Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní výkony ve zdravotnictví 1 (SOL / VCA81)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní výkony ve zdravotnictví 1 (SOL / VCA81)"— Transkript prezentace:

1 Základní výkony ve zdravotnictví 1 (SOL / VCA81)
TÉMATA: 12a) Vyprazdňování močového měchýře 12b) Odběry moči a její vyšetření 12c) Katetrizace MM u žen a mužů

2 12a) Vyprazdňování MM močení faktory ovlivňující mikci diuréza
bilance tekutin sledování moči (množství, barva, zápach… ) poruchy vyprazdňování moči

3 12a) Vyprazdňování MM Močení (mikce)
Vylučování moči zajišťuje močový systém – ledviny, močovody, močový měchýř (MM) a močová trubice.

4 12a) Vyprazdňování MM Faktory ovlivňující mikci: růst a vývoj,
psychosociální faktory, příjem potravy a tekutin, léky, svalový tonus, patologické stavy (hypertrofie prostaty, nemoci ledvin… ), chirurgické výkony (např. cystoskopie… ).

5 12a) Vyprazdňování MM Diuréza
množství definitivní moči vytvořené ledvinami za jednotku času (obvykle jeden den), průměrně 1,5 l denně, ↓ při nedostatku tekutin a poruše ledvin (srov. anurie, oligurie), ↑ např. po zvýšeném přívodu tekutin, diureticích a při DM (srov. polyurie), její sledování je důležité u řady chorob a akutních stavů (šok, srdeční a ledvinné selhání s otoky aj.).

6 12a) Vyprazdňování MM Bilance tekutin
je měření a zaznamenávání příjmu a výdeje tekutin v průběhu 24 hodin, používání močové lahve, podložní mísy, sběrné nádoby na moč v případě, že není u nemocného zaveden PMK, nezapomínat zapisovat - infuze, omáčky, kompoty, zvratky, odpad z drénu, průjmy, nadměrné pocení atd.

7 12a) Vyprazdňování MM Sledování moči – množství
Fyziologické množství = 1000 – 2000ml / 24h. Poruchy tvorby moči: polyurie – ↑ tvorba moči, > než 3 000ml / 24 hod oligurie – ↓ tvorba moči, ml / 24 hod anurie – tvorba moči < než 100ml / 24 hod.

8 12a) Vyprazdňování MM * Sledování moči – barva
Fyziologická – slámově žlutá. temně žlutá, červenohnědá = zvýšená koncentrace žlučových barviv, krev v moči = hematurie, zkalení = bílkoviny, hlen, hnis. *

9 12a) Vyprazdňování MM Sledování moči – zápach čerstvá moč - aromatický zápach starší moč - ostrý čpavý zápach aceton - metabolická acidóza

10 12a) Vyprazdňování MM Poruchy vyprazdňování moči
retence – zadržování moči bez schopnosti se vyprázdnit, zástava močení polakisurie – časté nucení na močení, provázené vymočením malého množství moči (častý příznak při zánětu močových cest) nykturie - zvýšená frekvence močení v noci dysurie – bolestivost při močení strangurie – řezání, pálení při močení urgentní močení – silný pocit na močení při malé náplni enuresis nocturna – noční pomočování u starších dětí inkontinence – samovolný odchod moči

11 12b) Odběry moči a její vyšetření
obecné zásady odběru moči fyzikální vyšetření moči specifická hmotnost moči biochemické vyšetření moči

12 12b) Odběry moči a její vyšetření
Obecné zásady odběru moči obvykle se odebírá ranní moč, před odběrem hygiena pohlavních orgánů – omytí ústí uretry vodou, odběr do předem označených nádob, čistých, suchých, event. sterilních (vhodné zvažovat možnost potřísnění nádoby při odběru – použití „šampusky“), řádně vyplněná žádanka. Specifika odběru sterilní moči střední proud moči = tj. nejdřív omýt genitál vodou, poté vymočit do toalety část moči, zachytit střední proud moči do sterilní nádoby a zbytek moči vymočit do toalety, moč získaná při katetrizaci.

