Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Association of Engineering Technology Machine Tool Industry in the Czech Republic Аccоциация машиностроительных технологий Svaz strojírenské technologie,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Association of Engineering Technology Machine Tool Industry in the Czech Republic Аccоциация машиностроительных технологий Svaz strojírenské technologie,"— Transkript prezentace:

1 Association of Engineering Technology Machine Tool Industry in the Czech Republic Аccоциация машиностроительных технологий Svaz strojírenské technologie, zájmové sdružení „Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057

2 Association of Engineering Technology Machine Tool Industry in the Czech Republic Podpora a ochrana podnikatelských zájmů členů CECIMO – evropská asociace Prezentace na veletrzích a výstavách Veletrhy IMT a MSV Brno Spolupráce s vysokými a středními školami Ekonomické statistiky a analýzy Poradenská činnost Podpora výzkumu Pomoc při využívání strukturálních evropských fondů Normy Propagace českého strojírenství Hlavní směry činnosti Svazu

3 Association of Engineering Technology Machine Tool Industry in the Czech Republic Členské firmy

4 Association of Engineering Technology Machine Tool Industry in the Czech Republic Statistické údaje

5 Association of Engineering Technology Machine Tool Industry in the Czech Republic Export obráběcích a tvářecích strojů z ČR dle zemí 2014

6 Association of Engineering Technology Machine Tool Industry in the Czech Republic Výukové centrum – soutěž mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů IMT Brno 2014, 29.9.-3.10., Pavilon A1

7 Association of Engineering Technology Machine Tool Industry in the Czech Republic Výukové centrum – soutěž mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů IMT Brno 2014, 29.9.-3.10., Pavilon A1

8 Association of Engineering Technology Machine Tool Industry in the Czech Republic Expozice “Výukové centrum“ Studenti soutěžili v ŘS Heidenhain, Siemens a Fanuc Celkem se soutěže zúčastnilo 130 žáků 32 škol z celé ČR Demonstrační nesoutěžní pracoviště společnosti Festo, s.r.o. Sponzoři: MPO ČR, Pramet Tools, s.r.o., Veletrhy Brno, a.s., Festo, s.r.o. a dodavatelé ŘS

9 Association of Engineering Technology Machine Tool Industry in the Czech Republic Realizované projekty „ Získání dovedností v programování na CNC obráběcích strojích pro studenty středních odborných škol a učilišť“ v Ústeckém kraji „Získání dovedností v programování na CNC obráběcích strojích pro studenty středních odborných škol a učilišť“ v Jihomoravském kraji „Získání dovedností v programování na CNC obráběcích strojích pro studenty středních odborných škol a učilišť“ v Jihočeském kraji „Získání dovedností v oblasti mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť“ve Středočeském kraji

10 Association of Engineering Technology Machine Tool Industry in the Czech Republic Realizovaný projekt „Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057 Souhrnná informace o projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

11 Association of Engineering Technology Machine Tool Industry in the Czech Republic Datum zahájení realizace: 01/10/2014 Datum ukončení realizace: 31/07/2015 Partneři projektu Do projektu je zapojeno sedm škol z Ústeckého, Jihočeského a Jihomoravského kraje: Ústeckého kraje: 1.Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf 2.Střední škola stavební a technická, Ústí nad Labem 3.Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany Jihočeského kraje 1.Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín Jihomoravského kraje: 1.Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. 2.Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov 3.Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno

12 Association of Engineering Technology Machine Tool Industry in the Czech Republic Všeobecným cílem projektu je zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, podpora navázání nových partnerství škol a zaměstnavatelů pro účely realizace praktického vyučování. Dílčí cíle:  zvyšovat klíčové kompetence žáků a učitelů za pomoci odborníků z praxe  seznamovat žáky a učitele v prostředí školy a podniku nebo vysokých škol s novými technologiemi, pracovními postupy  seznamovat s novými postupy a trendy v oboru mechatronika  napomáhat zvýšení motivace žáků, jejich zájmů o studijní obor i formou nákupu výukových pomůcek (trenažérů)  přibližovat obsah výuky požadavkům pracovního trhu.

