b) jako střední oběžná doba Země kolem Slunce c) jako střední vzdálenost Země od Slunce

20 Hrací pole Vesmír 3000 Slunce je jednou z asi 150 miliard hvězd vytvářejících soustavu nazvanou Galaxie. Jaký je (přibližně) průměr Galaxie? a) 100 000 světelných roků b) 1 000 světelných roků c) 100 světelných roků

21 Hrací pole Vesmír 4000 V které fázi musí být Měsíc, aby mohlo nastat zatmění Slunce? a) v úplňku b) v první čtvrti c) v novu

22 Hrací pole Vesmír 5000 Které z následujících tvrzení je správné? b) Planeta, která je blíž Slunci, má delší oběžnou dobu. c) Celý povrch Měsíce můžeme ze Země pozorovat během periody 28 dní. a) Planeta Jupiter přijímá méně tepla od Slunce než sama vyzařuje.


Stáhnout ppt "Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze."

Podobné prezentace


Reklamy Google