Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DOPRAVNÍ KAMPAŇ „OBLÉKÁME HADA EDU“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DOPRAVNÍ KAMPAŇ „OBLÉKÁME HADA EDU“"— Transkript prezentace:

1 DOPRAVNÍ KAMPAŇ „OBLÉKÁME HADA EDU“ http://www.trafficsnakegame.eu/czechrepublic

2 Co je hra Oblékáme hada Edu? Zábavná a efektivní hra pro základní školy na podporu chůze, cyklistiky a veřejné dopravy při cestování do školy Cílová skupina: děti od 4 do 12 let (V menší míře možné zapojení i mateřských škol) Foto: ZŠ Kaštanová Třinec

3 Evropský kontext Hra „Oblékáme hada Edu“ je českou verzí evropské kampaně Traffic Snake Game Zapojeno 19 evropských zemí Nyní cca 400 škol (červen 2015) Začala jako malá kampaň ve Flandrech v Belgii (v současnosti zapojeno okolo 1 000 škol, 150 000 rodin a 200 000 dětí v samotném regionu Flander)

4 Cíle kampaně Cíl: prolomit začarovaný kruh rostoucího objemu automobilové dopravy Děti jsou důležitou cílovou skupinou pro změnu dopravního chování Dopravní chování rodičů má významný vliv na děti a jejich výběr dopravního prostředku. Většina dětí se neučí o výhodách udržitelné dopravy a nevýhodách vysoké míry automobilismu od svých rodičů ani ve škole. Zábava – doprava – ekologie – bezpečnost – zdraví JE TU MOC HUSTÝ PROVOZ NA TO, ABY HONZÍK CHODIL SÁM DO ŠKOLY. TAK HO VOZÍME AUTEM DOPRAVA VYTVÁŘÍ DALŠÍ DOPRAVU

5 Podpora chůze a jízdy na kole pro děti? Vzdělávání o mobilitě a dopravní výchova jsou stále často ještě spojené jen s výukou pravidel silničního provozu nebo tréninkem bezpečnosti silničního provozu Mnohé děti jsou dopravovány do školy autem, i když bydlí v docházkové či na kole dosažitelné vzdálenosti od školy Individuální dopravní chování se tvoří ve velmi raném věku – „dnešní děti jsou uživatelé zítřejší dopravy“

6 Soulad s cíli Bílé knihy o dopravě do roku 2050 60% snížení emisí CO 2 z dopravy (tento cíl je vztažen k roku 1990; do roku 2030 by nicméně mělo dojít alespoň k 20% snížení emisí CO 2 oproti roku 2008) Výsledky kampaně TSG v Evropě (2014): 122 škol -> úspora cca 24,8 tun CO 2

7 Soulad s cíli Státní politiky ŽP v ČR (2012 – 2020) 2. Ochrana klimatu a zlepšení kvality ovzduší 2.1 Snižování emisí skleníkových plynů a omezování negativních dopadů klimatické změny –Cíl: 2.1.2 Snížení emisí skleníkových plynů v rámci EU ETS o 21 % a omezení nárůstu emisí mimo EU ETS na 9 % do roku 2020 oproti úrovni roku 2005 –Opatření: Zajistit pokračování stávajících a přípravu nových programů zaměřených na snižování emisí skleníkových plynů

8 Soulad s cíli Státního programu EVVO v ČR Základním cílem environmentálního vzdělávání a výchovy další generace je naučit ji žít podle principu (trvale) udržitelného rozvoje. Poskytovat všem dětem a mladým lidem (ZŠ, SŠ. VOŠ) v průběhu vzdělávání: znalosti, dovednosti a návyky potřebné pro ochranu ŽP a pochopení principu (trvale) udržitelného rozvoje, podmínky pro integraci znalostí zejména uplatňováním praktické metody výuky, strukturací učiva a různými aktivitami ovlivňovat způsob myšlení, rozvíjení samostatnosti a tvořivosti, kontakty s okolím i s odbornou praxí a celkový vývoj osobnosti ve smyslu (trvale) udržitelného rozvoje, podporovat spolupráci škol s mimoškolní oblastí – s rodinou, s obcí (…), podporovat aktivní péči o životní prostředí, spolupráci s mimoškolními pracovišti EVVO, s NNO, s osvětovými a kulturně vzdělávacími zařízeními, se sdělovacími prostředky Dílčí úkoly: ovlivňovat prostředí škol, jejich okolí a zabezpečit provoz škol šetrný k ŽP a šetřící přírodní zdroje, zkušenosti ze škol orientovaných na ŽP rozšiřovat do celé sítě ostatních škol, zdůrazňovat přímé poznávání prostředí a kontakty s živou přírodou,

9 Materiály pro kampaň Plakát s dopravním hadem (3,5 x 1m; zapůjčíme) Zelené samolepky pro třídu Barevné „puntíky“ pro žáky za udržitelné cesty do školy Manuál pro učitele Informace pro rodiče Hodnotící formuláře

