Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REKONSTRUKCE DOKONČOVACÍCH PRACÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REKONSTRUKCE DOKONČOVACÍCH PRACÍ"— Transkript prezentace:

1 REKONSTRUKCE DOKONČOVACÍCH PRACÍ
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

2 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07./2.2.00/  Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 BALKONY A ZÁBRADLÍ, PORUCHY Z TEPLOTNÍ A VLHKOSTNÍ ZÁTĚŽE
Balkony, se řadí mezi předsazené konstrukce, které jsou v exteriéru vystaveny zátěži nepříznivých vnějších vlivů. Mezi tyto vlivy řadíme zejména teplotu a její změny, vlhkost ve všech podobách a biokorozi. Ve vnějším prostředí se jednotlivé vlivy kombinují a navzájem spolu souvisí. Z hlediska životnosti a řešení detailů se jedná o jedny z nejkomplikovanějších konstrukcí. Opravu jakékoliv části předsazené konstrukce je dobré provést co v nejkratší době, neboť porucha se při působení nepříznivých klimatických vlivů bude stále zvětšovat. Některé poruchy mohou také v počátcích vypadat velmi banálně ale jejich podceněním dojde na vážné problémy v celé konstrukci. V krajním případě hrozí i havárie nebo odpadávání různých částí. I když se řešení rekonstrukce balkonu může zdát na první pohled finančně náročnější je lepší provést ho důsledně a komplexně.

4 Porucha Č.1: poškození nosné části balkonové desky-odhalená výztuž:
Možné Příčiny: 1) zatékání vody nevhodně řešenou skladbou podlahy balkonu nebo špatným řešením detailu u okapnice. 2) Kyselost dešťů bohatých na sloučeniny síry-reagují s betonem, který degraduje. 3) Změny teploty povrchu a změny teploty nasáklé vlhkosti v kapilárách. 4) Použití prefabrikátů s nedostatečným krytím výztuže a betonu s nižší odolností. 5) Zkorodovaná výztuž zvětšuje svůj objem,trhání betonu. 6) Kombinace více těchto faktorů.

5 Porucha Č.1: poškození nosné části balkonové desky-odhalená výztuž
Možnosti řešení: 1) Kontrola parametrů nosné balkonové desky trhliny, průhyb, stupeň koroze výztuže. Podle tohoto stavu provést opravu nebo výměnu nosné konstrukce. 3) Správné spádování nášlapné vrstvy a oplechování i s bezproblémovým napojením klempířských prvků na ostatní konstrukce. 4) Zhotovení správné skladby podlahy na balkoně.

6 Porucha Č.2: odpadávání dlažby:
Možné příčiny: 1) Dlažba není dostatečně mrazuvzdorná, po nasáknutí vodou dochází k poškození struktury. 2) Dlažba na těsno přilepená nedilatuje během teplotních změn,dochází k trhlinám spárovací hmoty i dlaždic. 3) plechová okapnice tmavé barvy, se při změnách teplot rozpíná a poškozuje vrstvy trhlinami,snadný vstup další vody a biologických škůdců. 4) Lepící tmel není dostatečně mrazuvzdorný a nevydrží objemové změny nasáklé vody. 5) koncentrace tahových napětí v rohu balkonu od teplotních výkyvů. 6) Kombinace jednotlivých faktorů.

7 Porucha Č.2: odpadávání dlažby:
Možnosti řešení: 1) Kontrola nosné konstrukce. Poškození trhlinami od zmrzlé vody, viditelná korodovaná výztuž, velikost průhybu, mokré mapy. Podle tohoto stavu provést opravu nebo výměnu nosné konstrukce. 2) odstranění skladby až na nosnou konstrukci a odstranění podhledu pokud je pod ním vlhkost přítomna. Postupně dojde k odvětrávání nasáklé vody. 3) Po alespoň částečném vyschnutí provedeme skladbu podlahy včetně drenážní vrstvy. Lepící tmely a dlažba je mrazuvzdorná. Provádíme při teplotě +5°C a vyšší. 4) Okapnici provedeme tak aby byla možná dilatace od okolních navazujících konstrukcí a mezi jednotlivými částmi plechu. Barva světlá méně přitahuje sluneční záření a roztažení je potom menší