13 12b) Odběry moči a její vyšetření
Fyzikální vyšetření moči hodnotí se barva, zákal, pěna, zápach, pH, specifická hmotnost, fyziologické pH moči – normální 5,0 - 7,0, acidurie – nižší než 5,0, alkalurie – vyšší než 6,5 - 7,0. Specifická hmotnost moči - hodnota 1, ,025g/cm3 závislá na množství rozpuštěných látek (hlavně chloridů, močoviny) a na objemu vylučované tekutiny, měření ráno, kalibrovaným hustoměrem (urometrem), 100 ml moči v odměrném válci.

14 12b) Odběry moči a její vyšetření

15 12b) Odběry moči a její vyšetření
Biochemické vyšetření moči stanovení hodnot: bílkoviny, glukózy, ketolátek, žlučových barviv, krevního barviva, aminokyselin, amylázy, kreatininu, anorganických látek, dusíkové bilance, osmolality, hladiny hormonů, léků… *

16 12b) Odběry moči a její vyšetření
Biochemické vyšetření moči pyurie – hnis v moči, proteinurie – bílkoviny v moči, glykosurie – sacharidy v moči, acetonurie – ketolátky v moči.

17 12b) Odběry moči a její vyšetření
Jednotlivé biochemické vyšetřovací metody: močový sediment (moč + sediment), močový sediment dle Hamburgera, bilanční sběr na odpady iontů, urey, kyseliny močové, bílkovin, kreatininu, glykosurie, Bence-Jonesova bílkovina, Clearence kreatininu, estrioly, kyselina vanilmandlová, toxikologické vyš. moče.

18 12c) Katetrizace MM definice indikace druhy katetrizace
typy močových katetrů pomůcky příprava pacienta postup při jednorázové katetrizaci ženy se současným odběrem moči na vyšetření postup při jednorázové katetrizaci muže se současným odběrem moči na vyšetření indikace k zavedení permanentního močového katetru (PMK) postup při zavádění PMK komplikace při zavádění katetru

19 12c) Katetrizace MM Katetrizace = cévkování - je zavedení sterilního katetru (cévky) močovou trubicí do močového měchýře. Indikace: vyprázdnění MM při retenci, vyprázdnění MM před vyšetřením, operací, porodem atd., odebrání sterilního vzorku moči k vyšetření na kultivaci a citlivost, zavedení permanentního močového katetru (PMK), zjištění reziduální moči, instilace (výplach) MM.

20 12c) Katetrizace MM Typy katetrizace
Jednorázová - za účelem jednorázového vypuštění obsahu MM (zavedení katetru, vypuštění moči, vyjmutí katetru, ukončení výkonu). Permanentní - za účelem zajištění nepřerušovaného a stálého (permanentního) odvádění moči. Těmto účelům odpovídá i funkční charakter katetrů.

21 12c) Katetrizace MM Druhy močových katetrů a) Nelatonův katetr - rovný; užívá se u dětí a žen, výjimečně u mužů, b) Tiemanův katetr - rovný se zahnutým kuželovitým zobákem; užívá se u mužů, c) Foleyův katetr - permanentní močový katetr, nejčastěji používaný k chronickému odvádění moče do sběrného sáčku; plastový či silikonový; obsahuje balónek k fixaci v močovém katetru, balónek se plní fyziologickým roztokem (FR). Katetr musí být sterilní a nepoškozený. Cévky jsou sterilně uložené v zataveném plastovém sáčku. Označení PMK - označují se čísly vyjadřujícími obvod a průměr.

