Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.socialni-zaclenovani.cz Koordinovaný přístup a ESIF 2014+ Jan Mochťák.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.socialni-zaclenovani.cz Koordinovaný přístup a ESIF 2014+ Jan Mochťák."— Transkript prezentace:

1 www.socialni-zaclenovani.cz Koordinovaný přístup a ESIF 2014+ Jan Mochťák

2 www.socialni-zaclenovani.cz Obsah setkání 1.SPSZ – Opatření, cíle. 2.Projektová opatření – návrhy. 3.Harmonogram – upřesnění, kontinuita práce. 4. Úkoly+ závěr.

3 www.socialni-zaclenovani.cz Priority Priorita č. 1: Rozvoj přípravy profesního života jedince a posílení úspěšnosti při vstupu na trh práce Priorita č. 2: Podpora pracovních příležitostí pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a sociálně vyloučené včetně přípravy osob pro vstup na trh práce Priorita č. 3: Rozvoj sociální ekonomiky a prostoru podporující koncept společenské odpovědnosti Priorita č. 4: Provázání služeb na podporu zaměstnanosti Priorita č. 5: Rozvoj prevence nelegálního zaměstnávání, implementace veřejné služby

4 www.socialni-zaclenovani.cz Priorita č. 1: Rozvoj přípravy profesního života jedince a posílení úspěšnosti při vstupu na trh práce Cíle: Vytvoření spolupracující sítě institucí akcentující provázanost vzdělávání a úspěšnosti na trhu práce Vytvoření a podpora aktivit neformálního vzdělávání při cílové skupině děti a mládež posilující úspěšnost integrace na trh práce (500 osob) Podpora rozvoje středního školství při zařazování adekvátních oborů Rozvoj nabídky a poskytování profesního poradenství v rámci formálního vzdělávání - ZŠ a SŠ (300 osob)

5 www.socialni-zaclenovani.cz Priorita č. 2: Podpora pracovních příležitostí pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a sociálně vyloučené včetně přípravy osob pro vstup na trh práce Cíle: Do roku 2018 bude připraveno pro vstup na trh práce 150 osob prostřednictvím prostupného zaměstnávání a poradenských služeb. Do roku 2018 vstoupí na trh práce 250 osob cílové skupiny. Vytvoření systému spolupráce všech nezbytných institucí při vstupu a udržení se na trhu práce

6 www.socialni-zaclenovani.cz Priorita č. 3: Rozvoj sociální ekonomiky a prostoru podporující koncept společenské odpovědnosti Cíle: Bude zahájen proces pro vznik Centra podporující koncept společenské odpovědnosti a rozvoje sociálního podnikání Bude podpořen vznik XY počtu sociálních podniků, včetně podpory rozvoje stávajících firem Bude vytvořen prostor pro diskusi a implementaci principů společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek

7 www.socialni-zaclenovani.cz Priorita č. 4: Provázání služeb na podporu zaměstnanosti Cíle: Vytvoření systému spolupráce (do roku 2018) všech nezbytných institucí pro rozvoj a podporu zaměstnanosti na území města Brna

8 www.socialni-zaclenovani.cz Priorita č. 5: Rozvoj prevence nelegálního zaměstnávání, implementace veřejné služby Cíle: Vytvoření systému spolupráce řešící oblast nelegálního zaměstnávání Příprava a implementace konkrétních opatření řešící problematiku nelegálního zaměstnávání

9 www.socialni-zaclenovani.cz Harmonogram 1. první vlna fichí do 9. 8 - průběžná zpětná vazba z naší strany 2. druhá vlna fichí do 6. 9 - fiche budou moci být diskutovány s týmem ASZ v projektové dny + možnost individuálních konzultací, diskuze v rámci Výboru PS 3. do konce září - fiche jsou zapracovávány do SPSZ + konzultace s příslušnými vedoucími odborů a náměstky, vedoucí sekcí, posléze setkání řídící skupiny 4. září- říjen - konzultace s MPSV (SPSZ), koordinace s JMK, MMB (ITI) + prodiskutování témat SPSZ se zástupci politických stran = politické kluby 5. finalizace SPSZ konec říjen - 10. listopadu 2015 zastupitelstvo

10 www.socialni-zaclenovani.cz Fiche Formuláře fichí pro všechny programy budou zaslány společně se zápisem z jednání PS zaměstnanost Počet vyplněných fichí není omezen Ke každé fichi je nutné doložit krátkou anotaci záměru (cca ½ A4) Vyplněné fiche a případné jakékoli další dotazy: chkheidze.marketa@vlada.cz chkheidze.marketa@vlada.cz Zpětná vazba bude formou doporučení

