Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy marketingu část 1. Ing. Monika Dobešová Univerzita Pardubice FEI Letní semestr 2012/2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy marketingu část 1. Ing. Monika Dobešová Univerzita Pardubice FEI Letní semestr 2012/2013."— Transkript prezentace:

1 Základy marketingu část 1. Ing. Monika Dobešová Univerzita Pardubice FEI Letní semestr 2012/2013

2 Marketing pro 21. století Marketing zjišťuje a naplňuje lidské a společenské potřeby s cílem dosáhnout zisku. Je to umění a věda zároveň, která dokáže:  vybrat cílové trhy  získat, udržet a rozšířit počty zákazníků  poskytovat a sdělovat lepší hodnotu pro zákazníka Marketing hluboce ovlivňuje náš každodenní život. Marketing je ve všem, čím se dnes zabýváme. Ing. Monika Dobešová Základy marketingu

3 Směna a transakce Směna je klíčovým pojmem obchodování. Aby k ní došlo, musí být splněno pět podmínek: 1. Musí existovat nejméně dvě strany. 2. Každá strana musí mít něco, co představuje hodnotu pro druhou stranu. 3. Každá strana je schopná komunikace a předání. 4. Každá strana má svobodu nabídku ke směně přijmout či odmítnout. 5. Každá strana věří, že je vhodné nebo žádoucí s druhou stranou jednat. Ing. Monika Dobešová Základy marketingu

4 Co chtějí marketéři? V nejobecnějším slova smyslu chtějí vyvolat reakci v chování druhé strany. Tak tedy například: Obchodní společnost chce nákupy. Politik chce hlasy voličů. Církev chce aktivní věřící. Sportovní klub chce oddané fanoušky… Jinými slovy marketing se sestává z jednání, která mají vyvolat žádoucí reakce od cílového „publika“. Ing. Monika Dobešová Základy marketingu

5 Co je předmětem marketingu? Celkem je to deset entit, na které se marketéři zaměřují: Výrobky (potravinářské výrobky, auta, elektrotechnika …) Služby (bankovnictví, SW, hotelnictví …) Události - časově omezené (Olympijské hry, Mistrovství světa …) Ing. Monika Dobešová Základy marketingu

6 Ing. Monika Dobešová Zážitky (vytváření a režírování zážitků) Osoby (celebrity – film, hudba, sport, politika, víra …) Místa (města, státy, regiony …) Majetek vlastnická práva na reálný majetek (nemovitosti) vlastnická práva na finanční majetek (akcie, dluhopisy) Základy marketingu

7 Ing. Monika Dobešová Firmy (budování silné, příznivé a jedinečné image) Informace (školy, univerzity, encyklopedie, časopisy…) Ideje Každá marketingová nabídka (výrobek, služba, událost, zážitek, osoba, místo, majetek, firma, informace) obsahuje i základní ideu. Předmětem marketingu je vše, co se prodává. Základy marketingu

8 Klíčové zákaznické trhy Spotřební trhy  zboží a služby masového charakteru  snaha o lepší image značky  zajištění dostupnosti produktu  intenzivní komunikace se zákazníkem  spolehlivost služeb  velmi proměnlivý trh Ing. Monika Dobešová Základy marketingu

9 Klíčové zákaznické trhy Obchodní trhy  obchodování s obchodními společnostmi  dobře připravení profesionální kupci, kteří nakupují proto, aby dál se ziskem prodali  nutno demonstrovat získání vyšších příjmu nebo snížení nákladů nákupem produktu  důležitou roli hraje kvalita, cena, pověst výrobku i firmy Ing. Monika Dobešová Základy marketingu

10 Klíčové zákaznické trhy Globální trhy musí se řešit:  zda vstoupit do dané země  jak do ní vstoupit (jako vývozce, poskytovatel licence, partner, výrobce)  jak přizpůsobit své produkty dané zemi  jak v dané zemi komunikovat Rozdílná kultura, jazyk, právo, víra, vzdělanost, měna … Ing. Monika Dobešová Základy marketingu

11 Klíčové zákaznické trhy Neziskové a vládní trhy  omezená kupní síla (financováno státním rozpočtem, sponzory)  důležitá je cena, slevy …  nižší cena ovlivňuje vlastnosti a kvalitu produktů, které může prodávající do nabídky zařadit Prodej vládním úřadům, školám, nemocnicím, spolkům. Ing. Monika Dobešová Základy marketingu

12 Tržní orientace společností Jakou filozofií by se mělo řídit marketingové úsilí společnosti? Jakou relativní váhu klást na zájmy podniku, zákazníků a celé společnosti? Často jsou tyto zájmy v konfliktu. Soupeří tak mezi sebou i následující koncepce marketingových činností. Ing. Monika Dobešová Základy marketingu

13 Ing. Monika Dobešová Výrobní koncepce Nejstarší podnikatelský přístup Soustředění se na vysokou produktivitu práce, nízké náklady a masovou distribuci Použití: v rozvojových zemích, kde je levná pracovní síla tam, kde spotřebitel dává přednost dostupným a levným produktům když chce společnost rozšířit svůj trh Základy marketingu

14 Ing. Monika Dobešová Výrobková koncepce Soustředění se na vytváření lepších výrobků a jejich dalšího postupného vylepšování. Použití: když spotřebitel dává přednost nejvyšší kvalitě a vysokému množství inovačních prvků Pozor: Stále dbát na správnou cenu, distribuci a propagaci, Sám o sobě se výrobek neprodá. Základy marketingu