13 Association of Engineering Technology Machine Tool Industry in the Czech Republic KA 01 Zvýšení úrovně praktických dovedností pedagogických pracovníků v předmětu mechatronika Termín realizace: 10/2014-03/2015 Cílová skupina: zapojení učitelé partnerských škol Cílem této KA je dosažení takové úrovně znalostí a dovedností pedagogických pracovníků na zapojených školách, aby byli schopni co nejlépe reflektovat praktické požadavky strojírenských podniků na odbornost mechaniků a techniků a vést "Střediska praxe "na školách. Rozvoj praktických dovedností 23 pedagogů byl zaměřen na: 1.Praktický trénink učitelů na VŠ technické - s využitím jejich laboratoří mechatroniky (2 dny -ČVUT Praha – 1 skupina, UJP Ústí n. Labem – 1 skupina) 2.Odbornou praktickou výuku učitelů u zaměstnavatelů – 1 den, 2 skupiny 3.Praktickou výuku uplatnění nakoupeného SW a HW - jeho používání v praktické výuce ( 4 dny u vybraného dodavatele zařízení k výuce mechatroniky pro školy)

14 Association of Engineering Technology Machine Tool Industry in the Czech Republic KA 02 Zvýšení úrovně dovedností žáků v předmětu mechatronika (praktické vyučování ) Plánovaný termín realizace: 10/2014-06/2015 Cílem této KA je vytvoření "Středisek praxe" pro praktickou výuku žáků na partnerských školách. Cílovou skupinou této KA jsou žáci 3. a 4. ročníků šk. r. 2014/2015 sedmi zapojených partnerských škol s výukou mechatroniky. Do KA je zapojeno 264 žáků. Vlastními "Středisky praxe" jsou realizovány takové aktivity, které doplňují praxi žáků u zaměstnavatelů. Výstupy středisek praxe jsou navázány na konkrétní úkoly vyplývající z reálných potřeb zaměstnavatelů.

15 Association of Engineering Technology Machine Tool Industry in the Czech Republic KA 03 Příprava výcvikových materiálůpro střediska praxe ve spolupráci se zaměstnavateli Plánovaný termín realizace: 01/2015 – 07/2015 Cílem této KA je příprava výcvikových materiálů (tréninkové příklady a testy) potřebné pro výuku žáků ve střediscích praxe na partnerských školách, a to ve spolupráci se zaměstnavateli a supervizorem. Učitelé jsou zapojení jako odborní zaměstnanci RT. Společně se podílejí na zpracování výcvikových materiálů především ve vazbě na konzultace s odborníky z praxe, kteří vstupují do výuky a dále s odborníky z řad dodavatelů výukových trenažerů tak, aby byl naplněn základní cíl - co nejvíce přiblížit žákovi reálné postupy výroby u zaměstnavatelů. Výstupem jsou tréninkové příklady a testy pro praktickou výuku V rámci této KA bude realizován 1 den odborného semináře. 7 zapojených škol a zaměstnavatelé, u kterých probíhala praktická výuka, si v jednom dni na společném setkání předají nabyté zkušenosti a vytipují další potřebnou spolupráci, která povede k propojení škol s podnikovou praxí.

16 Association of Engineering Technology Machine Tool Industry in the Czech Republic KA 04 Analýza možností praktické výuky ve strojírenství - mechatronice Plánovaný termín realizace: 04/2015-07/2015 V rámci této KA bude provedeno zpracování analýzy a popis možností zajišťování praktického vyučování ve strojírenských oborech se zaměřením na mechatroniku v regionech, ze kterých jsou cílové skupiny (podle zúčastněných škol). Výstupem KA budou tři předmětné SWOT analýzy podle krajů zapojených škol v: - Jihomoravském, Jihočeském a Ústeckém kraji. Analýza bude provedena metodou SWOT analýzy, která využije hlavní nástroje této metody, a to: - silné stránky - slabé stránky - příležitosti a hrozby, které mají vliv na uskutečnění cíle - více přiblížit školskou výuku odborných předmětů potřebám praxe.