22 12c) Katetrizace MM Jednorázové katetry

23 12c) Katetrizace MM Jednorázové katetry

24 12c) Katetrizace MM Permanentní katetry

25 Možnost použití jiných pomůcek dle standardů a zvyklostí personálu.
12c) Katetrizace MM Pomůcky: permanentní Foleyův katetr, fyziologický roztok FR 1/1, injekční stříkačka dle velikosti balonku ml, sběrný močový sáček, sterilní zkumavka, sterilní tampony, čtverce buničiny, sterilní pinzeta, dezinfekční roztok na periuretrální dezinfekci (Octenisept), lubrikant a anestetikum, např. Mesocain gel, Instillagel, emitní misky, sterilní rukavice. Možnost použití jiných pomůcek dle standardů a zvyklostí personálu.

26 12c) Katetrizace MM Příprava pacienta seznámení s výkonem,
zajištění soukromí, vhodná poloha – na zádech v mírně zvýšené poloze, muž má dolní končetiny volně položené na lůžku, žena končetiny pokrčené v kolenou mírně oddálené od sebe, hygiena genitálu.

27 12c) Katetrizace MM Postup při jednorázovém cévkování ženy se současným odběrem moči na vyšetření: příprava pomůcek, hygienická dezinfekce rukou, pacientka leží na zádech s pokrčenými DKK, vložení emitní misky do nohou pacientky, nasazení sterilních rukavic (ev. 1 rukavici na nedominantní ruku, pokud k dezinfekci genitálu použijeme sterilní pinzetu), zarouškování genitálu, dezinfekce ústí močové trubice, dezinfekční tampon držíme ve sterilní pinzetě a použijeme jej vždy pouze jednou,

28 12c) Katetrizace MM ukazovákem a palcem jedné ruky rozevřeme ženě stydké pysky, druhou rukou, ve které držíme sterilní pinzetou sterilní tampony s dezinfekčním prostředkem, postupně vydezinfikuje ústí močové trubice a její okolí (3 tampony – pravá, levá strana a střed), dezinfikujeme potřením, vždy jedním směrem - shora dolů (ventrodorzálně) - a nikdy se nevracíme!

29 12c) Katetrizace MM použité tampony odkládáme do emitní misky,
z připraveného sterilního balení vyjmeme volnou rukou cévku, k vyjmutí použijeme buď novou sterilní pinzetu, nebo nám asistuje druhý zdravotnický pracovník, nebo máme vše připraveno na sterilní ploše, Instillagel (Mezocain gel) naneseme na špičku katetru, šetrně zavedeme cévku do MM, zavádíme, dokud nám z druhého konce katetru nezačne do emitní misky vytékat moč, první proud vytékající moči vypustíme do emitní misky a teprve další (střední proud) necháme natéct do sterilní zkumavky, zbytek moči necháme vytéct do emitní misky nebo podložní mísy,

30 12c) Katetrizace MM po vyprázdnění MM šetrně vytáhneme katétr z močové trubice, čtvercem buničiny osušíme genitál, upravíme polohu a lůžko pacientky, zajistíme úklid pomůcek, odešleme vzorek moči do laboratoře, provedeme záznam do dokumentace.

31 12c) Katetrizace MM Postup při jednorázovém cévkování muže se současným odběrem moči na vyšetření: lékař si oblékne sterilní rukavice, připravíme si zkumavku pro odběr moči, sterilní tampony v dezinfekčním roztoku a sterilní jednorázovou cévku, do lůžka pacienta uložíme emitní misky, lékař muži přetáhne předkožku a postupně 3 tampony dezinfikuje zevní ústí močové trubice – krouživý pohyb od ústí močové trubice dále, připravíme Instillagel nebo Mesocain gel, asepticky podáme lékaři sterilní močový katétr, zahnutý konec katétru lékař protáhne ve sterilním mulovém čtverci s připraveným Mesocain gelem (Instillagel lékař aplikuje přímo do ústí močové trubice),

32

33 12c) Katetrizace MM lékař pomalu zavede cévku do močové trubice, vytékající moč zachytí do emitní misky nebo podložní mísy, střední proud moči zachytí do zkumavky, zbytek moči nechá vytéct do emitní misky nebo podložní mísy, po vyprázdnění MM lékař šetrně vytáhne katetr z močové trubice, očistíme ústí močové trubice od přebytku lubrikantu, upravíme polohu a lůžko pacienta, zajistíme úklid pomůcek, odešleme vzorek moči do laboratoře, provedeme záznam do dokumentace.