8 Porucha Č.3. Nefunkční ukotvení zábradlí:
Možné příčiny: 1) Relativně těžké zábradlí je zakotveno do tenké betonové mazaniny. 2) Betonová mazanina není vyztužená betonářskou výztuží. 3) Zakotvení je provedeno příliš mělce a příliš daleko od sebe. 4) Síly z teplotní zátěže působící na ocelové kotvy jsou velké a trhají beton. 5) Skelná výplň, vystavená řadu desetiletí smogu, kyselím dešťům, degraduje. Může se přidat tekoucí rez z koroze na povrchu rámu zábradlí. 6) Kombinace bodů 1-5

9 Porucha Č.3. Nefunkční ukotvení zábradlí:
Možnosti řešení: 1) Odstranění nevyhovujícího, nevzhledného a částečně degradovaného zábradlí. 2) Odstranění dlažby a podkladního betonu včetně náhrady celé skladby například viz. obr.12.4. 3) Provedení nového zábradlí. Kotvení z boku na více místech. Použití šroubového spoje umožňuje dilataci. Pokud upřednostníme přímo zabetonování kotev zábradlí jako na obrázku Kotvy by měly být tenké, mazanina větší tloušťky a vyztužená. 4) Skelnou výplň nahradíme moderními prodyšnými stínícími prvky na bázi rákosu, rohoží a podobně.

10 Porucha Č. 4 Přímé kotvení zábradlí z hora:
Možné příčiny: 1) zakotvení zábradlí z horní strany. Poruchové řešení usnadňující vstup vody. 2) Mnoho spár, které nejsou navíc důsledně zaspárované. Při namáhání teplotou a vlhkostí snáze odpadnou nebo nasáknou vlhkost. 3) Betonová mazanina je v tomto místě příliš tenká a trhá se. Při minulé rekonstrukci nebyla dobře vyschlá a její degradace pokračuje. Na hrubě vyspravenou (ale vyžilou a potrhanou) betonovou mazaninu Byla přidána vrstva lepidla a položena nová dlažba. Proto teplotní změny okolních kovových prvků vyvolávají trhliny.

11 Porucha Č. 4 Přímé kotvení zábradlí z hora:
Možné řešení: 1) Provést kompletní rekonstrukci vrstev balkonu například viz.obr 12.4 2) zábradlí zakotvit prioritně z boku viz. obr nebo řádně izolovat a oplechovat kotevní oblast zábradlí. Konstrukce, do které bude zábradlí zasazeno musí být vyschlá, vyztužená a dostatečně pevná.

12 Porucha Č. 5 Trhlina mezi konstrukcí balkonu a zdivem
Možné příčiny: 1) Svislá trhlina je způsobena průhybem volného konce konzoly. Průhyb Je buď příliš velký v důsledku poddimenzování konstrukce. Například použitím malé plochy výztuže,špatným umístěním výztuže nebo nekvalitním betonem nižší pevnostní třídy. Další možností je, že průhyb je v normálu a projevil se v míře v jaké jsme s ním museli počítat. Je téměř nemožné zaručit, aby byl průhyb balkonu nulový. 2) Zábradlí není dilatováno od obvodové stěny. Dochází k interakci na spoji během teplotní zátěže. 3) dešťová voda má omezenou možnost odtoku a hromadí se u krajů. Příčinou může být i malý spád nášlapné vrstvy. Objevují se vlhkostní mapy. 4) Horní strana zábradlí není spádována a chybí oplechování.

13 Porucha Č. 5 Trhlina mezi konstrukcí balkonu a zdivem
Možnosti řešení: 1) V první řadě kontrolujeme velikost průhybu, odhalenou výztuž, stav betonu. Pokud byly použity materiály nedostatečných pevnostních parametrů,konstrukci podepřeme a po dohodě se statikem volíme další postup. Často je nutné provést náhradní závěsnou konstrukci nebo balkon trvale odlehčit.Určitý průhyb nelze vyloučit, pevný spoj zkrátka nevydrží a otevřou se trhliny. 2) Pokud je to možné, tak zábradlí nikdy nespojujeme s obvodovou stěnou napevno. Stejně tak se vyhýbáme plnému zábradlí právě kvůli problematice odtoku vody a jejímu hromadění u vnitřních stran. V tomto stavu musíme spáru mezi stěnou přiznat a esteticky zarovnat. 3) provedeme kontrolu skladby a spádu balkonu. Někdy postačí vyčistit ucpaný odtok. 4) Provedeme oplechování nebo vodotěsný nátěr vrchního líce zábradlí. Zde záleží jaký beton byl použit. Množství cementu, technologie zpracování směsi v betonárce i na stavbě ovlivňuje jeho odolnost vůči vnějším vlivům.


Stáhnout ppt "REKONSTRUKCE DOKONČOVACÍCH PRACÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google