17 Association of Engineering Technology Machine Tool Industry in the Czech Republic Plnění : KA 01 Zvýšení úrovně praktických dovedností pedagogických pracovníků v předmětu mechatronika Praktický trénink učitelů na ČVUT Praha - s využitím jejich laboratoří mechatroniky Termín realizace: 08/10/2014 – 09/10/2014 SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín SOŠ a SOU Kuřim SOŠ a SOU Vyškov SŠ strojírenská a elektrotechnická Brno Hodnocení: 15 učitelů Přínos vzděláníprůměr 2,4 Školící prostředíprůměr 1,3 Lektořiprůměr 1,5 Využitelnost v praxiprůměr 2,3 Přínos kurzu9 ANO, 6 nevím

18 Association of Engineering Technology Machine Tool Industry in the Czech Republic Plnění : KA 01 Zvýšení úrovně praktických dovedností pedagogických pracovníků v předmětu mechatronika Praktický trénink učitelů na UJEP, Ústí nad Labem - s využitím jejich laboratoří mechatroniky Termín realizace: 15/10/2014 – 16/10/2014 VOŠ a SŠ Varnsdorf SŠ stavební a technická Ústí nad Labem Gymnázium a SOŠ Podbořany

19 Association of Engineering Technology Machine Tool Industry in the Czech Republic Plnění : KA 01 Zvýšení úrovně praktických dovedností pedagogických pracovníků v předmětu mechatronika Odborná praktická výuka učitelů ve firmě Šmeral Brno, a.s. Termín realizace: 30/10/2014 SOŠ a SOU Kuřim SOŠ a SOU Vyškov SŠ strojírenská a elektrotechnická Brno Hodnocení: 8 učitelů (šablona hodnocení v příloze zprávy) Přínos vzděláníprůměr 1,7 Školící prostředíprůměr 1,2 Lektořiprůměr 1,2 Využitelnost v praxiprůměr 2,0 Přínos kurzu12 ANO, 1 neví

20 Association of Engineering Technology Machine Tool Industry in the Czech Republic Plnění : KA 01 Zvýšení úrovně praktických dovedností pedagogických pracovníků v předmětu mechatronika Praktická výuka uplatnění nakoupeného SW a HW - Termín realizace: 2.3. – 5.3. 2015 Hodnocení: 23 učitelů Přínos vzděláníprůměr 1,4 Školící prostředíprůměr 1,1 Lektořiprůměr 1,3 Využitelnost v praxiprůměr 1,5 Přínos kurzu23 ANO

21 Association of Engineering Technology Machine Tool Industry in the Czech Republic Plnění : KA 02 Zvýšení dovedností žáků v předmětu mechatronika Odborná praktická instruktáž u zaměstnavatelů Termín realizace: 2014

22 Association of Engineering Technology Machine Tool Industry in the Czech Republic Plnění : KA 02 Zvýšení dovedností žáků v předmětu mechatronika Dodávka výukového zařízení Termín realizace: 2015

23 Association of Engineering Technology Machine Tool Industry in the Czech Republic Plnění : KA 02 Zvýšení dovedností žáků v předmětu mechatronika Výuka funkčních modulů mechatroniky Termín realizace: 2015 – SŠST Ústí nad Labem

24 Association of Engineering Technology Machine Tool Industry in the Czech Republic Plnění : KA 02 Zvýšení dovedností žáků v předmětu mechatronika Praktická výuka odborníky zaměstnanců, TOS Varnsdorf, TOS Kuřim, Škoda MT, Kovosvit MAS Termín realizace: 2015 České republice se zoufale nedostává kvalitních technicky kvalifikovaných lidí Zájem studentů o technické obory nepostačí nasytit trh práce V technických oborech chybí až 100 000 pracovníků Chybí kvalifikovaní pracovníci pro obsluhu CNC obráběcích strojů Česká republika pomalu přichází o pověst, která naši zemi proslavila po celém světě, a tou byla vytříbená řemeslná dovednost ní kreativita Pokud by současný stav trval i nadále, za 10 let nebude u nás žádný řemeslník a žádný pracovník ve strojírenství Průměrné nástupní mzdy absolventů technických oborů výrazně převyšují mzdy jejich humanitně profilovaných kolegů, kteří navíc jen obtížně shánějí zaměstnání

