Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

7. STRUKTURA ODBORNÉHO TEXTU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "7. STRUKTURA ODBORNÉHO TEXTU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice."— Transkript prezentace:

1

2 7. STRUKTURA ODBORNÉHO TEXTU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

3 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07./2.2.00/29.0019. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 Z HLEDISKA ČTENÁŘE tři hlavní účely odborného článku/textu : 1.vyhodnotit pozorování, která učinil autor 2.posoudit, zda závěry z práce vyvozené, jsou opodstatněné nasbíranými daty a metodikou 3.měl by být schopen v případě zájmu na základě článku práci zopakovat (Cyril Höschl)

5 STRUKTURA ODBORNÉHO TEXTU úvod - zde autor formuluje cíle, hypotézy, vyjádřuje se k existujícímu vědění o daném tématu a hodnotí použité zdroje; stať – tvoří vlastní jádro textu, zde autor řeší problém, odpovídá na položené otázky, polemizuje, vyslovuje teze, argumentuje atd.; závěr – přináší výsledky, k nimž autor dospěl, a naznačuje perspektivy dalšího bádání.

6 KOMPOZIČNÍ ČLENĚNÍ (MODELY) I. úvod, stať a závěr v úvodu vymezí autor pole svého zájmu na pozadí existujícího vědění o daném tématu a zaujme postoj k prostudované literatuře výsledky formulovány v závěru (i perspektivy dalšího bádání) model Problém – Řešení

7 II. Dogma - Nesoulad - Krize - Hledání - Nový model Obecně se má za to, že… / byla vyslovena teze, že… Tato teze však nemůže dost dobře vysvětlit případy… Pokusy/analýza/příklady/materiál naopak ukazuje, že… Jak tento nesoulad vysvětlit? Dosavadní poznatky o tomto jevu je třeba v uvedeném směru zpřesnit/tyto jevy je třeba definovat zcela jinak.

8 III. ÚVOD, METODY, VÝSLEDKY A DISKUSE IMRAD = Introduction, Methods, Results, and Discussion v řadě uznávaných přírodovědných (medicínských) mezinárodních časopisech American National Standards Institute za standardní formát vědeckých článků

9 IMRAD text má sdělit příběh tabulky mají shrnout doklady obrázky mají vypíchnout to, co je důležité

10 PŘÍPADOVÁ STUDIE zvláštní metoda výzkumu zahrnuje důkladnou analýzu jediného problému nebo události = případu spíše formulují hypotézu – než testují příklad: http://data.businessworld.cz/file/BW0909_pripa dove_studie_1.pdf http://data.businessworld.cz/file/BW0909_pripa dove_studie_1.pdf

11 HYPOTÉZY kvantitativní výzkum u kvalitativního výzkumu (stavební obory) - výzkumný problém či výzkumná otázka vychází se z dříve definovaných cílů práce tvrzení, která jsou v průběhu řešení práce potvrzena či vyvrácena zvolené proměnné jsou měřitelné nebo kategorizovatelné domněnky, které slouží jako prostředek při dokazování zatím neprokázaného, vysvětlení, o jejichž správnosti se zatím nelze přesvědčit, předpoklady, které je potřeba ještě prověřit. (VOCHOZKA a kol.)

12 SEMINÁRNÍ PRÁCE MOP/PRI titulní list, obsah, úvod, cíl práce, teoreticko-metodologickou část (literární rešerše, hypotézy, metodika práce), aplikační část, návrhy opatření, závěr, seznam použité literatury, přílohy.


Stáhnout ppt "7. STRUKTURA ODBORNÉHO TEXTU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice."

Podobné prezentace


Reklamy Google