11 www.socialni-zaclenovani.cz Dobré rady – zprostředkování práce Povolení ke zprostředkování zaměstnání bude muset obec nebo NNO (žadatel nebo partner mít). Zároveň to v době realizace projektu bude o to složitější, že začne platit novela zákona o zaměstnanosti, která agenturám práce, tj. každému, kdo zprostředkovává zaměstnání a není Úřadem práce, ukládá při registraci složit na účet Úřadu práce kauci ve výši půl milionu Kč pro případ, že by něco v budoucnu porušila. Pak kauce propadne. Z uvedených důvodů DOPORUČUJI, aby spolupracující organizací projektu bylo kontaktní pracoviště Úřadu práce (NE partner, tím nemůže být) a v prohlášení o spolupráci, které by mělo být přiloženo již k projektové žádosti, se KoP zavázal, že bude garantem pro zprostředkování zaměstnání v projektu. Tím se žadatel i parner vyhnou povinnosti se registrovat coby agentury práce. Partnerství se samotnými zaměstnavateli je na hraně uznatelnosti. Partneři se z definice musejí podílet na projektu od samého začátku, resp. od tvorby projektu, a nesmějí provádět jen činnost, která je obchodovatelná na trhu – např. zprostředkování zaměstnání od agentur práce. Příjemce by mohl napaden kontrolou za obcházení zákona o veřejných zakázkách, když takovou službu vydává za partnerství a nesoutěží ji.

12 www.socialni-zaclenovani.cz Dobré rady – prostupné zaměstnávání Projekt musí mít logiku i sám o sobě. Začít VPPčky je nelogické a nebude přijato ani hodnotiteli. Projekty obcí mají přinést přidanou hodnotu k tomu, co funguje normálně. VPP umí každý. Doporučuju tento model: výběr cílové skupiny – motivace ochutnávkami možných činností – rotace/exkurze na různých místech budoucích pracovištích – výběr činnosti (posilování participace účastníků na tom, co budou dělat, nikoli jejich „rozstrkání“ na pracovní místa dle potřeb zaměstnavatelů – práce na zkoušku v rozsahu poloviny úvazku na dobu 3 měsíců (NE formou VPP, ale formou Práce na zkoušku )včetně zaškolení v rozsahu nejméně 40 hodin (NE formou rekvalifikace) – zprostředkování návazného zaměstnání u místních zaměstnavatelů (práce se zaměstnavateli by měla být průběžná, matching: seznamování zaměstnavatelů s účastníky a jejich přednostmi, nabídka dotovaných pracovních míst ve spolupráce s ÚP (půjde o SÚPM – společensky účelná pracovní místa – spíše než o VPP, VPPčkům se zcela vyhněte). Projekt končí uzavřením pracovních smluv a dohod mezi ÚP a zaměstnavateli o SÚPM.

13 www.socialni-zaclenovani.cz Dobré rady - rekvalifikace Rekvalifikace nahraďte ZAškolením. Pozor na bagatelní podporu – aby mohla být aktivita započítána do indikátorů, musí být zaškolení koncipováno na nejméně 40 hodin a musí o něm být doklad (osvědčení, přehled školených činností).

14 www.socialni-zaclenovani.cz Klíčové aktivity: 1. Výběr cílové skupiny (CS) - především z řad klientů poskytovatelů sociálních služeb, v součinnosti s kontaktním pracovištěm ÚP ČR. 2. Individuální poradenství CS při překonávání překážek bránících vstupu na trh práce např. v oblastech dluhů, slaďování pracovního a rodinného života, stabilizace rodinného života vč. udržení bydlení, řešení závislostí apod. - aktivita bude průběžná, bude trvat po celou dobu projektu a bude navázána na doprovodná opatření (např. zajištění hlídání dětí, proplácení jízdného, stravného, kompenzace nezbytných nákladů pro úspěch při pracovních pohovorech apod.). 3. Aktivizace CS směrem k trhu práce - prohlídka různých pracovišť/exkurze/krátkodobá praxe na pracovišti, primárně u obce, obecních organizací (např. školky, knihovny, kulturní a sportovní zařízení) a NNO. 4. Práce na zkoušku formou nově vytvořeného či vyhrazeného pracovního místa na částečný úvazek po dobu 3 měsíců (s příjmem do poloviny minimální mzdy – podpora formou mzdového příspěvku). 5. Krátkodobá zaškolení v návaznosti na práci na zkoušku. 6. Umístění klienta na trh práce s podporou pracovního místa formou asistence po nezbytně dlouhou dobu, zpravidla 6-8 týdnů. Modelový projekt na zaměstnanost ve 2.1 OP Z

15 www.socialni-zaclenovani.cz Pro inspiraci při psaní projektových fiší: http://www.socialni-zaclenovani.cz/metodiky-a-manualy-dobre-praxe Děkuji Vám za pozornost a těším se na další spolupráci! Jan Mochťák mochtak.jan@vlada.cz Tel: +420 725 001 925+420 725 001 925


Stáhnout ppt "Www.socialni-zaclenovani.cz Koordinovaný přístup a ESIF 2014+ Jan Mochťák."

Podobné prezentace


Reklamy Google