34

35 12c) Katetrizace MM Indikace zavedení permanentního katetru:
retence moči, makrohematurie (krvácení při nádorech MM, prostatickém adenomu, karcinomu), po cystoskopii, pooperační zavedení katetru (OP na prostatě, MM, močové trubici), měření diurézy (pooperační, renální insuficience, kardiální dekompenzace).

36 12c) Katetrizace MM Pomůcky: stejné jako u jednorázového cévkování,
a dále: - injekční stříkačka, - FR, - sběrný sáček, - závěs na postel.

37 12c) Katetrizace MM Postup při permanentním cévkování:
postupujeme jako při jednorázové katetrizaci, při zavádění permanentní cévky u muže sestra asistuje lékaři, u ženy je možná asistence druhé sestry, před zavedením močové cévky je vhodné ji napojit na sběrný sáček, po zavedení močové cévky vypustíme veškerou moč a zavedeme katétr asi o 2,5 - 5 cm dál od místa, kde začala moč vytékat, abychom mohli naplnit balonek fyziologickým roztokem, injekční stříkačkou aplikujeme fyziologický roztok (množství podle označení katétru) do druhého vstupu na cévce, která vede k manžetě na intravezikálním konci cévky, provedeme zkoušku těsnosti tahem za močovou cévku – JEMNĚ!

38 12c) Katetrizace MM během výkonu komunikujeme s pacientem / pacientkou, osušíme genitálie, upravíme lůžko po výkonu, zajistíme úklid pomůcek, provedeme záznam do dokumentace.

39 12c) Katetrizace MM Videa
Jednorázová katetrizace s odběrem moči na vyšetření: - https://www.youtube.com/watch?v=vtZL2t7SP0w Katetrizace ženy permanentním močovým katetrem: - https://www.youtube.com/watch?v=R1gaOOJ5XgI Vytažení permanentního močového katetru: - https://www.youtube.com/watch?v=vuH1fygkYsc

40 !!! PŘI VÝKONU JE NUTNÉ DODRŽOVAT ZÁSADY ASEPSE!!!
12c) Katetrizace MM Komplikace katetrizace: zanesení infekce při nedodržení zásad asepse, traumatické poškození močové trubice při nešetrném zavádění, nemožnost zavedení katétru z důvodu anomálie močové trubice. !!! PŘI VÝKONU JE NUTNÉ DODRŽOVAT ZÁSADY ASEPSE!!!

41 Kontrolní otázky: * Vyjmenujte poruchy tvorby moče.
Jak sledujeme bilanci tekutin? Jaké obecné zásady dodržujeme při odběru moče? Vyjmenujte typy katetrizací MM. Jaké znáte druhy katetrů? Vyjmenujte pomůcky ke katetrizaci. Uveďte alespoň 3 indikace k zavedení PMK. Popište postup při jednorázovém cévkování ženy. Jaké komplikace mohou nastat u katetrizace? O čem poučíte mobilního pacienta, kterému zavedete PMK? *

42 Bibliografické citace zdrojů:
MIKŠOVÁ, Zdeňka, Marie FROŇKOVÁ, Renáta HERNOVÁ a Marie ZAJÍČKOVÁ, kapitoly z ošetřovatelské péče 1. Aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2006, 90s. ISBN VELKÝ LÉKAŘSKÝ SLOVNÍK [online] [cit ]. Dostupné z: VOŠ ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA HRADEC KRÁLOVÉ. Ošetřovatelské postupy – zavedení permanentního katetru [online].2015 [cit ]. Dostupné z OBRÁZKY * (není-li uvedeno jinak): google.com (klíčová slova: „zkumavky“, „moč na vyšetření“, „močové katetry“… )


Stáhnout ppt "Základní výkony ve zdravotnictví 1 (SOL / VCA81)"

Podobné prezentace


Reklamy Google