25 Association of Engineering Technology Machine Tool Industry in the Czech Republic Plnění : KA 02 Zvýšení dovedností žáků v předmětu mechatronika Praktická výuka odborníky zaměstnanců ŠKODA MACHINE TOOL Termín realizace: 9.4. 2015

26 Association of Engineering Technology Machine Tool Industry in the Czech Republic Plnění : KA 02 Zvýšení dovedností žáků v předmětu mechatronika Praktická výuka odborníky zaměstnanců Termín realizace: 9.4.2015 CO požaduje praxe!!!! 12345Průměr Ústní a písemný projev25,0% 16,7%33,3%0,0%2,6 Čtení a porozumění pracovním instrukcím33,3%41,7%25,0%0,0% 1,9 Zběhlost v cizích jazycích22,2%33,3% 0,0%11,1%2,4 Práce s čísly při plnění pracovních úkolů či při pracovním uplatnění 15,4%30,8%38,5%15,4%0,0%2,5 Schopnost rozhodovat se18,2%0,0%63,6%18,2%0,0%2,8 Schopnost řešit problém27,3%9,1%54,5%9,1%0,0%2,5 Nést zodpovědnost54,5%0,0%18,2%27,3%0,0%2,2 Adaptabilita a flexibilita9,1%18,2%36,4% 0,0%3,0 Schopnost týmové práce18,2%36,4%18,2%27,3%0,0%2,5 Schopnost vést9,1%18,2%27,3%45,5%0,0%3,1 Ochota učit se36,4%9,1%54,5%0,0% 2,2 Zběhlost v používání výpočetní techniky27,3% 9,1% 27,3%2,8 Zběhlost v zacházení s informacemi36,4%27,3%0,0%36,4%0,0%2,4

27 Association of Engineering Technology Machine Tool Industry in the Czech Republic Plnění : KA 02 Zvýšení dovedností žáků v předmětu mechatronika Praktická výuka odborníky zaměstnanců – příklad testu. Termín realizace: 20.3.2015

28 Association of Engineering Technology Machine Tool Industry in the Czech Republic Plnění : Zvýšení dovedností žáků v předmětu mechatronika SWOT analýza: Silné stránky-projekt má kvalitní zastoupení ze strany škol i ze strany podniků - projekt má zajímavý výstup pro zapojené školy, podniky, učitele - učitele i pracovníky praxe projekt zaujal - škola získala nová výukové vybavení - škola se má čím prezentovat - škola není zatížena administrací projektu Slabé stránky- projekt je na krátké časové období -projekt nelze v daném roce uplatnit do změny učebních osnov -škola má omezené možnosti s uvolňováním učitelů - nakoupené vybavení je menšího technického rozsahu, chybí některé prvky Příležitosti- projekt „nastartuje“ novou aktivitu školy -škola se může „pochlubit“ -učitelé mají větší znalosti, které přenesou na žáky Hrozby-projekt nebude dokončen -škola nebude zařízení používat

29 Association of Engineering Technology Machine Tool Industry in the Czech Republic Kontakt Svaz strojírenské technologie Politických vězňů 1419/11 113 42 Praha 1 Česká Rebublika Tel.: +420 234 698 409 Internet: www.sst.czwww.sst.cz E-mail: svaz@sst.czsvaz@sst.cz Leoš Mačák D ě kuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Association of Engineering Technology Machine Tool Industry in the Czech Republic Аccоциация машиностроительных технологий Svaz strojírenské technologie,"

Podobné prezentace


Reklamy Google