10 Sběr bodů za cesty udržitelnou dopravou Děti dostanou „puntík“, když do školy cestují: Pěšky Na kole (včetně kolobežky, kolečkových bruslí, skejtbordu) Autobusem / Trolejbusem Vlakem (včetně tramvaje a metra) Společně s jinými dětmi jedním autem (spolujízda) Během celé kampaně učitelé vyplňují třídní hodnotící formuláře

11 Hra v 6 krocích 1.Průzkum před kampaní a definování cílů 2.Příprava 3.Sbírání bodů za udržitelné cestování 4.Odměňování za pokrok 5.Možnost hrát rozšířenou verzi hry (doprovodné aktivity, tvorba školního plánu udržitelné mobility...) 6.Sběr dat po skončení kampaně

12 Oblékáme hada Edu (Traffic Snake Game) Každá třída lepí získané puntíky na zelené kruhové třídní samolepky Třídní samolepka je kompletní po dosažení předem stanoveného cíle

13 Oblékáme hada Edu (Traffic Snake Game) Zelené třídní samolepky se lepí na plakát s hadem Odměna po dosažení stanoveného milníku (5 kruhových symbolů na plakátu s hadem)

14 Sběr dat – hodnotící formuláře Data za celkem 12 školních dní: – Předběžný průzkum – 2 týdny před startem hry (jednodenní průzkum) – 10 dní hry (po sobě jdoucích školních dní) – Následný průzkum – 3 týdny po skončení kampaně (jednodenní průzkum)

15 Kampaň v roce 2015 na jaře (březen – květen) – zejména období kolem Dne Země (22. dubna) na podzim (září – listopad) – zejména období kolem Evropského týdne mobility (16. – 22. září) možné navázat na další akce na podporu udržitelné mobility a zodpovědného přístupu k péči o životní prostředí a vzájemně tak podpořit společné cíle tyto termíny nejsou závazné – školy mohou termín realizace hry přizpůsobit svým potřebám Registrace – online na: http://www.trafficsnakegame.eu/czechrepublic/registrace

16 Školy a města přihlášené do kampaně (k 7/2015)

17 Výsledky kampaně na podzim 2014 Česká republika: – Kompletní data poslalo 13 škol z 6 měst, zapojeno přes 2 000 žáků – Ve všech školách v průběhu kampaně vzrostl podíl udržitelných cest do školy, na 6 z nich dokonce nárůst o více než 20 % ve srovnání s výchozím stavem Evropa: – Zapojeno přes 16 tis. dětí ze 122 škol ve 28 městech – Podíl udržitelných cest do školy vzrostl v průměru o 20 %  úspora zhruba 144 tis. km najetých osobním automobilem  úspora zhruba 24,8 tun CO 2 (více viz zpravodaj kampaně v angličtině na: http://us8.campaign- archive1.com/?u=ba8ea50b206f019e0542845aa&id=4a2d5e40d4&e=[UNIQID])http://us8.campaign- archive1.com/?u=ba8ea50b206f019e0542845aa&id=4a2d5e40d4&e=[UNIQID]

18

19 Ohlasy škol “Had Eda se s našimi samolepkami krásně modrá, jako čistý vzduch a čistá voda.” ZŠ Kaštanová, Třinec “Soutěž se dětem velmi líbila, zakomponovali jsme ji do dalších akcí, které se týkají dopravní výchovy. Děkujeme, že jsme se mohli zúčastnit.” ZŠ Školní, Orlová-Lutyně “Dětem se oblékání hada moc líbilo. Podařilo se nám překročit náš závazek, což jsme všichni moc rádi.” MŠ Budovatelská, Zlín “Děti byly hrou nadšené, moc nás to bavilo, moje třída (čtvrťáci) si to celé vzala na starost, a to je na tom bavilo ještě víc.” ZŠ Zlín, Štefánikova “Děti jsou nadšené a počasí přeje. Docela dost dětí jezdí na kole a dokonce moje dvojčata třeťačky jezdí na ponících :-)” ZŠ Ostrava – Hrabová, Paskovská

20 http://www.trafficsnakegame.eu/pictures/ Fotogalerie Foto: ZŠ Kaštanová Třinec

21 Kontakt Národní kontaktní místo pro ČR Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. (www.cdv.cz) Líšeňská 33a, 636 00 Brno Danuše Smutková: danuse.smutkova@cdv.czdanuse.smutkova@cdv.cz Kampaň probíhá pod záštitou BESIPu

22 Pojďme hrát! Výhradní odpovědnost za obsah tohoto dokumentu nesou jeho autoři. Nemusí tedy odrážet stanovisko Evropské unie. Ani EASME, ani Evropská komise nenesou zodpovědnost za jakékoliv použití informací, které jsou obsaženy v tomto dokumentu..


Stáhnout ppt "DOPRAVNÍ KAMPAŇ „OBLÉKÁME HADA EDU“"

Podobné prezentace


Reklamy Google