15 Ing. Monika Dobešová Prodejní koncepce Společnost vyvíjí agresivní prodejní a propagační snahu Cílem je prodat to, co firma má a ne to, co trh žádá. Použití: při nadměrné kapacitě u nevyhledávaného zboží (např. pojištění) Rizika: Spotřebitel je ke koupi přemluven a pokud není spokojen, nákup neopakuje, odchází. Základy marketingu

16 Ing. Monika Dobešová Marketingová koncepce Filozofie orientovaná na zákazníka a jeho reakce Objevila se v 50-tých letech 20.století Není to „lov“ ale „zahradničení“ Úkolem není najít ty správné zákazníky pro naše výrobky, ale najít správné výrobky pro naše zákazníky. Klíč k dosažení cílů společnosti: vést si efektivněji než konkurence tím, že se daří vytvářet, sdělovat a poskytovat lepší hodnotu pro zákazníka na zvolených cílových trzích. Základy marketingu

17 Ing. Monika Dobešová Holistická marketingová koncepce Zastává názor, že záleží na všem Je založena na čtyřech složkách: 1. Vztahový marketing – kultivuje správný typ vztahů se správnými skupinami, které jsou součástí celku: - zákazníci (CRM) - zaměstnanci - partneři (dodavatelé, distributoři, agentury …) - akcionáři, investoři, analytici Vytvoření silných vztahů vyžaduje chápat jak možnosti a prostředky skupin, tak jejich potřeby, cíle a přání. Základy marketingu

18 Ing. Monika Dobešová 2. Integrovaný marketing pracuje se dvěma klíčovými tématy: - při sdělování a poskytování hodnoty je možné vyvíjet mnoho různých marketingových aktivit a - veškeré marketingové aktivity jsou koordinovány tak, aby se maximalizovaly jejich spojené důsledky Firmy musí integrovat své systémy s managementem poptávky, managementem prostředků a s managementem sítí. Základy marketingu

19 Ing. Monika Dobešová 3. Interní marketing Zajišťuje, aby každý ve firmě zastával vhodné marketingové zásady, zvláště vedení firmy. Marketingové aktivity uvnitř firmy jsou stejně tak důležité, jako ty zaměřené vně společnosti. Nemá smysl slibovat vynikající služby, pokud zaměstnanci nejsou připraveni je poskytovat. Interní marketing se tak odehrává na marketingových pozicích i na ostatních odděleních společnosti. Marketingové myšlení musí prostoupit celou společnost. Základy marketingu

20 Ing. Monika Dobešová 4. Společensky zodpovědný marketing Představuje: - chápání širších zájmů - etický, ekologický a právní i společenský kontext marketingových aktivit Základy marketingu

21 Ing. Monika Dobešová A na závěr: náborové video pro McDonald´s (ČR) Ještě nevíte jak to chodí u McDonald´s? Pro názornou představu se podívejme na nové náborové video McDonald´s. Odkaz: Základy marketingu

22 Ing. Monika Dobešová Agentura, která ale video vytvořila zanechala ve videu několik chyb. Už jen součet cheeseburgerů a koly je špatný... Český národ se baví hlavně „okurkou“. Herecké výkony jsou přehrávané a video nemá šťávu. Původní marketingový plán, aby si lidé sdíleli video mezi sebou vyšel, ale pak si začali lidé dělat z videa legraci. Odkaz: Základy marketingu

23 Ing. Monika Dobešová Vypadá to, jako by to už McDonald´s neunesl a agentura začala náborové video postupně stahovat ze všech sítí. Ale …? Základy marketingu

24 Ing. Monika Dobešová Počet zhlédnutí náborového videa Téměř 450 000 na YouTube a Stream (na YouTube je video 2 týdny, na Streamu 3 dny, zhruba tehdy se začalo virálně šířit). Facebook Naprosto bezprostředně po propuknutí „okurkové epidemie“ vznikla na Facebooku stránka: „Podívej, zrovna jedeme cheese“ a začala sbírat tisíce lajků.Podívej, zrovna jedeme cheese Hlášky (Slogany) „Počkej, zapomněla jsi na okurku!“ (trenér Jirka) „Ode dneška už můžeš nosit žlutou jmenovku.“ (hodná paní Provozní) Základy marketingu

25 Ing. Monika Dobešová Nebylo to tedy s tímto záměrem připravené? Nejedná o cílenou virální reklamu ? Proč? … protože začala reagovat samotná firma na Facebooku. Překvapivě pružně a hlavně, hodně zábavně a s nadhledem. Podívejme se na uvedené dva příspěvky, které se firmě McDonald´s objevily na profilu. Základy marketingu

26 Ing. Monika Dobešová Základy marketingu

27 Ing. Monika Dobešová Téma, které budeme diskutovat v rámci cvičení (4. a 11. 3. 2013): VIRÁLNÍ REKLAMA Budoucnost nebo chvilková záležitost? Úkol pro vás: připravit se (zorientovat) v tématu tak, abyste se mohli aktivně zapojit do diskuse. Základy marketingu

28 Ing. Monika Dobešová KONEC 1. ČÁSTI DĚKUJI ZA POZORNOST. Základy marketingu

29 Ing. Monika Dobešová Zdroj: KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management 12. vydání. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1359-5. Základy marketingu


Stáhnout ppt "Základy marketingu část 1. Ing. Monika Dobešová Univerzita Pardubice FEI Letní semestr 2012/2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google