Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Počítačové sítě Přenos signálu Každý signál (diskrétní i analogový) vyžaduje pro přenos určitou šířku pásma: – základní pásmo baseband – pro přenos signálu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Počítačové sítě Přenos signálu Každý signál (diskrétní i analogový) vyžaduje pro přenos určitou šířku pásma: – základní pásmo baseband – pro přenos signálu."— Transkript prezentace:

1 Počítačové sítě Přenos signálu Každý signál (diskrétní i analogový) vyžaduje pro přenos určitou šířku pásma: – základní pásmo baseband – pro přenos signálu s jednou frekvencí (není transponován do jiné frekvence) – typicky LAN – úzké pásmo narrowband – pro hlasové přenosy 50 – 64 kbps – typicky telefonní sítě – široké pásmo broadband pro multiplexované přenosové kanály (frekvenčně sdílené) – typicky WAN pro TV přenosy 6 MHz Počíračové sítě - Přenos signálu1

2 Počítačové sítě Přenos signálu Šířka přenosového pásma - propustnost komunikačního kanálu – přenosová rychlost Čím kvalitnější přenosové médium, tím má větší šířku pásma Dostatečná šířka pásma (měřená v Hz) – předpoklad vysoké přenosové rychlosti (měřené v b/s) Přenosová rychlost je úměrná modulační rychlosti (měřené v jednotkách „Baud“ – Bd) Počíračové sítě - Přenos signálu2

3 Počítačové sítě Přenos signálu Periodický signál s(t + T) = s(t) Signál analogový – perioda - T – amplituda - A – fáze - Φ Signál diskrétní (digitální) – perioda - T – amplituda - A Počíračové sítě - Přenos signálu3

4 Počítačové sítě Přenos signálu Pojmy kódování, modulace – projekce dat do signálu – kódování – konverze do diskrétního signálu – modulace – konverze do analogového signálu Kódovací/modulační techniky – prvek dat (např. bit)prvek signálu – prvek signálu – taková část signálu, která zabere nejkratší interval signálového kódu diskrétní – napěťový puls konstantní amplitudy analogový – puls konstantní frekvence, fáze a amplitudy Počíračové sítě - Přenos signálu4

5 Počítačové sítě Přenos signálu Množství informace v prvku signálu – nejjednodušší případ 1:1 Úrovně signálu – nejjednodušší případ 2 Příklad jednofázového kódování Bi-fázové kódování - perioda bitu je rozdělena na dvě „fáze“, časování probíhá v každé fázi, tzn. perioda bitu je dvojnásobek periody prvku signálu Počíračové sítě - Přenos signálu5 100111010100111010 BABA perioda bitu časování

6 Kódování - modulace Data se konvertují do prvků signálu bit po bitu po oktetech Pořadí bitů v signálu je specifikováno danou přenosovou technologií big-endian nebo little-endian např. technologie Ethernet používá „little-endian“ Měření charakteristiky přenosového kanálu – přenosová rychlost C [bps] – modulační rychlost M [baud] – počet bitů v prvku signálu b (např. bi-fázový kód Manchester b = ½ ) C = M x b Počíračové sítě - Přenos signálu6

7 Počítačové sítě Přenos signálu Možné konverze data signál digitální data kódování diskrétní signál síťová karta digitální datamodulaceanalogový signál modem analogová data kódování diskrétní signál CODEC analogová data modulace analogový signál analog. telefon Počíračové sítě - Přenos signálu7

8 Počítačové sítě Přenos signálu Důvody pro modulaci a kódování – technické - vysílání signálu musí být technologicky proveditelné – zvýšení účinnosti a využitelnosti spoje – zvýšení odolnosti přenosu – menší bitová chybovost (BER – Bit Error Ratio) – možnost detekce chyb – možnost synchronizace přenosu – zvýšení bezpečnosti přenosu – znemožnění odposlechu (zvláště u bezdrátových přenosů) Počíračové sítě - Přenos signálu8

9 Počítačové sítě Přenos signálu Příklady kódovacích technik digitální data diskrétní signál Počíračové sítě - Přenos signálu9 NRZ - L NRZ I Pseudoternary Bipolar. AMI Diff. Manchester Manchester

10 Modulační techniku Manchester používá nevýznamnější technologie LAN - IEEE 802.3 (Ethernet) Počíračové sítě - Přenos signálu10

11 Kódování - modulace Principy modulace amplitudová frekvenční fázová 11 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 v v Počíračové sítě - Přenos signálu

12 Počítačové sítě Přenos signálu Modulace – digitálními nebo analogovými daty se mění (moduluje) nosný signál s nosnou frekvencí f c. Nosná frekvence určuje rychlost přenosu. Modulace – změna charakteristiky signálu Vlastnosti modulačních technik (u elektrických vodičů): – aplitudová – málo odolná proti vnějšímu rušení – kmitočtová – vhodná pro nižší rychlosti – fázová – nejodolnější, vhodná i pro vyšší rychlosti Modulace se používá – v bezdrátových technologiích – v přenosech optickými vlákny – v přenosech metalickými vodiči Počíračové sítě - Přenos signálu12

13 Počítačové sítě Přenos signálu Modulační techniky digitální data – analogový signál (modem) – víceúrovňové techniky b = 2 nebo 4: – Kvadraturní fázová modulace – Kombinace fázové a amplitudové modulace Techniky pro bezdrátové přenosy – rozprostřené spektrum (spread spectrum) – zabezpečení proti odposlechům a kolizím – FHSS a DSSS Počíračové sítě - Přenos signálu13

14 Technika DSSS Počíračové sítě - Přenos signálu14 Původní signál Kódovaný signál (v rozloženém spektru) Dekódovaný signál Direct Sequence : Počítačové sítě Přenos signálu

15 Technika FHSS Počíračové sítě - Přenos signálu15 Počítačové sítě Přenos signálu

16 QPSK – Kvadraturní fázová modulace – 4 fázové posuny přenáší 2 bity Počíračové sítě - Přenos signálu 16 fáze referenčního signálu 01 1110 00 Π/2 Π/4 3Π/4 Π 7Π/4 3Π/2 5Π/4 0 ~ 2Π 00…. 45 0 01….. 135 0 10….. 225 0 11….. 315 0

17 Počítačové sítě Přenos signálu QAM – Kvadraturní amplitudová modulace (např. 256 QAM přenáší v jednom prvku signálu 8 bitů) Počíračové sítě - Přenos signálu17 fáze referenčního signálu 16 úrovní amplitud 16 fázových posunů 00000000 00000001 00000010 00000011 ………… 11111110 11111111

18 Počítačové sítě Přenos signálu Modulace analogová data digitální signál – Multimediální data, přenosy hlasu – CODEC – Modulační technika PCM (Pulse Code Modulation) – princip „vzorkování“ – snímání amplitudy signálu v pevných časových periodách, vyhodnocení vzorků hodnotou (určitý počet úrovní). Např. : 16 úrovní …. 4 bity 256 úrovní …..8 bitů Pro přenos hlasu je postačující vzorkování v periodě 125  s s rozlišením 256 úrovní (8 bitová informace), tj. přenosová rychlost 64 kbps (šířka pásma 4 kHz) – Alternativa PCM – DM (Delta Modulation) – diferenciální impulsní kódová modulace Počíračové sítě - Přenos signálu18

19 Počítačové sítě Přenos signálu Problémy při přenosech signálu – zkreslení – útlum – zpoždění – rušení – parazitní signál – šum Řešení – přenosové technologie – specifikace elektrických a světelných charakteristik přenosových médií – specifikace maximálních délek segmentů vodičů – volba vhodného typu modulace nebo kódování – atd. Počíračové sítě - Přenos signálu19

20 Počítačové sítě Přenos signálu Prostředky pro obnovu signálu: zesilovače, opakovače (repeaters) Počíračové sítě - Přenos signálu20 HUB Repeater Deformovaný signál Obnovený signál

21 Počítačové sítě Přenos signálu Kapacita přenosového kanálu – maximální přenosová rychlost v bitech za vteřinu [b/s] nebo [bps] – Ideální (podle Nyquista) C = 2 W log 2 M C …… přenosová rychlost [bps] W…….šířka přenosového pásma [Hz] M…….modulační rychlost - počet diskrétních pulsů nebo napěťových úrovní za sec [Bd] Počíračové sítě - Přenos signálu21 S S´

22 Počítačové sítě Přenos signálu Počíračové sítě - Přenos signálu22 Útlum signálu v reálném přenosovém prostředí

23 Počítačové sítě Přenos signálu – Reálná (podle Shannona) C = W log 2 ( 1 + S/N ) S/N…poměr signál/šum P S - výkon signálu (S/N) dB = 10 log 10 P S /P N P N - výkon šumu 3 dB – 50 % ztrát 10 dB – 10 % ztrát 20 dB – 1 % ztrát 30 dB – 0,1 % ztrát Počíračové sítě - Přenos signálu23 S S´ N

24 Počítačové sítě Přenos signálu Přenosový kanál – soubor prostředků mezi dvěma uzly sítě umožňující přenos signálu (vysílací rozhraní, přenosové médium, přijímací rozhraní) Přenosový kanál vytvářejí přenosové technologie, které specifikují – rychlost přenosu – pořadí bitů little endian – bit s nejmenší váhou v oktetu je vyslán první big endian – bit s největší váhou v oktetu je vyslán první – přenosové médium (typ, max. a min. délku…) – koncovky (typy konektorů, označení pinů…) – fyzikální charakteristiky signálu – zařízení pro regeneraci signálů – …… Počíračové sítě - Přenos signálu24

25 Počítačové sítě Přenos signálu Požadavky na přenosové technologie : – vysoká přenosová rychlost – nulová chybovost – dlouhé vzdálenosti bez ztráty kvality signálu – nízké provozní náklady Počíračové sítě - Přenos signálu25


Stáhnout ppt "Počítačové sítě Přenos signálu Každý signál (diskrétní i analogový) vyžaduje pro přenos určitou šířku pásma: – základní pásmo baseband – pro přenos signálu."

Podobné prezentace


Reklamy Google